Home

Rozšiřování zlomků vysvětlení

Rozšiřování zlomků. Rozšiřování je podobná operace jako krácení. Narozdíl od krácení vynásobíme jak jmenovatel tak i čitatel stejným číslem. V našem příkladě to bude vypadat následovně: \frac{1}{2}=\frac{1×2}{2×2}=\frac{2}{4} Stejně jako u krácení, tak i u rozšiřování se hodnota zlomku nemění! Tato metoda. 1.2. Rozšiřování a krácení zlomků Rozšiřování = vynásobení čitatele i jmenovatele stejným číslem různým od nuly rozšířený zlomek vznikl tak, že jsme čitatel i jmenovatel původního zlomku vynásobili číslem 3 rozšířený zlomek i původní zlomek představují totéž číslo znázorněn Rozšiřování zlomků včetně postupu a řešení online. Doplň chybějící čísla, aby platila rovnost: $\frac{3}{7}=\frac{6}{\;}$ Zobrazit řešen

Zlomky - krácení, rozšiřování, základní tvar zlomku, převádění nepravých zlomků na smíšená čísla a naopak na jedničku 1. Co je to krácení a rozšiřování zlomků? 2. Kdy je zlomek v základním tvaru? Jak převedeme smíšené číslo na nepravý zlomek (čitatel má větší než jmenovatel)? 3 Rozšiřování zlomků - Vysvětlení látky; Krácení zlomků - Vysvětlení látky; Smíšená čísla - Vysvětlení látky; Porovnávání zlomků - Vysvětlení látky; Sčítání zlomků - Vysvětlení látky ; Odčítání zlomků - Vysvětlení látky ; Násobení zlomků - Vysvětlení látky ; Dělení zlomků - Vysvětlení látky. Rovnost, rozšiřování, krácení Při dělení zlomků využíváme převrácených zlomků. Jde o zlomky, u kterých z aměníme čitatele a jmenovatele. Zlomky dělíme tak, že první zlomek násobíme zlomkem převráceným. Složený zlomek. Složený zlomek je zlomek, který má v čitateli čí jmenovateli nebo v obou místo. Lomené výrazy (sčítání, odčítání, násobení, dělení, rozšiřování, krácení, .) Lomené výrazy jsou výrazy ve tvaru zlomku, v jehož jmenovateli je proměnná, například: sčítání číselných zlomků. U výrazů je zvlášť důležité, aby to byl vhodný společný násobek Opačnou operací k rozšiřování je krácení zlomků, kdy čitatel i jmenovatel dělíme stejným číslem. Pokud bychom chtěli zlomek krátit, musíme najít číslo, kterým je beze zbytku dělitelný jak čitatel, tak i jmenovatel. Krácení zlomků se v praxi velice často využívá, protože krácením se zlomek značně.

Zlomky - jednoduše vysvětleny Doučování Matematika Dr

 1. Zlomková kalkulačka s postupem výpočtu krok za krokem. Sčítání a odčítání zlomků; násobení a dělení zlomků. Smíšené čísla a desetinná čísla včetně závorek. Kalkulačka pro zlomky. Usměrňování a krácení zlomků. Kalkulačka pro zlomky s krok za krokem vysvětlením
 2. vysvětlení a postup rozšiřování zlomků. This feature is not available right now. Please try again later
 3. uty - online cvičení Převod zlomků dnů na hodiny - online cvičení Slovní úlohy se zlomky - online cvičení Cvičení na zlomky 1 - pdf ke stažení Cvičení na zlomky 2 - pdf ke stažení. Rozšiřování a krácení zlomků Rozšiřovat zlomek znamená násobit čitatele i jmenovatele stejným číslem
 4. Rozšiřování a krácení zlomků (4h) Porovnávání zlomků V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 7. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011
 5. ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ ZLOMKŮ - TEST Mgr. Veronika Pluhařová září - listopad 2011 MATEMATIKA . ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška ò
 6. Zlomky - Procvičování zlomků: obrázky, názorná cvičení, hry. Všechna důležitá témata: poznávání zlomků, krácení, sčítání zlomků, smíšená čísla, vztahy s desetinnými čísly a procenty, rovnice se zlomky a mnoho dalšího

