Home

Rodinné právo praha

Mgr. Lucie Horáková Občanské a rodinné právo Praha

 1. Rodinné právo je mou dlouhodobou specializací. Přistupuji k němu citlivě a vždy s ohledem na tíživou rodinnou situaci při rozvodu manželství, i když jsem na vaší straně. Díky mým dlouholetým zkušenostem získáte jistotu, že se svých zákonných práv úspěšně domůžete
 2. Na Firmy.cz najdete 63 firem v kategorii Rodinné právo v Praze a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o., Mgr. Jan Hartman, advokát, Advokátní kancelář Iva Jónová,.
 3. Rodinné právo je soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o rodině, mezi hlavní principy rodinného práva patří princip zájmů dítěte, princip rovnosti subjektů rodinného práva a princip vzájemné pomoci. Odborníci na rodinné.
 4. Hledáte advokáta v obci Praha 10 se zaměřením na rodinné právo, výchova, výživné? Na Advokado.cz najdete toho nejvhodnějšího. Možnost hromadné poptávky více advokátům
 5. Rodinné právo je speciální odvětví, které se vydělilo z práva občanského. Upravuje osobní a majetkové vztahy, které vznikají v rodině (v manželství, mezi rodiči a děti, ostatními příbuznými) a při náhradní rodinné péči. Protože v centru zájmu rodinného práva je především zájem dítěte, vstupuje do soukromoprávních vztahů stát, který se snaží zájem.
 6. JUDr. Hana Rosenová, advokát. Nabízené služby: Advokáti Praha 4, Justice Praha 4 Advokátní kancelář Praha 4, rodinné právo, advokát Budete se rozvádět a hledáte právníka, který by vám pomohl s majetkovým vypořádáním a vyřešením péče o děti
 7. Advokátní kancelář, právní služby Praha a Hradec Králové trestní, rodinné a procesní právo. Advokátní kancelář JUDr. Ing. Martina Janouška úzce spolupracuje s dalšími subjekty činnými v právní oblasti. Těmi jsou především notáři, soudní znalci, daňoví poradci, soudní překladatelé,.

Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života, k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo k fotbalu Rodinné právo = upravuje manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a náhradní výchovu dětí (patří do soukromého práva Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.Pojem rodiny je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v českém právním řádu definován není. Pramenem českého (resp. do roku 1992 československého) rodinného práva byl v letech 1964 až 2013 zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině Rodinné právo, rozvody, rozvody s mezinárodním prvkem, mezinárodní únosy dětí. S rodinným právem máme mnohaleté zkušenosti. Je jednou z hlavních specializací naší kanceláře.Ke každému případu přistupujeme individuálně Rodinné právo. Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům v oblasti rodinného práva právní poradenství před vstupem do manželství a tak i při zániku manželství nebo vztahu, a s tím související otázky výchovy společných dětí, výživného, bydlení a majetkového vypořádání

Rodinné právo upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Pramenem českého rodinného práva byl zákon o rodině. V souvislostí se vznikem nového občanského zákoníku, je do 1. ledna 2014 tato právní norma vymezena v tomto zákoníku Rodinné právo. Poskytujeme kompletní právní servis včetně zastoupení u soudů při řešení rodinných a partnerských vztahů, řešíme zejména rozvody manželství, péče o nezletilé děti, výživné, majetkové spory a smlouvy manželů, otcovství a další problematiku

