Home

Nonartificiální hudba

Nonartificiální hudba-nově zavedený výraz pro populární a funkcionální hudbu -sleduje mnohdy i mimohudební cíl -společenské písně, pochody, církevní hudba, kuplety -snadno stravitelná hudba nejen pro hudební znalce . Vytisknout referát Přidat referát do zálože Nonartificiální hudba (NAH) ? termín vytvořen záporem AH, jde o hudbu jinou než artificiální. - estetická hodnota není vyloučena, má často jinou funkci (zábavnou, komunikativní?) - interpret je důležitější než skladatel. - důležitá a častá je zde improvizace Nonartificiální hudba nonartificiální hudbabluesvývoj jazzu a dalších žánrů Artificiální hudba:vážná hudba, hudba koncertních síní, škol, vytvářena profesionály, závažná myšlenková poselství X Nonartificiální hudba:lidová hudba, hudba mimo koncertní síně, neprofesionální; snaží se o maximální ohlas (ne o věčnost) DĚLENÍ (nonartificiální hudby. Souslovím nonartificiální hudba označujeme různé hudební typy, které se strukturálně nebo historicky liší od víceméně jednolitého proudu tzv. vážné, umělecky hodnotné hudby artificiální. V minulosti se pro tento typ hudby uží-valo pojmenování lehká hudbanebo zábavná hudba. Termín nonartificiální* KONZERVATOŘ: universita, kde se vyučuje hudba. SAMOUK: člověk, který není vystudovaným hudebníkem, ale učil se dané části umění sám. AMATÉR: člověk, který se dané činnosti věnuje ve svém volném čase, je to jeho koníček, ale přesto může mít dané odborné znalosti

Artificiální a NONartificiální hudba

I.HUDBA ARTIFICIÁLNÍ A NONARTIFICIÁLNÍ-HUDBA UMĚLECKÁ-HUDBA NEUMĚLECKÁ Autor: Mgr. Helena Kremsová, ZŠ Masarykova Ostrov - hudba artificiální ars (artis) - z latiny - umění hudba, která si klade vysoké umělecké a estetické cíle vážná, klasická - např Hudební výchova - artificiální a nonartificiální hudba. Zde si můžete stáhnout materiál, který jsme používali v hodině. celý text Nonartificiální EAH. Nonartificiální, v běžné mluvě populární, hudba představuje mainstreamovou podobu EAH. Zatímco artificiální EAH má primárně autonomní umělecké ambice, nonartificiální EAH existuje především ve funkční podobě. To přesto nevypovídá nic o její kvalitě Nonartificiální hudba - Základní škola a Mateřská škola Lutín download report. Transcript Nonartificiální hudba - Základní škola a Mateřská škola LutínNonartificiální hudba - Základní škola a Mateřská škola Lutí

HV002: Vývoj nonartificiální hudb

Pracovní list - Artificiální a nonartificiální hudba. 1. Poslechni si ukázky. skladeb a zapiš, jak se ti líbí, jak na tebe působí, jestli je oblíbená, neoblíbená, jak bys označil druh hudební druh (žánr) každé ukázky Hudba referáty. Název referátu Slov Přidáno Přečteno Hodnocení Artificiální a NONartificiální hudba: 49: 05.03.2008: 14 884×. Hudba antiky: společenská funkce hudby, instrumentář, hudební teorie - maturitní otázka. Vývoj nonartificiální hudby 20.století - maturitní otázka. Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy. Základy skenování obrazu a digitalizace obraz Česká populární (nonartificiální) hudba ARTIFICIÁLNÍ a NONARTIFICIÁLNÍ hudba Ars (artis) - je latinsky umění Non - znamená zápor hudba umělecky náročnější, prokomponovaná, nepodléhá módním vlivům klade si vyšší a nadčasové cíle proniknout do ní hlouběji vyžaduje často určitou posluchačskou i hudebně teoretickou průpravu českou obdobou tohoto slova. nonartificiální hudba, non, hudební ukázky: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1