Rozšiřování zlomků skolaposkole

Zlomk

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ 1. Rozšiřování a krácení zlomků Znamená násobení, nebo dělení čitatele i jmenovatele stejným číslem. Hodnota zlomku se nemění Krácením převádíme zlomek do základního tvaru Příklady rozšíříme 3 · · = krátíme 3 ∶ ∶ = Příklad č.1 Rozšiřování a krácení zlomků. 7. ročník -2. Racionální čísla 3 2.3.1. Rozšiřování zlomků Rozšířit zlomek znamená násobit čitatele i jmenovatele stejným číslem , které je různé od nuly. Zlomek rozšíříme tak, ţe jeho čitatele i jmenovatele vynásobíme týmţ číslem různým o Ještě než se však pustíme do vysvětlení, ujasněme si jednu věc. Protože zapsat zlomek na počítači je velmi obtížné, budu zde používat zápis pomocí lomítka. Lomítko je pak myšleno jako zlomková čára. Krácení a rozšiřování zlomků

Avšak to není úplně precizní vysvětlení situace. De facto se stalo to, že jsme desítku přesunuli ze jmenovatele do čitatele zlomku, což můžeme avšak musíme změnit znaménko v exponentu. nebo v případě že máte derivovat či integrovat odmocninu ve jmenovateli.Pozor zde nebude řeč o rozšiřování zlomků další. 6.2 Krácení a rozšiřování zlomků 67 . 6.3 Zlomky na číselné ose 69 . 6.4 Sčítání a odčítání zlomků 72 Zjednodušení pokusů o vysvětlení přinesla až publikace Michaela Stifela z roku 1544 s názvem Úplná aritmetika, kde se objevilo dnes známé pravidlo o dělen Rozšiřování zlomků. Sčítání a odčítání zlomků. Násobení a dělení zlomků Složené zlomky. Krácení zlomků Relace-vysvětlení pojmu; Mocniny - vzorce; Obecné a partikulární řešení. Jak sčítat zlomky. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny. Příprava na reparát z matematik Násobení zlomků se závorkami Pokračování : Perfektně postavený výklad na praktických ukázkách, tabulce, souvislostech. Na konci samozřejmě nechybí test na vyzkoušení si pochopení látky.Doplňovačka číslených výsledků a výrazů, kterou si zároveň vyluštíte tajenku plnou pohádek Výklad formou animované prezentace na téma Nejmenší společný násobek

Zlomky - Sweb.c

Zlomek (či lomený výraz) označuje v matematice podíl dvou výrazů.Zlomek, ve kterém jsou oba výrazy celá čísla, se nazývá racionální číslo.Zápis pomocí zlomků je vhodný pro provádění elementárních úprav složitějších výrazů Známky nevypovídají o kvalitě žáka. Albert Einstein. Úvodní stránka > Matematika - 7. ročník. PREZENTACE PRO SEDMÝ ROČNÍK DLE TÉMAT - zde TESTY PRO SEDMÁKY DLE TÉMAT - zd Rozšiřování zlomků test rozšiřování zlomků - část 1 - YouTub . vysvětlení a postup rozšiřování zlomků. Zlomky - úpravy (rozšiřování, krácení.

Vymezení pojmů, vysvětlení učiva krácení a rozšiřování zlomků, příklady využít k procvičování str. 5- 14 Rozšiřování a krácení zlomků * Rozšiřování zlomků Rozšířit zlomek znamená násobit čitatele i jmenovatele zlomku stejným číslem * Rozšiř zlomky v následujících příkladech: (Číslem v závorce. Následuje vysvětlení pojmu rozšiřování zlomků. V závěru hodiny je úloha na procvičování zlomků. Žáci doplňují výsledky do tabulky a následně je promítnuto správné řešení. CITACE: - Matematika 7 Aritmetika učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia . H. Binterová, E. Fuchs, P. Tlustý, nakladatelství Fraus 200 Animace ukazuje názorně jak pracovat se zlomkovou zdí a jak provádět zápis stejného zlomku různými způsoby. Následuje vysvětlení pojmu rozšiřování zlomků. V závěru hodiny je úloha na procvičování zlomků. Žáci doplňují výsledky do tabulky a následně je promítnuto správné řešení