Nabízené služby: Advokáti Praha 5, Justice Praha 5. Advokátní kancelář Praha 5, rodinné právo, právní pomoc Potřebujete právní pomoc v oblasti rodinného práva, občanského práva nebo zastupování při soudních jednáních? Jste z Prahy 5 a okolí? Kontaktujte nás. Právn Bratr dostane na konci října 2020 výpověď z práce s tím, že mu firma vyplatí tříměsíční odstupné. Pochopila jsem z informací od ÚP, že pokud si nenajde do té doby jinou práci, může se do tří pracovních dnů přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce ČR a má nárok, aby za něj stát v té době hradil sociální a zdravotní pojištění

rodinnÉ prÁvo Právní poradenství, příprava podání k soudu, včetně zastupování v řízení před soudy, rozvod manželství, úprava majetkových vztahů v souvislosti s rozvodem manželství, úprava vztahů k dětem v souvislosti s rozvodem manželství i po rozvodu, výživné a další Rodinné právo. Nabízím konzultace v právu rodiny - partnerské a manželské vztahy, rozvody a rozchody, děti, výživné, majetkové a dědické otázky. 150 00 Praha 5 - Smíchov. Kontakt +420 602 414 550 kovarova@akkovarova.cz Důležité odkazy. Česká advokátní komora. Nezařazené dotazy, rodinné právo . Jelikož má dcerka holandské občanství ale i české, má manžel právo zakazovat manželce vycestovat s dcerou za příbuznými a známými? Číst dál... Manžel odešel k milence - nárok manželky na příspěvek od manžela na bydlení, chod domácnosti a děti. Trestní právo Rodinné právo Sportovní právo Škody na zdrav JUDr., advokát, se sídlem Antala Staška 510/38, 14000 Praha 4, IČ 61038644, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení. Vypadá to, že budu potřebovat právníka na rodinné právo. Četla jsem tady nějaké diskuze o doporučení právn.kanceláří, ale buď jsou staršího data, nebo jsou cenově nad moje možnosti. Budu potřebovat jenom právní radu, možná na jedno nebo dvě sezení

Rodinné právo Praha • Firmy

Rodinné právo, rozvody, SJM (společné jmění manželů) Právní poradenství v oblasti vztahů mezi manžely, vyživovací povinnosti mezi manžely, výživného rozvedeného manžela, zastupování v soudním řízení, vypořádání jejich majetkových poměrů a jejich bydlení pro dobu po rozvodu manželsví včetně sepisu. Nadřízeným orgánem pro stížnosti a připomínky je Centrum sociálních služeb Praha, Žilinská 2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice. Upozornění. Pokud nejste s konzultantem předem domluveni na účasti dětí, např. v rámci rodinné terapie, pak si pro ně prosím zajistěte předem hlídání Rodinné právo. Vyřešte své rodinné problémy citlivě a ke spokojenosti své i svých dětí. Řešit problematiku upravenou rodinným právem znamená většinou pohybovat se na tenkém ledě citových vazeb. Nezúčastněná osoba znalá práva velmi pomůže při řešení citlivých partnerských a rodinných problémů Právo nezbytné cesty, které je upraveno v obč. zák. v ust. §1029 a násl., znamená, že vlastník nemovité věci, kterou nelze užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou c estu přes svůj pozemek. V ust. § 1032 jsou pak vyjmenovány důvody, na.

Rodinné právo - Advokátní kancelář JUDr

Rozvody a rozchody, předmanželské smlouvy, rodinné konstalace, postavení dítěte, vztahy mezi rodiči a dětmi v rodině. Manželské majetkové právo, užívaní věcí ze společného jmění, zrušení a zúžení SJM, vypořádání společného jmění manželů, vnosy, půjčky Rodinné právo Na prvním místě vždy spokojenost. Úprava poměrů k nezletilým dětem (péče, výživné, styk), vymáhání výživného, rozvod manželství, manželské majetkové právo (předmanželské smlouvy, vypořádání SJM). AK Vacková, Sokolovská 37/24, Praha, 186 00 Karlín, Tel.: +420 608 533 663.

