Home

Umělé přerušení těhotenství praha

Umělé přerušení těhotenství není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Cena výkonu je stanovena dle platného ceníku gynekologie. Cena výkonu je stanovena dle platného ceníku gynekologie. Dle rozhodnutí lékaře se za poplatek odebírá krevní skupina ke zjištění Rh faktoru 3. Důvody pro umělé přerušení těhotenství. V zemích, ve kterých je interrupce legální, se může žena rozhodnout pro přerušení těhotenství i z jiných, než jen medicínských důvodů. Celosvětově mezi nejčastější důvody vedoucí k přerušení těhotenství patří: naplněný počet dětí v rodině Umělé přerušení těhotenství chirurgicky Obecně platí, že čím dříve se pacientka rozhodne k přerušení těhotenství, tím bude zákrok jednodušší a šetrnější s ohledem na její zdraví a další možné následky - především vzhledem k dalšímu chtěnému těhotenství. Dále popisujeme jen ukončení do 12 týdne těhotenství Ukončení od 12. do 24. týdne má. Umělé přerušení těhotenství je nepřirozený zásah do organismu ženy, takže určitá rizika nejsou vyloučena (např. riziko poranění dělohy). I když je zoufalství některých žen veliké, je nesmírně důležité, aby se žena rozhodovala pro potrat se vší odpovědností a zvážila veškeré možné následky

Meda spol.s r.o. Interrupc

 1. iinterupce, umělé přerušení těhotenství. Interrupce je malý operační výkon, při němž dochází uměle (a záměrně) k přerušení těhotenství. Obecně platí, že čím dříve se pacientka rozhodne k přerušení těhotenství, tím bude zákrok jednodušší a šetrnější s ohledem na její zdraví a další.
 2. Interrupce (umělé přerušení těhotenství) Objednání po telefonické konzutaci ihned s žádostí a objednávkou přímo na výkon (možno i bez žádosti, která bude sepsána přímo na místě) bez dlouhého čekaní cca 2 dny; vice info najdete v sekci malé výkony. Za nadstandardní služby se připlácí
 3. Centrum onkologické prevence pro ženy, s.r.o. Hrusická 2538 Praha 4 14100 Objednávání a informace o výsledcích : +420 272 770 587 07.12.202
 4. Jedná se o jednu z možností ukončení těhotenství na žádost pacientky. Tuto možnost lze zvolit do 49., respektive 63. dne sekundární amenorhoey (počítáno od 1.dne poslední menstruace) na rozdíl od chirurgického ukončení těhotenství na vlastní žádost, které lze provést do ukončeného 12. týdne těhotenství

Interrupce - interrupce - umělé přerušení těhotenství

 1. Umělá přerušení těhotenství na 100 ukončených těhotenství 47,2. 34,1. 1999. 52 103. 39 382. 11 173. 5,1. 43,9. 27,8 (Pramen: Ženy a muži v číslech, Český statistický ústav, MPSV, Praha 2000) UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍC
 2. Interrupce, umělé přerušení (ukončení) těhotenství, umělý potrat nebo abortus arteficialis (lat.) je úmyslné ukončení těhotenství neboli zabití lidského embrya či plodu prostřednictvím chemické látky nebo chirurgického zákroku. Bývá též nazývána slovem potrat, kterým se ovšem obecně chápe vypuzení nebo odstranění plodu z dělohy před ukončením 28.
 3. O umělé přerušení těhotenství je potřeba žádat u gynekologa. Nesmí být provedena častěji než jednou za půl roku. Pokud je žena mladší než 15 let, má lékař povinnost hlásit pohlavní zneužití, do 16 let je zapotřebí souhlasu rodičů, poté již není potřeba souhlas, ale lékař by měl rodiče informovat
 4. Praha 2016. Shrnutí Umělé přerušení těhotenství lze provést v České republice farmakologickou nebo chirurgickou metodou. Farmakologická metoda je z medicínského hlediska bezpečnější a šetrnější, nicméně s ohledem na aktuální platnou legislativu a.
 5. Umělé přerušení těhotenství s sebou přináší řadu komplikací, o nichž se nemluví a laická veřejnost o nich ani neví. Jednou z nich je postinterrupční syndrom, který se řadí k posttraumatické stresové poruše. Ženu postihují deprese, tíhne k užívání alkoholu, drog, má návaly úzkosti, noční můry a zlosti..
 6. Interrupce, umělé přerušení (ukončení) těhotenství (UPT), umělý potrat nebo abortus arteficialis (lat.) je záměrné ukončení těhotenství prostřednictvím chemické látky nebo řešení chirurgického zákroku. Bývá též nazývána prostě potrat, toto slovo ovšem v původním významu znamená samovolné (nezamýšlené) předčasné vypuzení plodu neschopného života.

