Home

Orgány trávicí soustavy

Trávicí soustava (ústní dutina, jazyk, zuby, slinná žláza, hltan, jícen, žaludek žlučník, střevo, konečník, viz Kategorie:Trávicí soustava) Nervová soustava (mozek, mícha, smyslové orgány, nervy, viz Kategorie:Nervová soustava) Smyslová soustava (viz Kategorie:Smyslové orgány Dutina ústní (cavum oris) rty (labia) - ohraničují dutinu ústní, podklad tvoří kruhový příčně pruhovaný sval à příjem potravy, mluvení mimika. tváře (buccae) - podklad tvoří sval tvářový, přidržují sousta při žvýkání. patro - odděluje dutinu ústní a nosní. tvrdé (palatum durum) - kostěnný podklad, sliznice srůstá s okosticí Trávicí soustava. - zúčastňuje se na přeměně látek: • trávením (mech. a chem. zpracování potravy) • vstřebáváním (převod jednoduchých látek do vnitřního prostředí organismu) • odstraňováním nestravitelných odpadních látek z organismu Trávicí trubice Hltan Hltan (pharynx) je společná část dýchací a trávicí soustavy. Tvoří také přechod mezi výše umístěnou ústní dutinou a níže umístěným jícnem a hrtanem. Potrava by měla vždy procházet do hltanu - hrtanová příklopka se po každém polknutí zavře a zamezí soustu vstup do hrtanu Funkcí trávicí soustavy je příjem a zpracování potravy rozštěpením enzymy, vstřebávání živin a jejich přeměna v játrech, odstranění některých odpadů z krve a jejich vyloučení žlučí. Trávení potravy na duchovní úrovni také znamená přijímání, analyzování a vstřebávání životních podnětů a zážitků a vylučování přežitých poznatků

Orgánová soustava - Wikipedi

všechny 3 žlázy + trávicí orgány jsou ve vaku - pobřišnice - peritoneum mimo anální otvor, močový měchýř, cévy podél páteře, ledviny a okolí Trávení - fyziologi Hltanem a jícnem jsou sousta potravy vedena do žaludku. Hltan a jícen jsou v hrudní dutině, žaludek a další orgány trávicí soustavy jsou v břišní dutině. V žaludku většiny druhů savců je potrava rozmělněna na kaši silnými svaly, které jsou ve stěně žaludku 7 (5) TRÁVICÍ SOUSTAVA Slouţí k příjmu a zpracování potravy a tekutin Trávení = štěpení přijatých látek na látky jednoduché (např. bílkoviny na aminokyseliny). Vstřebávání = příjem jednoduchých látek z trávicí trubice do krve, která je rozvádí po těle na místo, kde jsou potřebné

Trávicí soustavu tvoří trávicí trubice a přídatné žlázy - gll. salivariae majores (glandula parotis, glandula submandibularis, glandula sublingualis, játra a slinivka břišní) Hlavní orgány a úseky trávicí soustavy [upravit | editovat zdroj Funkce trávicí soustavy: Trávicí trakt představuje klíčovou vstupní bránu živin do těla. Jedině zde může být potrava převedena na látky tělu vlastní, jež jsou využívány jako zdroj energie. Jedná se vlastně o trubici tvořenou jednotlivými dutými orgány 2) Poznej orgány trávicí soustavy: Je zásobníkem pro právě přijatou potravu, která se zde promíchává, a vzniká v něm trávenina. Vylučuje také šťávu, jež obsahuje enzym pepsin, který štěpí některé látky. Je to ŽALUDEK. Orgán je uložen na pravé straně dutiny břišní pod bránicí. Má několi ASKON SYKON LEUKON ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ Popište trávicí soustavu ptáků včetně funkcí jednotlivých orgánů: 1 - jícen 2 - vole 3 - žláznatý žaludek 4 - svalnatý žaludek 5 - tenké střevo 6 - tlusté střevo 7 - kloaka ŘEŠENÍ U ptáků je zobák přizpůsobený potravní specializaci

