Home

Rovnice hoření střelného prachu

Re: Hoření střelného prachu Příspěvek od JirkaS » 15 bře 2010 09:12 ed: Jj, černý střelný prach se používal i jako zpožďovač do německých protitankových dělostřeleckých granátů - ty měly nárazovou roznětku, zpožďovač z BP a trhavinu, která měla explodovat až uvnitř tanku Re: Hoření střelného prachu Příspěvek od Golem » 05 říj 2010 02:06 Když jste zabrousili ke krupici, dovolím si připojit svůj začátečnický dotaz

Hoření černého prachu zanechává velké množství pevných zplodin (až 50%), které zanášejí vývrt zbraně, ztěžují nabíjení a snižují přesnost střelby. Černý prach má také svá výkonnostní omezení, jeho použitím nelze u ručních zbraní dosáhnout vyšších úsťových rychlostí než cca. 530 m/s výroba střelného prachu ( černý střelný prach ) 3. 1. 2007. Pikopirát ti ruku neznehybní, to by sis ho musel nacpat pod kůži :D jo a 4 KG střelnýho prachu nevyhodí do povětří třípatrovej dům, možná by to trochu poničilo trávník. Stejně tak ani půl kila nerozmlátí zdi a nezabije všechny v okruhu deseti metrů Jak vyrobit Střelný prach. Střelný prach se může leckomu jevit jako nebezpečná nebo nedostupná věc. Zdání však klame. Jeho výroba je jako taková velice jednoduchá, ale doprovází ji hodně alchimie, která často selhává Černý střelný prach je směs dřevěného uhlí, síry a dusičnanu draselného. Při průmyslové výrobě střelného prachu se tyto ingredience dlouhé hodiny melou, lisu..

Výroba střelného prachu Původně se střelný prach vyráběl z pečlivě vyvážené směsi dřevěného uhlí, ledku (dusičnanu draselného) a síry v přibližném poměru 10:75:15. Dnes se složení mění podle účelu použití: rozlišuje se prach puškový, zápalnicový, dělový a trhací (v druzích lente, forte a ordinaire. Rovnice, která se nejvíc blíží tomu, co při spalování vzniká, vypadá takto: 6KNO 3 + C7H 4 O + 2S -> K 2 CO 3 + K 2 SO 4 + K 2 S + 4CO 2 + 2CO + 2H 2 O + 3N 2. Různé množství střelného prachu stejně tak jako objem vlhkosti může být využit ke značnému prodloužení doby času hoření pro pyrotechnické účely

Horeni strelneho prachu - Fórum GunShop

Koncem 80. let se v Anglii používal střelný prach na bázi nitroglycerinu, zvaný cordit, ale ani jeho hoření neudělovalo nábojům velkého kalibru rychlost dostatečně plynule. Úkolem vývoje střelného prachu s lepšími vlastnostmi byl Mendělejev pověřen admirálem N. M. Čichačevem 20. května 1890 To si takhle jednou sedím s kamarády z Úžasného divadla fyziky (ÚDiF) nad šálkem ranního čaje a povídáme si o fyzice, knížkách, škole, práci a životě a do živé, odborně fundované, vážné a místy velmi veselé debaty, se vmísí můj hostitelský dotaz: Kdo si dá ještě šálek střelného prachu Taková rovnice totiž neexistuje. Dá se to napsat jako: 2 KNO3 + S + 3 C → K2S + N2 + 3 CO2 nebo přesnější 10 KNO3 + 3 S + 8 C → 2 K2CO3 + 3 K2SO4 + 6 CO2 + 5 N Komentáře . Transkript . chemická technologi Např. reakce dusičnanů s práškovými kovy je výrazně razantnější, než třeba hoření střelného prachu. Vždyť dusičnany s práškovými kovy jsou základní flash směsi používané v pyrotechnice atd. Ano, tam jde o směs uzavřenou v těsném obalu. V uzavřeném pouzdře třaskne i ten pomalý střelný prach

