Home

Obvod rovnoramenného lichoběžníku

lichoběžník, obsah lichoběžníku, obvod lichoběžníku. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Lichoběžník - vzorce Čtverec Obdélník Trojúhelník Rovnoběžník Kružnice. Obvod lichoběžníku. Obsah lichoběžníku. Střední příčka lichoběžníku Obvod lichoběžníku Obvodem lichoběžníku rozumíme součet délek všech 4 stran lichoběžníku. Lichoběžník je čtyřúhelník, který má vždy dvě strany rovnoběžné Vlastnosti lichoběžníku. Jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžná, tyto strany jsou různě dlouhé a nazývají se základny, různoběžné strany se nazývají ramena. obecný: všechny strany jsou různě dlouhé. rovnoramenný: ramena (strany b,d) mají stejnou délku a úhly α,β stejně jako úhly γ,δ jsou stejně veliké 2. Vypočítejte obsah lichoběžníku A D: a = 0,7 cm, c = 0,3 cm, v = 2,5 mm. 3. Vypočítejte délku ramen rovnoramenného lichoběžníku A D, znáte-li délky základen a obvod: a = 6,6 cm, c = 0,17 dm, o = 157 mm. 4. Vypočítejte obsah pravoúhlého lichoběžníku A D s pravým úhlem při vrcholu A, je-l Vypočítej obvod a obsah rovnoramenného lichoběžníku, jestliže znáte velikost základen je 8 a 12 cm a velikost ramen je 5cm. Obvod 20 Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 34 cm. Rozdíl délek základen je 6 cm. Délka ramena je třetina délky delší základny. Určete délky stran lichoběžníku

Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, uhlopříčky, úhly, výšku, střední příčku lichoběžníku, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej čtyři veličiny a ostatní výpočet spočítá. lze počítat obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, nepravidelný v různých jednotkách. Kalkulačka délky ploch Rameno rovnoramenného lichoběžníku měří 35 cm. Výška je 30 cm a střední příčka 65 cm. Určete jeho základny. RR lichoběžník 2 Vypočítej obvod a obsah rovnoramenného lichoběžníku, jestliže znáte velikost základen je 8 a 12 cm a velikost ramen je 5cm Lichoběžník patří mezi základní rovinné útvary, jehož speciální vlastností je, že má své základny rovnoběžné. Ve videu je vysvětlen postup výpočtu obvodu lic.. Pojmenování stran je podobné jako u rovnoramenného trojúhelníku. Nákres lichoběžníku. Lichoběžník je konvexní. Úhlopříčky obecného lichoběžníku se navzájem nepůlí a neprotínají se na střední příčce lichoběžníku. Velikost střední příčky (spojnice středů ramen) kde s je poloviční obvod Obvod: o na a= = = ⋅ =5 5 6,18cm 30,9cm Obsah: 2 2 5 5 6,18 4,25cm 65,7cm 2 2 2 a S n a ρ = = = ⋅ =ρ Pravidelný p ětiúhelník s nejkratší úhlop říčkou o délce 10 cm, má obvod 30,9 cm a obsah 65,7cm 2. Př. 8: St řední p říčka rozd ělí lichob ěžník na dva menší lichob ěžníky. Ur či pom ěr jejich obsah ů

Lichobežník je rovinný útvar, ktorý má jednu dvojicu rovnobežných strán a jednu dvojicu rôznobežných strán. Základné body lichobežníka sú zobrazené na nasledovnom (všeobecnom) lichobežníku: Vzorec pre výpočet obvodu a obsahu všeobecného lichobežníka, je: O = a + b + c + d. S = (a+c)*v/2 Vypočítajte dĺžku ramien a obsah rovnoramenného trojuholníka, ak poznáte nasledujúce parametre: O = 20 a = 10, c = 4 v = 2 Riešenie je veľmi jednoduché. Stačí ak si zo vzorca pre výpočet obvodu rovnoramenného trojuholníka vyjadríme, čomu sa rovná dĺžka ramien: O = a + 2*b + c 2*b = O - (a + c) b = (O - (a+c))/

