Home

Průměrná mzda podle krajů 2022

Mzdy v krajích ČR ČSÚ v Brn

 1. Průměrná mzda podle pohlaví. Zaměstnankyně vydělávají peníze skoro stejně dlouho, jako pánové (173 oproti 174 hodinám měsíčně, rozdíly v odpracovaném čase jsou tedy zanedbatelné).Průměrná ženská mzda však v České republice dosahuje 81 % toho, co vydělává typický mužský zaměstnanec. Ve vyspělých znalostních ekonomikách bývá toto číslo spíše.
 2. Česká republika - Platy podle krajů Zvolte region. Bez nutnosti vyplňování mzdového dotazníku zjistíte, jaké mzdy v jednotlivých krajích jsou podle mzdových pásem, které pozice mají nejvyšší a nejnižší mzdu nebo jaké jsou nejčastěji poskytované nefinanční dávky pro region
 3. Průměrné mzdy podle profese Údaje pochází z ISPV , kde najdete i detailnější informace stejně jako podrobnější informace o metodice. Tabulka mezd zahrnuje ekonomické subjekty, které odměňují mzdou (do roku 2010 byla mzdová sféra označována jako podnikatelská, zatímco platová sféra jako nepodnikatelská
 4. ální mzda *) (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 34 271 Kč, což je o 160 Kč (0,5 %) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,1 %, reálně se tak mzda snížila o 2,5 %
Průměrná mzda ve 3

Ve 3. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 34 894 Kč, a zvýšila se tak o 6,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2019 výše 36 047 Kč 6.2 Sociální služby podle zřizovatele v roce 2019 33 6.3 Ekonomické ukazatele v pobytových sociálních službách v roce 2019 34 6.4 Pečovatelská služba 35 7. PŘÍJMY DOMÁCNOSTÍ 37 7.1 Běžné příjmy sektoru domácností a průměrná mzda 38 7.1.1 Běžné příjmy sektoru domácností a průměrná mzda (graf) 3

4.6 Počet důchodců v prosinci 2019 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů 42 4.7 Průměrná výše sólo důchodů v prosinci 2019 podle druhu důchodu, pohlaví a krajů 43 4.8 Počet důchodců a průměrná výše jejich důchodů u důchodů vyplácených za prosinec v letech 2013 - 2019 44 4.9 Vývoj počtu starobních důchodců a. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 činí 33429 Kč

Průměrná mzda podle profesí, regionů, pohlaví a jejích

 1. Vyhledávejte podle oboru, lokality a pracovního poměru v nabídkách zaměstnavatelů, úřadů práce i personálních agentur. Velký přehled: Nástupní mzdy na 18 pozicích podle krajů - Prace.c
 2. Plat, platy, mzdy - Průzkum platů a mezd podle pozice a přehled platů v Česku a v zahranič
 3. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos v 1. čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,4 procenta na 32 466 korun. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Reálně, tedy při zohlednění inflace, stoupla mzda o 4,6 procenta. Průměrná mzda v Česku se nepřetržitě zvyšuje od začátku roku 2014
 4. Průměrná mzda v ČR se v první části roku zvýšila na 34 077 Kč. To je ve srovnání s předchozím obdobím růst o 5%. Kolik je průměrná mzda v ČR v roce 2020. Podle informací, které publikoval ČSÚ, je aktuální průměrná mzda ve výši 34 tisíc korun (34 077 Kč)
 5. Průměrná mzda v Česku roste! Podle nejnovějších údajů je český průměr výdělku 25 500 korun. Oproti loňsku si tak průměrně vydělávající Čech polepšil o 583 korun. Porovnejte si, jak jste na tom vy