Dobrý den Mám dotaz ohledně toho, že jsem se dozvěděl, že se náboje do moderních zbraní plní tzv. bezdýmým prachem. V odborné literatůře jsem se dozvěděl, že se dělí na dvě skupiny jednosložkové(obsahují nitrocelulozu), dvousložkové( nitroceluloza+nitroglicerin), ale nikde jsem se nedozvěděl jaký druh střelného prachu se používá do jakých druhů zbraní. Chce to nápad Vynález střelného prachu a v 9. století a následně vznik palných zbraní ve století 11. souvisely se společenskou situací a nutností získat pokud možno účinnější zbraně, kterými by bylo možné spíše zastrašit, než skutečně ohrozit, útočícího nepřítele Schéma hoření (liší se podle podmínek): 2 KNO 3 + S + 3 C → K 2 S + N 2 + 3 CO 2 10 KNO 3 + 3S + 8C → 3K 2 SO 4 + 2K 2 CO 3 + 5N 2 + 6CO 2 Obr. 1: Různé granulace střelného prachu

Teplota hoření prachu je 3500 o C. Při spalování prachu je efektivnost hoření asi 50%, vzniká tedy zhruba polovina plynů, a polovina je nespálena, z čeho větší část je vymetena z hlavně, ale cca 1/10 ulpívá na stěnách hlavně. Ulpělé zbytky jsou zpočátku kapalné (mazlavé), po zchladnutí tuhnou Více přesná zjednodušená rovnice by byla takto: 10 KNO3 + 3 S + 8 C → 2 K2CO3 + 3 K2SO4 + 6 CO2 + 5 N2. Další možná reakce: 4 KNO3 + C7H4O + 2 S → 2 K2S + 3 CO2 + 4 CO + 2 H2O + 2 N2 Externí odkazy . Článek o vzniku střelného prachu Anorganická chemie 1.ročníky - Střední průmyslová škola Hronov Protokol - SADA DUM ýíslo sady DUM:VY_32_INOVACE_PR_18 Název sady DUM: Anorganická chemie Název a adresa školy: StĜední prĤmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registraþní þíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596 ýíslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnČní výuky. Tyto muslimové získali poznatky o střelného prachu nějaký čas mezi 1240 a 1280, v tu chvíli Syřan Hasan al-Rammah psal, v arabštině, recepty na střelný prach, pokyny pro čištění ledku a popisy střelného prachu zápalných bomb. To je naznačeno al-Rammah je použití podmínek, které navrhl on odvodil své znalosti z čínských zdrojů a jeho odkazy na ledek jako. Vynález střelného prachu a v 9. století a následně vznik palných zbraní ve století 11. souvisely se společenskou situací a nutností získat pokud možno účinnější zbraně, kterými by bylo možné spíše zastrašit, než skutečně ohrozit, útočícího nepřítele

Rovnice: 2 H 2 O 2 2 H 2 O + O 2. S + O 2 SO 2. Aparatura pro přípravu kyslíku Hoření síry v prostředí kyslíku. 3. Vlastnosti oxidu siřičitého. Pomůcky a chemikálie: baňky s oxidem siřičitým (SO 2, z předchozího pokusu), střička s vodou, pH-papírky, červený karafiát. Postup Střelivo - Střelný prach - Na tomto místě si můžete vybrat střelný prach určený k přebíjení značek LOVEX, VECTAN, VESUVIT LC Studenti viděli výrobu střelného prachu, zapálení nitrocelulózy, barevné hoření kationtů kovů, vlastností oxidu uhličitého a kapalného dusíku. Každá hodina končila výrobou vlastní zmrzliny pomocí kapalného dusíku, která byla opravdu vynikající V reakční směsi střelného prachu (SP) je 7 dílů ledku (KNO3), 5 dílů uhlíku (dřevěného uhlí) a 5 dílů síry. V ideálním případě by směs měla stechiometrii podle reakce A. Počítat budeme se 100,0 g střelného prachu, a tak přímo určíme, jaké látkové množství reakce proběhlo. KNO3 C S Díly v SP 7 5 H2CO3 CO2 hoření CO NaOH HCOONa Snadno se rozkládá podle rovnice /disproporcionace/ HNO2 HNO3 + 2 NO + H2O černého střelného prachu (dříve), hydrogensiřičitanu vápenatého Ca(HSO3)2, pesticidů, zápalek, k vulkanizaci pryže, síra je součástí fungicidních mastí a sprejů. Vlastnosti

