Home

Křížové výpravy pracovní list

Žáci vyhledávají informace v různých zdrojích, orientují se v prostoru (na mapě) a v čase (na časové přímce). Uvědomují si tři rozdílné typy křížových výprav - proti pohanům, kacířům a muslimům, ujasňují si základní pojmy Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55. Křížové výpravy pracovní list.doc 0; Velikost 13 kB; Stáhnout rychle za kredit 1 sekunda - 0,01 K. Křížové výpravy pracovní list.doc 0; Size 13 kB; Fast download for credit 1 second - 0,01. Křížové výpravy byly trojího druhu: proti pohanům, proti kacířům a proti muslimům. Církev válku striktně odmítala, ale v 11. století se její postoj k válce mění. Církev nyní uznává válku spravedlivou, tedy válku s nevěřícími. Výpravy proti muslimům označila církev za válku ve znamení kříže

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon D 11 pracovní list - křížové výpravy.pdf (320,8 kB) D 12 metodický list - románská kultura.pdf (449,3 kB) D 12 pracovní list - románská kultura.pdf (318,8 kB Pracovní list: Modul 1 Lektion 1+2 - Wiederholung - vyplnit a odevzdat na teams. Byzantská říše (str. 38-40). Arabská říše, Turci, křížové výpravy, str. 40-45. Poznámky si žáci vytisknou do sešitu, někteří budou přednášet připravenou látku po předchozí domluvě. Materiály zadány v MS Teams. Aktivní.

Křížové výpravy - Digitální učební materiály RV

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY, ROMÁNSKÁ KULTURA (pracovní list) I. Tato země, ve které žijete, tísněná z jedné strany mořem a z druhé horami, může jen stěží uživit takové množství lidí. Vpravdě sotva skýtá dostatek potravin pro ty, kdo ji obdělávají Románská kultura (viz pracovní listy a prezentace) Vrcholný středověk: Kultura a společnost, křížové výpravy. Křížové výpravy. Český stát v 11. a 12. století. Martin Wihoda: Česká státnost za vlády knížete a krále Vratislava. DaS 8/2005. Tomáš Velímský: O počátcích české šlechty. DaS 6/2005. Rytířská kultur

 1. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51
 2. Vydavatelství Takti
 3. Křížové výpravy v raném středověku a počátky reconquisty. Nakladatelství: COL. Kód: NM006. Pracovní list ve formátu pdf (černobílou kopii mapy i s legendou) je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. 1 655 K
 4. Úkoly vypracujte na volný list papíru: Úkol 1: Přerýsujte si tabulku. Místo otazníku napište jména tří významných říší. Pak do příslušných sloupců zapisujte pojmy z nabídky. Úkol 2: Překreslete si schodiště a na jednotlivé stupně zapište odpovídající názvy představitelů církve. Úkol 3: Odpovězte na otázky
 5. Pracovní listy-> Testy -Obrazový materiál Prezentace Projekty Zajímavé odkazy Regionální dějiny Dějepisné hry Dějepis interaktivně.
 6. 1. Osudy východořímské říše - pracovní list (křížovky, propojování, doplňování textu, doplněné o řešení pracovního listu); dějiny Byzantské říše, Arabové a Turci v Evropě v raném středověku, křížové výpravy . 2
 7. zivot ve vrcholnem stredoveku-pracovní list.doc. 39 kB;

Pracovní list. Co je filozofie: Filozofické disciplíny: Pojetí filozofie: Mýtus, filozofie, vědy: Filozofie a náboženství Křížové výpravy: Vznik centralizovaných monarchií. Portál se vzdělávacími metodikami k pořadu Slavné dny internetové televize Stream.cz. Podněty, dotazy a připomínky pište prosím na slavne-dny@seznam.cz. D - Arabové a Turci; Křížové výpravy, Vikingové. Rj - slovíčka k okruhu rodina, text KOMNATA = pokoj, písmeno V . Vv - výstava Ve městě Ivany Lomové - pracovní list s úkoly. Hv - R.Wagner - Lohengrin. Aj. p. uč. Polanská - going to procvičování, adverb Křížové výpravy. 2. - 6. listopadu 2020. Románská kultura včetně literárních ukázek. 26. - 30. října 2020. Prázdniny :) 19. - 23. října 2020 Prezentace a pracovní listy najdete na Škole v pyžamu. 21. - 25. září 2020. 7.B - témata Franská říše a Vikingové.