Platy podle krajů - Platy

 1. Průměrná mzda ve druhém čtvrletí roku 2019 vystoupala na rekordních 34 105 korun hrubého. Meziročně tak vzrostla o 7,2 procenta, tedy o 2 290 korun, tvrdí ČSÚ. Ceny navíc vzrostly pouze o 2,8 procenta, což vedlo k reálnému růstu mezd o 4,3 procenta
 2. Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 Kč (přepočteno na plně zaměstnané) Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci. Kontakt: Kateřina Káňová . Oddělení informačních služeb . Tel.: 585 731 51
 3. ální mzda] na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 36 144 korun. To je o 2 274 korun [+6,7 %] více než ve stejném období roku 2018
 4. Průměrná mzda dle vzdělání (KHS) se sídlem v Brně s cílem informovat o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji (podle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020). Tiskové zprávy jsou vydávány nyní opět denně vyjma víkendu
 5. Průměrné mzdy podle odvětví a jejich meziroční přírůstky v roce 2019. Průměrné mzdy podle odvětví a jejich meziroční přírůstky v roce 2019. Další platová hranice pokořena: průměrná mzda vzrostla na 36 144 koru
 6. Ve Spojených státech amerických se průměrná mzda neuvádí, nicméně počítat lze s mediánem. Ten byl v roce 2019 na v přepočtu 95 000 korunách. Částka nápadně připomíná mzdu v Německu, která je zhruba trojnásobně vyšší než u nás. Zdroj náhledového obrázku Pixabay.co

Podle posledních dostupných údajů (třetí čtvrtletí 2018) je průměrná mzda v Česku 31 516 Kč. Jaká je zaručená mzda podle skupin povolání v roce 2019? Do 1. skupiny , kde se zaručená mzda rovná minimální mzdě ( 13 350 Kč měsíčně a 79,80 Kč za hodinu ), patří nekvalifikované práce Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos v 1. čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,4 procenta na 32.466 korun. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Reálně, tedy při zohlednění inflace, stoupla mzda o 4,6 procenta. Průměrná mzda v Česku se nepřetržitě zvyšuje od začátku roku 2014 Průměrná mzda pro rok 2021. všeobecný vyměřovací základ v částce 34 766 Kč; přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0194.; Pro důchody přiznávané v roce 2021 se jedná o údaje za rok 2020 s tím, že VVZ pro rok 2021 bude stanoven na základě statistických údajů za rok 2019 a přepočítací koeficient je stanoven na základě.

Průměrné mzdy v ČR podle profese zaměstnán

 1. [1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO
 2. Průměrná hrubá mzda stoupla v letošním třetím čtvrtletí meziročně o 1716 korun na 35 402 korun. Nová čísla zveřejnil Český statistický úřad. Oproti stejnému období loňského roku stoupla o 5,1 %, reálně (po odečtení inflace) průměrná mzda jenom o 1,7 procenta
 3. Čechům se oproti Slovákům přesto vede stále o poznání lépe, podle údajů Českého statistického úřadu v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 dosáhla průměrná mzda u nás hodnoty 33 429 Kč. V meziročním srovnání činil přírůstek 2233 korun, průměrná mzda tak vzrostla reálně o 4,0 %
 4. Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 Kč. Výpočet pro rok 2019: Podle vyhlášky č. 213/2018 Sb. ze dne 19. září 2018 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 stanovena na 30 156 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0843. Pro rok 2019 činí průměrná měsíční mzda 32 699 Kč
 5. Počátek roku 2020 se podle portálu vyznačoval slabším růstem, který byl nejnižší od konce roku 2016. Za první pololetí průměrná mzda, která činila 34 077 korun (bez bonusů a odměn), vzrostla v porovnání se stejným obdobím loni o pět procent, ale vinou vyšší inflace byl reálný růst 1,4 procenta
 6. Demografická struktura obyvatel, mzda a nezaměstnanost v krajích ČR (2020) Následující údaje jsou z Českého statistického úřadu Počet obyvatel k 31.3.2020, průměrná mzda za 1.čtvrtletí 2020, nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15-64 let) je k 31.7.2020
 7. Průměrná mzda-2019 - Aktuálně.cz. Průměrné mzdy podle odvětví a jejich meziroční přírůstky v roce 2019. Průměrné mzdy podle odvětví a jejich meziroční přírůstky v roce 2019. Další platová hranice pokořena: průměrná mzda vzrostla na 36 144 korun. Průměrné mzdy podle odvětví a jejich meziroční přírůstky v roce 2019

