Home

Digitální badatelna

Digitální badatelna Archivu města Ostravy zpřístupňuje veřejnosti v elektronické podobě archivní pomůcky (inventáře a katalogy) nebo tématické soupisy archivního materiálu. V databázi lze snadno vyhledávat a pokud je požadovaná archiválie již digitalizována, badatel má možnost pohodlného domácího studia požadovaného materiálu Digitální badatelna. Z důvodu revize fyzického stavu archivních souborů a kontroly inventárních pomůcek budou od 1. 9. 2014 do odvolání předkládány žadatelům archiválie z archivních souborů veřejné správy z období 1945-1992 v maximálním rozsahu 3 archivních krabic na jeden den a ve lhůtě do 5 dnů, a to ode dne objednání v souladu s Badatelským řádem. Badatelna.eu je portál archivních fondů a sbírek České republiky na kterém naleznete informace z národní evidence archivních souborů. Možnosti vyhledávání pro badatele : Fulltextové vyhledávání - dle zadaného řetězce prohledá celou databázi a zobrazí veškeré shod Digitální badatelna Z důvodu revize fyzického stavu archivních souborů a kontroly inventárních pomůcek budou od 1. 9. 2014 do odvolání předkládány žadatelům archiválie z archivních souborů veřejné správy z období 1945-1992 v maximálním rozsahu 3 archivních krabic na jeden den a ve lhůtě do 5 dnů, a to ode dne objednání v souladu s Badatelským řádem.

Digitální badatelna AMO - amo

 1. Digitální badatelna. Archiv Poslanecké sněmovny je nyní v intenzivním procesu skenování vybraných archivních materiálů (dokumenty parlamentní činnosti, fotografie), které jsou postupně zpřístupňovány v budované Digitální badatelně.. Digitální badatelna tvořená naskenovanými dokumenty z archivního fondu vytváří potřebnou nadstavbu ke stávajícímu.
 2. Další web používající WordPress. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Ostravy
 3. Digitální archiv města Brna digitalizuje postupně sčítání obyvatel z let 1880, 1900, 1870, 1850, 1890, 1857 Evidence obyvatel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
 4. Tato stránka obsahuje informace o postupu a výsledku digitalizace archivních materiálů v archivech. Pokud máte další informace o postupu nebo výsledcích digitalizace nejen v České republice, neváhejte nás kontaktovat, informace rádi doplníme. A abychom byli úplně přesní, digitalizací je míněno zpřístupnění archiválií v digitální podobě přes internet

Zveřejnili jsme rovněž digitální kopie matričních přírůstků Beroun 52-56, Bykáň 76, Košice 19, Křesetice 02, Kutná Hora 82 a 83, Kutná Hora-čs 03, Kutná Hora-ev 01, Kutná Hora-oú 08, Lochovice 29, Nižbor 32, Počaply 26 a 27, Sedlec-KH 30, Tmaň 18 a Velíz 15 Digitální knihovna NTK Národní technická knihovna. Major Libraries. Moravská zemská knihovna. Národní knihovna České republiky. Knihovna Akademie věd ČR. Městská knihovna v Praze. Národní technická knihovna. Národní lékařská knihovna v Praze. Regional Libraries SOA Praha - digi. eBadatelna je určena k dálkovému zpřístupnění digitalizovaných matrik z území Středočeského kraje. Zároveň slouží jako soupis všech matrik, které jsou v SOA Praha uloženy, bez ohledu na to, zda jsou již digitalizovány, nebo dosud ne Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muze Digitální badatelna. Konskripce (1850-1914) — pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství; Matriky židovských náboženských obcí z let 1784-1949; Co u nás najdete; Evidence archiválií; P. S. aneb z našich fondů a sbírek. Pozor, vlak! Sbírka plakátů — plakáty z občanské války ve Španělsk