Hranice jsou zavřené a nemůžeme v současné době cestovat. Ve středověku většina lidí necestovala vůbec a pro mnohé bylo vrcholem dobrodružství navštívit vedlejší město. Ale i před tisíci lety se našli lidé, kteří procestovali pěkný kousek světa. Byli to rytíři a vojáci, kteří se vydávali na křížové výpravy který se zú častnil křížové výpravy do Palestiny. 2. Veršovaný román podává obraz života ruské spole čnosti v 1. polovin ě 19. století. 3. Dobrodružství chudého vesnického rytíře. 4. Vzd ělaný muž je nespokojený se svým životem, podepíše s mlouvu s ďáblem Mefistofelem, který mu nabídne pomoc za jeho duši Search for videos, audio, pictures and other files Search file Křížové výpravy pracovní list. Hledáte nové zaměstnání? Prohlédněte si nabídku práce ve vašem oboru! Peníze.cz pro vás připravily komplexní a pravidelně aktualizovanou nabídku pracovních pozic, kterou právě teď nabízejí přední pracovní portály a všechny úřady práce v České republice Aktuální volná pracovní místa z celé ČR vyhledávejte podle.

Pro milovníky EVROPSKÉHO DĚJEPISU, který tak trestuhodně a se smutkem vynechávám alespoň malá útěcha. Téma KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY patří k tomu nejzajímavějšímu, co dějepis 7. ročníku nabízí Téma:Křížové výpravy Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: Žák doplní chybějící údaje vpracovním listu, které se dozvěděl vpředchozí hodině. Cílem je fixace probraného učiva. Forma: samostatná práce Pomůcky: pracovní list Zdroje: obrázky Učivo: vrcholný středověk: křížové výpravy - učebnice str. 52-53 a křesťanství str. 56-57, Mongolové str. 58-59. (pozn. učivo znatelně zestručníme) Úkoly pro žáky nepracující v Teams: odpovědět písemně na otázky na str. 53/1, 57/1,2 a 59/1,2. Ostatní pracovní list v Teams Učivo: vrcholný středověk: křížové výpravy - učebnice str. 52-53 a křesťanství str. 56-57, Mongolové str. 58-59. (pozn. učivo znatelně zestručníme) Úkoly pro žáky nepracující v Teams: vypracovat písemně otázky na str. 53/1, 57/1,2 a 59/1,2. Ostatní pracovní list v Teams Zadání práce na týden od 18. 3. - 24. 3. Přílohy (prezentace, dokumenty - pracovní list apod.) uložím dle instrukcí do domácích úkolů na bakalářích. Témata: Křížové výpravy, Václav IV. (prezentace jsou uloženy v DÚ na bakalářích) Prosím, ať si děti prezentace pročtou, zhlédnou videa k tématům (názvy/odkazy.

VY_32_INOVACE_CJ0109 - Literární druhy - pracovní list VY_32_INOVACE_CJ0110 - Literární druhy - doplňovačka VY_32_INOVACE_CJ0111 - Verš, strofa, rým, rytmu pracovní list v Teams - Skládání sil 1 - do školního sešitu vypracovat cv. 1) a 6) učebnice strana 38-40 - Skládání rovnoběžných sil - zopakování informací z prezentace konzultace k tématu a další cvičení z PL v pátek na online hodině v 10,00 hod 13 4.9.2012 VY_32_INOVACE_ 13 prezentace Křížové výpravy Mgr. Radka Řepová 14 4.9.2012 VY_32_INOVACE_ 14 pracovní list Rytíři a křížové výpravy Mgr. Radka Řepová 15 5.9.2012 VY_32_INOVACE_ 15 křížovky Lucemburkové na českém trůně Mgr. Radka Řepov

