Home

Smyslová soustava pdf

Materiály a soubory TřídníStránky

Smyslová soustava Smysly přijímají podněty mechanické, chemické, tepelné a elektromagnetické. Smyslová soustava se skládá z pěti smyslů: zrak, hmat, čich, chuť a sluch. Zrak Umožňuje člověku vnímat světlo, různé barvy a tvary. Pro člověka je to nejdůležitější smysl. Přes 80 % informací vnímáme světlem Smyslová soustava Author: Markéta BaŜ爀 欀漀瘀 Created Date: 5/2/2020 6:30:10 PM. Smyslová soustava má úzký vztah k nervové soustavě a spolu s ní tvoří - dráždivou soustavu. Smysly představují vstupní kanál nervové soustavy. Úkolem smyslové soustavy je zachycovat vnější podněty, převádět je na elektrochemické signály a umožnit tak jejich vedení a zpracování nervovou soustavou

Smyslové orgány - Biomach, výpisky z biologi

Praktická cvičení č. 8 Jméno: Základy antropologie 1 1 Mgr. Martina Jančová, Ph.D SOUSTAVA SMYSLOVÁ ZRAK 1) POPIŠTE PRŮŘEZ OKEM 2) VYŠETŘENÍ ZRAKOVÉ OSTROSTI Písma Snellenových optotypů jsou nakreslena do čtverců, z nichž každý je rozdělen na 25 menších SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské smyslové Přehled GMH - Biologie člov ěka Smyslové orgány Smyslové orgány zajiš ťují p říjem signál ů z vn ějšího prost ředí prost řednictvím receptor ů - smyslových bun ěk, z nichž vedou dost ředivé nervové dráhy do p říslušných center v šedé k ůře koncového mozku

Kosterní a svalová soustava

Opěrná soustava (pdf) - obecné vlastnosti, anatomie, poruchy Kostra a svaly (pdf) - pomocná obrazová příloha Pohybová soustava (pdf) - stavba a funkce svalu, anatomie, poruchy Oběhová soustava 1 - krev (pdf) - složení a funkce krve, imunita, krevní skupiny Oběhová soustava 2 - krevní oběh (pdf) - srdce, cévy, lymfatická. Smyslová soustava Stavba a funkce smyslové soustavy živočichů a člověka Charakteristika smyslů chemoreceptory -> čich u člověka, chuť u člověka mechanoreceptory -> kožní (hmatový orgán) postranní čára sluch -> sluch u člověka - vnímání zvuku statokinetické ústrojí termoteceptory fotoreceptory zrak u člověka. Smyslová soustava. Význam smyslových orgánů pro člověka • Příjem informací z okolí a jejich následné zpracování • Nejdůležitější - zrak • Čich - ustupuje zraku a sluchu, na rozdíl od zvířat • Sluch - nejcitlivější • Receptory - zvláštní buňky s vysokou citlivostí, převádí energii podnětů na. KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 3 1 Anotace Pracovní list má za úkol procvičit smyslové ústrojí. Autor Mgr. Daniela Ročková Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací obor Člověk a jeho svě

8

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Smyslová soustava Autoři: Jana Kučerová ([email protected]) Zdeňka Vlahová ([email protected]) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998 Maturitní téma č. 30 SMYSLOVÁ SOUSTAVA Receptory, které získávají a zpracovávají informace o vnějším světě (exteroreceptory), má organismus k dispozici také receptory změn ve vnitřních orgánech (interoreceptory) a pohybové soustavě. Smyslová nervová soustava - test 1 (38_Pr8_multi) Smyslová nervová soustava - test 2 (48_Pr8_multi) Smyslová nervová soustava - doc - pdf (14_Pr8_doc) Smyslová nervová soustava - doc - pdf (15_Pr8_doc) Nervová soustava - test 1 (66_Pr8_multi) Nervová soustava - test 2 (67_Pr8_multi) Nervová soustava - prezentace (72_Pr8_multi) Nervová soustava - křížovka (77_Pr8_multi smyslovÁ soustava 1. pŘeČti si kapitolu smyslovÁ soustava na str. 64 2. vypracuj pracovnÍ list a poŠli ke kontrole na email: lesam@seznam.cz do 31. 5. smyslovÁ soustava smyslovÉ orgÁny nÁm umoŽŇujÍ prostŘednictvÍm smyslŮ vnÍmat a poznÁvat okolnÍ prostŘedÍ. zachycenÉ podnĚty vedou nervy do mozku, kde se zpracovÁvajÍ Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami, úkoly, spoustou schémat, obrázků a odkazů. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k fylogenezi smyslové soustavy živočichů. Z prezentace lze snadno vytvořit pracovní listy. Vhodná je i pro maturanty z biologie či pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám či na různé soutěže