Orgány trávicí soustavy Obrázek Digestive system without labels od Mariana Ruiz Villarreal [Public domain] via Wikimedia commons. Doba trvání průchodu potravy trávicí soustavou. Doba pasáže potravy trávicím traktem je závislá na řadě faktorů a je interindividuálně proměnlivá Stavba a funkce dýchací a trávicí soustavy Dýchací soustava. Dýchací soustava je soubor orgánů, které zajišťují výměnu plynů mezi tkáněmi, krví a vnějším prostředím.Dýchání (respirace) má tedy následující tři funkce: . zevní (vnější) dýchání - plicní ventilace (výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi), rozlišujeme nádech (inspirace) a. TRÁVICÍ SOUSTAVA Trávicí soustavu tvoří orgány, ve kterých probíhá metabolismus živin a formování nestrávených zbytků do výkalů. Tyto orgány jsou umístěny za sebou tak, jak se postupně podílí na zpracování potravy. Potrava projde trávicím traktem za 38 - 48 hod CESTA POTRAVY LIDSKÝM TĚLEM | TRÁVICÍ SOUSTAVAV momentě kdy sníte nějaké jídlo, čeká ho poměrně dlouhá cesta trávicí soustavou, při které naše tělo získá z t.. TRÁVICÍ TRUBICE. začíná otvorem ústním a končí otvorem řitním, připojeny - slinivka břišní, žlázy slinné a játra; stěny trávicí trubice se skládají z: sliznice. slouží buď jako výstelka, žlázový epitel, nebo resorpční buňky; žlázové buňky jsou buď roztroušené, nebo se shlukují a tvoří váčky a.

PPT - Jednobuněční Ploštěnci Hlístice PowerPoint

Trávicí soustava - Biologie - Maturitní otázk

 1. Jaké orgány patří do trávicí soustavy? Proč tělo potřebuje potravu? Jakou funkci (úkol) má žaludek? Jak se nazývá chemická továrna organismu? Jakou barvu mají játra? Co se s játry stane při nadměrné konzumaci alkoholu? Které střevo je delší, tenké nebo tlusté? Co je to slepé střevo
 2. Orgánové soustavy - podrobně Zatímco orgány trávicí trubice tvoří především dostatečně velkou plochu k trávení a vstřebávání živin, druhý typ orgánů, žlázy (např. játra, slinivka břišní), vylučují enzymy a jiné látky sloužící k trávení
 3. Orgány trávicí soustavy umožňují příjem potravy a její zpracování. Živiny potřebné pro zdravý růst jsou z potravy uvolněny,vstřebány a dále rozvedeny krví do celého těla. Trávicí soustavu tvoří: Dutina ústní. Hltan. Jícen. Žaludek. Tenké střevo. Tlusté střevo. Konečník. Dutina ústn
 4. MÍZNÍ SOUSTAVA - funkce:1. sbírá mízu tvořící se ve tkáních a odvádí ji do krve (24 hod - 2,5 - 3 l mízy) 2. odvádí tuky (kapénky) z trávicí soustavy do horní duté žíly 3. obranná - v uzlinách - lymfocyty (vytváří protilátky) + fagocytující makrofág
 5. diferenciace oddělené oběhové soustavy - trávení a rozvod živin zajišťují oddělené soustavy přídatné orgány trávicí trubice věnec brv okolo ústního otvoru (u živočichů živících se potravou rozpuštěnou ve vodě
 6. -1Stěna trávicí trubice-2Dutina ústní 2.1Zuby 2.2Jazyk 2.3Slinné žlázy-3Trávicí trubice 3.1Hltan 3.2Jícen 3.3Žaludek 3.4Tenké střevo 3.5Tlusté střevo-4Žlázy trávicí soustavy 4.1Slinivka břišní 4.2Játra-5Choroby trávicí soustavy člověka-6Odkazy 6.1Reference 6.2Související články Podrobný popis jednotlivých orgány
 7. Slinivka břišní čili pankreas (z lat. pancreas) je šedě růžová laločnatá žláza připomínající velkou slinnou žlázu a řadí se mezi orgány trávicí soustavy. Velikost lidského pankreatu je 12-16 cm a váha 60-90 g. Funkčně tato žláza splňuje kritéria žlázy s vnější i vnitřní sekrecí

- orgány trávicí soustavy umožńují příjem a zpracování potravy - potrava je pro člověka zdroj energie - uvolněné živiny z potravy jsou vstřebávány do krve a rozvedeny do celého těla - nestrávené zbytky s nepotřebnými látkami jsou odváděny z těla ven¨. zdravé je jíst častěji a menší porce (5x denně), potravu. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní Tyto odpadní, nepotřebné látky můžeme z těla odstraňovat jednak ledvinami - primárně exkreční orgány nebo systémem dýchacím, trávícím a kůží - sekundárně exkreční orgány Přídatné žlázy trávicí soustavy - Produkce žluči (žlučové kyseliny: podíl na trávení tuků, steroidní charakter (vznik z cholesterolu), působí jako emulgátory tuků= převod na tukové kapénky, lépe přístupné lipázám + žlučová barviva - odpadní produkt, vznik rozpadem hemoglobinu − periferní části trávicí soustavy, − nervová soustava a smyslové buňky, − část kostry obličeje, − dřen nadledvin endoderm - trávicí soustava a žlázy z něj, štítná žláza, příštítné tělíska, brzlík, plíce u obratlovců mezoderm - kosti, svaly, škára, exkreční orgány obratlovců, oběhov