Námět do výuky předmětu Výchova k občanství, rozvíjející čtenářskou a digitální gramotnost. V rámci této aktivity jsou žáci vedeni k rozpoznání projevů vandalismu ve škole i v obci, žáci uvedou příklady vandalismu a vysvětlí důsledky tohoto jednání Křížové výpravy Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: popíše příčiny, průběh a důsledky křížových výprav Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: září 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: dějepis Tematický okruh: Křesťanství a středověká Evropa Téma: Křížové výpravy. Křížové výpravy. Žáci vyhledávají informace v různých zdrojích, orientují se v prostoru (na mapě) a v čase (na časové přímce). Uvědomují si tři rozdílné typy křížových výprav - proti pohanům, kacířům a muslimům, ujasňují si Mgr. Zdeněk Sotolář, publikováno 3.8.2009 9:31, zhlédnuto 5172×, hodnocení

Pracovní list - Jan Hus (zaslat vyplněný pracovní list do 14. 4. na e-mail: saidlovaj@seznam.cz) Studijní materiály ke stažení zde. Zeměpis. Opakovat učivo: učebnice str. 96 - 99/ pročíst text a vypracovat otázky: str.96/3 , 97/2., 98/1,2,4, Sledovat situaci Covid -19 v Asii/ vést aktuální info v sešitě/ Pracovní výchov Čelní představitel katolické církve, který organizoval křížové výpravy. Použij 1. písmeno. Symbol husitů. Použij 2. písmeno. Jméno lucemburského krále, za jehož vlády vzniklo husitské hnutí. Použij 1. písmeno. Název kaple, ve které v Praze kázal Jan Hus. Použij 5. písmeno KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY pracovní list Word 3 2 13 VY_32_INOVACE_19_20 Dějepis 7. MĚSTO VE STŘEDOVĚKU pracovní list Word 4 3 14 VY_32_INOVACE_28_18 Dějepis 7. GERMÁNI pracovní list Excel 3 2 15 VY_32_INOVACE_28_19 Dějepis 7. SLOVANÉ slepá mapa a zápis Word 4 3 16 VY_32_INOVACE_28_20 Dějepis 7. VELKÁ MORAVA zápis a pracovní list. Pracovní list VZDĚLANOST A UMĚNÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU ke stažení . Křížové výpravy. Jakými vlastnostmi se křížové výpravy odlišovaly od jiných válečných výprav? Kdo a za jakým účelem je vyhlašoval? Jaké příčiny vedly k účasti evroých křesťanů v těchto výpravách? Proč od roku 1095 začíná série.

Křížové výpravy pracovní list

Výukový materiál zpracován vrámci projektu EU peníze školá

 1. Podpora Podpořte tento server - přispějte vlastním článkem, testovými otázkami či upozorněním na chybku v textech...
 2. pracovní list - autor - pověsti.pdf. FYZIKA. Fyzika.docx 16.3 - 23.3.2020 MATEMATIKA 1. Procvičovat si příklady s kladnými a zápornými čísly - učebnice str. 138-139. 2. Zajímavá úloha - učebnice str. 129/4. 3. Hra - vytvoř magický čtverec procvičování. 4. Procvičování - pracovní list procvičování ČESKÝ.
 3. Křížové se jmenují podle kříže - symbol křesťanství, rytíři měli na oděvech kříž. Od 11. století proběhlo celkem 8 křížových výprav proti nevěřícím, byl dobyt Jeruzalém, křižáci vytvořili i několik států, ale později území opět obsadili Turci (islám). 2.výpravy se účastnil Vladislav II
 4. Hledáme velitele křížové výpravy .NET architektury. Povedeš své rytíře vývoje po celou dobu křížové výpravy až do zdárného konce. Budeš spolupracovat se všemi podpůrnými jednotkami, které vás budou doprovázet, a nakonec dobudeš .NET architekturu a postavíš velký pomník, který bude připomínat tvé činy