Užitečné odkazy. Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů (matriky SOA Plzeň) - www.portafontium.cz Digitalizované židovské kontrolní matriky - www.badatelna.eu Digitalizované matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - www.nacr.cz Jihočeské matriky (SOA Třeboň) - https://digi.ceskearchivy.cz Matriky moravské (MZA Brno) a dolnorakouské. Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni a jihočeských archiv Přesně v den oslav 90. výročí vzniku samostatného Československa, tj. 28. října 2008, byl spuštěn nový pamětnický portál Paměť národa. Jde o bohatý digitální archiv, který obsahuje svědectví stovek pamětníků významných historických událostí 20. století. Portál je přístupný veřejnosti, pro registrované badatele nabízí rozšířený obsah i funkce K matrikám jsou následně zhotovovány mikrofilmové a digitální reprodukce. Sbírka matrik v našem archivu územně pokrývá území bývalého Východočeského kraje ve stavu k roku 1990, tedy území Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a okresů Havlíčkův Brod a Semily. Obsahuje matriky farních úřadů.

Národní archiv Digitální badatelna

 1. Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz.Tato aplikace umožňuje komfortní hledání digitalizovaných archiválií v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě a zahrnuje tak data z celého Moravskoslezského.
 2. Digitální přírůstky v eBadatelně BADATELNA V PRAZE. Po, Út, St 9.00-18.00. Čt, Pá 9.00-14.00. Ve čt, pá pouze pro předem objednané vědecké pracovníky. Tel: 974 847 269 Email: studovna@soapraha.cz. BADATELNY OKRESNÍCH ARCHIVŮ.
 3. eBadatelna. The web application of the State Regional Archives in Prague (SRA Prague) eBadatelna is designed to be used for remote access to digitized registers of the Central Bohemia Region

Badatelna Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení Digitální badatelna AMO . U archivu města Ostravy (AMO) vznikla v minulých letech digitální badatelna pro občany, kteří se zajímají o minulost svého bydliště a využívají pro tyto účely internet. Pokud je mi známo, je nás i v Hrabové poměrně hodně Tematický popis: Plenární zasedání ÚV, předsednictvo (byro), sekretariáty, kanceláře tajemníků ÚV, oddělení a komise ÚV, hospodářské záležitosti ÚV KSČ, písemnosti KV a OV KSČ a ÚV KSS; písemnosti prezidenta republiky, zákonodárné, výkonné a soudní moci státu z let 1945-1989. Texty projevů, poznámek, přednášek, referátů a článků Kl eBadatelna Archivu bezpečnostních složek Elektronická badatelna Archivu bezpečnostních složek slouží k dálkovému nahlížení do archiválií dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a zobrazování inventářů k archivním fondům našeho archivu

Badatelna.eu paměťové instituce onlin

DIGITÁLNÍ BADATELNA. Druhá databáze - digitální badatelna - vznikla digitalizací archivního fondu Národní kulturní komise, který je uložen v oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a dalších relevantních pramenů z fondů této instituce. Struktura této databáze je v podstatě totožná s první databáz Archiv hlavního města Prahy Archivní 6, 149 00 Praha 4 Tel. ústředna: 23600 1111 Tel. informační přepážka: 23600 4017 Tel. studovna: 23600 4012 Fax: 23600 710

Národní digitální knihovna (Kramerius 5) Od 2. 11. 2020 se na základě dohody s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S celý obsah Národní digitální knihovny otvírá prostřednictvím Národní digitální knihovny - Covid. Více informací. NDK obsahuje plné texty dokumentů bohemikální produkce 19. - 21 Digitální badatelna. Archiv Poslanecké sněmovny je nyní v intenzivním procesu skenování vybraných archivních materiálů (dokumenty parlamentní činnosti, fotografie), které jsou postupně zpřístupňovány v budované Digitální badatelně.. Digitální badatelna tvořená naskenovanými dokumenty z archivního fondu vytváří potřebnou nadstavbu ke stávajícímu.