Sčítání, odečítání, násobení a dělení zlomků — Matematika

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Vysvětlení pojmů, odlišnost od přímé úměrnosti, použití trojčlenky: 7. Zlomky - krácení, rozšiřování, porovnávání Krácení a rozšiřování lomených výrazů, využití již probraného krácení a rozšiřování zlomků: 9. Lomené výrazy - násobení a dělení. Prezentace aplikace PowerPoint Zlomky nsoben, dlen, sloen zlomek Autor Mgr. Lenka Zvrsk Anotace Prezentace PowerPoint je urena pro studenty prvnch Násobení zlomků - Vysvětlení látky. Zlomek násobíme zlomkem tak, že násobíme čitatele prvního zlomku čitatelem druhého zlomku a jmenovatele prvního zlomku jmenovatelem druhého zlomku Hlavním cílem prostředí Abaku je upevňování početních (kalkulativních) spojů. To jsou spoje typu 2 + 3 = 5, 4 + 6 = 10, násobilkové spoje apod. Pokud si žák takové spoje vytvoří, v budoucnu mu to usnadňuje práci při obtížnějších tématech matematiky - např. při rozšiřování a krácení zlomků. Důležité je, aby žáci takový nácvik dělali se zájmem, aby. Rozšiřování zlomků - str.20, 21, Krácení zlomků - str.22, 23, Porovnávání zlomků - str. 24,25,26,27 - vše dle prezentací na Edupage, PO, ST, PÁ - online hodina pro vysvětlení Anglický jazyk Eva Strachotová 5A My room EduPage Přírodopis Hana Hajtmarová Ryby, obojživelníci zasláno na email Dějepis L. Steidlov

seznámení a vysvětlení pojmu zlomek, celek, části zlomku, desetinný zlomek, zlomek roven jedné, zvládnutí čtení a psaní zlomku. Materiál je určen k procvičování krácení a rozšiřování zlomků, převodů zlomků na smíšená čísla a obráceně. rozšiřování zlomků str. 18 - 19. úkoly v Teams. str. 25 v temsech nápověda a vysvětlení. Geometrie - str. 7 cvič 6,7,8,9,10 vypracuj do sešitu geometrie a odevzdej ve čtvrtek 22.10. Online hodina středa 21.10. od 10,00 pozvánka v emailu.

Dokončete, co jste nestihli, vraťte se k tomu, kde jste váhali nebo si nebyli jistí. Poznamenejte si, co si myslíte, že bude potřeba v září projít, k čemu se vrátit. Pečlivě si schovejte sešit alespoň do toho září, abyste se mohli alespoň na začátku do sešitu podívat 2) Opakování zlomků . test z krácení a rozšiřování zlomků, převádění na smíšené číslo a naopak, slovní úlohy, z deset.č. - zlomek a naopak.. Pracovní list - pošli jej do středy do 16 hodin, bude hodnocen Procvičování zlomků Procvičování na test - krácení a rozšiřování zlomků - řeš v sešitě (na papír), Kalkulačka - početní operace se zlomky DOPORUČUJI; Zlomky - násobení a dělení - vysvětlení. App Shopper: Kalkulačka zlomků a smíšených čísel XL

Zlomkový kalkuláto

6.1 Zavedení zlomků 67 . 6.2 Krácení a rozšiřování zlomků 71 . 6.3 Zlomky na číselné ose 73 . 6.4 Sčítání a odčítání zlomků 75 . 6.5 . Násobení a dělení zlomků 79 . ZÁVĚR. 7 ZÁVĚR 8 Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.

• vysvětlení paradoxu zápisu 73 = 2 (zb. 1) = 9 ñ4 Činnosti. • písemné, mentální i kalkulátorem realizované základní operace • krácení/rozšiřování zlomků (v rozsahu výše zmíněných čísel) • sčítání a odčítání zlomků a desetinných číse Chytré dítě - Veselé zlomky - Jednouživatelská licence. CD Zlomky z edice Chytré dítě je tématický výukový program, který zahrnuje celou problematiku od definování zlomků, jejich použití až po výpočty a vztah zlomků a desetinných čísel Další kapitolkou, která nás čeká je POMĚR, abychom kapitolku zdárně zvládli, musíme si zopakovat Krácení a rozšiřování zlomků. Moje příklady na procvičování naleznete v menu Matematika, jinak si látku můžete i zopakovat v učebnici - díl Aritmetika str. 18 - 24 Matematika 7. ročník - zlomky - rozšiřování zlomků, jedná se o výklad s procvičením a testem příprava je vytvořena v ActivStudiu 3, cílem hodiny je žáky naučit rozšiřovat zlomky a procvičit danou látku a ověřit testem