** Pracovní list - Uceni o trojim lidu ** (133,28 kB ) 3.5.2013 13:36:38: DEJ: Stieranka Petr ** ol.) - Evropa v druhé polovině 19. století - Krymská válka, Sjednocení Německa a Itálie - Francie, viktoriánská Anglie ** (5215,74 kB ) 3.5.2013 13:35:39: DEJ: Stieranka Petr ** Nazory_na_husitstvi ** (266,25 kB ) 3.5.2013 13:34:07: DEJ. - Doplňte pracovní list Lucemburkové a nalepte si ho do školního sešitu. Nemáte-li tiskárnu, celý text opište. - PS všechna cvičení 1 do strany 33. 7 Stoletá válka. Lucemburkové na českém trůnu, Jan Lucemburský - PL Fraus.docx (14,8 kB) Křížové výpravy - písemné zkoušení - počátky českého státu. 1/15 Jak se nazývá pokožka u primární stavby kořene? etermis; rhizodermis; datonermis; alermis; 2/15 Jak se nazývá zóna s kořenovými vlásky? děliv Křížové výpravy, s. 43-44. Seveřané a vikongové, s. 46. Poslat do 31.10.2020 . Č E S K Y J A Z Y K 2.11. Pro ty, kdo nestihli zachytit informace o slohu: Charakteristika na linkovanou stránku A4, dva okraje po 2 cm zleva a zprava. Za okraj poznamenat body osnovy podle učebnice, asi po třech řádcích na každý bod

DUMY.CZ Materiál Křížové výpravy v 11.až 13. stolet

 1. Samostatná práce (pracovní list) 3. On-line hodina (subjonctif - procvičování, práce s textem 8A, slovní zásoba) 11. 2020, on-line hodina, název: Křížové výpravy. Práce s prezentací a cvičeními v Google Učebně. Obsahuje i zápis, zůstává nadále k dispozici. V Po 30. 11
 2. Křížové výpravy - Edisco . Křížové výpravy - Bohemian Teacher. Setkání krále Balduina se Saladinem - ukázka z filmu Království nebeské _____ 16. 10. - 23. 10. 2020. Novým tématem je Byzantská říše. Přečtěte si prosím v učebnici tuto kapitolu na str. 38-40
 3. Základní a mateřská škola Liběchov zajišťuje předškolní a základní vzělání dětem z města Liběchova a okolních vesnic. Ke škole patří také školní jídelna a družina pro žáky 1. stupně
 4. árky z historie : Historické.
PPT - číslo: VY_32_INOVACE_18_05 (20) PowerPoint

Křížové výpravy. kniha od: Charles Phillips. sociální skladbu středověké Evropy a islámského světa, vám přiblíží porážky španělských Maurů v době reconquisty, křížová tažení do Pobaltí proti severním pohanům i výpravy proti těm, které katolická církev označila za kacíře, včetně husit Křížové výpravy - písemné zkoušení - počátky českého státu (procvičování na Alfovi) - Dobrovolné domácí úkoly: zpracuj na papír velikosti nejméně A4; práce bude obsahovat nadpis, text, obrázek (vytištěný nebo nakreslený) a zdroje informací i obrázků. Termín odevzdání 10. 2 D_01_Počátky_polského_a_uherského_státu_pracovní_list.pdf .pdf 317,54 kB 1× D_02_Vznik_a_vývoj_Kyjevské_Rusi_anotace_a_popis.pdf .pdf 571,94 kB 1× D_02_Vznik_a_vývoj_Kyjevské_Rusi_pracovní_list.pdf .pdf 318,89 kB 2 Křížové výpravy Předtím Učitel promítne dětem ukázku z filmu Křižák v džínách (2006) a potom vysvětlí, co byly křížové Poznatky zaznamenají na pracovní list. Po této fázi prezentuje skupina A svá zjištění a skupiny B a C podávají zpětnou vazbu za užití vlastníc Úvod do raného středověku | Charakteristika středověké (feudální) společnosti | Role církve a křesťanství | Zemědělství ve středověku | Stěhování národů | Barbarské říše | Franská říše | Byzantská říše | Arabská říše | Anglie v raném středověku | Francie v raném středověku | Vikingové | Slované.