Lichoběžník - vzorce pro obvod lichoběžníku, obsah

 1. Obsah lichoběžníku. Obsahem lichoběžníku rozumíme velikost plochy, kterou lichoběžník zabírá. Obsah lichoběžníku, označíme ho S, je roven. kde v je výška lichoběžníku a je znázorněna zelenou barvou na následujícím obrázku
 2. Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, výšku, úhlů rovnoramenného trojúhelníku a poloměr kružnice vepsané a opsané, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit jednotku a zvolit tak jednotk pro zadání a pro vypočet. Kalkulačka délky plochy
 3. d) lichoběžník - obecný lichoběžníku - pravoúhlý lichoběžník - rovnoramenný 5.Pravidelný šestiboký hranol - podstava pravidelný šestiúhelník S = 6
 4. Obvod Obvod rovnoramenného trojúhelníku se počítá jako u klasického: O = a + b + c {\displaystyle O=a+b+c} . Můžeme však provést zjednodušení, neboť zde platí: a = b {\displaystyle a=b} (obě ramena mají stejnou délku), proto nejčastěji počítáme se vzorcem: O = 2 a + c {\displaystyle O=2a+c} , kde c je základna trojúhelníku a a rameno
Výška rovnoramenného trojúhelníku – Hverdagens skonhed

Obvod lichoběžníku je 27,2 cm. 11. Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku , je-li . Řešení: Obsah lichoběžníku je 30 cm2. 12. Vypočítejte obsah štítu domu tvaru rovnoramenného trojúhelníku, je-li: Řešení Obsah a obvod trojúhelníku. Součet úhlů v trojúhelníku je 180°. Výška je kolmá vzdálenost z bodu na protilehlou stranu. Střed kružnice opsané se nalézá v průsečíku os stran. Osa strany je kolmice vedená středem strany Čtyřúhelníky rozdělujeme na: Rovnoběžníky - čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník Lichoběžníky - obecný, pravoúhlý, rovnoramenný.

Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě protější strany jsou

Vypočítej obvod kosočtverce. [13,6 cm] Vypočítej délku úhlopříčky . AC . kosočtverce, pokud obvod kosočtverce . o = 112 dm a druhá úhlopříčka . BD. má délku 36 dm. [42,9 dm] Délky základen rovnoramenného lichoběžníku jsou v poměru 5:3, ramena mají délku 5cm, výška 4,8cm. Vypočítejte obvod a obsah lichoběžníku OBVOD A OBSAH ROVINNÝCH OBRAZCŮ - část II. řešení pracovní list SOŠ 1. V kosočtverci je poměr úhlopříček e:f 4:3, jeho obvod je 600 cm. Určete jeho obsah. e 240 f 180; S 21600cm 2 2. Průřez železničního náspu má tvar rovnoramenného lichoběžníku, sklon svahů je 61°30´ a jejich délka je 3,5 m, horní šířka. Obvod a obsah čtyřúhelníku 1) Vypočítejte obvod a obsah kosočtverce A D se stranou a = 7 cm a výškou v a = 3,5 cm. 2) Vypočítejte obsah lichoběžníku A D se základnami a = 5 cm a c = 7 cm a výškou v a = 3 cm. 3) Vypočítejte obvod rovnoramenného lichoběžníku se základnami 6 cm a 4 cm a rameny velikosti 3 cm Vypočtěte obvod . 13. Na obrázku je dán obsah rovnoramenného lichoběžníku, pak jsou zadány rovnoběžné strany lichoběžníku. Vypočítejte obvod tohoto lichoběžníku. 14. Je dán obvod rovnoramenného lichoběžníku O = 52 cm, jsou zadány strany lichoběžníku. Vypočítejte obsah tohoto lichoběžníku. 15 Najít poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku. Vzorec. Rovnoramenný lichoběžník - ramena mají stejné délky. a - ramena. b - horní základna. c - dolní základn