Průměrná mzda v Česku vzrostla v čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně o 6,7 procenta na 36 144 korun. Reálně po zohlednění růstu spotřebitelských cen se měsíční výdělek zvýšil o 3,6 procenta. Za celý rok 2019 stoupla průměrná mzda meziročně o 7,1 procenta na 34 125 korun. Reálně to byl nárůst o 4,2 procenta, informoval Český statistický úřad (ČSÚ) I přes zjištěné meziroční zvýšení byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji o 2 748 korun nižší než v České republice a o 10 381 korun nižší než v Praze. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice ve 3. čtvrtletí letošního roku o 3,3 procenta se mzda v Olomouckém kraji meziročně. Průměrná mzda v Česku se nepřetržitě zvyšuje od začátku roku 2014. Statistici upozornili, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Praha 13:22 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavří Průměrná hrubá mzda je aktuálně 34 271 korun a medián 29 123 korun. Minimální mzda tedy nesplňuje ani jedno z kriterií. Česká republika v tom není ani zdaleka sama. Například v roce 2019 by kritéria splnily jen čtyři země z těch, které mají pevně stanovenou minimální mzdu: Bulharsko, Slovinsko, Francie a Portugalsko

Státní poznávací značky a registrační značky dle krajů a okresů, značky aut, evidenční číslo vozidla, EČV. RZ - Registrační značky vozidel - kraje bank v ČR Průměrná mzda v krajích ČR Nezaměstnanost v krajích ČR Aktuální kurzy měn Měny států Minimální mzda roční vývoj Průměrná mzda roční vývoj. Průměrná mzda tak činí 30 156 Kč × 1,0843 = 32 699 Kč. Hranice příjmů pro uplatnění solidárního zvýšení daně v roce 2019 tak činí 48 × 32 699 Kč = 1 569 552 Kč. Pokud součet příjmů dle § 6 a dílčího základu daně dle § 7 ZDP přesáhne za rok 2019 limitní částku 1 569 552 Kč, uplatní se z rozdílu. Podle nejnovějších statistik Eurostatu ženy aktuálně vydělávají v průměru o 20,1 % méně než muži. Symbolicky tedy pracují část roku zadarmo - letos je to od 19. 10. 2020. V evroém srovnání jsme trvale na druhém až třetím nejhorším místě. Rozdí V Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda ve čtvrtém čtvrtletí... rok 2019 vzrostla průměrn však v Česku... pro ně neudržitelný. Průměrná mzda vzrostla ve 3... krajů nejvíce stouply průměrné mzdy na jihu Čech Průměrná mzda je teď podle...z těchto šťastlivců Průměrná mzda v Česku letos ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,1 procenta na 35 402 korun. Zaměstnanci tak brali o 1716 korun hrubého více než před rokem. Reálně, tedy při zohlednění inflace, stouply platy o 1,7 procenta. V pátek o tom informoval Český statistický úřad. Proti druhému čtvrtletí činil růst průměrné mzdy po očištění od sezonních.

Průměrný měsíční výdělek lékaře v akutní lůžkové péči by měl podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zveřejněných letos dosáhnout 88.312 korun, zdravotní sestry 47.498 korun. Průměrná mzda v celém Česku činila ve druhém čtvrtletí letošního roku 34.271 korun Page created - March 10, 2018 Průměrná mzda 2019 proto vychází jinak pro nezaměstnané, důchodce i samotné politiky. Průměrná mzda 2019 a předešlý vývoj. Letošní podporu v nezaměstnanosti počítáme podle výplatních pásek, které tuzemští zaměstnanci dostávali vloni . Průměrná mzda. Návod, jak si jednoduše. V roce 2018 dosáhla průměrná hrubá mzda v Německu 3880 €. Oproti předchozímu roku vzrostla jen o necelá 3 %, na druhou stranu je nutné podotknout, že tímto tempem roste stabilně a výše přes tři tisíce dosahuje už přes 10 let ZLÍNSKÝ KRAJ - Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 2 029 Kč na 30 136 Kč. Procentní nárůst 7,2 % byl mírně vyšší než na republikové úrovni (6,9 %), přesto je průměrná hrubá mzda v kraji druhou nejnižší mezi kraji, informoval o tom Český statistický úřad. Podle vyhlášky č. 260/2019 Sb. ze dne 30. září 2019 je výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 stanovena na 32 510 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0715. Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 Kč