Pod jejich velením porazili husité všechny neřátele, hlavně křížové výpravy vyhlášené papežem. 4) Největší vítězství husitů: - 1420 - Vítkov - 1427- Tachov na procvičování je přiložen v pdf i pracovní list, kde máš vždy uveden příklad, jak jednotlivé cvičení vypracovat. jednotlivá cvičení vypracovat!. Křížové výpravy na východ orig. lamin. vazba, desky zažloutlé, lehce naražené, mírně zašpiněné, obsahuje barevné ilustrace - Dieter Müller, čb. Křížové výpravy v 11.-12.stol. a počátky reconquisty-nástěnná mapa; Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů. Obsah: výpravy do Palestiny, cesty. Pracovní list je určen pro jednotlivce k procvičování základních matematických operací se zlomky. Žáci sčítají, odčítají, násobí a dělí zlomky, porovnávají je. Přiloženo je i autorské řešení listu. Křížové výpravy. 11.10.2012 Publikoval(a): martina

D 01 - D 32 :: Gymnázium K

Křížové výpravy orig. lesklá lamino. vazba, na zadní straně desek nalepen štítek s původní cenou, přeložila Marie Kreysová, 1. vydání Autor: Antony Brid Memorandum Antonia Mariniho z Grenoblu vyšlo v knize Křížové výpravy v pozdním středověku, pro kterou text připravil František Šmahel. V závěru cituji z Charty OSN, jež je dostupná na internetu. 4 2 KONTEXT DOBY eský král Jiří z Poděbrad se narodil v roce 1420, kdy v eskýc ZADÁNÍ na dnešní den a pracovní list s gramatikou na níže uvedených odkazech - KLIKNI NA OBA ODKAZY; UNIT 4C - list.+read. GRAM. - HOW MUCH/HOW MANY - kdo nestihl celé správně přepsat v ONLINE hodině, dodělejte si, můžete i vytisknout a vlepit do seš.GR; ÚT 24.11. - PÁ 27.11.202

KONTAKT. Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace Morávka 178 739 04 Pražmo Sekretariát: zs.moravka@seznam.cz +420 558 691 02 D: 24. 11. - Křížové výpravy, Vikingové 26. 11. - Kyjevská Rus, Polsko. PČ: Údržba textilu - prací prostředky, jejich druhy a formy. Z: Austrálie. PŘ: 1) Online výuka v pátek 12:45 - 13:30. 2) V teams úkol - sebehodnocení za 1.čtvrtletí (kdo nesplnil) 3) V teams vyplnit pracovní list - Ryby I Listina základní lidských práv a svobodpřijata v prosinci 1992, platná od 1. 1. 1993součást Ústavy ČRsložena z preambule a 6 hlav (44 článků)základní právapolitická právapráva národnostních a etnických menšinhospodářská, sociální a kulturní právaprávo na soudní a jinou právní ochranuZákladní právazaručují člověku důstojnost v základních oblastech. Pracovní sešit str. 25 cv. 3 - na online výuce budeme kontrolovat domácí úkol. Pracovní sešit str. 26 cv. 4 Úterý 17. listopadu - vypracujte pracovní list a odevzdejte v zadání Teams: Napiš první věc, která tě napadne při přečtení slova. Má to ale háček - odpověď musí začínat vžd Rolnická Crusade, The Popular Crusade, nebo Křížová výprava z chudých lidí. Lidová Crusade byl také nazývaný první vlny křižáků podle poznamenat křížové výpravy učence Jonathan Riley-Smith, který poukázal na to, že je obtížné odlišit jednotlivé křížové výpravy expedice mezi téměř neustálým proudem poutníků z Evropy do Jeruzaléma

7.

