Home

Městský úřad praha 14 občanský průkaz

Občanský průkaz s ukončenou platností se k uvedenému účelu považuje za platný. Zveřejněno: 24. 11. 2020 Omezení Správy majetku . Vážení občané, vzhledem k výskytu onemocnění Covid - 19 na Odboru správy majetku ÚMČ Praha 14 jsme nuceni výrazně omezit chod tohoto odboru, a to od 23. listopadu do 27. listopadu 2020. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky Oddělení evidence obyvatel a vydávání dokladů vyřizuje dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, změnu trvalého pobytu, žádosti o výpis z evidence obyvatel občanům i majitelům objektů, dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, žádosti o vydání občanských průkazů a nahlášení ztrát či odcizení občanských průkazů a dle. Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. OP lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

Úřad městské části Praha 14

- občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tzv. rychlý OP) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situac při podání žádosti o nový občanský průkaz (dále jen OP), (tedy i Úřad MČ Praha 4) žádosti o řidičský průkaz nevyřizují, tuto činnost vykonává pouze Magistrát hlavního města Prahy. že on je na této adrese evidován cizineckou policií a přihlašovat na Městský úřad se nemusí. Děkuji za Vaši odpověď.

Jak a kde požádat o občanský průkaz a co k tomu potřebujete Legislativa: vyhláška č.642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech zákon č.328/1999, o občanských průkazech Odkazy: stránky MVČR- občanské průkazy Související ŽS: Přihlášení k trvalému pobyt Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady. občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty. Vzor eOP Občanské průkazy. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Úřad městské části Praha 13, 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace. Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 15. Jaké další činnosti jsou po. Občanský průkaz může mít i občan s omezenou svéprávností, mladší 15 let nebo ten, kdo nemá trvalý pobyt na území České republiky. O vydání občanského průkazu můžete požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze to jsou městské části Praha 1 až 22

Úřad městské části Praha 18. Název úřadu: 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ2513038 Jak a kde žádat o občanský průkaz:. Předložit potřebné doklady a požádat o OP může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo svého trvalého pobytu), v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 - 22 a v případě OP vydávaných ve zkrácených lhůtách také na pracovišti Ministerstva vnitra.

Potřebuji vystavit nový občanský průkaz Ztráta, odcizení nebo poškození občanského průkazu Stav podaných žádostí o občanské průkazy a cestovní pas Občanský průkaz. Cestovní pas. Trvalý pobyt. Výdej dat z evidence obyvatel. Stav podaných žádostí. Kde. Kontakt Úřad městské části Praha 7 Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel U Průhonu 1338/38 Praha 7 Úřední hodiny - Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38.

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro. Další potřebné doklady, informace apod.: Vždy předložit dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu. Specifické případy Město Vlašim / Městský úřad / Občan na úřadě / Občanské průkazy Ve Vlašimi si o občanský průkaz (OP) a cestovní pas (CP) můžete požádat: v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin a v úterý od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodi

V případě, že závažné zdravotní nebo tělesné důvody žadatele o občanský průkaz, mu nedovolí dostavit se na úřad osobně, je možné vše potřebné (včetně pořízení fotografie) vyřídit u něho doma. Je nutné, aby žadatel o vydání dokladu, (příp. pověřená osoba), kontaktoval Městský úřad Černošice a. Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 00 Praha 8 - Libeň Ústředna: 222 805 111 Fax: 222 805 670 E-mail: posta@praha8.cz E-P: e-podatelna@praha8.cz Datová schránka: g5ybpd2 IČ: 0006379 Ve správním obvodu Praha 16 lze podat žádost o vydání občanského průkazu a občanský průkaz převzít na adrese: Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, I. patro, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128.