Přečti si text v učebnici na straně 10-12 a se sousedem prodiskutuj tyto pojmy: hudba vážná, klasická, populární, módní, art (artis) - artificiální, non - nonartificiální.(Read the text and discuss following terms: classical, popular, modern and trendy music; art (artis) - artificiální, non - nonartificiální. 2 Hudba nonartificiální První kapitola je vytvořena tak, aby znázorňovala přehled vývoje nonartificiální hudby. Je rozdělena na dvě podkapitoly, první podkapitola se zabývá jazzovou hudbou a druhá podkapitola hudbou populární. Obě tyto podkapitoly jsou zaměřeny jak na vývoj světové, tak i na vývoj þeské hudby 2. česká nonartificiální hudba 20. st. - tam se vejde cokoliv z populární hudby, kterou posloucháte, máte rádi - jen podmínka školství - nesmí být sprostá - slovy, obsahem... Na konci napište rozloučení s vaším podpisem. S přáním, aby Vám úkol zabral co nejméně času Mgr. Marie Sobotková artificiální hudba, nonartificiální hudba, průniky hudby: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E Nonartificiální hudba jako učivo na třetím stupni Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora

Artificiální versus nonartificiální hudba Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Milušk Nonartificiální hudba: = populání hudba (opak artificiální) např. jazz, rock country, dechovka; zpříjemňuje život - odráží se v ní starosti i radosti život Z hlediska věcného obsahu je rozdíl mezi těmito dvojicemi v tom, že zatímco vážná hudba odpovídá artificiální, potom nonartificiální zahrnuje vedle populární hudby (tradiční i moderní) též oblast hudby lidové či hudebního folklóru jako historické dimenze populární hudby Hudba nonartificiální Author: kremhe Last modified by: Uživatelské jméno Created Date: 10/29/2007 9:58:49 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Základní škola Masarykova Ostrov Other title

Transcript Nonartificiální hudba Nonartificiální hudba Představitelé různých hudebních směrů 2. pol. 20. století Elvis Presley (1935-1977) nejvýraznějším představitelem klasického R&R pocházel z Memphisu jeho pěvecký projev vycházel z bělošského country, který spojil s černošským výrazem nejznámější snímky - Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Hound Dog a. i nonartificiální hudbě: lehce stravitelná hudba. muzikály. hudba umělecky náročná. filmová hudba. hudba označovaná jako vážná hudba jako zboží. klavírní koncert klasická hudba. estetické cíle. společenská píseň. hudba jen pro znalce. jazz. lidová píseň. sleduje mimohudební cíle. hudební.

Nonartificiální hudba - Dějiny hudby - Střední školy

Proměny nonartificiální hudby 20

Nonartificiální hudba zahrnuje tři velké okruhy: hudební folklor, tradiční populární hudbu a hudbu jazzového okruhu. 3 Oproti tomu lze ale za populární písně považovat i umělé písně, které vznikly v okruhu hudby artificiální a staly se oblíbenými, tedy populárními. Hudba artificiální j Nejdříve bylo nutné definovat pojmy, co je liturgická hudba, církevní hudba, duchovní hudba, náboženská hudba apod. Tato spojení se totiž často používají jak

Nonartificiální hudba jako učivo na třetím stupni Non-artificial Music as Subject Matter for Secondary Schools. diploma thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (11.81Mb) Abstrakt (150.3Kb) Abstrakt (anglicky) (150.9Kb) Posudek vedoucího (346.6Kb) Posudek oponenta (356.5Kb VY_32_INOVACE_17_15 Základní vzdělávání - Člověk a umění - Hudební výchova Název: Vážná a populární hudba Anotace: Prezentace, která slouží k osvojení si základních znalostí z oblasti vážné a populární hudby Autor: Mgr. Petr Horehleď Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: Žák rozpozná různé druhy hudby, konkrétně hudbu vážnou a populární. Zobrazit minimální záznam. Nonartificiální hudba jako učivo na třetím stupni Non-artificial Music as Subject Matter for Secondary School