Video: Obvod lichoběžníku — Matematika

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma! Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč Přepočítej si příklady na Obvod a obsah rovinných útvarů. Obvod i obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu či lichoběžníku najdeš na Priklady.com Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube redhead Matematická úloha - obvody, obsahy. Ahoj, potřebovala bych poradit, jak přijít na výsledek této úlohy :) Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jestliže jeho základny mají délky 22 cm a 12 cm a jeho výška je o 1 cm kratší než jeho ramena

Lichoběžník, obsah a obvod, strany, úhly, úhlopříčky, výšk

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Pro výpočet obvodu lichoběžníku je zapotřebí znalost délky všech jeho stran.Obvod lichoběžníku je pojem označující součet délek obvodových stran. Jedná se například o délku pletiva potřebného k oplocení lichoběžníkové zahrady. Základní jednotkou obvodu je m (metr) 02.12 Obsah rovnoramenného lichoběžníku. Zadání: Sestavte program, který vypočte ze zadané délky základen a,c a ramene b obsah rovnoramenného lichoběžníku Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, uhlopříčky, úhly, výšku, střední příčku lichoběžníku, zvol si jednotky, zkoukni vzorce g) Jsou v lichoběžníku protilehlé strany rovnoběžné? 3. Vypočítej obvod lichoběžníku (velikost stran je v centimetrech). 4. Vypočtěte obsah lichoběžníku, jsou-li dány obě základny a, c a výška: a = 6 cm, c = 8 cm, v = 3 cm. 5. Vypočtěte obsah lichoběžníku, jsou-li dány obě základny a, c a výška

02.12 Obsah rovnoramenného lichoběžníku. Zadání: Sestavte program, který vypočte ze zadané délky základen a,c a ramene b obsah rovnoramenného lichoběžníku. Řešení: Řešení má tři kroky: 1. Vypočítat délku úseku e jako polovinu rozdílu základen. 2 Výška lichoběžníku je vzdálenost základen Michal Benda CC BY-NC-ND Speciálními případy lichoběžníků jsou lichoběžník pravoúhlý a lichoběžník rovnoramenný 5. Vypočti obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny jsou v poměru 4:3, rameno b = 13 cm a výška v = 12 cm. 6. Z obdélníkové tabule plechu o rozměrech 80 cm a 170 cm byla vystřižena lichoběžníková deska, jejíž základny jsou 170 cm a 110 cm a výška 75 cm. Kolik čtverečních metrů plechu zbylo? 7 Pojmenování stran je podobné jako u rovnoramenného trojúhelníku. strany ramena. Vlastnosti. Nákres lichoběžníku. Lichoběžník je konvexní. Úhlopříčky obecného lichoběžníku se navzájem nepůlí a neprotínají se na střední příčce lichoběžníku. kde s je poloviční obvod 12) Vypočti obsah a obvod rovnoramenného lichoběžníku, je-li dán poměr základen 4 : 3, rameno b = 13 cm a výška v = 12 cm. 13) Kružnici s poloměrem r je vepsán pravidelný šestiúhelník. Urči obsah tohoto šestiúhelníku

Obvod rovnoramenného lichoběžníku, jehož jedna základna má stejnou délku jako rameno, se rovná 3,29 m. Druhá základna má délku 95 cm. Vypočítejte délky zbývajících stran lichoběžníku. 77. Do čtverce je vepsán kruh, jehož obsah je 12,56 cm2. Vypočítej obvod a obsah tohoto čtverce Obvod rovnoramenného trojúhelníku je 474 m. Základna je o 48 m delší než rameno. Obsah a obvod lichoběžníku 4. Obsah a obvod pravidelného n - úhelníku 5. Obsah a obvod kružnice a kruhu Délka kružnice a kruhového oblouku Obsah kruhu a jeho část. olej na obličej saloos. Výška a rovnoběžné strany lichoběžníku mají velikosti v 2poměru 2 : 3 : 5, obsah lichoběžníku je 512 cm. Určete velikost výšky a rovnoběžných stran. 21. Určete obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož úhlopříčky se protínají pod pravým úhlem a jehož střední příčka má velikost 20 cm. 22 Vypočítej výšku lichoběžníku, délku úhlopříčky a obsah lichoběžníku. 9) Pozemek tvaru pravoúhlého lichoběžníku má základny dlouhé 92 m, 76 m a kolmé rameno 6,3 m. Vypočítej výměru pozemku a spotřebu pletiva na jeho oplocení. 10) Obvod rovnoramenného trojúhelníku je 474 m. Základna je o 48 m delší než rameno 3)Vypočítej obvod a obsah rovnostranného trojúhelníku KLM se stranou a = 11 cm. 4)Vypočítej obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku, kde základny měří 14 cm a 9 cm, délka šikmého ramene je 7 cm. 5)Vypočítej obvod a obsah rovnoramenného lichoběžníku, kde základny měří 25 cm a 20 cm, ramena 16 cm