Advokáti Praha 10 - rodinné právo, výchova, výživné

Hledáte Rodinné Právo Praha v blízkosti vaší lokalitě? Najdete je na Cylex spolu s telefonním spojením a dalšími kontaktními údaji, otevírací dobou, hodnoceními a speciálními nabídkami RODINNÉ PRÁVO, rodina,Právní poradna, Praha: JUDr. Karel Šrol, Ph.D - Právní poradna a advokátní kancelář, Praha | poradna-pravni.cz Rodinné právo bylo do konce roku 2013 upraveno především v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., avšak nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, začleňuje rodinné právo zpět do občanského zákoníku. Zákon o rodině byl tak ke dni 1. 1. 2014 zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

Advokát Rodinné právo: najděte si svého odborník

 1. Rodinné právo upravující práva a povinnosti osob vystupujících v různých rolích v rodině je jednou z našich hlavních specializací. Rádi vám poskytneme naše odborné služby. Rodinné právo | Advokát rodinné právo Praha
 2. Zaškrtnutím políčka Chci dostávat zajímavé informace o činnosti Aperia poskytujete souhlas k tomu, aby vám Aperio zasílalo emailové newslettery (max. 1x měsíčně), případně další informace o činnosti organizace a zařadilo vámi poskytnuté údaje - konkrétně jméno, příjmení, e-mail a kraj do své databáze
 3. Advokátka Mgr. Hana Horáková. Jsem absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.Od roku 1996 jsem zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze. Již téměř 13 let se věnuji výlučně občanskému právu, ale zejména se specializuji na oblast práva rodinného
 4. Rodinné právo - Praha 2. Rodinné právo - Praha 2. Horáková Lucie, Mgr., advokát - rodinné právo (Praha 2 - Nové Město) 80,67 km. Obraťte se na mne s právní agendou rozvodového řízení.
 5. Praha 8, 186 00. Telefon +420 222 210 100. Webové stránky www.ak-nevaril.cz. Proč si vybrat mě Rodinné právo lidsky a srozumitelně.

Advokáti Praha - právníci v Praze s hodnocením klient

Právní vztahy k nemovitostem, právo duševního vlastnictví, rodinné právo O nás: Jistotu v právním prostředí zajišťujeme našim klientům již do roku 1990. 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 26170761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6510 RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ Díl 1 Všeobecné ustanovení § 655 Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Díl 2 Vznik manželství § 65 Advokátní kancelář Cerovská poskytuje advokátní služby - právo obchodní a občanské, právo duševního vlastnictví a právo rodinné. Kontakt: Petrská 1136/12, Praha Oslovte advokátní kancelář v Praze, která se specializuje na rozvody a rodinné právo, a to nejen v případě sporného rozvodu, kdy protistrana právních služeb využívá. Mou advokátní kancelář najdete v Praze 2. Při spolupráci se svými klienty kladu velký důraz na osobní přístup a rychlé reakce na požadavky a. Rodinné právo - v okrese Soběhrdy a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 11 firem, živnostníků a institucí. Idatabaze Střední a Severní Čechy Střední Čechy Praha - město Ústecký kraj Liberecký kra

Advokát, právník JUDr

 1. Rodinné právo - v okrese Kamberk a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u 11 firem, živnostníků a institucí. Idatabaze Střední a Severní Čechy Střední Čechy Praha - město Ústecký kraj Liberecký kra
 2. Hned ráno pochopíte, že sobota náročná. Předvánoční shon vás plně pohlcuje a chcete mít všechno rychle hotové. To se ovšem nelíbí zbytku rodiny, která chce mít klid. Asi byste si měli uvědomit, že na to mají právo. Ani vy se do ničeho nenuťte
 3. RODINNÉ PRÁVO. rozvod a majetko-právní vypořádání Advokát Praha. Poskytujeme komplexní právní služby zaměřené na oblasti, kde máme tradici a dlouholeté zkušenosti. Důraz je kladen na individuální, neformální a osobní přístup ke klientovi se zřetelem na jeho oprávněné zájmy a potřeby. Ačkoliv je.
 4. V této stati se podíváme na islámské rodinné právo a na to jak moc se toto právo podobá anebo nepodobá naší dnešní západní civilizační skutečnosti. Nejprve se ovšem ještě zastavíme u práva ve většinově muslimských zemích jako takového a podíváme se na to jaké jsou zdroje tohoto práva
 5. Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit, a především pasáže věnované společnému jmění.