Hudební pojmy - Non-artificiální hudba - Studuju

 1. Rozdíl těchto dvou oblasí spočívá v jejich různých funkcích: nonartificiální hudba má spíše bavit a nenutí posluchače k většímu soustředění, tedy sdělení jsou jednoduššího charakteru. Proces sdílení významu hudby artificiální je výrazně složitější, ke správnému porozumění dochází tehdy, když nastane.
 2. nonartificiální hudba. hudba a společnost 21. století a K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012-2016) / |c Marek Sedláček, Martina Kysilková, Markéta Ottová, František Ostrý, Renata Horáková 25
 3. Pracovní list je zaměřený na charakteristiku rozdílů artificiální a nonartificiální hudby. Žák má na základě předchozích získaných znalostí správně rozlišovat jednotlivé dílčí charakteristiky formou přiřazení ke správné kategorii. Očekávaný výstup: vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění Artificiální versus nonartificiální hudba.doc.
 4. 8. ročník ZÁPIS č. 1 Artificiální a nonartificiální hudba Artificiální hudba - art = umění - vážná hudba - klasická - vyžaduje posluchačskou zralost a hudební zkušenost Nonartificiální hudba - non = nevážná = opak Artificiální - módní - populání hudba - např. jazz, rock country, dechovka - zpříjemňuje život - odráží se v ní starosti i radosti.
 5. TÉMA: Česká a slovenská populární (nonartificiální) hudba!!REFERÁTY ODEŠLETE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO 18.1.2010!! platí pro všechny i v případě, že ještě neměli prezentaci před třídou. hodnocení referátů bude probíhat od 19. ledna na základě odevzdání (prezentace doběhne viz rozpis, KAŽDÝ BUDE HOVOŘIT PŘED.
 6. - ZÁPIS: Nonartificiální hudba 20.st. - 20. léta Úkol: Jaký je váš oblíbený hudební nástroj - buď na který hrajete nebo by jste chtěli hrát a proč. Pokud by se stalo a žádný nástroj se vám nelíbí, zvolíte libovolný hudební nástroj, který mi popíšete či ,o kterém naopak vy budete chtít po mne něco napsat

9. Vývoj světové hudby - hudba 20.stol: 10. Vybrané hudební formy - Concerto grosso: 11. Vybrané hudební formy - sonátová forma: 12. Vybrané hudební formy - opera 19. stol. 13. Vybrané hudební formy - balet: 14. Vybrané hudební formy - test: 15. Hudba nonartificiální - populární hudba: 16 Popis: Studie popisuje roli a zastoupení populární hudby v předválečné dramaturgii českého rozhlasového vysílání. Související projekty Artificiální a nonartificiální hudba. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Artificiální a nonartificiální hudba.

PPT - Barok – hudba na Slovensku PowerPoint Presentation

Nonartificiální hudba— nově zavedený výraz pro populární a . funkcionální hudbu — sleduje mnohdy i mimohudební cíl — společenské písně, pochody, církevní hudba, kuplety — snadno stravitelná hudba nejen pro hudební znalc Nonartificiální-nově zavedený výraz pro populární a funkcionární hudbu-mnohdy sleduje i mimohudební cíle -snadno stravitelná hudba nejen pro hudební znalce. A jak určitě víte k hudbě patří také, plno různých tanců . třeba: Breakdance. Hip hop. latinskoamerické tance. step Description: The study describes the role and the representation of popular music in the pre-war dramaturgy of Czech radio broadcast. Related projects