Umělé přerušení těhotenství chirurgicky Jak

 1. Umělé přerušení těhotenství a jeho úprava v českém právním řádu. Problematika umělého přerušení těhotenství je vedle euthanasie snad tím celosvětově nejdiskutovanějším problémem, který souvisí s jedním ze základních lidských práv člověka - práva na život
 2. Ukončení těhotenství a vše s tím spojené je definováno jednak zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a dále pak prováděcí vyhláškou č.75/1986 Sb. Samotný pojem potrat je pak nově definován zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a vyhláškou č. 297.
 3. iinterupci, v nemocnici vám udělají.
 4. V Praze se střetli odpůrci i zastánci práva na umělé přerušení těhotenství. Pochody obou skupin oddělili u Mánesova mostu těžkooděnci. Jeden člověk byl zadržen. Pochod na podporu rodin s více dětmi a proti interrupcím pořádá hnutí Pro život, demonstraci jejich odpůrců svolal radikálně levicový Kolektiv 115
 5. Umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů Jsou situace, kdy je ženě doporučeno umělé ukončení těhotenství (UPT) nebo naopak o něj může žena sama požádat. Těhotná žena může mít nemoc, jejíž průběh by se těhotenstvím nebo porodem mohl výrazně zhoršit anebo by mohla být ohrožena na životě
 6. Praha - Většina Čechů souhlasí s právem žen na umělé přerušení těhotenství, uzákoněním eutanazie i zavedením trestu smrti. Nejvýraznější podporu má právo na interrupci, a to 71 procent. Usmrcení člověka na vlastní žádost by uzákonilo 67 procent lidí a trest smrti 55 procent

Přerušení těhotenství: 4.100 Kč IVF Clinic a.s. je členem koncernu SynBiol, řízeného společností SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ: 26014343, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14742.. Téma Umělé přerušení těhotenství popisuje jedna z žen na webu eMimino - přečtěte si její deníček a další příběhy o snažení, těhotenství, narození a mateřství. A napište nám i ten svůj Potratem se také rozumí ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené podle zvláštních předpisů (Zákon o umělém přerušení těhotenství). Jako známky života je chápána přítomnost srdeční akce, pulzace pupečníku, dýchací nebo jakékoli spontánní pohyby

Interrupce (interupce) - umělé přerušení (ukončení

MUDr. Antonín Kaprál - velmi dobré gynekolog z města Praha. Podívejte se na možnosti a objednejte se k doktorovi na největší webové stránce s doktory v České republic Umělé přerušení těhotenství lze provést v České republice farmakologickou nebo chirurgickou metodou. Farmakologická metoda je z me- dicínského hlediska bezpečnější a šetrnější, nicméně s ohledem na aktuální platnou legislativu a úhradové mechanismy je pro poskytujíc Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství (klinické a UZ vyšetření) 1 500. Předpis k oddálení menstruace (bez vyšetření) 350. Předpis hormonální antikoncepce u neregistrované pacientky (bez vyšetření) 200. Ultrazvukové vyšetření malé pánve na vlastní žádost pacientky. 70