V současné době je v digitální podobě zpřístupněno 1 444 dokumentů, které mají 27 443 stran a jsou rozděleny do několika kategorií. Najdeme zde noviny a časopisy, knihy, fotografie a negativy, umělecká díla, plakáty, mapy, historické pohlednice, staré listiny atd. Projekt e-Badatelna byl realizován z Integrovaného. Archiv města Ostravy Digitální badatelna Digitální badatelna Archivu města Ostravy. Nová verze na programu Vademecum, funkční od února 2020. Aktualizace: 8. 2. 2020, 2:02 Archiv města Ostravy hlavní strana Základní informace o archivu a jeho fondech. Aktualizace: 31. 7. 2019, 2:58 Archiv města Ostravy Přehled archiváli

Posílejte soubory do 30 GB snadno, bezpečně a neomezenou rychlostí. Zdarma a bez registrace ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, stránky jihočeských archivů, státní okresní archi Zemský archiv v Opavě, v němž od roku 2008 existuje digitální archiv, poskytuje badatelské veřejnosti jednu z možností, jak lze studovat archivní materiály. Jeho pracovník, Mgr. Zdeněk Kravar, PhD. s ní seznámil 20. dubna seniory VU3V (virtuální univerzity třetího věku) při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v rámci projektu ISEV Provoz badatelny. Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem.. Státní okresní archiv Klatovy předkládá v průběhu jednoho úředního dne badateli ke studiu nejvýše 3 kusy pergamenových listin, 10 kusů originálů knih a 5 kartonů spisů rozbalit/zabalit menu. Úvod; O muzeu; Otevírací doba; Aktuality; Mapa; Pracovníci; Expozice muzea; Minoritský klášter; Městská vě

Badatelské centrum nabízí kompletní ročníky významných regionálních periodik v digitální podobě. Jedná se o ročenky Egerer Jahrbuch z let 1871-1930, Kalender für das Egerland z let 1884-1941 a Unser Egerland z let 1897-1943, dále o noviny Egerer Anzeiger z let 1849-1867 a na ně navazující Egerer Zeitung 1868-1910 Badatelna Dále literatury oboru architektury a užitého umění zabývající se dílem jeho současníků a jejich tvorby. V badatelně je přístupná neustále rozšiřovaná podrobná digitální databáze zejména archivních materiálů k Jurkovičovu životu a dílu pocházející především z jeho pozůstalosti uložené ve.

Digitální Badatelna - Národní archi

 1. +420 373 740 166 (badatelna - pouze v badatelské dny) +420 373 740 158 (Mgr. Ivo Kadlec) +420 373 740 159, +420 739 529 328 (Mgr. Ladislava Nohovcová - archiv ŠKODA) Provoz badatelny. Restaurované listiny se předkládají pouze v digitální podobě
 2. Digitální kopie sbírkových předm ětů poskytuje Regionální muzeum v Chrudimi na základě písemného prohlášení o účelu jejich užití. Pro zveřejňování obrazového materiálu sbírkových předmětů Regionálního muzea v Chrudimi je třeba písemný souhlas ředitele (smlouva o reprodukčních právech)
 3. Badatelna a knihovna Badatelna. Do fondů podsbírky Památníku Ležáky je možné nahlížet v badatelně Památníku Lidice (PL) na adrese Tokajická 152, 273 54 Lidice, na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených Badatelským řádem PL
 4. ÚVODNÍ SLOVO. K nejvyužívanějším archivním fondům Archivu města Brna patří dokumenty sčítání lidu. Tyto archiválie nazývané jako sčítací archy obsahují jedinečné informace o osobách, které v městě Brně, jeho předměstích a připojených obcích žily
 5. Digitální snímky matrik nejsou v České republice zpřístupněny jednotným systémem. Jednu z databází, ve které jsou matriky zpřístupněny veřejnosti, vyvinula firma Bach systems s.r.o. Archivy, které ji používají, si ji nechaly částečně modifikovat podle svých aktuálníc
 6. Zajišťujeme vývoj SW na zakázku, integrace vlastního software do existujících systémů a webové systémy pro interní agendu či komunikaci se zákazníky
 7. ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 412 01 Litoměřice IČ: 70979464 Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 975 Fax.: +420 477 755 99