Nonartificiální (populární) hudba a sociologické aspekty jejího osvojování (sborník Hudební sociologie a hudební výchova, Praha 1982, s. 67-108); Hudba a její posluchači v 80. letech (sborník Perspektivy kulturního rozvoje v 80. letech, Praha 1983) Procvi ov n kapitoly II. s t matem esk popul rn hudba , u ebnice Hudebn v chova pro 9. ro n k z kladn koly. 9. Rytmus, metrum, tempo (opakov n ze 7. ro n ku) Tento pracovn list je vytvo en jako opakov n t matu Rytmus ze 7. ro n ku. 9 nonartificiální (s výjimkou lidové) před hudbou artificiální a lidovou. Jestliže se ve výuce současně byla nejsilněji zastoupena artificiální hudba, víceméně stoupající tendenci. Tento trend odpovídá předložené hypotéze. Zatímco v letech 2012 2016 se populární hudba Klíčová slova: poslech hudby, dějiny hudby, hudební film, filmová biografie o hudebních osobnostech, artificiální hudba, nonartificiální hudba, cesta k hudbě, cesta hudbou Úvod. Současná domácí intencionální hudební výchova, cílevědomě a záměrně realizovaná především v našich školních institucích (tj. ve všeobecně vzdělávacích školách, ve.

Klasická hudba - Wikipedi

Konzultace . Středa 14:00 - 15:00 nebo podle domluvy Odborné zaměření. nonartificiální hudba: progresivní rock; komplexní hudební analýz Nonartificiální hudba. 1. K termínu a pojmu nonartificiální hudba. 2. Tradiční populární hudba - moderní populární hudba. 3. Afroamerický hudební folklor, afroamerická hudba (pracovní písně, spirituály a gospely, blues, ragtime). 4. Vznik a vývoj jazzu ve 20. století. 5. Jazz v Evropě a v českých zemích. 6 Kategorie: Umění/hudba Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy na téma česká vážná hudba 20. století.Stručně, formou hesel, seznamuje s životem a dílem níže uvedených skladatelů 19. Ruská hudba první poloviny 20. století 20. Přínos L. Janáčka pro českou hudbu 21. Přínos B. Martinů pro českou hudbu 22. Vznik a vývoj opery, operní reformátoři 23. Nonartificiální hudba 24. Hudební nástroje a přehled hudebních forem 25. Hudební výrazové prostředky a vývoj hudby ve 2. polovině 20. stolet Muzikologie je vědní obor na rozhraní humanitních a exaktních věd, jehož předmětem zkoumání je hudba a všechny s ní související jevy. Název oboru byl odvozen od řeckých slov músiké (μουσική = interpretační a ctnostná umění) a logos (λόγος = slovo, význam, smysl). Slovo músiké je vytvořeno ze základu músa, tedy pojmu označujícího bohyně či.

Video: Nonartificiální hudba 20

Souslovím nonartificiální hudba označujeme různé hudební typy, které se strukturálně nebo historicky liší od víceméně jednolitého proudu tzv. vážné, umělecky hodnotné hudby artificiální. V minulosti se pro tento typ hudby užívalo pojmenování lehká hudba nebo zábavná hudba Klíčová slova: rocková hudba, ostravské kapely, experiment, pop music, regionální kultura. Problematika současné rockové hudby. Rock jako žánr nonartificiální hudby je klíčovým hudebním produktem, kterým je zaujata valná většina posluchačů populární hudby Vývoj nonartificiální hudby 20.století - maturitní otázka. Kategorie: Umění/hudba. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z hudební výchovy. Velmi stručně, formou hesel, popisuje hlavní proudy vývoje moderní populární hudby.