Interupce, miniinterupce, umělé přerušení těhotenství

Ani tak nelze podle tamních nevládních organizací mluvit o uspokojivém stavu z pohledu polských žen. Podle jejich odhadů se rozhodne ročně pro umělé přerušení těhotenství 150 tisíc Polek Interrupce, lidově řečeno potrat, je umělé přerušení těhotenství, které se však může provádět pouze do 12. týdne těhotenství. Cena interrupce je závislá podle toho, v jakém zařízení se zákrok provádí. Interrupci podstupují zejména mladé matky od 15 do 25 let b) umělé přerušení těhotenství provedené podle zákona upravujícího umělé přerušení těhotenství (zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, vyhláška MZ ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství ) V prosinci 2019 skupina 119 poslanců a poslankyň především z PiS, ale také z krajně pravicové Konfederace (Konfederacja) a středopravicové koalice PSL-Kukiz'15, předložila tribunálu žádost o posouzení, zda je umělé přerušení těhotenství provedené v případě vážných a nevratných vad plodu v rozporu se čtyřmi. Potratová pilulka Mifegyne (mifepriston) Je to metoda, která je použitelná do devátého týdne těhotenství. Podle lékařů, kteří se k jejímu schvalování také vyjadřovali, je však pilulka pro tělo ženy šetrnější než klasická miniinterrupce

Meda spol.s r.o. soukromá gynekologicko-porodnická klinik

 1. Umělé přerušení těhotenství je zákrok, kterým se zabraňuje dalšímu vývoji plodového vejce. Přestože patří mezi metody plánovaného rodičovství, jde o metodu, které je zdravotně i eticky velmi problematická. V současné době je v naší zemi během posledního desetiletí zřetelný dramatický pokles umělých.
 2. Praha - Květnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) ukázal, že většina obyvatel České republiky souhlasí s právem žen na umělé přerušení těhotenství. Naklonění jsou také uzákonění eutanazie, tedy usmrcení člověka na vlastní žádost
 3. umělé přerušení těhotenství8). (4) Zdravotní péčí se rozumí a) soubor činností a opatření prováděných u fyzic-kých osob za účelem 1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen ne-moc), 2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu
 4. Umělé přerušení těhotenství (celodenní) Bhagat J. Zeilhofer. Pozor tato akce již proběhla v roce 2010. Podívejte se na stránku lektora pro informace o aktuálních akcích. Praha 1 zobrazit na map ě.
 5. Poslanec a lékař Boris Šťastný (ODS) míní, že kdyby lidovecký návrh prošel, vedlo by to k potratovým trikům. Jít či nejít na umělé přerušení těhotenství je svobodné rozhodnutí matky. Když neuvede otce, musela by jít na genetické testy. V této době se ještě nedá doložit, kdo je otcem, řekl Aktuálně.cz poslanec
 6. UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Mária Chropeňová Bc.Klára Bouzkov

Interrupcí se rozumí umělé přerušení těhotenství z nejrůznějších důvodů. V ČR může žena na základě nechtěného těhotenství zažádat o provedení umělého potratu. Umělý potrat je ale také metoda, která se provádí ze zdravotních důvodů matky nebo dítěte. Jelikož se jedná o umělý zásah do těla ženy, interrupce s sebou nese mnoho rizik Potrat - interrupce je umělé přerušení těhotenství. Jedná se o záměrné ukončení těhotenství prostřednictvím chemické látky nebo chirurgického zákroku. K podání potratové piluky musí dojít do sedmého týdne těhotenství, přesněji řečeno do 49. dne od začátku poslední menstruace

Umělé přerušení těhotenství pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou - mini ITP včetně vyšetření nebo likvidace plodu po potratu po 96 hodinách : 2 850 Kč - anestezie: 2 000 Kč : Celková cena: 4 850 Kč - ITP : 3 250 Kč - anestezie: 2 000 Kč. Pokud je výsledek testu na HIV pozitivní, může žena samozřejmě zažádat o umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. Diagnostika je hrazena z veřejného pojištění, žena tedy za nic neplatí. Diagnostika se kromě nastávajících maminek dělá i u kojících maminek, které darují mateřské mléko ce, čili umělé ukončení těhotenství, a potrat chápaný jako samovolné ukončení těhotenství. Relevantní právní normy, tj. zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství 66/1986 Sb. a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 11/1988, hovoří pouze o potratech Dobrý den, před týdnem jsem byla na umělém přerušení těhotenství v 7tt. Avšak uvědomila jsem si , že jsem udělala obrovskou chybu a lituji toho a ráda bych otěhotněla znovu, čili nechci nasazovat antikoncepci. Vím že je to nezodpovědné a měla jsem si to uvědomit dřív, ale bohužel jíž se stalo a čas nejde vrátit zpátky Umělé přerušení těhotenství. V ČR může žena na vlastní žádost přerušit těhotenství do ukončeného 12. týdne, 11 týdnů a 6 dnů. Jde o placený zákrok za 4 000 až 6 000 korun podle stupně gravidity. Ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů je hrazeno zdravotní pojišťovnou