Horeni strelneho prachu - Stránky 2 - Fórum GunShop

 1. můžeme najít již v dávné historii při vývoji použití střelného prachu. [2] Mezi prvními osobnostmi, které se snažili o vývoj pohonů na tuhé palivo Jeho cílem bylo kontrolovat rychlost hoření, dosáhnout Marxman a Gilbert první hybridní regresivní rovnice. [2
 2. 11. Kolikrát je větší objem plynu uvolněného rozkladem střelného prachu než objem nálože? Uvažujte, že se prach rozkládá podle předcházející rovnice, plyn se chová ideálně a černý prach je volně sypaný, přičemž sypná váha je 0,900 g/cm3. (To znamená, že 1 cm 3 nasypaného prachu váží 0,900 g. Sypn
 3. Z pyrotechnického hlediska má větší uplatnění dusičnan sodný. Spíše se však používá dusičnan draselný. Ten je i základní složkou pro výrobu černého střelného prachu a některých bílých dýmovnic
 4. Ta v té době byla málo účinná, a tak byly konány pokusy vytlačit vzduch výbuchem střelného prachu (Christian Huyghens 46., Denis Papin (1647-1712)). Nakonec zvítězila myšlenka použít k vytěsnění vzduchu v nádobě vodní páru, která následně zkondenzuje, a tím vytvoří v nádobě hluboký podtlak
 5. nejstarší chemický proces - hoření - rozdělávání ohňů, tavení kovů Schrödingerova rovnice - popisuje stojaté vlnění elektronu. střelného prachu, prostředků proti rostlinným škůdcům, je základní surovinou pro výrobu kyseliny sírové, sirouhlíku, siřičitanů a sulfidů.
 6. Podobně jako její předchůdkyně byla plněna směsí střelného prachu, silně upěchovaného, aby hoření bylo relativně pomalé a vyvíjel se nezbytný tah. Raketu inženýra Halea Američané poprvé použili během mexické války ( 1 846 - 1 848 ). Poté získalo přednost konvenční dělostřelectvo a rakety se přestaly užívat
 7. Cca 1/3 energie tj. řekněme 1,5 MJ/kg přejde do kinetické energie trosek lana tj. rychlosti 1700 m/s, tj. měrného impulzu 1700 N.s cca střelného prachu; 2./3 energieohřeje trosky na cca 1000°C a zbytek energie zůstane v poruchách struktury mřížky trosek

Zhášeče a zapalovače hoření. Sloučeniny. Bromid stříbrný AgBr - fotografický průmysl. Pro svou citlivost na světlo - výroba filmů pro černobílé fotografie, rentgenové a radioaktivní snímkován První použití střelného prachu pro zbraně bylo, když jej číňané stříleli z bambusu, aby postrašili mongolské dobyvatele. Vyráběli je přidáním síry a uhlí do ledku. Co by se mělo učit: Číňané vyvinuli ledek pro použití v ohňostrojích a nevěděli o vojenském použití střelného prachu, ani nevynalezli jeho výrobu

