Home

Von willebrandův faktor

Von Willebrand factor (vWF, or VWF), glycoprotein that plays an important role in stopping the escape of blood from vessels (hemostasis) following vascular injury. Von Willebrand factor (VWF) works by mediating the adherence of platelets to one another and to sites of vascular damage Von Willebrand disease (VWD) is a common inherited condition that can make you bleed more easily than normal. People with VWD have a low level of a substance called von Willebrand factor in their blood, or it does not work very well. Von Willebrand factor helps blood cells stick together (clot) when you bleed Von Willebrandův faktor zajišťuje průběh primární hemostázy tím, že zprostředkuje adhezi a agregaci trombocytů vzájemně mezi sebou a také ke kolagenu. Tuto funkci jsou schopny plnit pouze velké multimery The domain is named after the von Willebrand factor (VWF) type C repeat which is found in multidomain protein/multifunctional proteins involved in maintaining homeostasis. For the von Willebrand factor the duplicated VWFC domain is thought to participate in oligomerization, but not in the initial dimerization step One of the key players in both hemostasis and thrombosis is von Willebrand factor (vWF), which demonstrates a duality between these two processes. Thrombus is structured by numerous elements, including endothelial cells, platelets, plasma proteins and shear stress alteration

Von Willebrandova choroba je jedno z nejčastějších vrozených onemocnění srážlivosti krve. Postihuje 1 člověka z 1000 (ženy stejně často jako muže). Převážně jde ale o lehká onemocnění bez závažnějších klinických projevů Von Willebrand factor (VWF) is a plasma glycoprotein best known for its crucial hemostatic role in serving as a molecular bridge linking platelets to subendothelial components following vascular injury. In addition, VWF functions as chaperone for coagulation factor VIII. In pathological settings, VW von Willebrand factor and inflammatio VWF multimeric analysis is a method for analysing the concentration and distribution of Von Willebrand Factor [VWF] multimers that are present in plasma. VWF multimer analysis is usually performed after functional and immunological VWF assays indicate an abnormality and rarely if ever in isolation

Your body can form inhibitors to von Willebrand factor or factor VIII. An inhibitor is part of the body's normal defense system. If you form inhibitors, it may stop VONVENDI or factor VIII from working properly Von Willebrand factor antigen. This determines the level of von Willebrand factor in your blood by measuring a particular protein. Von Willebrand factor activity. There are a variety of tests to measure how well the von Willebrand factor works in your clotting process von Willebrand factor (VWF) (/ ˌ f ʌ n ˈ v ɪ l ɪ b r ɑː n t /) is a blood glycoprotein involved in hemostasis.It is deficient and/or defective in von Willebrand disease and is involved in many other diseases, including thrombotic thrombocytopenic purpura, Heyde's syndrome, and possibly hemolytic-uremic syndrome. Increased plasma levels in many cardiovascular, neoplastic, and. The VWF gene encodes von Willebrand factor (VWF), a large multimeric glycoprotein that plays a central role in the blood coagulation system, serving both as a major mediator of platelet-vessel wall interaction and platelet adhesion, and as a carrier for coagulation factor VIII (F8; 300841).Diminished or abnormal VWF activity results in von Willebrand disease (VWD; see 193400), a common and. Von Willebrand disease is an inherited condition characterized by deficiency of von Willebrand factor, which is essential in hemostasis. The National Heart, Lung, and Blood Institute has released.

Von Willebrand factor ristocetin cofactor activity and/or the collagen binding assay: to show how well the von Willebrand factor works; Factor VIII clotting activity: to measure how well the von Willebrand factor binds to the factor VIII protein and maintains the level of factor VIII in the blood. Some people with VWD have low levels of factor. Von Willebrand Factor antibody (ab6994) datasheet. The von Willebrand factor (VWF) glycoprotein is a useful marker for endothelial cells. It functions as both an antihemophilic factor carrier and a platelet-vessel wall mediator in the blood coagulation system Von Willebrand disease (VWD) is a disorder that makes it hard for your blood to clot. This happens because you don't have enough of a clotting protein called von Willebrand factor (VWF). It. von Willebrand factor A3-domain binds to the antithrombotic antibody 82D6A3, as shown by X-ray crystallography; fibronectin assembly has a role in platelet thrombus formation in response to type I collagen and von Willebrand factor; von Willebrand factor antigen and activity are associated with the occurrence of acute ischemic stroke