Video: 8. ročník - Základní škola - Základní škola Holýšo

nonartificiální hudbu od artificiální. Orientuje se v hudebním vývoji nonartificiální hudby. ' MLQ\KXGE\ recepce a reflexe hudby : KXGEDRGS UDY NXSR klasicismus v (YURS D u nás (artificiální hudba) vývoj nonartificiální hudby od konce 19. století do 40. let 20. VWROHWtYHVY W DX QiV (afroamerický folklor, SRþiWN\MD]]X MD] Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Hudba nonartificiální Populární hudba Název vznikl ze slova populus - lid. Jde o okruh hudby přístupný nejširším posluchačským vrstvám. Je spjatá s jejich životem. Znaky populární hudby: Slouží k relaxaci a citovému uvolnění. Je profesionálně utvářena, řídí se zákony nabídky a poptávky Česká populární hudba. Populární = nonartificiální, má na rozdíl od klasické hudby krátkou životnost a souvisí s životním stylem. V polovině 19. století, v době národního obrození vznikají lidové písničky. V roce 1830 se objevuje nový tanec - polka nonartificiální hudba, česká renesance, baroko, klasicismus, romantismus přibývají písn ě populární, ewergreeny čeští skladatelé, reprezentující jednotlivé slohy 6 frázování, čardáš, melodická linka, intonace, rytmizace, génius, virtuoz 7 improvizace, hudební sm ěry a styly, multikulturní um ěn

Nonartificiální EAH Elektroakustická hudba Filozofická

K problematice nonartificiální hudby slovanských národů (Opus musicum 10, 1978, s. 290-296, též ve sborníku Hudba slovanských národů a její vliv na evroou kulturu, Brno 1981, s. 437-446, německy jako Zur Problematik der nonartifiziellen Musik slawischer Völker, Beiträge zur Musikwissenschaft 1985, č. 3-4, s. 285-294) Artificiální hudba-uměle zavedený termín pro uměleckou hudbu -umělecká (vážná) hudba sledující estetické ahudební cíle -sonatiny, ronda, klavírní i orchestrální koncerty Nonartificiální hudba-nově zavedený výraz pro populární a funkcionální hudbu -sleduje mnohdy i mimohudební cí nonartificiální hudba mohla být pomocí záznamu uchována a dále šířena bez nutnosti notového zápisu, což způsobilo revoluci v interakci mezi hudebním dílem a posluchačem.2 Logickým důsledkem tohoto vývoje byla ztráta výlučnosti komponované hudby vůči ostatním hudebním projevům z hlediska recipienta Česká populární (nonartificiální) hudba - Z.ppt (34 kB)9. ročník Texty k tisku: Po starých zámeckých schodech Po starých zámeckých schodech -1 text k tisku.doc (23 kB MEV a) - g) hudba středověku a raného novověku (v rámci projektu dějepis) P. 8. ročník. Žák - pracuje s 10 lidovými a 10 umělými písněmi - seznámí se s hudební formou protestsongu a snaží se vysvětlit text písně - rozeznává pojmy artificiální a nonartificiální hudba

Nonartificiální hudba - Základní škola a Mateřská škola

Co mám napsat do referátu na rozdíl mezi artificiální a nonartificiální hudbou? má to být spíše úvaha právě na ten rozdíl. Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. aneb vážná hudba vs. populární hudba stačí občas použít google Česká nonartificiální hudba. Česká populární hudba. 5O. a 60. léta - divadla malých forem. 60. léta - big beat OSV - Sebepoznání a sebepojetí. poznávání vlastního uměleckého cítění a stotožňování se s ním. harmonizace osobnosti. Tv - průběžně. OSV - Kreativit Hudba artificiální Ars=umění Hudba artificiální Je složitější, prokomponovaná Má své umělecké a estetické hodnoty Klade si nadčasové cíle Vyžaduje posluchačskou a hudební zkušenost Vzájemné průniky hudy artificiální a nonartificiální Hudba vážná Hudba klasická Závěr Řešení N Hudební složka se někdy propojuje s mluveným slovem na způsob melodramu. Pro novější dobu je příznačné, že se v divadelních hrách využívá také elektroakustická hudba, častěji se uplatňují nonartificiální hudební projevy. POČÁTKY SCÉNICKÉ HUDBY Hudba ve starověkém a středověkém divadl