1. Stlačené plyny: Plyny s kritickou teplotou pod 20 st.C. Číslice a Číslo k označení látky, pojmenování a skupina popis ----- 1 A dusivé plyny (nebo plyny, které nevykazují další dodatkové nebezpečí) 1002 vzduch, stlačený (tlakový vzduch) 1006 argon, stlačený 1046 helium, stlačené 1056 krypton, stlačený 1065 neon, stlačený 1066 dusík, stlačený 1979 plyny. výrobu střelného prachu ) a později pohon manufaktur a hamrů. Vodní kola postupně vytěsnily mnohem účinnější vodní turbiny, a jejich spřáhnutí s generátory elektřiny vedlo až k současnému efektivnímu využití energie, skryté v proudící a nahromaděné vodě Při úsťové rychlosti asi 280m.s urazí za osmitisícinu sekundy váš projektil asi 3,5 cm za dobu expozice.To znamená,že by se i pod tímto úhlem fotoaparátu jevil delší a průsvitnější.Průsvitnost je dána tím,že po dobu expozice při pohybu střely snímal váš fotoaparát v daném bodě prázdné místo dvaapůlkrát déle.

Základní fyzikální a chemické vlastnosti. Chemicky je pentrit čtyřnásobný nitroester alkoholu pentaerythritolu o sumárním složení C(CH 2 ONO 2) 4.. Pentrit je bílá krystalická látka o hustotě 1,77 g/cm 3 s teplotou tání 141,4 °C. Při této teplotě se také samovolně explozivně rozkládá, což znemožňuje jeho odlévání do forem : MoS. 2. se pražením převede na oxid molybdenový podle rovnice:2 MoS. 2 + 7 O 2 → 2 MoO 3 + 4 SO. 2 čistý molybden se vyrábí redukcí oxidu molybdenu vodíkem. MoO. 3 + 3 H 2 → Mo + 3 H 2. Úkol 7.3 je komplikovaný tím, že existuje víc rovnic, popisujících hoření černého střelného prachu (v závislosti na složení). Těžko ti někdo pomůže, když nenapíšeš rovnici. V úloze 2 ti jde o celou tabulku Důležití zástupci Alifatické nitroderiváty. Jedná se většinou o kapaliny, mají menší význam než aromatické nitroderiváty. V průmyslu se často používají jako rozpouštědla polymerů, vosků a tuků, v organické syntéze, v palivářském průmyslu apod.. Nitromethan CH 3 NO 2 . Je bezbarvá, těkavá kapalina pronikavého zápachu, teplota varu 101 °C, lze ho připravit.

PALBA.CZ • Zobrazit téma - Bezdýmný střelný prac

Airbag . Airbag § Je pasivní zařízení používané v automobilech. § Je to vak, který se v případě potřeby nafoukne, a tím zabrání pasažérovi, aby se těžce zranil. § Skládá se ze tří částí: o Vzduchový vak. o Vyvíječ plynu. o Řídící elektronika se senzory nárazu § V případě nárazu dají senzory elektrický signál do řídící jednotky a ta aktivuje. Běžné ohňostroje se vyrábí ze střelného prachu a příměsí látek na obarvení hoření. Tento muž naopak hledal informace o tom, jak vyrobenou bombu připevnit na tělo, vyhledával informace o bombových vestách na internetu, a také ho zajímalo, jak připevnit bombu na auto Ciste teoreticky, pokud vyjdeme jen z rovnice pro zachovani hybnosti pri vaze 1000 tun a potrebe dosahnout 10 kms-1 nam satci pouze 330 Kg urychlenych na 10% rychlosti svetla, coz je mozne elmag dosahnout. Prepocteno na energii pri 100% ucinnosti je to cca 15*10 na 15 Joulu. To se zda jako desivy cislo dokad si nespocitate ze je to asi 15 min. Homepage | LINDAT CLARIAH-CR

pyrotechnika a střelné zbraně - výroba střelného prachu

Když zkoumal hoření černého prachu, Vieille zjistil, že tento prach může uhořovat v rovnoběžných vrstvičkách, je-li jeho hustota větší než 1,80 g/cm 3 (str. 284). Své pokusy rozšířil i na nitrocelulosu a zkoumal její chováni při různé hustotě HISTORIE CHEMIE Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16 Laboratorně je možné ho vyrábět neutralizací hydroxidu draselného kyselinou dusičnou dle následující rovnice: KOH + HNO3 → KNO3 + H2O Používá se jako draselné a dusíkaté hnojivo nebo jako sůl k nasolování masa Sanytr (E252). Dusičnan draselný je též nejvýznamnější složkou původního černého střelného prachu