Trávicí soustava :: Lidské těl

Trávicí Soustava - Anatomi

Trávicí soustava - Slunečný živo

Trávicí soustavu tvoří orgány, ve kterých probíhá metabolismus živin a formování nestrávených zbytků do výkalů. Tyto orgány jsou umístěny za sebou tak, jak se postupně podílí na zpracování potravy. Potrava projde trávicím traktem za 38 - 48 hod. Trávicí soustavu tvoří: trávicí.. Nemoci trávicí soustavy zánět slepého střeva, cirhóza jater, žloutenka, kolorektální karcinom, průjem, dráždivý tračník, průjem, vředy, zácpa, Crohnova nemoc, hemoroidy Vylučovací soustav

Kvíz: Co víte o trávicí soustavě? 9.12.2019 / Tereza Tancerová / Kvizy / 0 komentářů. Bez jídla by člověk nepřežil. To je známý fakt. Ale zatímco spořádat svíčkovou s pěti knedlíky příliš složité není, proces, který následuje poté už ano X. hlavový nerv inervuje i vnitřní orgány; je zde dýchací a kardiovaskulární centrum; prodloužená mícha se také účastní řízení trávicí a vylučovací soustavy - centrum nepodmíněných reflexů (polykání, slinění, kašel, kýchání, zvracení, mrkání, slzení popíše stavbu a vysvětlí funkci í nervové soustavy. popíše stavbu a vysvětlí funkci smyslové soustavy. vysvětlí význam hormonů a charakterizuje soustavu žláz s vnitřní sekrecí. popíše stavbu a vysvětlí funkci pohlavní soustavy samců a samic. popíše stavbu a vysvětlí funkci mléčné žlázy samic hospodářských zvířat

Trávicí soustava ryb se svým uspořádáním i funkcí příliš neliší od trávicí soustavy vývojově pokročilejších obratlovců včetně člověka. Začíná ústy a pokračuje ústní dutinou, hlatanem, jícnem, žaludkem (pokud je vytvořen), tenkým i tlustým střevem, konečníkem a je zakončena řitním otvorem Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků.Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení.. U člověka je trávicí soustava dlouhá téměř 8 metrů a ve svém průběhu se člení, kroutí a různě rozšiřuje. Poruchy a onemocnění trávicí soustavy Kromě již zmiňovaných poruch a chorob (zubní kaz, vředy, zácpa, průjem apod.) je celá řada dalších problémů které mohou naší trávicí soustavu potkat Jak říká název, tento systém kombinuje funkce trávicí a cévní soustavy - trávení a rozvod živin. Po obvodu zvonu jsou rozmístěné kombinované smyslové útvary zvané rhopalia , která obsahují statocystu, chemorecepční buňky, někdy i více či méně jednoduché očko a nervové ganglion

Trávicí soustava - Wikisofi

Trávicí soustava části trávicí trubice. ústní dutina hltan jícen žaludek dvanáctník párové orgány velké (podčelistní, podjazykové, příušní) a malé (rozptýlené v ústní dutině) nemoci trávící soustavy Některé hemangiomy mohou růst nejen na kůži, ale i v podkoží nebo na vnitřních orgánech, jako jsou například játra, ostatní orgány trávicí soustavy, mozek, nebo orgány dýchací soustavy (hlavně hrtan a plíce) Trávicí soustava: prvoci a parazité - tráv. soustava nevyvinuta - příjem celým povrchem těla (osmoticky) prvoci (trepka) - organely pro příjem - buněčná ústa , potravní vakuoly houby - trávení nitrobuněčné (intracelulárně) Žahavci - první pohlavní orgány. Tenké střevo je životně důležitým orgánem trávicí soustavy, jehož funkcí je zajištění konečné fáze trávení a vstřebávání vody, základních živin a dalších důležitých látek, které organismus získává z potravy. Povrch jeho sliznice je tvořen klky - výběžky usnadňujícími vstřebávání