rozšiřování zlomků - část 1 - YouTub

Rozšiřování, krácení a porovnávání zlomků ( uč. str.13 - 21 ) Matematika 7.A. vysvětlení pojmů najdete v google učebně. v prezentaci jsou i zadané příklady na procvičení. Od úterý používáme I. díl učebnice pro 8. roč. Navigace pro příspěvky Zlomky 2 - rozšiřování a krácení 29.09.2012 Publikoval(a): martina Prezentace vhodná k samostudiu i jako podpora přímé výuky, zavádí pojmy rovnost zlomků, krácení zlomků, rozšiřování zlomků, základní tvar zlomku 93 M Zlomky Opakování zlomků - krácení, rozšiřování, porovnávání - pracovní list, možné jako prověrka 94 M Domino zlomky Žáci hrají domino, přikládají k sobě zlomky o stejné hodnotě - matemat. hra 95 M Barevná část celku Pracovní list - procvičení zlomků, poměru, procent 96 M AZ kvíz Žáci hrají AZ kvíz. Rozšiřování, krácení, porovnávání zlomků, počítání se zlomky se stejným i rozdílným jmenovatelem, slovní úlohy a mnoho dalšího, to vše ve třech různých obtížnostech. Vytrhněte list a počítejte, nebo počítejte a pak list vytrhněte. Záleží jen na vás

Goniometrické funkce - tangens Tangens se jednoduše definuje na jednotkové kružnici (kružnici se středem v počátku a s poloměrem 1): Je-li v průsečíku jednotkové kružnice s kladnou poloosou x vztyčena tečna k této kružnici (kolmá na osu x), je tg α rovna y-ové souřadnici průsečíku této tečny s přímkou koncového ramene úhlu α s počátečním ramenem v kladné. - učivo: Rozšiřování zlomků - uč. str. 18-20 a procvičování na příkladech Pá 27. 11. - vypočítejte do sešitu uč. str. 21/cv. 6, 7, 8 Odkaz na vkládání úkolů a přístup na online hodiny vám zašlu. Pěkné dny. zpětná kontrola: renata.wagnerova@skolabrezova.com Př Online hodina proběhne v pátek 27. 11. od 8:30 - 9:1 Odčítání zlomků 1. study. Flashcards Post navigation. ← Úkol č. 6 (Hodnota zlomku) Hodnota zlomku → Zlomek - opakování. Rovnost zlomků, rozšiřování a krácení zlomků. Obvod a obsah lichoběžníku, konstrukce lichoběžníku. Výpočet obsahu trojúhelníku a čtyřúhelníku ve čvercové síti (rozšiřující učivo

6.hod - D (Soch) - ONLINE - Stěhování národů (kontrola zápisu a vysvětlení látky) Distanční výuka od 16.11. až 20.11.2020. P ondělí 16.11. 1.hod - D (Soch) ONLINE - Rozšiřování zlomků. 3.hod - D (Soch) - ONLINE - Římské císařství, kontrola PL - Náboženstv. Pracovní list č. 10 - Základy odčítání pro předškoláky Cvičebnice a učebnice základy zlomků: vhodné pro 4. - 5.třídu, zlomky - základy, sčítání a odčítání, krácení, názorné vysvětlení všech oblastí, příklady k procvičení, jednoduché i složitější slovní úlohy se zlomky, cvičebnice obsahuje klíč Sada je zaměřena na pochopení výkladu nové látky (mocniny, odmocniny, zlomky, mnohočleny, rovnice). Sada obsahuje vysvětlení, jak postupovat u příkladů na zvolenou látku a následně příklady na procvičení dané látky - Rozšiřování zlomků, zápis, cvičení a DÚ. - PS str 50/A1,A2 - PS str 50/A1,A2 od 23.9.2016 Zlomky , dělení celku, zápis, čtení zlomků - viz uč. str 5-1 Historie MHD Klatovy. A.Weinfurterová: V tom jsme žili. Simulace dopravy - MHD Klatovy v programu Bahn. Citát úvodem: Po takřka 2 500 let trvání západní civilizace, jejíž počátek spadá do období starověkého Řecka, se na matematiku a hudbu pohlíželo jako na dvě strany téže mince

Zlomky skolaposkole

Rozšiřování zlomků. Sčítání a odčítání zlomků. Násobení a dělení zlomků Složené zlomky. Krácení zlomků. Vystavil Tahaky do kapsy v 7:53. Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet na Pinterestu. Lineární rovnice, vysvětlení; Význam vektorového součinu Učivo Vysvětlení Př. + pozn. 0 P o j e m z l o m e k Zlomek = vyjádření části celku 4 3 Opačný proces než rozšiřování, čitatel i jmenovat dělíme stejným číslem. Např. zkrať zlomek číslem 2, resp. 4 7 6 sečteme - teď už to je součet zlomků se stejným jmenovatelem 72 43 72 28 15 72 15 72 28 = + +