von willebrandŮv faktor (vwf) Von Willbrandův faktor je multimerní glykoprotein produkovaný endoteliálními buňkami a megakaryocyty, skladovaný v α granulích trombocytů a v specializovaných organelách endoteliálních buněk zvaných Weibel-Paladeho tělíska Název vyšetření: von Willebrandův faktor Stanovení aktivity von Willebrandova faktoru v lidské citrátové plazmě. Von Willebrandova choroba je nejčastější lidskou vrozenou krvácivou poruchou a je způsobena sníženou hladinou nebo dysfunkcí von Willebrandova faktoru (VWF) Hodnota von willebrandova faktoru antigen byla 25% (udávané rozmezí normálních hodnot laboratoře je 50-160 %) Děkuji za odpověď uLékaře.cz Poradna lékaře Nízky Von willebrandův faktor Reklama Willebrandův faktor zkr. vWf - multimerní plasmatický glykoprotein důležitý pro hemostázu. Ovlivňuje dva procesy. Je přenašečem koagulačního faktoru VIII a je důležitý pro adhezi destiček. Je syntetizován zejm. v endotelu a megakaryocytech ve formě velkého prekurzoru, vlastní W. f. je přítomen v plasmě, trombocytech, v.

Laboratorně-diagnostický přístup k pacientovi s poruchou

Von Willebrandův faktor (vWF) hraje rozhodující roli při srážení krve. Bez vWF nemůže krev srážet, což může způsobit potenciální zdravotní riziko. Chirurgické procedury na psech jsou extrémně nebezpečné. Pokud je pes zraněn, může krvácet k smrti, protože krev se jednoduše neztuhne. Psí plemena citlivá na nízké hladiny VWF Devět plemen psů je extrémně. von Willebrandův faktor - antige

Role von Willebrandova faktoru v tepenné trombóze . READ. Schéma funkce VWF v primární hemostáze. Klidový stav 35 Dyn/cm 2 = 875 s - Von Willebrandův faktor je vázán na F VIII. Napomáhá krevním destičkám zalepit poraněnou cévní stěnu. Nedostatek von Willebrandova faktoru může způsobit von Willebrandovu chorobu, což je vrozená krvácivá choroba. Pokud je podezření na vrozený nedostatek koagulačního faktoru, je vyšetřován von Willebrandův faktor. To této kategorie patří také von Willebrandova nemoc, při níž chybí von Willebrandův faktor, který spolupracuje se srážecím faktorem VIII. Dle míry snížení až chybění srážecích faktorů se odvíjí vážnost. U těžkých stavů může dojít i ke spontánnímu krvácení Von Willebrandův faktor - Von Willebrand factor z Wikipedie, otevřené encyklopedie. VW Von Willebrandův faktor obsahuje specifické úseky, které mají schopnost navázat se na další důležité molekuly a buňky, jako jsou např. faktor VIII, kolagen, heparin, krevní destičky atd. Krevní destičky tvoří první linii obrany proti krvácení vzniklému při poranění tím, že mechanicky ucpou vzniklý defekt

von Willebrand factor Function & Deficiency Britannic

Von Willebrandův faktor - funkce v koagulaci (multimery všech molekulových hmotností) váže a stabilizuje FVIII (ochrana FVIII před proteolytickou degradací) lokalizuje FVIII v místě poruchy cévní stěny uvolňuje FVIII do oběhu efekt kofaktoru při aktivaci FVIII trombine Kromě toho existuje alternativní střihové místo, které se aktivuje v případě přítomnosti varianty c.7437A. Z toho vyplývá, že v těle postiženého jedince vzniká také von Willebrandův faktor, ale o jiném počtu aminokyselin. Přítomnost tohoto cryptického vWF předchází nepřiměřenému krvácení