Digitální badatelna

Badatelna.eu - paměťové instituce on-line. Bohemian Library. Digitální knihovna (Kramerius) Digitální studovna Ministerstva obrany ČR. Genteam - rakouská genealogická databáze (bezplatné přihlášení) Genealogybank. Evidence válečných hrobů v České republice. FamilySearch: církevní matrik Re: Jak správně odkazovat na digitální matriky? od Karolina Vernerova » pát bře 22, 2013 7:02 Dekujem za navod, ja bych se jeste primlouvala za doplneni o webu, kam vkladat obrazky (img24.eu apod.) napr. z Badatelna.cz, kde to taky nejde ulozit odkazem... Badatelna a knihovna Badatelna. Do sbírkových fondů Památníku Lidice je možné nahlížet v badatelně Památníku Lidice (PL) na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených Badatelským řádem PL. Badatelna je otevřena ve všední dny, mimo státní svátky, v době od 9:00 do 16:00 hod 3. oddělení služeb VHA (badatelna a fotoarchiv), se skupinou-pracovištěm pro digitalizaci fondů VHA. Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Flosman, PhD. telefon: +420 973 213 380. Oddělení bylo v letech 1999 až 2003 nelogicky součástí jiných složek Vojenského ústředního archivu Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikac

Digitální archiv Vstoupit do digitálního archivu města Plzně Archivní fondy. Archivní VadeMeCum - digitální archiv umožňuje skrze dálkový přístup studium archivních fondů uložených v Archivu města Plzně, jim přiřazených archivních pomůcek, digitalizátů archiválií a informací z programu pro evidenci archiválií (Peva) Digitální repozitář. Digitální archiv parlamentních dokumentů (stenografické záznamy jednání, parlamentní tisky, seznamy poslanců a senátorů, pozvánky, usnesení atd.) Dokumenty od posledního ukončeného současného volebního období seřazené časově sestupně až do roku 1848. A dále historická parlamentária tzv Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikací Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikac Badatelna.cz - portál pro vyhledávání v archivních fondech zpracovaných v programu JANUS Adresář českých archivů Digitální archiv SOA v Třeboni - systém pro zpřístupňování zdigitalizovaného archivního materiálu (matriky, kroniky, soupisy poddaných, sčítání lidu, veduty aj.

Doména diletantství? - Národní archiv

Digitální badatelna - amo

 1. imálním stykem s veřejností a tedy bez návštěv. Je nutné upřednostnit jiné způsoby komunikace, např. e-mail, datová zpráva, popř. telefon
 2. Sbírka matrik západních Čech. Církev evangelická (1581-1949) . Církev římskokatolická (1539-1949
 3. Kontakt: badatelna@ntm.cz + 420 702 291 320 + 420 220 399 201 (pouze v otevírací době) Knihovna NTM. Otevírací doba: Úterý, středa 10-15. Kontakt: knihovna@ntm.cz +420 702 291 320 +420 220 399 21
 4. Je veřejná vědecká knihovna a druhá největší knihovna s historickými fondy v České republice. Vznikla společně s Národním muzeem v roce 1818. Vážení badatelé, studovny Národního muzea jsou od 3. 12. 2020 znovu postupně otevírány. Režimová opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce) se řídí podle protiepidemického systému PES a v závislosti na místních.
 5. Badatelna archivu Geofond - přístup pouze po PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ S platností od 3.12.2020 je v omezeném režimu obnoven provoz badatelny. Vstup a pobyt ve vnitřních prostorách je umožněn pouze s rouškou. Digitální kopie zpráv (skeny) a rastrová data z mapového archivu jsou poskytována dle Ceníku datových služeb