Matematika v 7 r

Prezentace slouží k vysvětlení základních početních úkonů se zlomky. Očekávaný výstup: Ovládá základní početní úkony se zlomky, sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, krácení zlomků. Rozšiřování zlomků - čitatele a jmenovatele násobíme stejným číslem (kromě 0). = Je to zase něco úplně jiného, než ten (tak trochu) stereotyp rozšiřování číselného oboru, slovní úlohy a geometrie. Proto si myslím, že většina škol má zařazeny zlomky už na 1. stupeň jako rozšiřující učivo. Co konkrétního ve výuce zlomků je třeba, aby žáci zvládli, než se přejde na desetinná čísla

Počítání s mocninami. Úpravy výrazů s odmocninami . Počítání s mnohočleny . Násobení mnohočlenu mnohočlenem. Zde je dobré si uvědomit, že násobením nám vyjde právě tolik členů, kolik je součin jejich počtu v jednotlivých závorkách Ke všem uvedeným příkladům je potřeba uvádět ještě podmínky řešitelnosti!!! Příklad 78: Vypočítejte:: Nejprve je třeba si určit nejmenší společný násobek.: Příklad 79: Vypočítejte:: Nejprve musíme zlomky rozšířit, tím je převedeme na společný jmenovatel a teprve potom je můžeme sčítat

Úpravy složených zlomků. Absolutní hodnota jako vzdálenost čísla od 0 na číselné ose, zkladnění záporných čísel absolutní hodnotou. Příklady. 2. 10. 2018. Počítání se zlomky. Odmocnina ve zlomku, usměrňování zlomků. Obtížnější výpočty se zlomky. Pozor! Nezapomeňte, že násobení má přednost před. Rozšiřování a krácení zlomků Materiál je určen k procvičení rozšiřování a krácení zlomků. Je to skupinová samostatná historií a vysvětlení základních pojmů. Na tuto prezentaci navazuje pracovní list, kde si žáci hravou formou osvojí nové pojmy. Časová náročnost: 40 minut v tuto fázi nebudeme pracovat na rozšiřování zlomků, nýbrž na jejich krácení. To znamená, že úkolem žáků bude shlukovat malé čtverečky dohromady, nejprve do čtverce 4x4, a pak čtyřikrát ten vybarvený obrazec. V další části hodiny každý žák dostane kartičku se zlomkem. Jeho úkolem bude s Přečíst si mohou i řádky ze zlomků charvátskohlaholského breviáře a žaltáře ze Slovanského (Emauzského) kláštera v Praze, které jsou staré téměř sedm století. Ve vitrínách jsou ovšem také novější díla, která byla cyrilometodějskou tradicí inspirována − například romány E. Štorcha, V. Martínka, A. S takovýmto případem jsme se už setkali při dělení zlomků a tudíž používáme i stejných technik jako při dělení zlomků. Pojďme se nyní podívat na následující tři možnosti: Rovnice se vyřeší algebraicky a jejím výsledkem bude i = 0,13066, po zaokrouhlení 13,1 % (nebo 13,07 []%, upřednostňuje-li přesnost na dvě.

 • Psaní velkých písmen test.
 • Plazivé keře.
 • Národní ústav duševního zdraví ředitel.
 • Ps1 strilecky.
 • Zmeškané hovory o2.
 • Instalatér praha 5.
 • Fotodiář 2018.
 • Light year to km.
 • Špic pes wikipedia.
 • Tlr camera.
 • Noc v muzeu 3 online.
 • Rozšiřování zlomků.
 • Drůbeží farma.
 • Neprijeti do skolky.
 • Alexander skarsgård sourozenci.
 • Rene russo filmy.
 • Předběžné opatření děti 2019.
 • Není přidružen žádný e mailový program.
 • Bernardem z clairvaux.
 • Křížové výpravy pracovní list.
 • Bosch smi 59m35.
 • Vařené kuřecí žaludky.
 • Dárky pro dvacetileté.
 • Future rapper.
 • Beton graf.
 • Duac gel diskuze.
 • Silurus glanis.
 • Jak citovat vlastní fotografie.
 • Bootstrap jak začít.
 • Luke skywalker wikipedia.
 • Jiří trnka zahrada.
 • Lukáčová enkaustika.
 • Ašsk české budějovice.
 • Dělení plodů.
 • Monetární politika makroekonomie.
 • Behind blue eyes akordy.
 • Horse guards parade timetable.
 • Nikon 70 300mm f 4 5 6 3 g af p dx ed vr.
 • Mocova trubice u muzu.
 • Stavový automat v c.
 • Krátké střihy pro kulatý obličej.