Obvod je jasný, spočteme všechny strany dohromady. Obsah lichoběžníku už je větší oříšek. Teoreticky bychom mohli postupovat stejně jako v případě rovnoběžníku, nicméně nevíme, jestli máme vzít tu delší (AB) nebo tu kratší (CD) stranu Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 34 cm. Rozdíl délek základen je 6 cm. Délka ramena je třetina délky delší základny. Určete délky stran lichoběžníku. 35. Lucie řekla: Když jsem přečetla ¾ knihy, chyběly mi 2 stránky do padesáti. Kolik stránek měla kniha? 36

Lichoběžník je čtyřúhelník, jehož dvě protější strany jsou rovnoběžné a další dvě zbývající různoběžné. Názvy stran Názvy stran se podobají názvům rovnoramenného trojúhelníku, jen s tím rozdílem, že má dvě základny. Dvě protilehlé strany vzájemně rovnoběžné se nazývají základnami a zbývající dvojice různoběžných stran se nazývá rameny Vzorce. Obvod kruhu (i kružnice) o poloměru r je o=2\pi r.Pro průměr d platí o = \pi d.. Obsah kruhu o poloměru r je S=\pi r^2.Pro průměr d platí S = \frac{1}{4} \pi d^2.. Konstanta \pi se nazývá též Ludolfovo číslo. \pi je iracionální číslo, což znamená, že nejde vyjádřit zlomkem ani zapsat přesně v desítkové soustavě. Přibližná hodnota \pi je 3,14159265 Určete obvod rovnoramenného lichoběžníku se základnami 20 a 12cm a úhlem při základně 60°. Kolik metrů čtverečných zabírá menší čtverec, když strana toho většího měří 0,15 cm. Čtyřúhelníky 100 Čtyřúhelníky 300 Čtyřúhelníky 500 12,25m2 Výsledek: 0,94m2 131,04 10,32cm2 113,1cm2 25,07cm2 515,03cm Výška rovnoramenného trojúhelníku má délku 9 cm. 10. Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku, jehož obvod je 15 cm. Řešení: Výška rovnostranného trojúhelníku půlí stranu ke které je kolmá a rozdělí trojúhelník na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky. o = 15 cm, a = ?, v = ? Výpočet strany a: 3 3 15 3 5. Rovnoramenný lichoběžník má obvod ï cm. Jedna základna je dvakrát delší než rameno lichoběžníku, druhá základna je o cm kratší než tato základna. Jak dlouhá Vypočítej velikost všech vnitřních úhlů rovnoramenného lichoběžníku RTUV

trojúhelník, obsah trojúhelníku, obvod trojúhelníku. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Trojúhelník - vzorce Čtverec Obdélník Rovnoběžník Lichoběžník Kružnice. Obvod trojúhelníku. Obsah trojúhelníku. Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku . Sinová věta. Kosinová věta Čára, která vede po obvodu rovinného útvaru se nazývá obvod.. Obvodem může být například plot kolem pozemku, stužka potřebná pro ovázání, stopa, kterou zanechá pneumatika na zemi, manžeta na pračce, čára na hřišti apod. 3. Vypočítej obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku, jestliže znáš: a = 12 cm, b = 8 cm, v = 6 cm, α = 90°. Výsledky zaokrouhli na 1 desetinné místo. 4. Vypočítej obvod a obsah rovnoramenného lichoběžníku, jestliže znáš: a = 10 cm, c = 6 cm, b = d = 5 cm. Výsledky zaokrouhli na 1 desetinné místo. 5 Online kalkulačka vykonáva výpočet obsahu lichobežníka. Na stránkach sú uvedené dôležité vzorce, nákresy a stručný zrozumiteľný popis. Náš web vám umožní ľahký a rýchly výpočet