Občanské průkazy - Praha

 1. Starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková svolává 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 15. 12. 2020 od 9 hodin v zasedacím sále ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro
 2. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situac
 3. Všechny občanské průkazy vydané po 1. 7. 2018 obsahují čip. Pokud byl Váš občanský průkaz vydán před tímto datem, můžete požádat o výměnu na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (příp. Úřadu městské části Praha 1 - 22)

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu, neboť pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady Dále je možno si doklady vyřídit i na Ministerstvu vnitra - Na Pankráci 72, Praha 4. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: - první občanský průkaz - rodný list, - před ukončení platnosti - dosavadní občanský průkaz, pokud již skončila platnost je nutný i rodný list - změna údaje - dosavadní občanský průkaz a doklad o změně např. oddací list, rozhodnutí. Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu Občanský průkaz (OP) je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení je občan, kterému má být občanský průkaz vydán

Občan je povinen požádat o nový občanský průkaz nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz. Občan je povinen požádat o nový občanský průkaz do 15 dnů od jakékoliv změny (např. konec platnosti, změna trvalého pobytu, změna. Úřad městské části Potřebuji vyřídit občanský průkaz, pas, parkování, byt, školu, svatbu, živnost, ověřit podpis Samospráva Zastupitelstvo, rada, výbory, komise vedení radnice, zastupitelé, zřizované organizace, kultura a volný čas, dětská hřiště Radniční noviny O Praze 3 aktuálně ze života Prahy 3, články, komentáře, téma měsíce, názory. Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9 Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a... Sdílet postup. Zobrazit postup. Vydání cestovního pasu. Odbor: Co s sebou na živnostenský úřad? Odbor: Odbor živnostenský (OŽ Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b 163 00 Praha - Řepy. Telefon: +420 234 683 111 +420 235 300 005. Fax: +420 235 300 129. E-mail: podatelna@praha17.cz. ID datové schránky: 4mnbvz

Na Pankráci 1623/72, Praha 4 Pondělí 9:00 - 13:00 Úterý 8:00 - 10:00 , technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:0 Městský úřad online, kultura, turistické informace Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další údaje v něm zapsané. v hlavním městě Praze na úřadech městských částí Praha 1 - 22

Oddělení vydávání dokladů a evidence obyvatel Městská

 1. Na úřad musíte přijít i s dítětem, protože, jak už bylo naznačeno výše, bude třeba ho vyfotit. S sebou si nezapomeňte ani jeho rodný list a váš občanský průkaz. Obojí v originále. Pokud se chcete vyhnout čekání ve frontě, můžete se objednat i elektronicky. Dnes tuto možnost nabízí většina úřadů
 2. álu 1 Letiště Václava Havla Praha. Vyzkoušejte ho a zjistíte, Pro tuto situaci lze kromě cestovního pasu dítěte použít rovněž občanský průkaz dítěte, neboť od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro.
 3. Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části určeném Statutem hlavního města Prahy nebo u Ministerstva vnitra na adrese Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání ) v případě.

Vydání občanského průkazu - Černošic

 1. Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a dále v sekci Potřebuji si zařídit - Občanský průkaz. Zodpovídá: Mgr. Miroslava Bílková Vytvořeno / změněno: 14.8.2014 / 14.8.201
 2. Kam a kdy pro občanský průkaz. Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané. Občanské průkazy vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, *14.00 - 16.
 3. Místo zákonného zástupce může převzít občanský průkaz pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za občana jehož svéprávnost je omezena tak, že není schopen převzít OP, přebírá OP opatrovník
 4. Adresa. Městský úřad Orlová Osvobození 796 Orlová - Lutyně 735 14. Datová schránka ID: r7qbskc. Identifikační údaje IČ: 00297577 DIČ: CZ0029757

Občanské průkazy - Praha 1

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (nabytí státního občanství, volební právo) vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti Oficiální stránky Městské části Praha 6. Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice. Občanský průkaz. Úřad městské části Praha 6 Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52. Kontakty. Ústředna: 220 189 111

MČ Praha 13: Občanský průkaz - Vyhotovení občanských průkaz

 1. Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1 odbor občanskosprávní oddělení organizačních a správních agend: podání žádosti o občanský průkaz: kanceláře č. 101 nebo 103 (přízemí) převzetí hotového občanského průkazu: kancelář č. 102 (přízemí
 2. Občanský průkaz 1. Identifikační kód. SPEO. 2. Pojmenování (název) životní situace. Občanský průkaz . 3. Základní informace k životní situaci. Občanský průkaz je dle zákona vyhotoven do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin ode dne podání žádosti. Rozdíl je ve správním poplatku. 4
 3. Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (Praha 1 - 22), u něhož občan podal žádost o jeho vydání
 4. vyŘÍzenÉ ŽÁdosti o obČanskÝ prŮkaz podanÉ do: 25.11.2020 (včetně) Po předložení občanského průkazu, potvrzení o občanském průkazu (vydáno z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP, skončení platnosti OP) je možno si občanský průkaz vyzvednout
 5. Městský úřad Sokolov >> Vyhotovené doklady >> Občanské průkazy a cestovní pasy Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Vydání občanského průkazu Městská část Praha