Trávicí soustava Studijni-svet

Trávicí soustava je tvořena dvěma typy orgánů s rozdílnou funkcí, a to orgány trávicí trubice a žlázami. Funkce jednotlivých orgánů. Úloha orgánů prvního typu, orgánů trávicí trubice, spočívá v zajištění prostoru nutného pro průběh trávicího procesu Trávicí soustava člověka (Fylogeneze trávení v živočišné říši. Stavba a funkce trávicí soustavy člověka. Trávení a vstřebávání. Trávicí žlázy -játra, slinivka břišní.) Trávicí soustava živočichové mají heterotrofní způsob výživy - nutnost organických látek v potrav

plakát A4 trávicí soustava s popisky; pracovní list na doplňování částí trávicí soustavy; Celkem 11 stran A4 k tisku. Návod: Vytiskněte, zalaminujte nebo vložte např. do malého A5 fotoalba. Dítě připíná kolíčky ke správnému obrázku. Lze je i zakroužkovat Trávicí trakt je soustavou orgánů, kterými prochází přijatá strava. Tyto orgány se podílejí na příjmu, zpracování, rozkládání a vylučování potravy. Trávicí trakt je dlouhý téměř osm metrů a začíná v dutině ústní a končí v řitním otvoru Orgány trávicí soustavy. DUM číslo 62912. Nová Výukový materiál téma orgány trávící soustavy, výklad s obrázky. Klíčová slova: Trávící soustava, žaludek, játra, slinivka, střeva: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori

Video: Obecná stavba trávicí trubice - WikiSkript

Pohlavní orgány ženy můžeme rozlišit na vnější a vnitřní. 1. Vnitřní pohlavní orgány - vaječník (ovarium), vejcovod (tuba uterina), děloha (uterus) a pochva (vagina). 2. Vnější pohlavní orgány - velké stydké pysky (labia pudendi majora) a malé stydké pysky (labia pudendi minora), poštěváček (klitoris) Do vylučovací soustavy nedáme : Močový měchýř; 1 ledvinu; 2 ledviny; Močovou trubici; 5/10 Do dýchací soustavy nepatří : Bránice; Průdušky; Dutina ústní; Dutina nosní; 6/10 Pomocné orgány u trávicí soustavy jsou : Játra a jícen; Játra a slinivka břišní; Slinivka břišní a tlusté střevo; Tenké střevo a slinivka.

Anatomie trávicí a vylučovací soustavy - Stomici

Vyjmenuje jednotlivé orgány trávicí soustavy a znázorní je v reálné velikosti. Popíše stavbu a funkci trávicí soustavy. Vysvětlí, jak probíhá trávení a vstřebávání potravy. Uvede na konkrétních onemocněních trávicí soustavy jejich příčinu a průběh, popíše důležitost prevence. Klíčové kompetence Trávicí soustava a příslušné indikace na stránkách online lékárny GigaLekarna.cz - strana 1 1. Funkční morfologie trávicí trubice 2. Motilita gastrointestinalního traktu a její řízení 3. Trávení a vstřebávání v GIT 4. Játra a biotransformace xenobiotik 5. Vztahy v intermediárním metabolismu 6. Vitaminy a výživ

tráviCÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE - ppt stáhnoutON-LINE PROCVIČOVÁNÍ - Přírodověda 5 - Člověk

ZŠ VNB V / 08 - Trávicí soustav

když není druhotné patro (viz Fylogeneze trávicí soustavy) - dýchací cesty totožné s trávicím traktem; když je druhotné patro - nosohltan (křížení dýchacích a trávicích cest) -průdušnice -průdušky -průdušinky (uvnitř plic) plíce (lat. pulmo, řec. pneumo) vakovitý párový orgá Trávicí soustava a příslušné indikace na stránkách online lékárny GigaLekarna.cz - strana 2 Id: P5484 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 2 Ročník: 7. ročník ZŠ Předmět: Přírodopis Tematický celek: Biologie živočichů Téma: Orgánové soustavy - trávicí, dýchací, oběhová, vylučovací, nervová, rozmnožovací, pohybová, kožní a smyslové orgány Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá

Stavba a funkce dýchací a trávicí soustavy

1. vysvětlí pojmy trávení, trávicí ústrojí a trávicí soustava, dokáže vyjmenovat její dílčí orgány (1 h.) - vysvětlí jednotlivé odborné výrazy, uvědomuje si rozdíly, - vyjmenuje duté a žlázové orgány trávicí soustavy ve správném pořadí, jak na sebe navazují Na vině mohou být orgány nejen trávicí soustavy, ale také vylučovací či pohlavní soustavy. Jestliže se vyskytly pouze jednou, není třeba se znepokojovat nebo vyhledávat lékaře, neboť šlo zřejmě o podráždění trávicí trubice, což se spraví samo V kategorii jménem Imunita trávicí soustavy nabízíme 105 produktů, u 6 z nich můžete mít poštovné zdarma. Zákazníci nejlépe hodnotí řady YaoMedica, Bion3 a Terezia.Nejlépe hodnoceným produktem je Terezia Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 100+100 kapslí