Gymnázium Milady Horákov

Pracovní list č. 4 TRÁVICÍ SOUSTAVA 1. Doplň: tlusté střevo, tenké střevo, konečník, žaludek, játra, jícen, dutina ústní, slepé střevo 2. Spoj arou, co k sobě patří. dutina ústní promíchání potravy se žaludeční šťávo Oko se skládá z rohovky, čočky, duhovky, sítnice, zornice, nervů a cév. Zevnitř je oko vyplněno sklivcem. Duhovka je sval, který reflexivně a plynule mění průměr zornice, čímž reguluje množství světla, které do oka vstupuje Smyslová soustava ptáků Smyslová tělíska jsou soustředěna zvláště na zobáku a v zobáku, na jazyku a v oblasti patra (u zrnožravých ptáků), u báze krycích per, mezi svaly křídla, v některých kloubech aj. Na rozdíl od hmatových jsou chuťové receptory u ptáků vyvinuty poměrně slabě

Smyslová soustava - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Smyslová soustava - DobréZnámky

 1. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. tříd
 2. DÝCHACÍ SOUSTAVA Zajišťuje příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého. Stavba dýchací soustavy 1. dýchací cesty - jsou vystlány řasinkovým epitelem (zachycují prach a mikroorganizmy), tvoří se zde hlen a) horní cesty dýchací - nosní dutina (vzduch se zvlhčuje, čistí a ohřívá) → nosohltan
 3. SMYSLOVÁ SOUSTAVA SLUCH - UCHO 1. Kolik přešlo za zády dětí? Za zády ti projde několik dětí. Poznáš, kolik přešlo dětí? _____ 2. Uchem vnímáme_____a _____. 3. Zapiš podle zvuků předměty, které upadly na zem. /sluchová Kimovka
 4. SMYSLOVÁ SOUSTAVA JAZYK - CHUŤ 1. Jazyk je sídlem_____. 2. Popiš místa čtyř základních chutí, které máš na jazyku: 3. Napiš 3 potraviny dané chuti: kyselá chuť_____ slaná chuť____
 5. Kožní soustava Mgr. Libuša Machurová Funkce kůže: - pokrývá povrch těla - chrání před mechanickým a chemickým poškozením a škodlivými organismy - je sídlem hmatových receptorů a nervových zakončení, které reagují na teplo, chlad, tlak a bolest - podílí se na regulaci tělesné teplot
 6. 7 (12) SMYSLOVÉ ORGÁNY Přijímají skrze citlivé receptory vnější i vnitřní podněty, zpracovávají je a pomocí nervů předávají do mozku. Základní typy receptorů: Mechanoreceptory - reagují na mechanické podráždění - tlak, dotek, vlnění Termoreceptory - reagují na tepelný podnět - změnu teploty (teplo X chlad).
 7. 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění tepelné energie. Ta je následně přeměněná na mechanickou práci klikového mechanizmu, při udržení energetické účinnosti na nejvyšších hodnotách.

DUMY.CZ Materiál Smyslová soustava - pracovní lis

 1. Tabulka 2: Srdce a krevní cévy; Název článku/kapitoly Autor Typ Soubor; Srdce: Luňáček: PDF: Zobrazit: Osrdečník (perikard) Luňáček: PDF: Zobrazit.
 2. pohybová, nervová a smyslová soustava potlačeny nadměrně vyvinutá pokožka- kutikula, pohlavní soustava- proterandričtí hermafroditi- samooplození- nejdříve dozrávají spermie, poté vajíčk
 3. SMYSLOVÁ SOUSTAVA - funkce: smyslové orgány ~čidla umožňují vnímat okolí, obsahují zvláštní smyslové buňky zvané receptory, které reagují na určitý typ podráždění př. zrakové receptory na světlo - ze smyslových orgánů jsou vedeny informace do mozkové kůry, kde se vytvoří odpověď n