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Jde především o úpravu těchto práv a povinností: Mezi manžely navzájem; Mezi rodiči a dětmi; Mezi dětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče, či jejich funkci nějak doplňují. - manželské majetkové právo - rodičovská odpovědnost - výživné - náhradní rodinná péče Povinná: ELIÁŠ, K. et al. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, î ì í ï. ï í ñ s. ISBN õ ó ô-80-7478-013-4 V této agendě jsme dosáhli mistrovství. více zde Rodinné právo Každý vztah je jedinečný, a proto potřebuje individuální přístup. Profesionální a komplexní pomoc dokáže přeměnit špatnou minulost v lepší budoucnost. více zde Trestní právo a přestupky Klienty nikdy nesoudíme, ale vždy obhajujeme Dostali jste se do svízelné situace a nejspíš budete potřebovat právní pomoc? Na tuzemském trhu existují subjekty, které poskytují takové právní služby bezplatně, ale kvalita těchto služeb většinou není příliš vysoká.O podobné právní poradny je velký zájem, a proto je mnohdy velmi obtížné se na konzultaci vůbec objednat a klient musí poměrně dlouhou dobu.

Česká advokátní komora vede na svých stránkách seznam advokátů i jejich specializací. Velká města jako je Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň, budou mít větší výběr právníků, kteří uvádí, že se zaměřují na rodinné právo. Je dobré si zvolit takového advokáta, který se věnuje této oblasti výhradně Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Právo > Rodinné právo Nikola Skutková - Advokátní kancelář Praha 22 - Uhříněves Rodinné právo. V oblasti rodinného práva zastupuji klienty jak při mimosoudním řešení, tak v jednání před soudem. Trestní právo. V oblasti trestního práva poskytuji služby spočívající zejména v obhajobě obviněných Rodinné konference jsou v ČR novým přístupem v práci s ohroženou rodinou. Tento model pro řešení problémů v rodině, dotýkajících se dětí, vznikl na konci 80. let 20. století na Novém Zélandě a rychle se začal uplatňovat také v Evropě, postupně se rozšířil i pro řešení dalších rodinných situací - v restorativní justici s mladistvými, v práci s nemocí v. Když nevíte kudy kam, je tu Aperio poradna. Náš tým odborníků vám pomůže najít cestu.Poradíme vám on-line, po telefonu nebo osobně a hlavně bezplatně

Rodinné právo. Úprava majetkových vztahů mezi manžely; Příprava předmanželské smlouvy; Příprava nesporného rozvodu - smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení, vyživovací povinnosti Hledáte advokáta v obci Zlín se zaměřením na rodinné právo, výchova, výživné? Na Advokado.cz najdete toho nejvhodnějšího. Možnost hromadné poptávky více advokátům Advokátka Mgr. Květa Glaserová poskytuje právní služby v oblasti práva nemovitostí a rodinného práva. Podrobnější popis specializace advokátní kanceláře a jednotlivých poskytovaných služeb naleznete zde.. Právní služby jsou poskytovány v českém, anglickém a německém jazyce.. Advokátní kancelář sídlí na adrese Velehradská 88/1, Praha 3 - Vinohrady, jen pět. Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality. Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality. Termín Místo Lektor Cena Přihláška; 10.12.2020. 9:00 - 14:00. Mimo jiné působí jako lektorka a zkušební komisařka IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost. Pracuje pro Dětský domov Charlotty Masarykové a pro. Obchodní právo Trestní právo Rodinné právo Občanské právo Exekuční právo Zahraniční společnosti Finanční právo Další specializace. Korporátní právo Přestupkové právo Směnečné právo Sportovní právo Správní právo. Tomáš Láznička, advokátní kancelář (Praha