VARŠAVA/PRAHA V Polsku hrozí nový kulturní boj. Důvodem je snaha zcela prosadit zákaz interrupcí, a tím zpřísnit zákon platný od roku 1993. Iniciativy, která chce postavit umělé přerušení těhotenství mimo zákon, se chopilo občanské sdružení Nadace Pro - právo na život O umělé přerušení těhotenství je potřeba žádat u gynekologického lékaře. Nesmí být provedeno častěji než jednou za půl roku. Pokud je ženě méně než 15 let, má lékař povinnost hlásit pohlavní zneužití, do 16 let je zapotřebí souhlas rodičů, poté již není potřeba souhlas, ale lékař by měl rodiče informovat Zobrazit minimální záznam. Umělé přerušení těhotenství ve vyspělých zemích: trendy a legislativa Induced abortion in developed countries:trends and la V Polsku už nyní platí jedny z nejvíce restriktivních předpisů ohledně interrupcí v celé Evropě. Umělé přerušení těhotenství je možné kromě zmíněného odhalení vývojových vad plodu pouze v případě ohrožení života matky nebo v případě, že těhotenství vzniklo následkem trestného činu Osobně zastávám názor, že nechtěné dítě se narodit nemá a matka má mít v zákonné době právo na umělé přerušení těhotenství, ale to bude asi vždy předmětem diskuse. Myslím si však, že taková diskuse by neměla být jakkoli politicky motivována

Centrum onkologické prevence pro ženy, s

Umělé ukončení těhotenství Farmakologickou metodou bylo provedeno podáním prvního léčivého přípravku s obsahem účinné látky mifepriston 600 mg (Mifegyne ® 3 tbl à 200 mg) v jedné perorální dávce a s odstupem 36-48 hodin podáním druhého léčivého přípravku s obsahem účinné látky misoprostol 400 mcg. Umělé přerušení těhotenství je v Německu sice zakázané, ale za určitých podmínek zůstává beztrestné. Například když se žena před zákrokem poradí, nechá si tři dny na rozmyšlení a potrat se uskuteční do 12. týdne těhotenství. Snaha o změnu paragrafu reklamě na potraty vyvolala v německé vládě spor Evroý parlament 26. listopadu odsoudil verdikt polského ústavního soudu (zřejmě v rámci boje proti politizaci soudů) a Evroou komisi vyzval k tomu, aby sexuální a reprodukční práva v Unii zaručila tím, že do příští strategie EU v oblasti zdraví včlení právo na umělé přerušení těhotenství těhotenství) provedené ve zdravotnických zařízeních České republiky. Žádosti o umělé přerušení těhotenství, které nebyly realizovány, nepodléhají hlášení. V období 1958-1986 nebyla mimoděložní těhotenství mezi potraty evidována a za roky 1987-1993 jsou případy mimoděložního těhotenství započítány pouz

Potratová pilulka - farmakologické ukončení těhotenství

 1. isterstvo.
 2. Významný úspěch slaví lékaři v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí, kde poprvé úspěšně operovali vzácný nádor, takzvaný sakrální teratom, a to dosud nenarozenému dítěti. Během laserového zákroku ve 24. týdnu uzavřeli cévy, které živily škodlivou tkáň. Matka pak porodila císařským řezem o deset týdnů později jinak zdravou dceru
 3. alis). 2 Incidence spontánního potratu Hojně se uvádí, že spontánním potratem končí 10-15 % těhotenství. Tato incidence samovolnýc
 4. V Polsku doznívá protest proti chystanému zpřísnění zákona o potratech. Zatím platí, že ženy umělé přerušení těhotenství můžou podstoupit jen při vážných důvodech, jako je ohrožení zdraví, vážné poškození plodu nebo početí vzniklé při znásilnění. Podmínky se navíc ještě zpřísní
 5. ovaných vládnoucí stranou Právo a spravedlnost, chce změnit tu část zákona, která dovoluje přerušení těhotenství v případě vážných vývojových vad plodu. Na tyto případy podle statistik připadalo 98 procent legálních potratů v