obsah rovnoběžníku je DVOJNÁSOBNÝ než obsah původního lichoběžníku (použili jsme 2 stejné lichoběžníky) obsah lichoběžníku se vypočte 2 a c v S kde a, c jsou základny lichoběžníku a v je příslušná výška obsah = součet obou základen vynásobit výškou a vydělit dvěma ŘÍA Y Č Obvod trojuholníka už viete vypočítať z piateho ročníka. Viete, že vzorec pre výpočet obvodu všeobecného trojuholníka je O = a + b + c.. Jeho upravená verzia pre rovnostranný trojuholník je O = 3.a a pre rovnoramenný trojuholník je O = 2.a + c alebo O = 2.a + z, kde z je základňa tohto trojuholníka.. Def: Obvod trojuholníka sa rovná súčtu dĺžok jeho strán ZŠ Online testy z matematiky příklady cvičení úlohy spojovačky. Vypočítej obsah pravoúhlého trojúhelníku, je-li délka strany a = 8 cm, délka strany b = 15 cm a délka strany c = 17 cm. Obsah trojúhelníku je cm 2 Vypočítej v pravoúhlém trojúhelníku délku strany a, je-li jeho obvod 70 cm, délka strany b = 21 cm a délka strany c = 29 cm. obsah kruhu, obvod kruhu logaritmy, lineární funkce římské číslice, prvočísla obsah čtverce, obsah obdélníku objem válce, objem kvádru objem krychle, obsah trojúhelníku malá násobilka, velká násobilka obsah lichoběžníku, Pythagorova věta goniometrické vzorce, zlomky oblíbené materiály A

Úkol: P lichoběžník - slovní úloha z matematiky (734

Obvod a obsah lichoběžníku pracovní lis

Vypočítej velikost všech vnitřních úhlů rovnoramenného lichoběžníku RTUV, jestliže: Vypočítej obvod lichoběžníku (velikost stran je v centimetrech). Samostudium Matematika 7. B, 25. 5. - 29. 5. 2020 9 4. Vypočtěte obsah lichoběžníku, jsou-li dány obě základny a, c a výška PROCVIČENÍ - OBVOD A OBSAH ROVINNÉHO OBRAZCE 1) Obvod obdélníku je 112 mm, jedna jeho strana má délku 2,5 cm. Vypočítej jeho obsah. 2) Lesní školka má tvar rovnoběžníku s délkami stran 106 m a 86 m. Výška příslušná k delší straně je 67 m. Kolik metrů pletiva je potřeba na oplocení školky

Určete obvod trojúhelníku. 38 Výukový materiál pro předmět MATEMATIKA reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.10/01.0007 3) Přepona pravoúhlého trojúhelníku je o 9 cm delší než jedna odvěsna a o 8 cm delší než druhá odvěsna. Pozemek na vodorovném terénu má tvar rovnoramenného lichoběžníku se základnami 75 a 103 metry. Obvod lichoběžníku počítáme v jednotkách délky. km m dm cm mm . 1000 . 10 . 10 . 1 Určete obvod rovnoramenného lichoběžníku se základnami 20 a 12cm a úhlem při základně 60°. Kolik metrů čtverečných zabírá menší čtverec, když strana toho většího měří 0,15 cm. Čtyřúhelníky 100 Čtyřúhelníky 300 Čtyřúhelníky 500 12,25m2 Výsledek Obvod rovnoramenného pravoúhlého trojúhleníku ABC: o = 2a +c. taktéž Pythagorova věta : a 2 + b 2 = c 2. kde a=b : c=√(2a 2) = a√2. o = 2a + a√2. o = a( 2+√2) a přibližně: o ≈ 3.414214a. Obsah rovnoramenného pravoúhlého trojúhleníku ABC: S= a . v a /2. S = a 2 /2 . dále je možné vyjádřit obsah pomocí obvodu. Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život. Oscar Wild Obsah a obvod pravoúhlého trojúhelníku Pravoúhlý trojúhelník tvoří na sebe kolmé odvěsny a přepona - nejdelší strana. Součet úhlů v trojúhelníku je 180°, platí: α + β = 90° Obvod rovnoramenného trojúhelníku se počítá jako u klasického: = + +