Abeceda rodinného práva Wolters Kluwer ČR, a

JUDr. Zdeněk Stejskal mobil: 775 364 545 JUDr. Taťána Chvalová mobil: 602 666 468 nám. Jiřího z Poděbrad 18 130 00 Praha 3-Vinohrady Tel.: +420 237 837 052 Tel./fax: +420 222 512 261 E-mail: lex-ak@volny.c Hledáte Rodinné právo? HLEDEJCENY.cz nabízí Rodinné právo od 168 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR

Rodinné právo - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

 1. Rodinné právo I - manželství, partnerství, nesezdané soužití 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 26170761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6510. Jste zde poprvé? x. Vítejte na internetovém serveru epravo.cz..
 2. kontaktujte nÁs jeŠtĚ dnes a zÍskejte tak co nejlepŠÍ pozice s mnoha garancemi a vÝhodami nejen na tÉto strÁnce advokÁti - rodinnÉ prÁvo praha 2, ale i na vŠech strÁnkÁch tÉto sekce katalogu firem na portÁlu www.i-praha.cz, napŘ.garance zÍskanÉ pozice po celou dobu, po kterou v tÉto sekci naŠeho katalogu na portÁlu www.i-praha.cz budete chtÍt zŮstat
 3. RODINNÉ PRÁVO A JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVA. Rodinné právo a jeho problematika jsou témata velmi citlivá a vyžadují tak osobní a diskrétní přístup advokáta, který vztahy v rámci rodiny ještě více neohrozí a zároveň poskytne klientovi jistotu, že se svých práv, na které má nárok ze zákona, úspěšně domůže
 4. úvodní Rodinné právo. Rodinné právo. Kompletní právní služby v oblasti rodinného práva. Řešíte komplikovanou životní situaci? Nabízíme kompletní služby z oblasti rodinného práva a jsme tu od toho, abychom vám pomohli rázně a důsledně ochránit vaše práva a dosáhnout požadovaného výsledku. Praha. Advokátní.
 5. Praha - Rodinné právo. Hledáte kontakt nebo otvírací dobu firmy působící ve vašem kraji, okrese nebo městě? Stačí zadat její název. O zbytek se postaráme. Pokud nehledáte konkrétní firmu, ale někoho, kdo poskytuje služby, které hledáte, níže najdete výpis firem, kterou tuto službu poskytují ve vašem regionu
 6. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie právo a veřejná správa. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu

Rodinné právo - Wikipedi

 1. Rodinné právo. Právníci Praha > Právní služby > Rodinné právo. V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty ve věcech rozvodů, a to ve formě sporných i nesporných, poskytuje právní pomoc při majetkových vypořádáních a v řízeních o výživné a nárocích neprovdané matky. Právní pomoc poskytují právníci.
 2. JUDr. Lucie Vlková Voňková, Ph.D. vám pomůže s rozvodem manželství včetně okamžité úpravy poměrů k dítěti. Kromě rodinného práva se zabývá převody nemovitostí či ochranou spotřebitele. JUDr. Lucie Vlková Voňková, Ph.D. ale vykonává generální praxi, zejména pak obchodní a trestní právo
 3. Rodinné právo. Obchodní právo. Trestní právo. Správní právo. Pracovní právo. Další právní služby. Mohlo by Vás zajímat. 10 důvodů proč zvolit naši advokátní kancelář! Založení s.r.o., rychle a spolehlivě. Rozvod manželství. Praha 1 výměna odkaz.
 4. Specializuji se na občanské, rodinné, pracovní a trestní právo. Věřím, že budete spokojeni. V případě zájmu se neváhejte na mě obrátit. Najdete mě v Praze 1. Základní informace. JUDr. Marie Cilínková, advokát Bolzanova 1615/1, 11000, Praha - Nové Město