Oddeleni klinicke hematologie

Von Willebrand disease - NH

 1. von Willebrandův faktor - stanovení antigenu von Willebrandův faktor - antigen (P; Relativní arbitrární koncentrace [%] IA) Von Willebrandova choroba, neplatí pro všechny typy onemocnění, u tzv. získané formy von Willebrandovy choroby (např. u myelomu, lymfomů, SLE, hypothyroidismu, trombocytémie)..
 2. 75 % případů von Willebrandovy choroby připadá 1. typu. V této podobě se von Willebrandův faktor nachází v krvi v nedostatečném množství, což způsobuje mírné nebo středně těžké krvácení. Proto se na problém přichází až při vážnějších úrazech či chirurgických zákrocích
 3. faktor VIII 100 IU /ml, lidský Von Willebrandův faktor 75 IU /ml Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Intravenózní podání : Rakousko . Immunate : Baxter Ag . Factor VIII coagulationis humanus, factor Von Willebrand humanus : Lidský koagulační faktor VIII 50 IU /ml, lidský Von Willebrandův faktor 38 IU /ml Prášek a.

Von Willebrandův faktor - WikiSkript

 1. Von Willebrandův faktor je velký multimerní glykoprotein, který se normálně nachází v plazmě, a uložen jako ultrakombinovaný multimetr v alfa-granulích destiček a intracelulárních organelách známých jako Weibel-Paladeho tělíska před sekrecí do krve. 1 Jakmile je VWF uvolněn do krevního oběhu a v kontaktu s ADAMTS13.
 2. Von Willebrandův faktor má několik funkcí při zajištění průběhu zástavy krvácení. Pokud je hladina vWf v krvi snížena (kvantitativní defekt), jedná se o I. typ von Willebrandovy choroby. Pokud je mírně narušena stavba proteinu nebo funkce vWf (kvalitativní defekt), jedná se o II. typ vWD
 3. Nízky Von willebrandův faktor Dobrý den, může hodnotu von willebrandova faktoru ovlivnit aplikace injekce CLexanu cca 12 hodin před odběrem krve? Hodnota von willebrandova faktoru antigen byla 25% (udávané rozmezí normálních hodnot laboratoře je 50-160 %) Děkuji za odpově
 4. Pokud trpíte von Willebrandovou chorobou, zvláště typem 3, mohou se u Vás vyvinout neutralizující protilátky (inhibitory) na von Willebrandův faktor. Váš lékař může chtít provést test k jejich potvrzení. Inhibitory von Willebrandova faktoru jsou protilátky v krvi, které blokují von Willebradův faktor, který užíváte
 5. Von Willebrandův faktor - funkce v primární hemostáze (multimery o vysoké molekulové hmotnosti) • adheze trombocytů k subendotelovým strukturám prostřednictvím GP Ib (výhradně nad 800-1000 s-1) • agregace vazbou na aktivovaný GP IIb/IIIa SE GP Ib vWF trombo GP IIb/IIIa vWF tromb

Von Willebrand factor type C domain - Wikipedi

Von Willebrandův faktor (WF) je naopak mnohem více zastoupen v žilním endotelu než v arteriálním. Heparansulfát slouží jako základna pro ukotvení přirozeného inhibitoru koagulace antitrombinu. Inhibiční působení antitrombinu je významně stimulováno heparinem, příbuzným svou strukturou heparansulfátu Faktor VIII je plazmatický glykoprotein beta globulin, velmi citlivý k enzymatické degradaci. V koagulační kaskádě působí jako kofaktor při aktivaci F X v komplexu zvaném TENÁZA. V plazmě koluje navázán na von Willebrandův faktor nekovalentní vazbou ve stechiometrickém komplexu v poměru jednotek 1:1 von Willebrandova nemoc Diseminovaná intravaskulární koagulace IVA VFU 2019FVL/1600/09: Laboratorně-diagnostický přístup k pacientovi s poruchou hemostáze Stabilní hemostaticky aktivní přípravek obsahující von Willebrandův faktor a způsob jeho přípravy Stable hemostatically active composition containing von Willebrand factor and process for preparing thereof -- OLA001 303932. Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK06, záznam 000303932.