1.4.15 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích porodů: Hodnoty v okresech: Klíčová slova: demografická statistika, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, porod: Zdroj: ÚZIS ČR (NRPOT) Pohlaví: obě pohlaví: Období: 2000-2017: Region: Česká republika: Vybraná skupina: N = 458 69 UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH: TRENDY A LEGISLATIVA INDUCED ABORTION IN DEVELOPED COUNTRIES: TRENDS AND LAW Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Praha, 201 Před rokem 1992 byl zaveden příplatek za umělé přerušení těhotenství, které nebylo ze zdravotních důvodů a těhotenství bylo starší více než 8 týdnů. Od roku 1992 se umělé přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů provádí za úhradu. Poznámky: Fertilním věkem ženy se rozumí věk 15 - 49 let Městská část Praha 3 oficiální webové stránky. vyhledat zda si dítě nechat nebo podstoupit umělé přerušení těhotenství. Rozhodnutí je pouze na nich, zdůraznila Radka Válková. Pomoc poradny spočívá především v psychické opoře. Emoční zátěž našich klientek je v danou chvíli opravdu veliká

Název: 1.4.17 Umělá přerušení těhotenství (UPT) podle počtu předchozích samovolných potratů: Hodnoty v krajích: Klíčová slova: demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství Piráti vyzývají vládu, aby umožnila polským ženám podstoupit interrupci v českých zdravotnických zařízeních. Kabinet by podle opoziční strany měl Polkám tuto možnost nabídnout kvůli rozhodnutí polského ústavního soudu, který minulý týden zakázal provádět interrupce z důvodu poškození plodu. Proti rozhodnutí soudu se demonstruje v mnoha polských městech

Přečtěte si o tématu Umělé přerušení. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Umělé přerušení, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Umělé přerušení K samovolnému potratu nejčastěji dochází v prvních třech měsících těhotenství. Umělé přerušení (interrupce) těhotenství je možné do dvanáctého týdne. Musí mít dívka do 18 let svolení rodičů? Podle zákona o umělém přerušení těhotenství musí mít dívka do šestnácti let věku souhlas zákonného zástupce V případě, že umělé přerušení provádí praktický ženský lékař (v lůžkovém zařízení) uvede všechny požadované údaje sám. Při hlášení samovolných potratů, ostatních potratů a prokázaného mimoděložního těhotenství hlásí požadované údaje lékař lůžkového zařízení, kde byla žena ošetřována ÚVOD. Umělý potrat (umělé přerušení těhotenství, UPT, interrupce) je stále velkým psychologickým i sociálním problémem. Přestože díky dostupnosti nových metod antikoncepce se míra potratovosti v České republice snížila za 20 let o více než 70 %, stále se ročně provádí přibližně 20 tisíc umělých ukončení těhotenství [7] |a K problematice umělých přerušení těhotenství / |c Alena Marešová 260 |a Praha : |b Institut pro kriminologii a sociální prevenci, |c 1991. 300 |a 32 s. 700: 1 |a Krutský, Ivan 964 |a interrupce 964 |a umělé přerušení těhotenství OWN |a USPA SIF |a ts 910 |a ABB051 EX