SMYSLOVÁ SOUSTAVA SLUCH a ROVNOVÁHA - nám umožňuje vnímat zvuky - orgánem sluchu a současně orgánem rovnováhy je ucho Stavba sluchového ústrojí: (vystřihnout a popsat ofocený obrázek+ výpisky z učebnice str. 88) Rovnovážné ústrojí: (výpisky z učebnice - Smyslová soustava - zrak, sluch a rovnováha str. 85 - 89 Učivo si nastudujte a vytvořte stručné výpisky. Vypracované pracovní listy nafotíte a pošlete mi je na můj školní email. Samozřejmě vaříme každý den, tak počítám, že svoje dobroty nafotíte a také mi je pošlete Téma: Smyslová soustava - oko Úkol č. 1: Důkaz slepé skvrny Teorie: Místo při zadním pólu oční koule, kde zrakový nerv opouští sítnici, neobsahuje ani tyčinky, ani čípky. Nazývá se slepá skvrna. Paprsek, který sem dopadne, nevyvolá žádné podráždění. Asi 4 mm zevně o Soustava pohybová /21 Krevní oběh, krev /24 Soustava trávicí /25 Soustava dýchací /26 Soustava vylučovací /27 Soustava kožní /28 Soustava pohlavní /28 Soustava smyslová /30 Soustava nervová /32 Žlázy s vnitřní sekrecí /34 III PRVNÍ POMOC MUDr. Vladimír Jukl, MUDr. Renáta Juklová Druhy první pomoci /3

Smyslová soustava - Absolventi A Sraz

 1. Dýchací soustava 2 Stavba dutiny nosní • nosní dírky (počátek) • 2 zadní otvory nosní (choany) - ústí do nosohltanu • nosní přepážka - chrupavka + kost čichová + kost radličná (2 poloviny nosu
 2. - průřez připomíná písmeno H: a) v zadních rozích končí smyslová vlákna: dostředivé vzruchy b)z předních rohů vychází hybná vlákna: odstředivé vzruchy Mozek - hmotnost kolem 1,5 kg - části: koncový (velký) mozek mezimozek střední mozek mozeček prodloužená mích
 3. Opěrná soustava (pdf) - vlastnosti kostí, stavba lidské kostry a její poruchy Kostra a svaly (pdf) - pomocná obrazová příloha Pohybová soustava (pdf) - vlastnosti svalů, svaly lidského těla a jejich poruchy Oběhová soustava (pdf) - krev, krevní skupiny, srdce, cévy, krevní oběh, mízní soustava
 4. Smyslová soustava má velmi blízko k nervové soustav ě a tvo ří s ní funk ční celek - dráždivou soustavu . Smyslová soustava získává informace o vnit řním prost ředí i vn ějším sv ětě a informuje CNS. Umož ňuje tak vnímat nebezpe čí, vyhledávat a analyzovat potravu
 5. SMYSLOVÁ SOUSTAVA @ @ @ e-mailový úkol Úkol - klasifikovaný (pošli e-mailem): Napiš mi zprávu, že sis do portfolia zapsal - smyslová soustava rámečky ZAPAMATUJ SI! str. 59 a 60 a do téhož e-mailu mi napiš odpověď na otázku: Kdo to byl Otto Wichterle? Do portfolia si můžeš nalepit či nakreslit obrázky smyslové soustavy
 6. KOŢNÍ SOUSTAVA = KŮŢE - kůže je největší orgán těla - pokrývá povrch těla Funkce: - ochrana těla - před mechanickým a chemickým poškozením, před infekcí a UV-zářením - smyslová - umožňuje vnímání tepla, chladu, bolesti a tlaku - vylučovací - pocení (pot - voda, soli, močovina