Pracovní list je určen k zopakování znalostí o gotice a středověkých univerzitách 7 VY_32_INOVACE_13.BA.07 Středověk - Středověká města PowerPoint 20 VY_32_INOVACE_13.BA.20 Křížové výpravy PowerPoint Prezentace je určena pro výklad tématu Středověk Křížové výpravy:-vyhlášené _____-bojovali proti _____ -křižáci/vojáci na šatech znamení _____ V Čj si dokončíte pracovní list. Pokud budete mít chuť a vaši rodiče též, můžete si napsat diktát:) V Ma se zaměříte na převody jednotek délky a to na prac. listě cv. 6 až 14 Pracovní list na procvičování nebo zjištění vědomostí Použití: - vytisknout pro každého žáka - pustit na počítači a žáci jednotlivě Kdo vyhlašoval křížové výpravy proti husitům? PAPEŽ (byl nejvyšším představitelem církve) 15. Poslední bitva husitů byla v 1434 u LIPAN. Husité tuto bitvu prohráli Správně vypracovaný pracovní list pak můžete považovat za své . poznámky. Matyaš Korvín stál v čele křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad.ANO NE. Jiří z Poděbrad vytvořil spolek evroých panovníků proti Turkům.ANO NE Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů

Pracovní list Skupina p. Vaculčíkové katolíků křížové výpravy proti husitům. Bitva u Domažlic r. 1431 vlastně ani neproběhla, když nepřátelé uslyšeli dunivý zpěv husitů a rachot jejich vozů, uprchli. Pokus o mír proběhl na koncilu v Basileji, bohužel neúspěšně. Husité se pak rozdělili na dvě větve 9.11. - 13.11. - Křížové výpravy str. 64 - 67. Udělat stručný zápis do sešitu. 16.11. - 20.11. - Společnost a hospodářský život v českém státě v raném středověku str. 68 - 71. Udělat stručný zápis do sešitu. Pracovní list 20201203130544492.pdf. 1420-1434 - husitské války - boje husitů s křižáky vedenými Zikmudem (čtyři křížové výpravy poraženy: na Vítkově, u Žatce, u Tachova, u Domažlic) i boje mezi husity - zpustošená země. 1434 - bitva u Lipan - vítězství umírněných husitů nad radikály, konec husitkých vále Transcript Život na hradech rytířská kultura Život na hradech rytířská kultura Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr.Marie Toncrová Anotace: popsat život vyšší společnosti ve středověku, uvést příklady památek, popsat rytířskou zbroj a zábavu Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: listopad 2011 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho.

Pracovní listy k tématu Winter, Wintersportarten: klett-bltter-120.pdf: 4521,7 kB: 2019-10-07 11:11:14: Německý jazyk » Gottwaldová: Klett Blätter 10/19 Pracovní listy k tématu Deutschland - Wiedervereinigung: klett-bltter-1019.pdf: 3765,9 kB: 2019-05-13 11:14:56: Německý jazyk » Gottwaldová: Klett Blätter 5/19 Pracovní listy pro. Pracovní list do d ějepisu pro žáky 7. ro čníku, vytvo řil Mgr. J. Dohnal 2009 14 KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY ☺ Navrhni si svůj vlastní erb, se kterým bys vyjel na křížovou výpravu ty KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY • výpravy křesťanských rytířů do Palestiny v 11. - 13. st vytištěný pracovní list a obrázky: Klíčová slova: kolonizace, Celé téma lze samozřejmě rozšířit o křížové výpravy, tureckou expanzi - popřípadě lze část opakovací rovnou doplňovat o tematicky pojaté klíčové pojmy (břímě bílého muže, čeští cestovatelé a objevitelé, ideologie kolonialismu. kapitoly: 1. Křížové výpravy - str. 26 - 27 2. Říše Mongolů a svět mimo Evropu - str. 30 - 31 Pokyny k práci jsou stejné jako minulý týden!!

4. Vypracovat pracovní list Dále článek Dějiny českých zemí - Poslední Přemyslovci str. 93 - 97, včetně sloupečků v modrém poli, najít na internetu odpovědi na otázky pod fotografií lebky Přemysla O.II. tex o Vítkovcích, na str.97 informace o Anežce české, zjistit její svatořečen (křížové výpravy). Pro zopakování křížových výprav doporučuji video - do vyhledávače googlu napiš: List - význam listu pro rostlinu Arbeitsheft(pracovní sešit) str. 34 cv 1 doplnit z rámečku povoláni Schauspieler, Lehrer, Sänger,Schüle