INTERRUPCE V ČÍSLECH - feminismus

Umělé přerušení těhotenství chirurgicky. Obecně platí, že čím dříve se pacientka rozhodne k přerušení těhotenství, tím bude zákrok jednodušší a šetrnější s . Potratová pilulka Mifegyne (mifepriston). Je to metoda, která je použitelná do devátého týdne těhotenství Výklad přechodného pobytu cizinek pro potřeby interupčního zákona Chtěl bych Vás seznámit se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví k výkladu § 10 zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Uvedené ustanovení říká: Umělé přerušení těhotenství podle § 4 se neprovede cizinkám, které se v České socialistické republice zdržují pouze. V České republice je v současné umělé přerušení těhotenství legální, ženy za tento zákrok hradí od roku 1993 poplatek. Zákon umožňuje potrat v případě, že stáří plodu nepřesahuje 12 týdnů Žena může těhotenství ukončit uměle. Při neúmyslném početí je umělé přerušení těhotenství častým řešením. Těhotenství je možné ukončit do 12. týdne a jde o placený zákrok. Interrupce může být provedena pomocí tablety do 9. týdne těhotenství, nebo chirurgicky do 12. týdne na vyžádání

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Praha 10 211 . Umělé přerušení těhotenství. Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství ve zn. pozdějších předpisů → je koncipován k ochraně zdraví života ženy a přihlíží k zájmu plánovaného a odpovědného rodičovství Podle slovníkové definice (Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, s. 816) je za potrat považováno přerušení těhotenství před ukončením 28. týdne těhotenství, tedy vypuzení či vynětí plodu z těla matky ještě v době, kdy plod není schopen mimo tělo matky samostatně existovat. V současné době však přežívají i plody, které jsou staré třeba i jen. Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne těhotenství 4 500 Kč: Umělé přerušení těhotenství do 12. týdne těhotenství 5 000 Kč: Medikamentózní ukončení těhotenství, tzv. potratová pilulka 5 000 Kč: Aplikace anti-D u Rh negativních žen 1 300 Kč: Vyšetření krve BWR 150 K Jako umělé přerušení těhotenství označujeme záměrný lékařský výkon, kterým je vybaveno plodové vejce z děložní dutiny. Indikace a provádění přerušení gravidity jsou upraveny zákonem ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, vyhláškou MZ ČSR č. 75/1986Sb., a metodickým pokynem MZ ČR z roku 1990 ke sjednocení postupů u případů umělého. bylo umělé přerušení těhotenství provedeno. V případě, že umělé přerušení provádí praktický ženský lékař (u poskytovatele lůžkové péče) uvede všechny požadované údaje sám. Při hlášení samovolných potratů, ostatních potratů a prokázaného mimoděložníh

Interrupce - Wikipedi

S cílem neotěhotnět: používají se prostředky vedoucí k zábraně nechtěného těhotenství (antikoncepce, sterilizace, umělé přerušení těhotenství). Používání antikoncepce pomáhá snížit míru nechtěných těhotenství, zamezit zdravotním rizikům či rizikům úmrtí např. z důvodu brzkého porodu, snižuje počet. Interupce, umělé přerušení těhotenství neboli potrat, je menší gynekologická operace, která slouží k ukončení nežádoucího těhotenství. U nás se provádí šetrně v krátkodobé celkové anestezii technikou miniinterupce, tj. odsátím tenkou umělohmotnou trubičkou - kanylou až do 12. týdne těhotenství Umělé přerušení těhotenství - historie, současnost a perspektivy / R. UZEL. Author . Uzel, R Teplá Praha kniha od: Jan Seidl. ale nakonec rozhodlo odtrestnit raději umělé přerušení těhotenství, a že když se otočí vpravo do Hybernské ulice, spatří bývalé sídlo Sudetoněmecké strany, kde byl v roce 1937 zatčen kvůli paragrafu 129 její čelný politik Heinz Rutha,.