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Střelný prach :: Jak vyrobi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro obor vzdělání. 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o Na tento vynález přišli velmi dávno — již kolem r. 1300 n. 1. — Číňané, kteří vyráběli prvé rakety poháněné zpětným tlakem plynů střelného prachu. Ale uplynulo více než sedm set let, než ruský vědec Ciolkovskij narýsoval první plány meziplanetárního dopravního prostředku

Abruzzi Source: General_CS_database:HEU - pohoří ve střední Itálii, nejvyšší část Apenin; Corno Grande (2 914 m) ve vápencovém pásmu Gran Sasso d'Italia Používá se k výrobě průmyslových hnojiv, amoniaku, kyseliny dusičné, střelného prachu apod. Dodává se zkapalněný v ocelových tlakových lahvích. Úloha 2 Vlastnosti oxidu uhličitého 8 bodů V jedné z lahví jsi správně určil také oxid uhličitý Komplikace nastaly krátce před ukončením hoření čtvrtého stupně nosné rakety. Zhruba půl tuny vážící družice měla být umístněna na polární oběžnou dráhu ve výšce 650 km nad Zemí. V současné chvíli není známo, zda bylo této dráhy skutečně dosaženo

SRNKA [27.10.12 - 00:38]. Od doby iatrochemika Paracelsa se toxikologové učej, že všechny látky sou v podstatě jedy - toliko nízká dávka je činí jedlý, popř.léčivý. Všichni se proto smějou homeopatům a zastáncům clusterový medicíny, který tvrděj, že některý látky můžou mít v silným zředění biologicky významnější účinky, než v koncentrovanějšim stavu Aerogel v ruce 2,5kg cihla umístěná na 2g aerogelu Aerogelové lapače prachu na sondě Stardust Aerogel (často nazývaný zmrzlý dým nebo modrý dým) je porézní ultralehký materiál vyráběný odstraněním kapalné části z gelu. je překonaná vědecká teorie hoření látek. Nový!!: Pohybová rovnice V Číně byla objevena např. výroba papíru (roku 102 nebo 105 n.l.), černého střelného prachu (682 n.l.), porcelánu, také hedvábí, arsenu, zinku. Z Číny pochází návod na výrobu kyseliny dusičné (863 n.l., v Evropě až roku 1295), výroba alkoholu destilací (až 80%) (670 n.l.) umění destilace, sublimace, krystalizac

Hoření sypaného střelného prachu - Slow-motion - YouTub

doprovodnÁ publikace k vÝstavĚ. obsah 1. les a snĚnÍ [21-32] ondřej dadejík 2. les na kravaŘsku mezi stŘedovĚkem a industrializacÍ [33 - 92] zdeněk orlita 3 Berthold Schwarz (cca 14. století) - františkánský mnich a údajný vynálezce střelného prachu a střelných zbraní; Anton Maria Schyrleus z Rheita (1604-1660) - astronom a optrician, který postavil Keplerova dalekohledu; George Marie Searle (1839-1918) - Paulist astronom a profesor, který se objevil šest galaxi Ciste teoreticky, pokud vyjdeme jen z rovnice pro zachovani hybnosti pri vaze 1000 tun a potrebe dosahnout 10 kms-1 nam satci pouze 330 Kg urychlenych na 10% rychlosti svetla, coz je mozne elmag dosahnout. Prepocteno na energii pri 100% ucinnosti je to cca 15*10 na 15 Joulu. To se zda jako desivy cislo dokad si nespocitate ze je to asi 15 min. sf Stanisław Lem Astronauti. Dne 30. června 1908 mohly desetitisíce obyvatel střední Sibiře pozorovat neobvyklý přírodní úkaz. Toho dne v časných ranních hodinách se na obloze objevila oslnivě bílá koule, která se nepředstavitelně rychle řítila po obloze od jihovýchodu k severozápadu