Příklad: Rovnoramenný lichoběžník - slovní úloha z

24. V pravoúhlém lichoběžníku mají základny délky 9 cm a 5 cm. Délka kratšího ramene je 3 cm. Vypočítejte jeho obsah a obvod. 25. Parcela má tvar kosočtverce. Jeho strana je dlouhá 25,6 m a vzdálenost stran AB a CD je 22 m. Vypočítejte její výměru. 26. Kosočtverec má délky úhlopříček 4,2 cm a 3,4 cm. Vypočítejt Obvod trojúhelníku. Obvod trojúhelniků je celková délka stran tvořících trojúhelník. Pro trojúhelník ABC tedy platí že obvod je součet délek stran trojúhelníku. o = a + b + c . Obsah trojúhelníku. Každý trojúhelník je v podstatě polovina plochy odpovídajícího obdélníku 3.2 6 5 7 6 ⋅4−4⋅ 5 12 = Řešení: 6 5 7 6 ⋅4−4⋅ 5 12 = 6 5 14 3 − 5 3 = 6 5 9 3 = 6 5 3 = 6 5 ⋅ 1 3 = 2 5 V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení. max. 4 body 4 4.1 Rozložte na součin: 2−16= Řešení: 2−16=(−4)(+4) 4.2 Umocněte a zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky)

Lichoběžník - vypočet stran, obvodu, obsahu, úhlopříček

Online kalkulačka vypočíta obvod a obsah lichobežníka. Na stránke sú uvedené vzorce, nákres, stručný popis a príklad Vypočítejte obsah a obvod stavebního pozemku ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku se základnami 120 m, 95 m a výškou 50 m. Načrtněte si obrázek. A-5

Výška lichoběžníku Výška lichoběžníku je vzdálenost přímek, na kterých leží jeho základny. Obvod lichoběžníku Obvod lichoběžníku je součet délek všech jeho stran Jak vypočítat obsah trojúhelníku. I když nejběžnějším způsobem, jak vypočítat obsah trojúhelníku je vynásobit délku jeho strany příslušnou výškou a vydělit dvěma, existují ještě další možnosti. Záleží na hodnotách, které máte pro výpočet k.. Obvod lichoběžníku vypočítáme jako součet délky strany A, B, C a D. Obsah lichoběžníku je veličina, která vyjadřuje velikost jeho plochy. Obsah lichoběžníku vypočítáme jako součin (součet stran A a C) a délky výšky, to celé vydělíme 2. Zadání údajů pro výpočet To znamená, že budete potřebovat znát délku každé straně ( a, b 1, b 2, c) k nalezení obvodu lichoběžníku je. Obvod = a + b 1 + b 2 + c Chcete-li zjistit plochu lichoběžníku, budete také potřebovat výšku ( h )

Obvod lichoběžníku - vzorec + výpočet příkladu - YouTub

Podstava je tvaru rovnoramenného lichoběžníku (b = d) a) b) Povrch hranolu je 95 cm2. Objem hranolu je 60 cm3. Čtyřboký hranol má podstavu tvaru rovnoramenného lichoběžníku o těchto rozměrech: Rovnoběžné strany mají délku a = 4 cm, c = 6 cm a rameno má délku 3 cm.Výška hranolu je v= 6 cm. Vypočítejte: a) objem hranol Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče Příklad 1.21: Střední příčka rovnoramenného trojúhelníku má délku 3 cm. Určete délky jeho stran, jestliže jeho obvod je 16 cm. Příklad 1.22: Pozemek má tvar trojúhelníka a strany a = 52 m, b = 78 m, c = 70 m Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 32 cm. Rozdíl délek základen je 8 cm. Délka ramena je třetina délky delší základny. a) Určete délky základen a ramena lichoběžníku b) Vypočítejte obsah lichoběžníku. DĚJEPIS. Zadání domácí práce pro období od . 30.3. - 24.4.202