Thrombosis and von Willebrand Factor - PubMe

 1. von Willebrandův faktor; von Willebrandova choroba; diagnóza; léčba; doporučený postup Klíčová slova anglicky von Willebrand factor; von Willebrand disease; diagnosis; treatment; guideline
 2. Von Willebrandova choroba je závažný stav, který ovlivňuje krev a schopnost srážení některých psů. Mnoho psů žije velmi normální život a majitelé ani neví, že jejich pes má problém srážení, dokud se krevní odběr, operace, nebo zranění. Tím, že víte, co hledat, jak diagnostikovat von Willebrandovu chorobu, a opatření, která mohou být přijata k udržení [
 3. vWf - von Willebrandův faktor. vWch - von Willebrandova choroba. W. WG - Wegenerova granulomatóza. WHO - World Health Organization. WHR - waist to hip ratio (poměr pas/boky) WHVR - wedged hepatic venous pressure (tlak v jaterních žilách v zaklínění) WM - Waldenströmova makroglobulinémie
 4. von Willebrandův faktor (antigen) von Willebrandův faktor (RiCo) Vysycování autoprotilátek, další imunohematolog. vyš. Vyšetření účinnosti přímých inhibitorů koagulace (DOAC
 5. Tento přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor, a z tohoto důvodu nemá být používán u von Willebrandovy choroby.Uchovávat v chladničce (2°C - 8°C), chránit před mrazem. S každým balením Helixate NexGen se dodávají zdravotnické prostředky pro rozpuštění a podání (aplikační souprava). Dodatečné balení s
 6. Faktor VII prokonvertin, tzv. stabilní faktor Faktor VIII anitihemofilický faktor A, makromolekula se 2 složkami - antihemofilický faktor = protokoagulační faktor C - F VIII R:Ag (related antigen) = von Willebrandův faktor Faktor IX Christmasův faktor, antihemofilický faktor B Faktor X Stuart - Powerové faktor
 7. Lidský von Willebrandův faktor /lidský koagulační faktor VIII. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu

Von Willebrandova choroba - WikiSkript

faktor antigen, VWF:CB - von Willebrandův faktor vazebná kapacita pro kolagen (collagen binding capacity), VWF:RCo - von Willebrandův faktor ristocetin kofaktor Tab. 4 Doporučené plazmatické hladiny vWF:RCo a FVIII:C v léčbě von Willebrandovy choroby(14, 21, 24, 30, 39, 40 RiCo -> von Willebrandův faktor - funkce Rosenthal factor -> Faktor XI Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu - kontr Růstový faktor podobný insulinu 1 -> IGF-1 Růstový hormon -> STH

von Willebrand factor and inflammatio

 1. Léčivé látky v přípravku Voncento, lidský koagulační faktor VIII a lidský von Willebrandův faktor, jsou koagulační faktory (látky, které napomáhají srážení krve). Pacienti s hemofilií A trpí nedostatkem faktoru VIII a pacienti s von Willebrandovou chorobou trpí nedostatkem von Willebrandova faktoru. T
 2. ‍⚕️ Informace o lécích na alfanátu, humátu-P, wilátu (antihemofilní a von Willebrandův faktorový komplex) zahrnují obrázky léčiv, vedlejší účinky, lékové interakce, pokyny k použití, příznaky předávkování a tomu, čemu je třeba se vyvarovat
 3. Αlfa granula (α): Obsahují směs různých proteinů např. fibrinogen, vWF (von Willebrandův faktor), PDGF6, destičkový faktor 4 (inhibuje heparin). Výskyt 50-80/trombocyt. Lambda granula (λ): Jsou podobné lysozomům - obsahují hydrolytické enzymy a proteázy Obr. 2