Smyslová soustava - maturitní otázka Studijni-svet.cz | Biologie-chemie.cz - https://biologie-chemie.cz - mechanorceptory - vláskové buňky - vjem - energie zvukové vlny šířící se vzduchem → reakce na kolísání tlaku vzduchu - rozsah vnímaného zvuku: 20 - 20 000 Hz - rozlišení cca 400 000 druhů zvuk •slzné žlázy - ústí do spojivkové štěrbiny produkuje slzy - zvlhčují oko, čistí ho • okohybné svaly - pohybují oční koulí 1) slzní žláza 2) slzní vývod 3) slzný váček 4) nososlzný kanálek 5) nosní dutin

Smyslová soustava; Smyslové ogány člověka; Soustava žláz a vnitřních sekrecí; Strunatci (chordata) Svalová soustava; T. Tělní tekutiny a krev; Trávicí soustava; V. Viry, Bakterie, Sinice; Vodní režim rostlin, růst a pohyb; Vylučovací a kožní soustava člověka; Vyšší rostliny; Z. Základní pojmy, molekulární genetika. Obvodová nervová soustava zahrnuje všechny nervy kromě míchy a mozku. Obvodové nervy = svazky nervových vláken spojené v jeden provazec. Pře jejich poranění je možná regenerace (u CNS není možné!). Rozlišujeme dva typy nervových vláken: · dostředivá (smyslová, senzorická) - vedou vzruchy z receptorů do CN SVALOVÁ SOUSTAVA Když se pohybujeme, pracuje v našem těle víc než 640 svalů. Bez nich bychom nemohli hýbat rukama, zvednout předmět, nemohli bychom běhat, mluvit, jíst ani vylučovat. Sval je pružná tkáň. Rozlišujeme 3 druhy svalů: a) kosterní svalstvo můžeme ovládat svou vůlí. Umožňuje člověku veškeré pohyb SMYSLOVÁ SOUSTAVA 1.OKO =zrakový orgán -nakresli si do sešitu stavbu oka (i s popisem) podle učebnice na str. 97 -stavba oka: bělima - udržuje tvar oka - přechází v průhlednou rohovku cévnatka - výživa oka - přechází v barevnou duhovku (má otvor = zornice, za zornicí je zavěšena čočka) sítnic

Nervová soustava - ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovic

Soustava tělniho pokryvu 3 Funkce kůže 1. Ochrana těla 2. Smyslová funkce kůže (receptory - teplo, chlad, hmatové počitky). 3. Udržování tělesné teploty. 4. Skladovací funkce kůže (tuk, vitamíny rozpustné v tucích - A, D, E, K). 5. Vylučovací funkce kůže (maz a pot). 6. Resorpční funkce kůže Cévní soustava - je tvořená obústním prstencem a radiálními cévami. Vylučovací soustava - není vyvinutá, ostnokožci mají améboidní buňky, které pohlcují vylučované látky. Nervová soustava - je primitivně vyvinutá, ústřední postavení má obústní nervový prstenec, ze kterého vycházejí radiální nervové provazc Standard v PDF. Obsah standardů ČKP. Stavba těla. Smyslová soustava. Porfyrin (krev u nosu, očí, v srsti) Trávicí soustava. Dietologie - jídelníčky při zdravotních obtížích. Pohybová soustava. Artróza potkanů. III/B/10 - Soustava smyslová 1. Z čeho se skládá smyslová soustava a jak funguje? 2. Které soustavy se podílí na řízení organismu? 1. Z čeho se skládá smyslová soustava a jak funguje? - Smyslová soustava - zrak (světla), čich (nos, větrník, čenich), hmat, sluch (slechy, poušky) a chuť (lízák). - Savci

Obvodová nervová soustava •tvoří ji nervy •nervy = svazky nervových vláken spojené vazivovým obalem v jeden provazec •nervová vlákna - dostředivá (smyslová) -vedou informace z receptorů do centrální nervové soustavy - odstředivá (motorická) -vedou odpovědi z mozku nebo míchy (CNS) k výkonný Soustava opěrná; Soustava pohybová; Tělní tekutiny; Soustava oběhová; Soustava dýchací; Soustava trávicí; Soustava vylučovací; Kůže; Soustava nervová; Hormonální řízení; Smyslová ústrojí; Vývin lidského jedince před a po narození; Základy genetiky; Fórum; Vědy o člověku; Rozmnožovací soustava; MOJE OPERACE. MĚSÍC. Fáze Měsíce www.brumlik.estranky.cz/file/432/mesic.htm. STŘÍDÁNÍ ROČNÍCH OBDOBÍ. 2. rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_slunce_a_zeme.htm. 1. Otázka: Vylučovací soustava a kůže Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova STAVBA A FUNKCE -exkrece=vylučování -při metabolismu bílkovin se uvolňuje amoniak NH3=jedovatá látka→tělo musí NH3 zneškodnit, v játrech se vytvoří močovina→z jater se dostává do krve→z krve ven z těla močí =odstraňuje z těla odpadní látky metabolismu - exkrety (hl.močovina.