Právní služby v oblasti rodinného a manželského práva poskytuje Michaela i v případech s mezinárodním prvkem (rodinné právo cizinců) a v případech tzv. mezinárodních únosů dětí. Michaela má zkušenosti s lektorskou činností pro management i zaměstnance korporátních klientů a dále pro účetní a daňové poradce Občanské, rodinné, obchodní právo a právo nemovitostí. Své služby poskytuji v češtině i angličtině. Praha - Smíchov. Nám. 14. října 1307/2 Praha 5 - Smíchov. vedle ÚMČ Prahy 5-Smíchov Metro B - Anděl, Tram - Zborovská. Příkladem jsou rodinné spory s účastí Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), jednání před správními orgány. Získejte díky právnímu zastoupení jistotu při jednání s úřady. Rádi se podíváme i na váš případ. Můžete nás kontaktovat info@adk-praha.cz. Advokátní kancelář Praha Jandova 185/6 190 00 Praha 9 - Vysočany. Advokátní kancelář Plzeň Guldenerova 485/3 326 00 Plzeň - Východní Předměstí. Advokátní kancelář Teplice Školní 646/20 415 01 Teplice. Advokátní kancelář Neratovice Na Výsluní 1234 277 11 Neratovice. Advokátní kancelář Domažlice Sadová 636 344 01. Do roku 2006 působil jako správce konkursní podstaty zapsaný u Krajského soudu pro Střední Čechy. V letech 2004 - 2013 byl právním poradcem ve společnosti G.Fox - Intenz, kde úspěšně realizoval prodej pohledávek. Do roku 2011 působil jako učitel předmětu Právo na střední škole

Rozvodová advokátka Praha

Rodinné právo Vztahy mezi rodinnými příslušníky. Rozvody, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, vypořádání SJM a další rodinně právní záležitosti. Mgr. Jana Holcová, advokát, Nuselská 499/132, Praha 4 - Michle, 140 00, +420 777 261 731 Odborná literatura, knihy, časopisy z oblasti Právo - Rodinné právo obchodnÍ prÁvo pracovnÍ prÁvo rodinnÉ prÁvo insolvenČnÍ prÁvo trestnÍ prÁvo smluvnÍ dokumentace veŘejnÉ zakÁzky vymÁhÁnÍ pohledÁvek POREL Legal, advokátní kancelář s.r.o. Nabízíme svým klientům právní pomoc v širokém spektru oblastí práva, a to i na území Slovenské republiky a Itálie (1) Bezoušková, L. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. Praha: Leges 2013, str. 52. (2) Islám a západní společnost aneb jak si stojíme II.ODKAZ www.law.muni.cz 3 LITERATURA Hrušáková, M., Králíčková, Z., Westphalová, L. a kol.: Rodinné právo. 2. vyd., Praha: C. H. Beck, 2017. Hrušáková, M.

Rodinné právo - Ondřejov

Rodinné právo - katalog-pravniku

Advokátní kancelář Advokát JUDr

Praha 6, 160 00: Podpora a poradenství obětem trestných činů: PROXIMA SOCIALE: 241 770 232: poradna{zavináč}proximasociale{tečka}cz . www.proximasociale.cz : Po - Po 11 - 16: Dluhové poradenství: Rakovského 3138: Út 9 - 17: Út 9 - 16: Rodinné právo: Praha 12, 143 00: St 13 - 17: St 9 - 16: Bydlení : Čt 9 - 13: Čt. Rodinné právo upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi manželmi, medzi rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny. Úprava čisto majetkových vzťahov absentuje. Ak aj rodinné právo upravuje niektorý majetkový vzťah, je neodlučne spätý s osobným vzťahom. Napr. inštitút výživného je majetkovým vzťahom, ale môže vzniknúť len medzi rodičom a dieťaťom.