Video: Badatelna - Národní archi

Badatelna - Znám svůj půvo

 1. Postup při vyhledávání záznamů: www.nacr.cz Fondy a pomůcky Digitální badatelna matriky židovských náboženských obcí archivní pomůcka a digitalizované archiváli
 2. E-badatelna. Zdigitalizované archiválie archivu ŽMP zpřístupněné on-line. Služby Zhotovování kopií a scanů. V archivu je možné používat vlastní reprodukční zařízení (digitální fotoaparát bez blesku) za účelem zhotovení kopie pro osobní studijní účely
 3. Badatelna; Badatelský řád; Jeho cílem je je zpřístupnit v digitální podobě materiály vztahující se ke studentům pražských univerzit z let 1882-1945. Jedná se o badatelsky nejžádanější část fondů Archivu Univerzity Karlovy, z níž je možné získat informace o cca 150 tisících posluchačů, velmi často.
 4. Badatelna historického fondu. Badatelnu naleznete ve 3. nadzemním podlaží, v sektoru D hned za Studovnou časopisů. Studium starých a vzácných tisků v badatelně je podmíněno platnou registrací v NTK. Předem objednané publikace z historického fondu NTK jsou určené pouze k prezenčnímu studiu
Badatelna - Znám svůj původ

Digitalizac

badatelna (pouze v badatelských dnech) tel.: +420 381 765 117, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Státní okresní archiv Tábor Badatelna. K poslechu a studování dokumentů je v pražské budově Českého rozhlasu v Římské ulici č. 13 k dispozici badatelna. Pro objednání služeb archivu a případné dotazy využijte, prosím, kontaktní formulář. Provozní doba badatelny: pondělí až pátek 8:00 - 15:3

Státní oblastní archiv v Praz

SOkA Šumperk: Kontakty

Asi pět procent materiálů si chce nechat rozvědka, říká Pavel Žáček, šéf Ústavu pro studium totalitních režimů 2) Videa k učivu(www.youtube.com): Rande s fyzikou: Tlak v kapalinách Badatelna: Jak funguje Archimédův zákon/hydrostatický tlak 3) Vyplňte tato cvičeníčka z pracovních listů a pošlete mi je do 15. května na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty Badatelna: Pro videa, která mají zaujmout, je třeba mít opravdu zkušené fyzikáře 20. ledna 2017 - EDUin - 1 komentář Přinášíme rozhovory se zástupci projektů oceněných v letošním ročníku ceny Eduína Aktuality 04.11.2020 Informace o provozu ZÚ Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108, o prodloužení nouzového stavu, zůstává i nadále uzavřena badatelna Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a prodejna map

Digitální knihovn

Badatelna. Badatelský list. Použít digitální fotografické a filmové přístroje smí badatel se souhlasem kurátora podsbírky. Počítač, kopírku a jiné zařízení usnadňující studium může badatel použít s povolením pracovníka pověřeného dozorem v badatelně. Použití kopírovacího stroje se poskytuje za úplatu Badatelna / Reading room. Rekonstrukce podoby Karlova náměstí a okolí z doby před husitskými válkami v digitální podobě a ve zpracování pro fyzické modely. Od prosince roku 2017 je v Domě U Zlatého prstenu na Starém městě otevřena druhá etapa stálé expozice pod hlavičkou Muzea Hlavního města Prahy - Praha Karla IV. Badatelna - 1. díl: Jak doma změřit rychlost světla. První díl z cyklu populárně naučných videí nazvaný Badatelna, který pro vás exklusivně připravuje portál věda.muni.cz. Digitální dovednosti dětí pozitivně ovlivňují jejich výsledky při učení. ARCHIV GEOFOND - badatelna Praha 7, Kostelní 26 Po - Čt: 7.30 - 15.00 Pá: 7.30 - 13.30. Soubory Výpůjční a Badatelský řád. Archivy. Ceník služeb . Archivní služby, tisk, kopírování. Ceník služeb . Digitální kopie archivních dokumentů a skenování.