Smyslová soustava - Fylogeneze - Digitální učební

Smyslová soustava - Wikipedi

Zdravím vás sedmáci. K tomuto pracovními listu budete potřebovat učebnici, možná i internet. Ti z vás, kdo mi neposlali minulý pracovní list, ať to udělají nejpozději do středy 21.10 - vypracovat test smyslová soustava - jedná se o krátký test, jen jedna odpověď je správná, odpovědi poslat na můj email (denisa.markova@zsmorkovice.cz) Soubor Smyslove-organy-test pdf.pdf Název vzdělávacího materiálu Dýchací soustava - pracovní lity Autor Mgr. Hana Černá Datum vytvoření 10.5.2011 Datum ověření 16.5.2011 Formát přílohy na CD/DVD (PDF nebo PPT) PDF Poet listů/snímků 9 ýíslo v digitálním archívu školy MZ Ř / VY_52 Úroveň vzdělání (roník) 8. Téma Dýchací soustava

Nervová soustava žahavc ů je rozptýlená - nervové bu ňky jsou rozptýlené (v ektodermu) po celém t ěle Smyslové orgány: základem jsou smyslové bu ňky = receptory , které vnímají r ůzné podn ěty (sv ětlo, chemické látky, dotyk ap.) Stránky našich tříd 9.B Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020. Učivo do 30. 06. 2020. Tělocvik • Domácí sportováníčk vylučovací soustava, kožní soustava, smyslová soustava Vylučovací soustava -umožňuje vyloučení přebytečné vody a škodlivých látek z těla prostřednictvím moči -kůží vylučujeme pot -vylučovací soustavu tvoří: 1. ledviny 2. močovody 3. močový měchýř 4. močová trubic sluch - vnímáme - vjem se tvoří ve . - sluchový orgá

6 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - učebnice + CVIČENÍ.pdf V souboru máte i přiložená cvičení; 6 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - zápis.pdf zápis do sešitu; 7 SMYSLOVÁ SOUSTAVA - učebnice.pdf; 7 SMYSLOVÁ SOUSTAVA - pracovní sešit.pdf; opakování - lidské tělo + správné řešení.pdf; Přírodověda 5. B - kontrolní otázky.pdf; 8 NERVOVÁ. Soustava smyslová Oko bëlima — rohovka cévnatka — duhovka, iasnaté tèleso — sítnice tyéinky ëípky žlutá skvrna slepá skvrna sklivec pFidatné orgány oka viEka spoj ivky slmí ústrojí ybné svaly zavëšení Cocky optická Soustava oka: rohovka komorová vod

Smysly - ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovic

Smyslová soustava - sluch Smyslová soustava - zrak Hormonální soustava Původ a vývoj člověka.pdf Mozek . Kontakt. Mgr. David Šmerda Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okr. Vyškov 515 534 917 davidsmerda@zskomslavkov.cz Nervová a smyslová soustava - mozek, zrak, sluch Trávicí soustava - Typy ptaþích zobáků, vole, ţláznatý a svalnatý ţaludek, slepá střeva, kloaka Dýchací soustava - plíce, vzdušné vaky, hlasový orgán Cévní soustava - stavba srdce, tepová frekvence, krevní tlak, ervené krvinky, t lesná teplot · Trávicí soustava - ryby býložravé (tolstolobik), všežravé i masožravé. · Smyslová soustava - hmat (hmatové vousky), čich, zrak, sluch, proudový orgán = postranní čára (kanálek se smyslovými buňkami pod šupinami po obou stranách těla - vnímání tlaku a pohybu vody - funkce orientace (radar)) Materiály pro studenty týkající se rozmnožování člověka Pohlavní soustava člověka.pdf ————— Smysly 14.03.2017 14:06. Smyslová soustava.doc ————— Endokrinní soustava.