Video: Historie střelného prachu 3 pól - Magazín plný pozitivní

Chemie ohňostrojů - Chemun

Berthold Schwarz (cca 14. století) - františkánský mnich a údajný vynálezce střelného prachu a střelných zbraní; Anton Maria Schyrleus z Rheita (1604-1660) - astronom a optrician, který postavil Keplerova dalekohledu; George Marie Searle (1839-1918) - Paulist astronom a profesor, který se objevil šest galaxi Tato stránka je základní encyklopedie která se rozšiřuje většina článků je z wikipedie Miroslav http://www.blogger.com/profile/09926123896040880059 noreply.

V. Hoření - Základy chemi

 1. chemie.gfxs.cz - Chemický vzdělávací portá
 2. Dmitrij Ivanovič Mendělejev - Wikipedi
 3. Co je to střelný prach Víte? věda
 4. Černý střelný prach? - Ontol
 5. chemická technologie - Chemi
 6. :: OSEL.CZ :: - Exploze v Bejrútu: Jak mohlo „hnojivo ..

Druhy bezdýmého prachu - ZbraneKvalitneC

 1. Střelný prach PyroExpert
 2. ELU
 3. Historie bezdýmého prachu - Jergy
 4. O černém prachu - WI-C
 5. Střelný prach - Multimediaexpo
 6. Anorganická chemie 1

Střelný prach - Gunpowder - qaz

 1. Jak vznikl střelný prach DinosaurusBlo
 2. síra - gymnázium jana opletala 4
 3. Střelivo - Střelný prac

Hodina moderní chemie - Jiráskovo gymnázium Nácho

 1. Výroba dusičnanu mědnatého - Poradte
 2. Z dějin transformačních technologi
 3. Libor Veselý píše
 4. :: OSEL.CZ :: - Na cestě k vesmírnému výtah
 5. Periodická tabulka prvk
 6. Na pravou míru: Nezázrak islámské vědy - WikiIsla
 7. Vyhledávání ASPI epravo
 • Rozpoznávání tváře.
 • Probiotika proti nadýmání.
 • Tarotové karty pro začátečníky.
 • Prodej bytu strakonice zahradni.
 • W shakespeare wikipedia.
 • Rap instrumental.
 • Označení do bloku.
 • Italská fotbalová reprezentace.
 • Jak odhalit falešný profil.
 • Depilační vosk dm.
 • Pavel fischer kandidát na prezidenta.
 • Tabatěrky s vlastním potiskem.
 • Dokumenty o zemi.
 • Výkonná čelovka.
 • Radio prague english.
 • Otoky nad kolenem.
 • Deníky na psaní prodej.
 • Montáž a oprava šroubového spoje.
 • Soundgarden fell on black days.
 • Příběh o narození ježíše krista.
 • Web hosting.
 • Neil harbisson instagram.
 • Jehněčí hřbet na víně.
 • Sephora sleva 2019.
 • Cetris incol.
 • Rio grande map.
 • Epicgames com account personal.
 • Sweet store praha.
 • Tukan pestrý.
 • Kombinovaný dřevoobráběcí stroj rojek.
 • Pedagogická fakulta ostrava obory.
 • Přes palubu online.
 • Abbas podpora.
 • Rozměry kazatelny.
 • Toyota yaris 2006 recenze.
 • Bažanti jdou do boje youtube.
 • Jak očistit okouna.
 • Restaurace harmonie aurora menu.
 • Kia plzeň.
 • Obrna u psa.
 • Erecept aplikace pro pacienty.