2019: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočteného na plnou pracovní dobu) podle místa pracoviště v K č 23 304 Srovnání krajů v České republice - 2019 Odkaz [nové okno] Kraje České republiky - 2018 Odkaz [nové okno] Metodika V sobotu výrazně ubylo hospitalizovaných s covidem Opozice uvolnění vítá, mluví i o konci diskriminace či o chaosu Ve čtvrtek se v zemi uvolní některá protiepidemická opatření Dotaci za linku toastů budeme chtít po Agrofertu vrátit, řekl Havlíček Úřady vyšetřují Maradonova. Podle odhadů by se měla průměrná mzda v roce 2019 vyšplhat dokonce až na hodnotu 34 tisíc korun. Jde pouze o odhady, protože reálné údaje prozatím nejsou dostupné. Růst mezd by měl vycházet z růstu české ekonomiky, faktorem je také dobrá situace českých firem, kterým se daří, nebo příznivá situace na trhu práce Platy na západ od českých hranic sice pořád zůstávají výrazně vyšší než v tuzemsku, od roku 2000 ale ČR Německo dohání. Platy v Česku totiž rostou mnohem rychleji. Loni byla průměrná mzda více než dvakrát vyšší než v roce 2000. Pokud by se převedla na eura, měli by Češi každý měsíc k dispozici dokonce třikrát více než před 18 lety Čistá mzda: 23 000 Kč − 2550 Kč − 2530 = 17 920 Kč. Hrubá mzda 23 000 Kč − nová pravidla. Podle nových pravidel by se záloha na daň z příjmu počítala z hrubé mzdy, stejně jako výše pojistného placeného zaměstnavatelem i zaměstnancem. Od zálohy odečteme zvýšenou měsíční slevu na poplatníka

Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 4Počet uživatelů pečovatelské služby klesl, výdaje na niPrůměrná mzda překonala 34 tisíc! Kolik je ve vašem kraji

Pro rok 2019 byla vyhlášena průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí Českým statistickým úřadem ve výši 33 429 Kč. Právě s touto hodnotou se počítalo pro náhradní plnění za rok 2019. Kalkulačka náhradního plnění poskytuje orientační hodnotu pro náhradní plnění v roce 2020 V roce 2019 představovaly průměrné celkové náklady na jednoho občana 1 032 Kč. Rozložení celkových nákladů dle krajů ČR je znázorněno na obr. 1. Náklady dle krajů. Obr. 1 - celkové náklady v Kč/ob. podle krajů. Náklady dle velikostních skupi Ze 14 krajů jsou Jihočeši s výší mzdy až na desátém místě. Olomoucký kraj. Průměrná mzda činí 22 487 korun. Mzda meziročně v porovnání s ostatními kraji stoupla nejrychleji. Ústecký kraj. Průměrná mzda v Ústeckém kraji činí 22 785 korun. Mzdy v Ústeckém kraji zůstávají stále hluboko pod celostátním průměrem Oficiální stránky Českého statistického úřadu Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj Přejít do menu. Přejít do menu; Přeskočit na obsah. Přeskočit na obsa

2019: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočteného na plnou pracovní dobu) podle místa pracoviště v K č 24 050 Srovnání krajů v České republice Odkaz [nové okno] Kraje České republiky Odkaz [nové okno] Grafy, kartogramy. Grafy Průměrná mzda v lesnictví je dlouhodobě pod celostátním průměrem. Podrobnosti Kategorie: Katalog rychlých informací Aktualizováno 20. 12. 2019 10:58 Průměrná mzda v lesnictví vzrostla z 3 367 Kč v roce 1990 na 28 858 Kč v roce 2018, ale je dlouhodobě pod celostátním průměrem Průměrná mzda v ČR byla v roce 2019 podle dat Českého statistického úřadu 34.125 korun. Sestry v lůžkové péči pobíraly průměrně 43.865 korun, tedy její 1,29násobek. Plat lékaře byl loni v průměru 82.333 korun, tedy zhruba 2,4krát vyšší