Interrupce uLékaře

Vítejte na konizace.info Na těchto stránkách se Vás snažíme maximálně informovat o veškerých diagnostických možnostech, operačních postupech a jejich vhodnosti pro Vaši léčbu. Také zde naleznete podrobné vysvětlení pojmů jako prekancerózy, něco o jejich původci - HPV infekci a spousty dalších informací. Drtivá většina těchto nálezů je velmi dobře. 46 SZÚ Praha, Ústředí monitoringu V roce 2006 bylo v Česku evidováno necelých 40 tisíc potratů, 63 % z nich přestavovala umělá přerušení těhotenství (tzv. indukované potraty), 33 % představovaly samovolné potraty a zbylá 4 % připadala na mimoděložní těhotenství a ostatní potraty. Úroveň potratovost Přestože počet potratů u nás v posledních letech rok od roku klesá, jejich počet se stále pohybuje v řádech desetitisíců. Z loňských celkových téměř osmatřiceti tisíc potratů šlo v bezmála třiadvaceti tisících případů o umělé přerušení těhotenství, z toho jen 4350 bylo ze zdravotních důvodů Lékařská ordinace Gynekologická ordinace Hradčanská Nově založená moderní gynekologická ordinace přijímá nové pacientky. Naši ordinaci najdete na Milady Horákové 116/109,Praha 6, 160 00 ve třetím patře.Vchod do budovy se nachází 20 kroků od stanice metra Hradčanská, zastávky autobusů 174, 108 a zastávky tramvají 1,8,15,18,20,25,26

Umělé přerušení těhotenství Počátek a konec lidského života jsou Bohem dané meze lidské existence. Zatímco lidé do jisté míry dokázali ovlivnit okamžik smrti, mají nyní také úděsnou možnost rozhodovat, kdy a zda vůbec se narodí nový člověk 1.1 Umělé přerušení těhotenství z právního aspektu.. 10 1.2 Umělé přerušení těhotenství z morálního aspektu..... 11 1.3 Vývoj potratovosti.. 13 1.4 Vztah eských žen k umělému přerušení těhotenství..... 14 2 Souhrn poznatků o psychických důsledcích umělého přerušení. V době nepřítomnosti je neodkladná péče poskytována pohotovostní službou Gyn.-por. kliniky Nemocnice na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 Změny platné od 1.4.2012 podle § 35 zákona č. 372/2011 Sb. o zdrav. službách. Upozornění: není k dispozici platební terminál

Plzeň - Šetrnější umělé přerušení těhotenství oproti stávajícím chirurgickým miniinterupcím nově umožní pilulka, jež navodí kompletní průběh samovolného potratu. Praha 1, Školská 660 Prodej bytu 3+1 Praha 5, Hugo. 5! 1. ÚVOD V mé diplomové práci bych se chtěla zaměřit na právní otázky spojené s interupcí (umělým přerušením těhotenství), sterilizací (zabráněním budoucím GynCentrum Praha Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9 Tel.: +420 234 770 400 e-mail: info@gyncentrum.cz www.gyncentrum.cz Umělé ukončení těhotenství _ČJ, příloha 21, vydání 1/8 Informovaný souhlas pacienta s operačním výkonem - UMĚLÉ UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ Identifikace pacienta Jméno Příjmen

 • Válečné lodě 1. světové války.
 • Windows 10 start menu search not working.
 • Mapy výskytů zlata v české republice pdf.
 • Lampa na stůl alza.
 • Ortopedie rychnov nad kněžnou.
 • Mast na jizvy po porodu.
 • Youtube landa.
 • Suzuki df 20.
 • Namáhání krutem příklady.
 • Pb láhev 10 kg náplň cena.
 • Sekundární alkohol.
 • Logitech mx master 2s software.
 • Kartářka praha 5.
 • Wapiti sibiřský.
 • Warmpeace flint.
 • Baby club hrošík.
 • Portoferraio.
 • Testosteron injekce prodej.
 • Mudr tomáš doležal jizvy na krku.
 • Slunečník plážový.
 • Jak fotit klubové akce.
 • Heureka prsní vložky.
 • Plánované dálnice v čr mapa.
 • Liveleak zeland.
 • Mobilly bt jack pro.
 • Písnička k 40 narozeninám.
 • Where is scihub now.
 • Vojenský stan prodej bazar.
 • Samsung gc100.
 • Microsoft movie maker slunečnice.
 • Sirmione castle.
 • Koza a tygr.
 • Jídelní stůl masiv 180x90.
 • Soucasna mafie.
 • Návrh domu online.
 • Plošiny pánek.
 • Dentální hygiena teplice prosetice.
 • Rc modely letadel na spalovací motor.
 • Španělský thriller.
 • Saab 9 5 aero 2.3 turbo recenze.
 • Horoskop ona dnes.