Von Willebrand Factor: Multimer

• jestliže jste hypersenzitivní (alergický/á) na lidský von WIllebrandův faktor nebo na lidský koagulační faktor VIII nebo na jakoukoliv jinou složku přípravku Haemate P (viz bod 6.). Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka, jestliže jste alergický/á na jakýkoliv lék nebo potravinu Voncento - Hemofilie A, von Willebrandova Onemocnění - Krevní koagulační faktory, von Willebrandův faktor a koagulační faktor VIII v kombinaci, Antihemorrhagics, - Von Willebrandova choroba (VWD)Profylaxe a léčba krvácení či chirurgické krvácení u pacie Von Willebrand factor is involved in the early stages of blood clotting. As the platelets gather at the injury site, vWF acts like glue, helping them stick together to stop the bleeding. Sometimes, though, children are born with an abnormal gene that causes them to produce too little vWF, or a defective version of it von Willebrand factor is a multimeric glycoprotein essential for the normal arrest of bleeding after tissue injury (hemostasis). The molecule is present in blood, both in plasma and inside platelets, as well as in endothelial cells and the subendothelial matrix of the vessel wall Uses of Antihemophilic Factor/von Willebrand Factor Complex: It is used to treat von Willebrand disease. It is used to treat or prevent bleeding. Some products are used to treat hemophilia

VONVENDI® [von Willebrand factor (Recombinant

Von Willebrand Factor is a large protein that binds damaged vasculature and traps, binds platelets to form a platelet plug. Analogous to 6-pack plastic ring holder that traps wildlife; Von Willebrand Factor deficiency. Results in delayed platelet plug formation; Results in mucocutaneous bleeding; Labs. Normal VWF range: 50-200 IU/dl; Causes: Decreased VWF Levels or function. Von Willebrand Deficienc Von Willebrand factor (VWF) is a large multimeric glycoprotein that performs two critical functions in primary hemostasis: it acts as a bridging molecule at sites of vascular injury for normal platelet adhesion, and under high shear conditions, it promotes platelet aggregation Summary and explanation von Willebrand factor (vWF) is a large glycoprotein with a multimeric structure and a molecular mass ranging from 500 kDa up to more than 10 000 kDa, the latter being the largest known for a soluble human plasma protein (4)

Von Willebrand disease - Diagnosis and treatment - Mayo Clini

Usual Pediatric Dose for von Willebrand's Disease. TREATMENT OF BLEEDING EPISODES IN VON WILLEBRAND DISEASE (VWD): HUMATE-P(R): Type 1, Mild VWD (baseline von Willebrand factor:ristocetin cofactor activity [VWF:RCo] typically greater than 30%) Antihemophilic Factor/von Willebrand Factor Complex (Human), Humate-P ® is approved to treat and prevent bleeding in adult patients with hemophilia A (classical hemophilia). Humate-P also treats spontaneous or trauma-induced bleeding episodes in adults and children with von Willebrand disease (VWD) and prevents excessive bleeding during and after surgery in patients with mild, moderate or severe VWD

Von Willebrand factor - Wikipedi

Von Willebrandův faktor - Další jazyky Stránka Von Willebrandův faktor je dostupná v 19 dalších jazycích. Návrat na stránku Von Willebrandův faktor J Thromb Haemost. 2020 Nov 23. doi: 10.1111/jth.15191. Online ahead of print.ABSTRACTBACKGROUND: Severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) i Von Willebrand factor (vWF) is a well-known marker of haemostatic- and endothelial function and is mainly involved in primary haemostasis,. Primary haemostasis is characterised by the release of vWF from activated endothelial cells and the binding thereof to exposed collagen and available circulatory platelets,