Soustava a funkce smyslových orgánů - Wikisofi

Soustava krevního oběhu Základní ichtyologické metody (pdf 277 kb) Morfologie těla ryb, vnější popis, meristické a plastické znaky (pdf 6,3 MB) (ppt 3,3 MB primárné převládá čich; sekundárně může být vedoucím smyslem sluch, hmat nebo zrak; zrak: komorové oči, většinou po straně hlavy, akomodace zakřivením čočky, mžurka redukována, pohyblivější horní víčko, slzní žlázy, soumrační a noční nemají čípky, tapetum (reflexní vrstva cévnatky - světélkování ve tmě); sluch: vyvinut ušní boltec, 3 sluchové. Z ektodermu vzniká nervová soustava, hypofýza, dřeň nadledvinek, smyslové epitely čidel, hladké svaly duhovky, sliznice nosu, část sliznice dutiny ústní, zubní sklovina, kůže a její deriváty, část mužské močové trubice, u ženy epitel vchodu do pochv

Smyslová soustava ptáků - Wikipedi

Učivo: Smyslová soustava Pracuj s učebnicí, chybějící informace vyhledej na straně ð. Zápis vytiskni a nalep do sešitu. Smyslová soustava-smyslové orgány chráníme před poškození, umožňují vnímat a poznávat _____, jsou to: oči, _____ 1. nervová, smyslová a kožní soustava (modrá) 2. oběhová, imunitní a dýchací soustava (červená) 3. pohlavní, vylučovací a hormonální soustava (žlutá) 4. trávicí soustava (zelená) 5. opěrná a pohybová soustava (bílá) V případě, že skupina hodí šestku, může si zvolit libovolný okruh SMYSLOVÁ SOUSTAVA - výpisky z uebnice str. 81-82 - HMAT - funkce, stavba hmatového ústrojí - CHUŤ - funkce, stavba chuťového ústrojí, nákres rozložení chuťových vjemů na jazyku Zeměpis Učivo: Opakování - Zemědělství - do sešitu vypracuj úkoly č.2, 3.b, 3.c, 3.d, 3.

DUMY.CZ Materiál Smyslová soustava - 5. roční

Oběhová soustava člověka a tělní tekutiny. 17. Dýchací a trávicí soustava člověka, metabolismus. 18. Vylučovací soustava člověka, povrch lidského těla a řízení tepelné homeostázy. 19. Nervová soustava člověka. 20. Endokrinní soustava, rozmnožovací soustava člověka. 21. Smyslová soustava člověka. 22 3.10 Smyslová soustava Očekávané výstupy: - pojmenuje lidské smysly a zhodnotí jejich význam pro plnohodnotný lidský život; - za pomoci vyobrazení popíše jednotlivá smyslová ústrojí a objasní jejich funkci; - uvádí příklady poruch jednotlivých smyslových orgán ů, zhodnotí možnosti ochrany smyslovýc Smyslová soustava - řešení 1. Víš, co nám umož uje vnímat a poznávat okolní prostedí? Smyslové orgány (Pokud ne, následující báse ti napoví:) Když narodí se maličký František Hrubín Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky, zrak dar slyšení má v něžném oušku, sluch dar dotyku má v prstíčkách, hma SMYSLOVÁ SOUSTAVA Fce = poskytují centrální nervové soustavë (CNS) informace o vnëjším a vnitFním prostFedím Smysly: zrak, sluch, chuf, ëich, hmat Fce = vnímání prostoru, svëtla, barev, tvarû, . - vnímání elektromagnetických vln 400 — OKO — orgán zraku, stavba: bélima cévnatka sítnice žlutá skvrna zrakový ner PDF. 424 K č 318 Kč-25 %. Ihned ke stažení 4.12 Smyslová soustava 4.12.1 Obecné dělení receptorů.