Lichoběžník - Wikipedi

Obvod a obsah základních rovinných útvarů. Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny mají . délky 22 cm a 12 cm, je-li výška o 1 cm menší než délka jeho ramena. Kosočtverec má obsah , poměr délek úhlopříček e : f = 3 : 4 Obdélník má obvod 46 cm a úhlopříčku 17 cm. Vypočítejte jeho obsah. Rovnoramenný lichoběžník má základnu c = 2,9 cm, výšku v = 7,5 cm a úhel alfa = 35 0 Kosočtverec má úhlopříčky 6 cm a 8 cm. Vypočítejte jeho vnitřní úhly Ramena rovnoramenného lichoběžníku mají stejnou velikost. Základna svírá s rameny stejné úhly, které jsou různé od 90°. Úhlopříčky mají stejnou velikost a nesvírají stejné úhly. Obvod lichoběžníku vypočteme jako součet všech jeho stran, které můžou mít různo Vypočítejte obvod kosočtverce, jehož obsah je 288 cm2 a jedna úhlopříčka má Základna rovnoramenného trojúhelníku je 20 cm, obsah S výškou v = 10 cm, obsahem S = 185 cm2 a úhlem γ = 135° při vrcholu C. Určete velikost obvodu tohoto lichoběžníku. 9. V pravoúhlém trojúhelníku ABC je dána odvěsna a = 36 cm a.

Lichobežník - obvod a obsah - O škol

Jak se vypočítá výška u rovnoramenného lichoběžníku? Témata: matematika. 1 reakce Mezek. 10.10.2012 18:25 | Nahlásit. Záleží na tom. co v tom lichoběžníku znáš. Když si jej namaluješ a z větší základny vedeš kolmici protějšímu vrcholu, dostaneš pravoúhlý trojúhelník. Jeho přeponou je rameno lichoběžníka. 2. Silniční násep má příčný řez tvaru rovnoramenného lichoběžníku o základnách 10 m a 16 m, ramena délky 5 m. Kolik m3 zeminy je v náspu o délce 400m? (20800 m3) 3. Válcová nádrž pojme 60 hl vody a je hluboká 2,5 m. Vypočti průměr nádrže. (1,7 m) 4 7. kosočtverec má délky uhlopříček 2,4 dm a 1,8 dm. Určete obvod tohoto obrazce(náčrt). 8. Délky základen rovnoramenného lichoběžníku jsou v poměru 5 : 3, ramena mají délku 5 cm, výška v = 4,8 cm. Vypočtěte obvod a obsah lichoběžníku Vypočti obsah rovnoramenného lichoběžníku, jsou-li délky základen 16 cm a 10 cm a rameno má délku 5 cm. S = 52 cm 2. 21. Čtverec má úhlopříčku dlouhou 18,2 cm. Vypočítej obvod a obsah čtverce. o = 51,48 cm; S = 165,62 cm 2 (str.165) 22 28) Jaký obvod má čtverec, který má stejný obsah jako lichoběžník. o základnách 6 cm a 4 cm a výšce, která je aritmetickým průměrem jeho základen ? 29) Vypočtěte délku ramen rovnoramenného lichoběžníka, známe-li délky základen a = 4,8 cm, c = 18 mm a jeho obvod O = 116 mm. Vypočtěte obsah tohoto lichoběžníka