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuk

Gloger - Křížové výpravy na východ (1989) Kinderbuchverlag Berlin 1989, 79 stran, fotografie, ilustrace, mapy, vázaná, chybí přední list, začíná obsahem, dobrý stav - proti husitům byly vedeny ještě další 4 křížové výpravy, husité vždy zvítězil Čáslavský sněm - r. 1421 se sešli zástupci husitů na sněmu v Čáslavi - Zikmund byl zbaven českého trůnu - byla zvolena zemská vláda s 20 členy - 4 PRAŽSKÉ byly přijaty jako zemský zákon Bitva u Domažlic (1431 Křížové výpravy. Život v raném středověku. Vrcholný středověk. České království za Přemyslovců. České království za Lucemburků. Karel IV. Život ve vrcholném středověku. Gotická kultura. 2.POLOLETÍ. Pozdní středověk. Stoletá válka. Husitství. Doba pohusitská. České království za Jagellonců. Objevné plavb 6. osvobození jihoamerických kolonií ze španělské nadvlády (1808 - 1825), velkou osobností byl generál Simon Bolívar, boj vedly ozbrojené junty, postupně vznikly Argentina, Haiti, pak Venezuela, Peru, Kolumbie, Bolívie, Chile, Mexiko.Země byly chudé, zaostalé a byly v hospodářské závislosti na vyspělých zemích, nejvíce na USA, politické režimy - nejčastěji.

Dějepis 7. ročník :: ZŠ Školn

- křížové výpravy vyhlašuje papež - cílem osvobození Jeruzaléma - účastníci měli na oděvu znamení kříže → křižáci - zabírali půdu, zakládali hrady pracovní sešit str. 17/ cv. 5 domácí úkol opakování na testík L5, L6 pozornost věnujte tomu, co jsme dělali v prac. sešitě str. 12 a 14. křížové výpravy, Seveřané a Vikingové Vpátek 11. 11. BUDU KONTROLOVAT SLOHY SE ZÁPISY A PRACOVNÍMI LISTY. Pokud něco chybí, sehnt, dokopírovat, pracovní listy doplnit! Pořídit, prosím, slohu A4 s kroužkovou vazbou na eurofolie, sešit ne! EGS VDO ZEMĚPIS T10 Oceány Atlantský oceá Křižácké výpravy vedla evroá šlechta, to vědí historikové již dávno. Ovšem výpady na Jeruzalém nebyly jen střetem Západu a Východu. Evropští vojáci se během své expanze mísili s východním obyvatelstvem. Proto bylo složení křižáckých vojsk pestré, tvrdí pohled na DNA jejich příslušníků

Křížové výpravy v raném středověku a počátky reconquisty

DÚ - pracovní sešit str. 19 (žáci s PO2 a s PO3 nemusí vypracovávat cvičení 3). Zápis si přepište do školního sešitu - bude uložen na Teams (soubory - Zápis - D7- 20.11.). Do sešitu si nakreslete jednoduchý půdorys rotundy a baziliky. Po návratu do školy si pracovní a školní sešity vyberu ke kontrol A pracovní list, opakování 8 EUPES - Kuj 20 D Vikingové 3 7. A motivace, výklad 9 EUPES - Kuj 21 D Vikingové - prac. List 3 7. A opakování učiva 10 EUPES - Kuj 23 D Křížové výpravy 3 7. A prezentace s úkoly 11 EUPES - Kuj 24 D Křížové výpravy - PL 3 7.A opakování 12 EUPES - Kuj 30 D Středověká kolonizace 3 7. A. KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY PROTI HUSITŮM - vojáci - křižáci (symbol kříže na šatech) >> křížové výpravy M - pracovní list - římské číslice (učebnice strana 42) Vl - učebnice 10,11 (hlasité čtení - probrání učiva), PS 5 a 6/8-10, čtení v učebnici 12,13 Nástěnná mapa 120 x 90 cm, bílé zaklapávací lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii). Ten je možné podle potřeby tisknout a využít jako námět k opakování či doplnění poznámek žáků a studentů Roku 1421 byl neúspěšně obléhán Žižkovou armádou, kališníci významný pohraniční opěrný bod dobyli až roku 1427 po porážce třetí křížové výpravy. Na konci husitských válek se Tachov opět dostal do područí Jindřicha z Metelska, roku 1436 císař Zikmund potvrdil četná privilegia, která město získalo od jeho.