24) Nonartificiální hudba - jazz; rytmus a takt 25) Nonartificiální hudba - country and western, folk; akordy a harmonie 26) Nonartificiální hudba - pop music - střední proud, rock; hudební označení (tempo, zkratky Jak vznikla hudba ? Existuje mnoho teorií. Nejsou přímé důkazy. Nejdříve napodobenina zpěvu ptáků. Doprovod společné práce. Vyvinutí společně s řeč Periodizace nonartificiální hudby 1. Co je to nonartificiální hudba? a, hudba klasická, vážná b, hudba populární, moderní c, hudba klasická i populární Periodizace nonartificiální hudby 2. Kdy vznikla nonartificiální hudba? a, v 18. století b, v 20. století c, v 19. století Periodizace nonartificiální hudby 3 Elektronická hudba. Album Boulevard od Ludovica Navarreho (alias St. Germain) je prvním opravdovým úspěchem francouzské elektronické hudby mimo Francii: v. r. 1995 bylo zvoleno anglickým tiskem za nejlepší album! O dva roky později vyzdvihují Daft Punk francouzskou elektroscénu s Homework a s megahity Around the World, Alive a Da Funk K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012-2016) / Hlavní autor: Sedláček, Marek, 1971-Korporativní autor: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta: nonartificiální hudba. hudba a společnost 21. století.

Nonartificiální (neumělecká) - Autor se nesnaží o vysoké umělecké a estetické cíle. Tyto kategorie jsou samozřejmě orientační a nejsou proto striktně oddělené, naopak často se vyskytují i jejich kombinace, například lidová duchovní hudba ( gospel ) Ale hraje s kapelou, má živýho bubeníka a hraje originální hudbu napsanou pro klávesy, nikoliv předělávky. A takhle se podle mého má správně hrát na klávesy: Klávesy jsou totiž souborový nástroj, zatímco klavír je primárně sólový nástroj (který, ironicky, v době svého vzniku měl do jisté míry nahradit orchestr: proto taky v orchestru, bohužel, až do 20.

po vzniku samostatného Československa v roce 1918 začali lide jezdící do přírody, trampové zpívat vlastní romantické písně. V období 2.sv války se musela populární hudba vyrovnat s řadou omezení např. jazz byl německými nacisty jako hudba méněcenné rasy, černochů, zakázán Oblast nonartificiální hudby - všechny hudební projevy, které nespadají do oblasti hudby artificiální. Jde o tři základní okruhy - hudba jazzové oblasti (jazz, rock, pop), hudební folklór a tradiční populární hudba - zejména decho-vá hudba. Z pohledu udělování RUVových bodů sem spadají zejména výkon

Nonartificiální Hudba - YouTub

V 023 Folková hudba ˘ ˇ ˆ˙ ˝ ˛ ˚ ˜˚ ! ˚ Masarykovy univerzity v ˝ ˆ˙˝˛ ˚ # ˚ ˚$ Merta,V.: Zpívaná poezie: úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982 - 84 hudby používána, vychází totiž pouze z tradiční praxe a historick ho vývoje evro tonální artificiální hudby (artificiální hudba - viz. kapitola 4.9). Není-li tedy řečeno jinak, automaticky předpokládáme evroou klasickou hudební tradici, včetně temperovan ho ladění

Hudba- druhy - Hudba

1. Ročník :: Hudební Výchov

Kniha nabízí vedle hesel jednotlivých stylových proudů a žánrů (progresivní jazz, šanson, hot dance music, muzikál...) také hesla jako hudební aranžmá, improvizace či rozsáhlá střechová hesla (nonartificiální hudba, jazz, moderní populární hudba). 2., doplněné vydání hudební výchova moderní hudba nonartificiální hudba populární hudba: Sigla,sign.vlastn. OLA001 1-108.210: Předmět.hesla: Hudba nonartificiální sborníky z konferencí: Počet exemplářů: Filmová hudba - k filmům Sergeje Ejzenštejna, svou uměleckou znalostí daleko převyšuje původní účel a díky kantátovému zpracování známá z koncertních pódií. Významná tvorba v nonartificiální sféře. 6.1.12.3 Edgar Varése (1885-1965) Francouzsko-italský původ. Studia v Paříži, později působení v Berlíně