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Milana HRUŠÁKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. Učebnice. 2 vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 354 s. Academia iuris Rodinné právo. Vztahy mezi manželi. poradenství ve věcech vyživovacích povinností mezi manžely, poradenství, sepis a analýza listin a návrhů ve věcech výživného, domácího násilí či jiné nápravy vztahů mezi manželi Praha 12. 11. 2014 . Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC) JUDr. Blanka. 1) Co jsou soubory cookies Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku Advokátní kancelář v Prostějově jsem otevřela v roce 1991. Specializuji se zejména na právo nemovitých věcí, občanské právo, rodinné právo, právo obchodních korporací, právo pracovní a správní, bližší informace naleznete v sekci Právní služby Štítek: Rodinné právo, region: Praha Praha - vyberte okres . Jihočeský kraj. České Budějovice; Jindřichův Hrade

Mgr

Rodinné hodnoty a česká společnost / Vydáno: (1995) Rodina : rodiče, manželé, snoubenci a děti se ptají / Hlavní autor: Lubich, Chiara, 1920-2008 Vydáno: (1999) Rodinné právo : rodina , manželství, děti a mládež, dědictví Vydáno: (1999 kontaktujte nÁs jeŠtĚ dnes a zÍskejte tak co nejlepŠÍ pozice s mnoha garancemi a vÝhodami nejen na tÉto strÁnce advokÁti - rodinnÉ prÁvo praha 7, ale i na vŠech strÁnkÁch tÉto sekce katalogu firem na portÁlu www.i-praha.cz, napŘ.garance zÍskanÉ pozice po celou dobu, po kterou v tÉto sekci naŠeho katalogu na portÁlu www.i-praha.cz budete chtÍt zŮstat Společně to dokážeme. Kontakty Mgr. Iva Jelínková, advokátka. Štefánikova 48 150 00 Praha 5-Smíchov. IČ: 71467726, číslo osvědčení ČAK: 1198 A v roce 2004 byli rodiče rozvedeny a majetkove vyrovnani neměli vyřešené až nějak pred 4 rokama moje mámá chtěla najednou majetkové vyrovnani. A já bych se chtěla zeptat jestli má na ten byt nějaké právo,když ho platili otcovi rodiče a měl ten byt vlastně jako děditsví. Moc bych prosila od odpověď. Děkuji mo

Veronika Pavlasová - asistentka správy pohledávek

Advokáti - právníci s hodnocením klient

Rodinné právo. Rozvod Slavětínská 1146/39 190 14, Praha - Klánovice IČ: 086 56 649. Facebook Phone-alt Envelope. Platba online; Ochrana osobních údajů. RODINNÉ PRÁVO. Sňatek, manželskou dohodu, rozvod a jeho následky, zastupování vlastního dítěte, osvojení dítěte, výživné, opatrovnictví a další otázky rodinného práva upravuje v Německu v první řadě německý Občanský zákoník BGB. Ječná 550/1 | 120 00 Praha Rodinné právo - Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová a kolektiv autorů. Martinus.cz. Rok vydání: neuveden ISBN: 978807400644 Právo na výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení. Píšete, že na vašeho manžela jeho bývalá žena podala exekuci. Z toho usuzuji, že byla u soudu úspěšná a soud její nárok na výživné uznal a vašemu manželovi uložil povinnost jí zaplatit. Proti usnesení o nařízení exekuce se sice můžete.

Rodinné právo. Advokátní kancelář JUDr. Martiny Čejkové nabízí komplexní služby a právní poradenství ve všech oblastech RODINNÉHO PRÁVA.. Rodinné právo upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Řeší vznik a zánik manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a náhradní rodinnou péči.. Rozvod je složitou životní situací, proto se snažíme k. Baráčková Šatavová advokátní kancelář - rodinné právo, právo obchodních společností, právní vztahy k nemovitostem, smluvní právo Baráčková Šatavová, advokátní kancelář 110 00 Praha 1. Telefon: +420 604 955 232 E-mail: psatavova AT bslaw DOT cz. Rychlý kontak