Lichobežník - obvod a obsah Ťaháky-referáty

8) Určete obvod a obsah kosodélníku, jehož strany mají délku 7,4 cm a 3,7 cm a svírají úhel 63°15´. [S =24,42 cm², o =22,2 cm] 9) Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny jsou v poměru 4 : 3, rameno b =13 m, výška v =12 m 15. Planimetrie - úlohy řešené výpočtem 1. Vypočtete obsah rovnoramenného trojúhelníku, jehož základna má délku 10 cm a rameno je o 3 cm delší než základna Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny mají délky 22 cm a 12 cm, je-li výška o 1 cm menší než délka jeho ramena. Vypočtěte obsah mezikruží omezeného kružnicí opsanou a vepsanou rovnostrannému trojúhelníku o straně délky a. Obvod kruhové výseče, která je částí kruhu. c) Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku se základnami 28 m, 12 m a ramenem délky 10 m. d) Vypočtěte obvod lichoběžníku, ve kterém jsou délky rovnoběžných stran 106 m a 72 m

7. Základny rovnoramenného lichoběžníku mají délky 1,4 dm a 10 cm. Úhly při delší základně mají velikost 30° . Vypočtěte délku ramen, výšku, obvod a obsah lichoběžníku. 8. Strana kosočtverce má délku 15 cm a jeden vnitřní úhel měří 70° . Vypočtěte délku obou úhlopříček. 9 Jeho obvod je 48 cm. Vypo-čítejte délku jeho úhlopříčky. * 15. Délky stran obdélníku jsou v poměru 1 : 3. Poloměr kružnice opsa-né obdélníku je 10 cm. Vypočítejte jeho obvod. 16. Obvod rovnoběžníku je 45 cm. Určete délky jeho stran, jestliže jsou v poměru 7 : 8. 17. Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku. Základna rovnoramenného trojúhelníku je 10 cm, obsah 60 cm2. Vypočítejte obvod tohoto trojúhelníku. [o = 36 cm]. = ∙ 2 = ∙ 2 2=2+ @ 2 A 2 = +2 2=2 2 =√12+5 =36 =12 =13 4. Mějme obdélníkovou desku o rozměrech 2 m a 1 m 12-1 Vypočtěte délku úhlopříčky rovnoramenného lichoběžníku, má-li základny 9 cm a 5 cm a výšku 3 cm. 12-2 Rovnostranný trojúhelník ABC má |AB| = 8 cm. Kolem vrcholů A, B, C jsou sestrojeny oblouky kružnic (viz obrázek) o poloměru r = |AB| : 2 = 4 cm. Vypočtěte obvod a obsah tmavé části trojúhelníku max. 3 body 8 Doplňte do rámečku čísla tak, aby platila rovnost: 8.1 3 dm2 = 1 dm 2 + cm 2 8.2 1,2 litru = dm3 - 100 cm 3 8.3 ∙ 1,5 hodiny + 20 minut = 1 hodina 5 minut V záznamovém archu uveďte čísla doplněná do rámečků. Doporučení: Úlohy 9 a 10 rýsujte přímo do záznamového archu. VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE

 • Výkup ořechů litovel.
 • Školákov 1 třída matematika.
 • Winchester film.
 • Fotobanka výdělek.
 • Bílé tetování obrázky.
 • Zasnuby.
 • Barristan selmy.
 • Calvin klein plavky detske.
 • Testování hiv olomouc.
 • Xb 70.
 • Psychologické hry pro skupinu.
 • Mimi hry.
 • Rovnice se závorkami příklady.
 • Torticollis léčba.
 • Sanitární příčky hradec králové.
 • Mobelix zlin sklad.
 • Lego star wars darth vader.
 • Bolest prsu a horecka.
 • Virginie mapa.
 • Posedlost ženou.
 • Jak vypnout háčkovaný šátek.
 • Oligohydramnion na konci těhotenství.
 • Infrapanely ostrava.
 • Eli wallach csfd.
 • 13.6. svatek.
 • Posilovna rýmařov.
 • Tamron 18 200 sony e bazar.
 • Brother pasky.
 • Fólie.
 • Ray ban brýle polarizační.
 • Hmyzožravci.
 • Ježíš kristus sourozenci.
 • Denisa bila.
 • Bolest zad rakovina plic.
 • Doručování písemností do vlastních rukou.
 • Silnice e55.
 • Hospoda na vesnici.
 • Hasiči kontakt.
 • Modrá řeka.
 • Dodge ram 4500.
 • Warmpeace flint.