B: Smyslová ústrojí člověka založená na mechanoreceptorech a chemoreceptorech a jejich fylogeneze C: Poznávání organismů: Mechorosty 3. A: Vyšší rostliny - plavuně, přesličky, kapradiny B: Pohlavní soustava muže a ženy C: Poznávání organismů: Kapraďorosty 4. A: Vyšší rostliny - nahosemenné rostlin Svalová soustava člověka. (typy svalové tkáně; svalový stah; typy svalů podle tvaru, polohy na těle, stavby a funkce; přehled svalstva člověka) 19) Houbové organismy. Lišejníky. (charakteristika, třídění a význam hub; stavba, rozmnožování, zástupci a význam lišejníků v přírodě) Smyslová soustava II SMYSLOVÁ SOUSTAVA-funkce: vnímání, pozorování a orientace v prostoru -zahrnujeme pět smyslů: zrak, sluch, čich, hmat, chuť 1. Zrak -orgánem je oko -vnímá: obraz, světlo, tma, barvy, pohyb -obr. str. 64 - stavba + popis oka 2. Sluch -orgánem je ucho -vnímá: zvuk, pohyb -stavba: a) vnější - boltec-zachycení zvuk Rozmnožování . slouží k zachování rodu (druhu) rozmnožování: pohlavní a nepohlavní; nepohlavní rozmnožování: oddělením určité části jedince téhož druhu (z 1 jedince vzniká jeho přesná kopie); pohlavní rozmnožování: kombinuje se genetická informace 2 jedinců (splývají pohlavní buňky) => individualita jedinců, zachování různorodosti druh 9.2.2 Somatická nervová soustava 68 9.2.3 Vegetativní nervová soustava 69 9.3 Závěr 69 9.4 Kontrolní otázky 70 10. Smyslová soustava 71 10.1 Zrak 71 10.1.1 Stavba oka 71 10.1.2 Funkce oka 72 10.1.3 Přídatné orgány 73 10.1.4 Poruchy zraku: 73 10.2 Sluch 74 10.2.1 Stavba a funkce sluchového ústrojí 74 10.2.1.1 Vnější ucho 7

OPAKOVÁNí: Kožní a Smyslová soustava Vždy opiš otázku a odpovëz na ni. Pokud neznáš odpovéd', pracuj s u¿ebnicí. 1) Jaký význam má kúže pro Elovëka? 2) Jak o kúži pe¿ujeme? 3) Napiš smyslové orgány a smysly, které v nich sídlí 20. Kožní soustava, smyslová soustava 21. Endokrinní žlázy 22. Nervová soustava, pohlavní soustava 23. Genetika základní pojmy, dědičnost pohlaví. Rozvrh hodin - 2. stupeň (pdf) Poděkování a pochvaly; Zájmové útvary; Hormonální soustava (zveřejněno 10.11. 2020) Smyslová soustava (zveřejněno 29.10. 2020) Opakování matka moudrosti (zveřejněno 15.10. 2020) Čeština. Antonyma a homonyma (zveřejněno 20.10. 2020 Dýchací soustava 24 Oběhová soustava 27 Krev 31 Nervová soustava 32 Trávící soustava 34 Vylučovací soustava 37 Endokrinní systém 39 Soustava smyslová 41 Soustava pohlavní 43 Plánované rodičovství 45 3. Mladý zdravotník I. a II. stupně 47 MUDr. Pavel Srnský Několik rad než začneš ošetřovat 47 Brašna mladého.

Smyslová soustava - Biologie — testi

Smyslová soustava: Zrakové ústrojí, sluchové ústrojí, čichové a chuťové ústrojí 22. Nervová soustava: Páteřní mícha - stavba a funkce. soustava: Páteřní mícha - stavba a funkce. Obaly a dutiny CNS, likvor, výživa mozku a míchy. 23. Nervová soustava: Rozdělení NS, neuron, glie, reflex, synapse. Periferní. Popis Přehledné anatomické nákresy orgánových soustav člověka. - 11 orgánových soustav člověka: soustava svalová, kosterní, kožní, trávicí, vylučovací, dýchací, rozmnožovací, smyslová, nervová, oběhová, hormonální - 60 ilustrací Autor: Petr Kupka Vazba: laminovaná karta Formát: 245 x 175 mm Počet stran: 8 Datum vydání: 201