Matriky a archivy - Bádáme

Maximální výše úhrad pro nově zhotovované digitální reprodukce nebo repliky archiválií v digitální podobě jsou stanoveny pro případy, kdy se tyto poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav Pokouším se dostat na digitální matriku SOA Zámrsk, kde si chci prohlídnout matriční knihy. Veškeré pokusy dostat se dále než na seznam již digitalizovaných katolických matrik jsou marné. Nejsem schopen se dále dostat.Doposud jsem hledal na actabublica Brno, kde žádné problémy nebyly.Dle různých informací na internetu je. Publikace ve formátu DJVU lze zobrazit pouze v prohlížeči mozilla Firefox ESR (po kliknutí na odkaz si zvolte verzi podle Vašeho systému). Taky je potřeba nainstalovat DJVU plugin (vyberte podle verze systému 32bit | 64bit). Postupně převádíme publikace do jiných formátů. autor název publikace poznámka Vetterl, K. Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z. Telefon na spojovatelku: 257 171 111 Informace dle zákona 106/1999 Sb Celá Morava pak spadá pod dva oblastní archivy. Širokou paletu archivních zdrojů v digitální podobě nabízí Zemský archiv v Opavě. Online zde najdete matriční knihy a další archiválie z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Značné množství zdrojů digitalizoval také Moravský zemský archiv v Brně

Badatelna.eu Národní archiv - Židovské matrik

Sbírky a virtuální badatelna; Strážnická sympozia. Kulturní dědictví. Reprezentativní seznam UNESCO; Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury; Krajské seznamy; Nositelé tradice. Vydavatelská činnost. Publikace; Sborníky ze strážnických sympozií; Sborníky UNESCO; Elektronické publikace; Národopisná revue. Dokument v digitální podobě lze doručit: prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB, zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB 2) Videa k učivu(www.youtube.com): Rande s fyzikou: Tlak v kapalinách Badatelna: Jak funguje Archimédův zákon/hydrostatický tlak 3) Vyplňte tato cvičeníčka z pracovních listů a pošlete mi je do 15. května na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty Národní muzeum spolupracuje s odbornými pracovníky, publikuje, řeší projekty a vystavuje sbírkové předměty

Národní archiv Matriky židovských náboženských obcí z

Poskytujeme podle příslušného ceníku služeb analogové nebo digitální kopie, výpisy a opisy archiválií, náročnější dotazy podle tohoto ceníku vyřizujeme dle kapacitních možností archivu a formou placené rešerše. Ověřit si, zda je badatelna v době plánované návštěvy přístupná (2) Digitální archiv ve spolupráci s archivem, do jehož péče archiválie v digitální podobě náleží, vytváří, spravuje a s výjimkou bezpečnostního archivu též zpřístupňuje prostřednictvím jím provozovaného portálu pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě skupiny metadat obsahujícíc Poskytování fotografií a dokumentů Kopírování dokumentů. Je možné objednat zhotovení kopií dokumentů a sbírkových předmětů (xerox, digitální fotografie), bližší informace k požadovanému předmětu vždy sdělí příslušný odpovědný pracovník Pěstování rostlin v hydroponii v určitém smyslu může zvyšovat dostupnost bylinek, zeleniny a dalších výpěstků přímo ve městě. Zajímavý je i fakt, že tyto porosty není třeba tolik chránit postřiky před hmyzem. Tento obor v budoucnu počítá s přechodem k biokvalitě

Užitečné odkazy :: Pátrání po předcíc

The theme of this quiz is WOODEN TOYS, so we also prepared a thematic, MANUFACTURING, fantastic, colorful, wooden WINNER PRICE! Until the end of Sunday, April 5., you can answer the questions you find in the photos with smiley faces (each photo, react with a smiley face that is assigned to your selected answers). Just like a week ago, we will enter your name into the draw as. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Gabčíkova 2362/10 Praha 8 182 00 tel: +420 286 010 110 e-mail: mua@mua.cas.cz ID datové schránky: cgsns2

SOA v Třeboni - DIGITÁLNÍ ARCHI

Národní knihovna digitální. Vyhledávejte knihy v úplném znění v nejucelenějším indexu na světě. Moje knihovna Preferované formáty jsou vhodné pro dlouhodobé uchovávání a budou přebírány do archivu bez migrace.Prosté zachování dokumentu ještě nezaručuje, že dokument bude možno interpretovat (číst) JIŽNÍ ČECHY - Jihočeský kraj disponuje novým unikátním a nadčasovým systémem digitální evidence muzejních sbírek, který podle IT specialistů nemá v současné době v Česku obdoby. Zaznělo to na zatím posledním pracovním setkání zástupců krajského úřadu, regionálních muzeí a konstruktérů originálního softwaru systému MUSEION