Rodinné právo - poradna (výživné, alimenty, otcovstí, péče

Hledání rodinné právo Praha Testovací článek. 04.09.2017 Barbucha test znovu. Město Zruč nad Sázavou se nachází v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji. Má přibližně 4 700[1] obyvatel. Zruč má napojení po silnici II/126 na dálniční sjezd D1 Soutice 57 km od Prahy. Od Kutné Hory je vzdálena 32 km. Součástí. manžely v rodinné domácnosti, a popřípadě dalších členů rodiny. 23 www.law.muni.cz ZÁKONNÉ ZASTUPOVÁNÍ §696 (1) Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech -ex lege. (2) Manžel právo uvedené v odstavci 1 nemá, - sdělí-li předem manžel, který má být zastoupen RODINNÉ PRÁVO: PŘESHRANIČNÍ ROZVOD, VYŽIVOVACÍ POVINNOST A RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST. Praha, 2.-3. února 2017. Jednací jazyk: Angličtina, čeština (simultánně tlumočeno) Pořádající: • Akademie evroého práva (ERA) • Justiční akademie České republik

Mgr. David Janus - advokát Praha, Kladn

Archeologický ústav Praha; Vyhledávání: rodinné právo Doporučená témata mezi výsledky: rodinné právo (245) family law (54) občanské právo (46) rodina (38) manželstv í (37) manželské právo (23). RODINNÉ PRÁVO Narušené rodinné vazby, mohou znamenat prohranou etapu života, ztracené životní štěstí. Proto je právo rodinné nejdůležitějším odvětvím zákonodárství v oblasti řádu soukromoprávního. Jiné materie jsou snad složitější, snad vyžadují na zákonodárci více vtipu, snad i více logiky, ale tato předpokládá vedle slušné dávky toho všeho.

Mgr

JUDr. Daniela Kovářová - advokátka - rodinné právo

|a Rodina a rodinné právo : |b historie, současnost a perspektivy / |c Renata Veselá a kolektiv 250 |a 2. vyd. 260 |a Praha : |b Eurolex Bohemia, |c 2005 300 |a 283 s. ; |c 21 cm 504 |a Obsahuje bibliografické odkazy 500 |a Dostupné též v digitální podobě v aplikaci Kramerius 650: 0:

Fotogalerie | JUDrJUDrNaši advokáti
 • Líčení procházka.
 • Como hacer guacamole chile.
 • Ipad mini 3 cena.
 • Dýně obecná.
 • Kutálí se ze dvora takhle velká brambora.
 • Restaurace na bejkárně.
 • Alchymie kapela.
 • Horoskop ryby červenec 2019.
 • Odstranění nosní mandle karlovo náměstí.
 • Dort lego.
 • Jídelní stůl masiv 180x90.
 • Leba vylety.
 • Dozrávání pomerančů.
 • Cypřišek lawsonův golden wonder.
 • Fyziologie kůže.
 • Jak vyfotit obrazovku huawei.
 • Paruky lollipopz.
 • Zájmy a koníčky seznam.
 • Dawsonův svět cz.
 • Pohřbený obr epub.
 • Obrázky moře chorvatsko.
 • Dětský stojan na malování.
 • Kino prostor slaný.
 • Blackberry fruit.
 • Dexter 4 série.
 • Elektronická žákovská jabloňová.
 • Vysoká škola grafická brno.
 • Jak ziskat ridicsky prukaz.
 • Pronájem garáže teplice.
 • Melissa travel kefalonia.
 • Sivhd juke city.
 • Tattoo scorpio.
 • Vlajky světa hra.
 • Jeep grand cherokee 3.0 crd rozvody.
 • Jak hluboko hromosvod.
 • Holub hřivnáč chov.
 • Massachusetts song.
 • Plastové sudy použité.
 • Ceny sri lanka 2018.
 • Nokia 6.
 • Nutrend explosin.