ZŠ Valašská Polanka - Dějepis 7

3. Zadáme si pracovní list č. 3. Termín odevzdání bude 20. 11. Úterý 17. 11., Státní svátek Středa 18. 11. Online hodina 1. Zopakujeme si desetinné zlomky 2. Vypočítáme příklady v pracovním sešitě na straně 55. Čtvrtek 19. 11. Dobrovolná konzultační hodina 1. Prostudujete si v učebnici stranu 28. 2 Listina základních lidských práv a svobodHistorie10. 12. 1948 přijatá OSN rezolucí č. 217/3 Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobodVyjadřovala shodu všech států o tom, co se rozumí pod pojmem lidská práva a svobodyČSSR přistoupila k dohodě v říjnu 1968, avšak teprve po sedmi letech FS ČSSR dohodu ratifikovaloV platnost byla uvedena r. 1976 publikováním vyhl. č.

Místní část města Znojma nazývaná Hradiště se - Znojmo. Turecko 2016 () Křížové výpravy a Turci; křížové výpravy, Seveřané a Vikingové V pátek 11. 11. BUDU KONTROLOVAT SLOHY SE ZÁPISY A PRACOVNÍMI LISTY. Pokud něco chybí, sehnt, dokopírovat, pracovní listy doplnit! Pořídit, prosím, slohu A4 s kroužkovou vazbou na eurofolie, sešit ne! EGS VDO ZEMĚPIS T11 TEST - Oceány Amerika - přírodní poměr Spor se přiostřuje, když Hus vystoupí proti vyhlášení křížové výpravy vyhlášené roku 1412 Janem XXIII. proti králi Ladislavu Neapolskému. V této bule papež vyhlásil odpustky každému, kdo se bojů zúčastní; ve wyklefovských kruzích byl odpor proti odpustkům již delší dobu zakořeněn Ke kontrole vypracuj pracovní list. Ten si nejprve vytiskni, pelivě vyplň a do tvrtka 2 .4. odešli ke kontrole naskenovaný nebo ofocený jako přílohu na adresu ivana.kyllarova@zs-ustecka.cz. Do předmětu napiš: Matematika, jméno a příjmení, třída/íslo úkolu Příklad: Matematika, Pavel Nový, 7.A/ Nabídka volných míst a práce na pozici Quality engineer. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie

 • Obraz salvator mundi.
 • Hotová jídla akce.
 • Fáze skloňování.
 • Fakju pane uciteli š.
 • Dokumenty o zemi.
 • Snář být vrahem.
 • Balayage ombre.
 • Rip meaning.
 • Ldt mexiko.
 • Malý vysavač do bytu.
 • Filtr pevných částic octavia 1.6 tdi cena.
 • Co se stalo roku 1789.
 • Kiwi com informace.
 • 3000 nejpoužívanějších anglických slov.
 • Nápady na výrobky ze dřeva.
 • Emma ferguson.
 • Básně jan skácel.
 • Brána do pekel csfd.
 • Vyrazky po holeni na intimnych miestach.
 • Diana krall 2017.
 • Ceny oblečení v dubaji.
 • Bílé šaty letní.
 • Kačeří příběhy kniha.
 • Kempy beskydy.
 • Sonic plyšák.
 • Jak stáhnout soukromé video z fb.
 • Kataster nehnutelnosti prešov.
 • Fitness citáty anglicky.
 • Jana nečasová.
 • Ježíš kristus sourozenci.
 • Prodejna kol.
 • Poloha na velblouda.
 • Nejlepší přítel pohádka zámek.
 • Breyer koně na prodej.
 • Upíří deníky předměty.
 • Pružné dřevo.
 • Tempomat fabia navod.
 • Calvin klein aliexpress.
 • Zvýšená echogenita střev.
 • Olsen twins drugs.
 • Studium dentální hygieny diskuze.