Trávicí soustava - Sweb

Trávicí soustava. Přehled částí trávicí soustavy . Stavba trávicí trubice; Dutina ústní; Hltan; Jícen; Žaludek; Tenké střevo; Tlusté střevo; Velké žlázy trávicího ústrojí. Slinivka břišní; Játra; Žlučník; Vylučovací soustava. Stavba ledvin; Vývodné cesty močové; Tvorba a vylučování moči; Činnosti ledvin; Kožní soustava a termoregulac > ANATOMICKÉ MODELY > Trup, torza, vnitřní orgány > Modely trávící soustavy > Trávicí soustava - 3 části Zobrazit větší Trávicí soustava - 3 část Téma: Orgány trávicí soustavy Autor: Mgr. Trojanová Lenka Číslo: VY_32_INOVACE_05-13 Anotace: Výukový materiál ve formě prezentace je určen pro žáky prvního ročníku střední průmyslové školy, obor technické lyceum. Jsou představeny jednotlivé orgány trávicí soustavy, jejich uložení v těle a funkce

!!!MŇAU!!! - Fyziologie a anatomie kočky - Anatomie kočkyOrgány v těle - informační karty - UnoDuo

Kategorie: Biologie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3, Praha 1 - Malá Strana Charakteristika: Práce obsahuje přehledně zpracovanou seminární práci na téma trávicí soustava, která je vhodná i pro maturanty.Zajímá se o fylogenezi trávicí soustavy jako jsou jednoduché i složitější trávicí. Orientace na těle živočicha. 1. Ústroje živočichů (organologie) , , (URL 119 - hmyz). • Tkáně tvoří orgány • Tkáně hlavní a tkáně vedlejší • Orgány tvoří orgánové soustavy Soustavy orgánů . 1.Tělního pokryvu, opory a pohybu. 2.Přeměny a výměny látek (trávící, dýchací, vylučovací, oběhu tělních tekutin). 3.Dráždivá a regulační (smyslová. Seřaď orgány trávicí soustavy: konečník, ústa, tlusté střevo, žaludek, jícen, tenké střevo.. Mají typická ramena navazující plynule na své tělo (zpravidla pět nebo více ramen), v nich jsou uloženy pohlavní orgány a zasahují do nich výběžky trávicí soustavy. Hvězdice mají vysokou regenerační schopnost Slinivka břišní (pankreas) představuje laločnatou žlázu a patří mezi orgány trávicí soustavy. Nachází se v dutině břišní a z větší části nasedá na zadní stranu žaludku. Produkuje enzymy a podílí se na metabolismu cukrů Orgány homologní Orgány analogické Orgány rudimentární Orgány atavistické epitel trávicí trubice epitel žlázový 4. Charakterizujte epitely: Stavba - Funkce - Rozdělení - Jaká je funkce oběhové soustavy? Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Použité zdroje 1. BERGER, Josef

 • Jak uvolnit pamet ram android.
 • The mummy 2017.
 • Cold brew preklad.
 • Beton graf.
 • Apple flash.
 • Levné prací prášky.
 • Vesta fotograf.
 • Pspad 2019.
 • Martin short.
 • Wapiti sibiřský.
 • Koleje tt.
 • Krby krbová kamna.
 • M. infraspinatus.
 • Cache size.
 • Vysočanská radiála.
 • 30 narozeniny prani.
 • Masajové na zanzibaru.
 • Garnáty.
 • Jak má vypadat technologický postup.
 • Nejrychlejší těsto na pizzu.
 • Yogapoint.
 • Paryby zastupci.
 • Vlajky světa hra.
 • Jednohormonalni antikoncepce.
 • Obleky ostrava karolina.
 • Konferenční stolek výška 55 cm.
 • Hrušeň faworytka.
 • Nejlepší oční lékař v praze.
 • How to play pc games with any controller.
 • Jedovaty motyl.
 • Megan fox dva a půl chlapa.
 • Nejkvalitnější tenisové míčky.
 • Turínské plátno kopie.
 • Abbas podpora.
 • Adis daňové přiznání.
 • Technický dozor investora odpovědnost.
 • Denisa bila.
 • Krajeni jablka vanoce.
 • Na strži praha 4.
 • Anna popplewell instagram.
 • Jak naučit andulku mluvit.