Průměrná mzda - vývoj průměrné mzdy, 2020, Vývoj výše

Minimální mzda v ČR od 1.1.2019 (p řipravilo JOB-centrum Ostrava, s.r.o., stav k 4.1.2019) Minimální mzda se navyšuje o 1.150,- Kč Růst minimální mzdy je v roce 2019 op ět vysoký, poznamenaný volbami do Sn ěmovny Parlamentu ČR 2017 a komunálními volbami 2018, vláda se rozhodla op ět uplácet voli če Podle statistik Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) průměrná mzda v ČR do roku 2009 rostla o 5 až 7 %, tedy přibližně o 1200 Kč. Během hospodářské krize v letech 2009 až 2016 růst klesl na 2 % Průměrný plat v Rakousku v roce 2017 činil 2400€ hrubého měsíčně. Průměrně je vypláceno v Rakousku 14 platů.Průzkum z roku 2017 ukazuje, že ženy vydělávají o 38% v průměru než ženy. A kolik je prů

ISPV - mzdy a platy podle profes

Téma mzda prumerna na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu mzda prumerna - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c EVA, ale vroce 2019 existovaly také agregace skladnou hodnotou EVA a to CZ-NACE C zpracovatelský průmysl, CZ-NACE D Energetika, CZ-NACE J Informační a komunikační činnosti a CZ-NACE M Profesní a vědecké činnosti. Vrelativních ukazatelích se dařilo vproduktivitě práce, která se zvýšila 5,7 %. Průměrná mzda vzrostla o 6,5 % Oficiální stránky Českého statistického úřadu Krajská správa ČSÚ v Ostravě Přejít do menu. Přejít do menu; Přeskočit na obsah. Přeskočit na obsa

V článku Průměrná mzda rok 2014, 2015 si ukážeme hodnoty mezd v roce 2014 a odhady pro rok 2015, včetně rozdělení podle jednotlivých regionů. Průměrná mzda rok 2014, průměrný plat 2014. Průměrná mzda za celý rok 2014 ještě není přesně známa. Prozatím máme data za prvních 9 měsíců roku 2014 Podle Českého statistického úřadu průměrná mzda v České republice ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,5 % na 34 271 korun. Pokud však vezmeme v potaz růst cen, výplaty v Česku ve skutečnosti klesly o 2,5 %. Jaká odvětví postihla krize způsobená pandemií nejvíce a kde naopak mzdy rostly

Základní Ukazatele Z Oblasti Práce a Sociálníh

Průměrná mzda překonala 34 tisíc! Kolik je ve vašem kraji

Video: Zjistěte, jak jste na tom: minimální a průměrná mzda dle

Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 3Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji ve 3Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1Průmysl v Ústeckém kraji v roce 2019 (předběžné údaje
 • Kníry youtube.
 • Predboj dum na prodej.
 • Caryopteris clandonensis summer sorbet.
 • Patetické význam.
 • Charoset recept.
 • Csfd vrazedna lecba.
 • Lautrec film online.
 • A propos agentura.
 • Kdy nasadit pct.
 • Jak postavit letadlo z balzy.
 • Štuková omítka vnitřní cena.
 • Deka ovečka z mikrovlákna.
 • Muzeum oskara schindlera krakov.
 • Kalendář k tisku 2019.
 • Motorola p30 note.
 • Otázky etiketa.
 • January jones husband.
 • Namáhání krutem příklady.
 • Hárací kalhotky pro čivavy.
 • Yes visage brno.
 • Kytka z plenek.
 • Vestavěné skříně vysoké stropy.
 • Bmw 335i ojetina.
 • Past na myši domeček.
 • Skrytá policová konzole.
 • Kdy muze mit pes stenata.
 • Vlajky světa hra.
 • Upc divadlo na fidlovačce.
 • Upálení plzen.
 • Pink panda štětce recenze.
 • St petersburg metro.
 • Rizoto kokosove mleko.
 • Let 571.
 • Cena totální endoprotézy kolene.
 • Mic nfl.
 • Atrakce katapult přetížení.
 • Metabolismus sacharidů biologie.
 • Pulpitida.
 • Všeobecná sestra pod odborným dohledem.
 • Piráti středočeský kraj.
 • Ph stupnice barvy.