Přírodopis 8. :: Pomocnik

Kategorie dosaženého vzdělání. M (EQF úroveň 4) Skupiny oborů. 41 - Zemědělství a lesnictví. Komplexní úloha. Pohlavní soustava. Obory vzdělání - poznámk (fylogeneze smyslových orgánů, smyslová soustava člověka, praktická část) 14. Růst a vývoj organismů (fáze růstu a vývinu u rostlin, gametogeneze, embryogeneze, organogeneze, praktická část) 15. Životní cykly organismů I (životní cykly- ploníku, přesličky, kapradě, životní cykly- houbovců a žahavců, praktická. Smyslová soustava * Informační spojení s vnějším prostředím * Vnější i vnitřní podněty * Mechanoreceptory - postranní čára ryb - ústrojí rovnováhy - sluchové orgány (tympanální) * Termoreceptory * Chemoreceptory - čichové orgány-chuťové orgány * Fotoreceptory-světločivné buňky (kroužkovci)-směrové vidění. 2) Opěrná soustava 3) Svalová soustava 4) Oběhová soustava 5) Dýchací soustava 6) Trávicí soustava 7) Termoregulace 8) Soustava žláz s vnitřní sekrecí 9) Močová soustava 10) Ženská pohlavní soustava 11) Mužská pohlavní soustava 12) Fyziologie těhotenství 13) Nervová soustava 14) Smyslová soustava 15) Patologie 16.

Smyslová soustava, BI - Biologie - - unium

Nervová soustava - opište věty na konci str.53 Nervová soustava chrání. Smyslová soustava - opište věty na konci str.55. Člověk má pět smyslů a nakreslete k nim obrázky Vlastivěda dějiny V pracovní sešitě na str. 13 : 1.Rychlost vypočítáte kilometry děleno hodinami 2. Postupně doplňte Poldi - železárn Nervová soustava ryb je tvořena centrální nervovou soustavou (systema nervosum centrale) a periferní nervovou soustavou (systema nervosum periphericum). inervující svaly prvního žaberního oblouku, smyslová tělíska v kůži a v ústech. X. Nervus vagus (nerv bloudivý) obsahuje senzitivní i motorická nervová vlákna soustava, PL č. 3 - praktická část, měření vitální kapacity plic spirometrem vypuštěno, měření pomocí nafukovacího balonku prováděly děti dle svých materiálních možností Člověk - řídící soustavy - smyslová soustava - pohlavní soustava . Chemie Témata realizována v plném rozsahu Témat soustava, PL č. 3 - praktická část, měření vitální kapacity plic spirometrem vypuštěno, měření pomocí nafukovacího balonku prováděly děti dle svých materiálních možností Člověk - řídící soustavy - smyslová soustava - pohlavní soustava. Chemie Témata realizována v plném rozsahu Témat

 • Nutrend explosin.
 • Filatelie plzeň koperníkova.
 • Montáž plastových dveří svépomocí.
 • Venkovní matrace pro psy.
 • Hnedy vytok v strede cyklu.
 • Rozhodcovsky sprej.
 • Malá vana rozměry.
 • Pálení na hrudi v noci.
 • Očkování spalničky deti.
 • Škůdci thuje.
 • Zklamat rodiče.
 • Příznaky cukrovky u dětí.
 • Instalatér praha 5.
 • Sluchátka historie.
 • Ubytování strážné krkonoše slevomat.
 • Zánět pochvy u feny.
 • Dlouhý široký a krátkozraký audio.
 • Princip sluchu.
 • Seva stavebnice.
 • Drsné vtipy.
 • Outlines tumblr.
 • Lithium tezba.
 • Tlapkova patrola hracky.
 • Soubor jpeg.
 • Petr fejk bond.
 • Live satellite camera.
 • Stanovení aktivity cholinesterázy.
 • Portoferraio.
 • Snižování iq.
 • Dell prodejna praha.
 • Mirinda reklama.
 • Ukonceny 34 tt.
 • Blocked instagram account.
 • Maya rudolph csfd.
 • Herpes zoster ophthalmicus.
 • Pulpitida.
 • Inventarizace účtů anglicky.
 • Harry and meghan instagram.
 • Bolest paty psychosomatika.
 • Skrytá policová konzole.
 • Jsem tehotna ale miluji jiného.