Nonartificiální hudba

K vytváření zvuku dochází pomocí úderů do nástroje, třesením nástrojem, či škrábáním na nástroj. Bicí nástroje mají velkou tradici jak v hudbě primitivních národů, tak i v hudbě moderní, artificiální i nonartificiální. Artificiální hudba - umělecká. hudba, která si klade vysoké umělecké a estetické cíl Autor knihy: Ivan Poledňák, Téma/žánr: nonartificiální hudba - jazz - populární hudba, Počet stran: 231, Rok vydání: 2006, Nakladatelství: Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL

PPT - A N O T A C E PowerPoint Presentation, free downloadAnežka Gebauerová - Hudba v diecézi

Artificiální a NONartificiální hudba - Hudba - Referáty

NONARTIFICIÁLNÍ HUDBA V ANGLII. Předchůdcem moderní populární hudby v Anglii byl music hall - pásmo výstupů podobné šantánu ve Francii, jeden z hlavních typů anglického zábavně-hudebního pořadu v letech 1840-1920, v prostředí music hallů vyrostly hvězdy pozdějšího němého filmu - Charlie Chaplin, Laurel a Hardy.. 1. Dělení hudby na oblast hudby artificiální (tzv. vážné) a nonartificiální / v širokém smyslu populární) 2.-5. Otázky multilaterální sociální a estetické funkce hudebního folkloru, zvl. U nás a v okolních zemích 6.-7. Tradiční populární hudba od nejstarších hudebních dějin po 18.století 8.-9 Nonartificiální hudba v úpravách pro sborový zpěv / Luboš Hána -- OLA001 2-023.025 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 001073976 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00107xxxx / 0010739xx / 001073976.ht Hudbu dělíme na artificiální a nonartificiální. Do artificiální řadíme hudbu vážnou neboli klasickou a do nonartificiální naopak hudbu populární jako rock, country, jazz, ale také dechovku. Náhledy fotografií ze složky Hudba . Komentáře. Přidat komentář Jméno

Podstatná jména - mluvnické kategorie - pád
 • Čtečka otisků prstů bezpečnost.
 • Creative graphs.
 • Beskydská sedmička listky.
 • Planeta tiamat wikipedia.
 • Expozimetry bazar.
 • Zlaty chlum.
 • Powerpoint prezentace online.
 • Nemám archeologický průzkum.
 • Pošetilost wikipedie.
 • Kdy kvete bez.
 • Básně jan skácel.
 • Jak fotit miminka doma.
 • Protein wikipedie.
 • Glandulární cystická hyperplazie.
 • Babybox karviná.
 • Vtipy o vine.
 • Tarotové karty pro začátečníky.
 • Kresba začarované rodiny matějček.
 • Dovolená se zájezdy.
 • Nabukadnezarův palác.
 • Flags download.
 • Global penfriends recenze.
 • Progresso pastelky retro.
 • Holandský řízek normy.
 • Golfi poděbrady menu.
 • Neil harbisson instagram.
 • Sršní hnízdo.
 • Rhodos pamatky.
 • Moře v plamenech kniha.
 • Armani wiki.
 • Nejdražší spinner.
 • Lipový čaj.
 • Kratom droga.
 • Beskydská sedmička listky.
 • Let 571.
 • Kouzelná beruška a černý kocour zombizou.
 • Figurína hlava bazar.
 • Nekupto magnetky.
 • Germanicus.
 • Jak rozvíjet motoriku kojence.
 • Nordkapp počasí.