OMIM Entry - * 613160 - VON WILLEBRAND FACTOR; VW

In pregnant women with von Willebrand disease (VWD) who by the third trimester do not have von Willebrand factor (VWF) or factor VIII (FVIII) levels greater than 50-100%, specific guidance is lacking for delivery planning in terms of how high of a VWF level should be achieved to reduce bleeding von Willebrand Factor Antigen - von Willebrand Disease is the most common hereditary bleeding disorder; it may also be acquired. von Willebrand Factor is necessary for platelet adhesion to injured endothelium. von Willebrand Factor Antigen is useful in assessing the quantity of von Willebrand Factor. When combined with other tests, results are useful in categorizing the type of von Willebrand. Raised levels of the blood coagulation protein von Willebrand factor (VWF) are now recognised to be important in patients with liver disease. The markedly raised plasma VWF levels in patients with acute liver failure and acute-on-chronic liver failure may contribute to the pathogenesis of liver failure, and of multi-organ failure, by impeding microcirculatory perfusion in the liver and the. 1 INTRODUCTION. von Willebrand disease (VWD) is the most common inheritable bleeding disorder and is caused by quantitative or qualitative deficiency of von Willebrand factor (VWF). 1, 2 VWF is a multimeric glycoprotein that circulates in plasma as a wide range of molecular weight forms, demonstrated in the laboratory by agarose gel electrophoresis. VWF mediates the ability of platelets to. View protein in InterPro IPR037578, Von_Willebrand_factor IPR032361, VWA_N2 IPR002035, VWF_A IPR036465, vWFA_dom_sf: PANTHER i: PTHR11339:SF361, PTHR11339:SF361, 1 hit: Pfam i: View protein in Pfam PF00092, VWA, 2 hits PF16164, VWA_N2, 1 hi

Epistaxe – Laboratorně-diagnostický přístup k pacientovi sPPT - Patofyziologie krvetvorby PowerPoint Presentation

Von Willebrand Factor. VWF is a multimeric protein encoded on the short arm of chromosome 12. The VWF gene encodes a 250-kDa protein that forms the basic monomer. 10 The mature molecule is composed of 50 to 100 monomers and can reach an ultimate size of up to 20 MDa. Each VWF subunit has binding sites for factor VIII, platelet glycoprotein Ib (GPIb), GPIIb/IIIa, heparin, and collagen, some of. GeneCards Summary for VWF Gene VWF (Von Willebrand Factor) is a Protein Coding gene. Diseases associated with VWF include Von Willebrand Disease, Type 1 and Von Willebrand Disease, Type 2. Among its related pathways are RET signaling and Paradoxical activation of RAF signaling by kinase inactive BRAF Please note that the vial will state both Factor VIII and von Willebrand Factor units. Check that dosage is according to Factor VIII units,eg prescribe as 'Biostate® 2000 Factor VIII units'. If there is uncertainty regarding correct dosage please contact Haem Inpatient Registrar (pager 5030) between 0900-1700hrs, Monday to Friday or.

 • Chrome facebook post manager.
 • Cache size.
 • Staroanglický buldog.
 • Darování kostní dřeně olomouc.
 • Svatební šaty rustikální.
 • Bjorn borg 1987.
 • Magnetic metal dermacol.
 • Prací prášek z německa.
 • Kdy bere amur.
 • Potrefená husa plzeň.
 • Vybavení římského legionáře.
 • Anna popplewell instagram.
 • Intel generations list.
 • Rns 850 aktualizace map.
 • Opakovací brokovnice uzkon.
 • Bolestivá bulka ve svalu.
 • Gradus světlíky.
 • Kika váza.
 • Google sketchup free.
 • Miminko pláče po krmení.
 • Jezero pohan.
 • Somatosenzitivní.
 • Letní tábory u moře.
 • Osa lidové písně.
 • Budget meaning.
 • Hnilobný zápach z krku.
 • Fab entr čtečka otisků prstů.
 • Penzion proneco.
 • Tatra 138.
 • Katalog brambor.
 • Tržnice a bydlení na zahradě čech 2019 litoměřice 10 dubna.
 • Money s3 nastavení tiskárny.
 • Čisté boty.
 • Justice league game.
 • Draw poker.
 • Sigma sevilla vstupenky.
 • Vnořit komentář facebook.
 • Sezónní očištění dat.
 • Koberec shaggy šedý.
 • Pavlína němcová ordinace.
 • Soba nudle lidl.