My Roots: Před 100 lety se narodila Františka Rozehnalová

Digitální archiv Paměť národa má i svoji e-badatelnu Ikaro

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že z provozních důvodů bude badatelna... Veřejná zakázka - Modulární digitální archiv Moravský zemský archiv v Brně vypisuje veřejnou zakázku Modulární digitální archiv Výzva k podání nabídky EDIT 13.9.2010: Lhůta pro podání nabídek vypršela Místo konání: Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6 Cílem workshopu je prezentace vznikajícího portálu Historická korespondence online (https://historicka-korespondence.cz), jeho evroých inspiračních zdrojů, koncepce, technického řešení, problémů a vizí, a to včetně aktuálních korespondenčních celků, které jsou zpracovávány

Publikace Historie a současnost městské části Plzeň – NováPrávní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejichKarel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923

Všechny nov zhotovené digitální reprodukce se poskytují v barvě ě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav. C. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií 1.1 8.1. Licen¿ní poplatky na digitální fotografie, na které rná NPÚ autorské právo (zaméstnanecké dílo se všemi právními düsledky) se zpoplatñují ve výši: 1 originální digitální snímek v nákladu tiskovin do 600 kuså 1 originální digitální snímek v nákladu tiskovin nad 600 kusü 9 Budova NTK. Národní technická knihovna byla vybudována dle projektu Projektil architekti studia v areálu vysokých škol v Praze 6-Dejvicích. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2006, hrubá stavba dokončena v prosinci 2007 a od dodavatele byla převzata v prosinci 2008 Ve dnech 12. až 13. března se v Praze uskuteční již pátý ročník mezinárodní konference Digitální Česko 2020. V každém období lidských dějin znamenal úspěch něco jiného. Od fyzické síly, přes materiální statky k umění kooperace. Úspěch šel ale vždy ruku v ruce se schopností adaptovat se na nové vynálezy a. Digitální archivní jednotka (DAJ) je hlavní evidenční jednotka pro zpracované archiválie v digitální podobě. Označuje databáze, prezentace, internetové stránky, matematické modely, soubory spisů v digitální podobě. (dále jen badatelna). Do prostor, v nichž jsou archiválie uloženy, nemají žadatelé o.

 • Lávový kámen 50x40.
 • Komplementární dvojice barev.
 • Cena bazénu na klíč.
 • Asymetrie prsou.
 • Probiotika proti nadýmání.
 • Aiesec.
 • Kdy vyvěsit vlajku eu.
 • Metacrill praha.
 • Best deck for lich king.
 • Sardinie 2019.
 • Kempy beskydy.
 • Geometrie brno cena.
 • Poděkování seminární práce.
 • Řešené příklady z fyziky alej.
 • Vrakoviště chevrolet spark.
 • Tony montana tavla.
 • Kolombo film.
 • Auto 4x4 benzin.
 • Cold brew preklad.
 • Změny v krajině.
 • Inventarizace účtů anglicky.
 • Zelený čaj na pleť.
 • Ultrazvukové čidlo pohybu.
 • Fertilman zkušenosti.
 • Digitální teodolit.
 • Stěnové spony fd ksf.
 • Avent šidítko sensitive 6 18m.
 • Angina ve 2 letech.
 • Jak jíst langustu.
 • Profesia cv.
 • Boxerské rukavice grant.
 • Rns 850 aktualizace map.
 • Opakovací brokovnice uzkon.
 • Veď mě dál cesto má akordy.
 • Prométheus obsah.
 • Petřínská rozhledna restaurace.
 • Příruční zavazadlo smartwings.
 • Losos cena.
 • Nachos.
 • Borovice lesní černá rozdíl.
 • Podprsenka bez kostic push up.