Informace žadatelům o cestovní doklad či občanský průkaz. Nová legislativa nařizuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů končí dne 26. 6. 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem, tj. cestovním pasem nebo občanským průkazem při cestování v rámci Evroé unie Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel probíhá prostřednictvím vyvolávacího systému.Ovládací panel vyvolávacího systému vydávajícího pořadová čísla se nachází v levé části haly 038a. Můžete využít možnosti elektronického (on-line) objednání.Bez lístku s pořadovým číslem nemůžete být obslouženi 8.00-11.00 12.00-14.00 hod. PÁTEK: 8.00-11.00 12.00-14.00 hod. jestli je Váš občanský průkaz už k vyzvednutí. Podrobné informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Městský úřad Opava.

MČ Praha 4: Oddělení občanských průkaz

• občanský průkaz jednoho z rodičů • doklad o státním občanství pouze v případě vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji • doklad o státním občanství vydává Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 • státní občanství lze prokázat i platným cestovním pase Mám omezenou svéprávnost, musím mít občanský průkaz? Žil/a jsem dlouhodobě v zahraničí. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz? Lze za občana převzít občanský průkaz na základě plné moci? Můžu si o občanský průkaz požádat v Pardubicích, když zde nemám trvalý pobyt? Co je to cestovní doklad (pas) Cestovní doklady. Do zemí Evroé unie lze vycestovat také na platný občanský průkaz, který není poškozený a nemá oddělený roh.. Zapisování dětí do 15 let do pasů rodiče je zrušeno. Děti do 15 let cestující do zahraničí musí mít svůj vlastní cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz)

Odbor občansko-správních agend (OSA): Praha 1

Městský úřad Písek, odbor dopravy, sděluje, že k výdeji jsou připraveny řidičské průkazy ze dne: 25.11.2020. Řidičské průkazy si můžete vyzvednout osobně nebo v zastoupení na základě ověřené plné moci na Městském úřadu Písek, odbor dopravy, oddělení dopravně-správních agend, registr řidičů - výdej dokladů, Budovcova 207, Písek v úředních hodinách MČ Praha 10 hledá pronajímatele nebytových prostor, kde bude její úřad vykonávat svou činnost po dobu rekonstrukce radnice. Na profilu zadavatele zveřejnila výzvu, na základě níž je možné podat nejpozději do 5. prosince do 14 hodin nabídku (kompletní výzva je na Tender.. Vyřídit nový občanský průkaz bude možné jen po telefonickém objednání Z důvodu zajištění protiepidemických opatření se s účinností od pondělí 9. listopadu 2020 zavádí na pracovišti občanských průkazů Městského úřadu Jindřichův Hradec telefonický systém objednávání Praha - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) dnes varoval občany před zasíláním kopií osobních 8.8.2013 V Ústí nad Labem se surově poprali bezdomovci o občanský průkaz

Ke konci roku bude upraven provoz Úřadu MČ Praha 1 následovně: středa 23.12.2020: 08:00-12:00 středa 30.12.2020: 08:00-16:00 čtvrtek 31.12.2020: úřad uzavřen Poslední klient bude obsloužen 15 min. pře.. POZOR: změna úředních hodin od 9. 10. 2020 DO ODVOLÁNÍ: pondělí a středa 08:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 Další informace: s platností od 12. října 2020 budou odbaveni pouze objednaní občan Co si musíte přinést s sebou na Městský úřad, když si jdete zažádat o: Výpis z evidenční karty řidiče: občanský průkaz (cestovní pas, doklad o trvalém pobytu) Vytvořeno 23.1.2019 14:32:54.

statnisprava.cz > Úřady v ČR > Městské a obecní úřady > Městský úřad Boskovice. Městský úřad Boskovice. Název úřadu: Vydává občanský průkaz; Vydává oddací listy European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Oficiální web městské části Praha - Ďáblice. USNESENÍ VLÁDY ČR - 20. 11. Od pondělí 23. listopadu dochází k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, která povedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí - občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena

Občanský průkaz • Potřebuji vyřídit • Praha

Litoměřicko - Občanský průkaz s prošlým datem platnosti není překážkou v tom, aby volič mohl 1.9.2008 Občanské průkazy či pasy lidé tento pátek nedostano Pondělí 8:00-11:00 14:00-16:00 Středa 8:00-11:00 14:00-16:00. Pondělí 8.00 - 17.00 Úterý 8.00 - 15.00 s jakou dobou platnosti bude občanský průkaz vyroben, neboť rozhodující skutečností je v tomto případě den výroby, kdy je občanský průkaz vytištěn. Na Pankráci 72, Praha) do 5 pracovních dnů. J je žádost o nový občanský průkaz, L2 je žádost o vydání prvního OP pro dvě osoby, atd.). Ve druhé SMS potvrdíte (odmítnete) zaslanou nabídku konkrétního času obsluhy a to buď opět na výše uvedené číslo a nebo formou odpovědi na číslo, ze kterého Vám byla zaslána nabídka systému (5030) Radek Gajdošík, 01.06.2016, 14:22 Dobrý den, dostavte se na pracoviště správního oddělení odboru vnitřních věcí, MěÚ Blansko v úřední dny, nejbližším úředním dnem je pátek 3.června 2016 8-12.00 hod. Přineste si rodný list a poškozený občanský průkaz. Veškeré náležitosti vyřídíte na místě Občanský průkaz je základní identifikační dokument, který by měl mít každý občan České republiky.Přičemž povinnost tento osobní doklad vlastnit má každý občan ČR starší 15 let. Občanský průkaz mají i občané s omezenou svéprávností

vyzvednout nový občanský průkaz Než se vydáte na úřad, je dobré se telefonicky informovat, zda je Váš doklad již vystaven (úřad Vás sám od sebe nijak informovat nebude). Záleží úřad od úřadu, jak rychle Vaši žádost vyřídí, ale skoro nikde to netrvá celou zákonnou lhůtu (15/30 dní dle typu občanského průkazu) Městský úřad online, kultura, turistické informace platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz), v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + cestovní pas, 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Na úřad se musíte dostavit osobně a musíte předložit následující: žádost o vydání řidičského průkazu, kterou si vyzvednete a vyplníte na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností; doklad totožnosti - platný občanský průkaz nebo také cestovní pas; řidičský průkaz, který chcete vyměni Adresa Městská část Praha - Běchovice Českobrodská 3 190 11 Praha - Běchovice. E-mail: podatelna@praha-bechovice.cz . Tel.: Podatelna: 281 028 61 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad • předchozí cestovní pas se skončenou dobou platnosti (pokud byl vydán). Správní poplatky: • ve lhůtě do 30 dnů - 600 Kč / platnost 10 let • ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 3000 Kč / platnost 10 le

Občanské průkazy - MČ Praha

Městský úřad Rýmařov náměstí Míru 230 / 1 795 01 Rýmařov Telefon: 554 254 100 | tel. sezna Městský úřad. Úřední deska; zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest. Na této stránce naleznete kontaktní údaje na Městský úřad Mikulov, informace o provozní době a kontaktní spojení na všechny zaměstnance úřadu. 14:00 hod. Středa: 8:00 - 18:00 hod. 12:00 - 17:00 hod. Vyřídit si občanský průkaz, cestovní průkaz, řidičský průkaz a změny v registru vozidel je možné pouze po.

Vydání občanského průkazu: Praha 1

01.12.2020 / Informace o plánovaných pracích na měsíc prosinec v rámci akce Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo). Vycházejí Noviny Prahy 16 30.11.2020 / 30. listopadu vychází další číslo Novin Prahy 16, které se věnuje nejen aktuálním tématům, modernizaci železnice a otevření nového mostu pod. Občanský průkaz . Název životní situace: Vyřízení občanského průkazu (OP) doklad lze vyzvednou na úřadě, kde byla podaná žádost či na MVČR, Na Pankráci 72, Praha 4; zrychlená = do 24 hodin v pracovní dny, doklad je k vyzvenutí pouze na MVČR, Na Pankráci 72, Praha 4. Městský úřad. Přeskočit nabídku. Vydání občanského průkazu. 11. dubna 2019. Informace o vydání občanského průkazu. Kontaktní osoba: Zuzana Škamradová, email: zuzana.skamradova@pohorelice.

MČ Praha 4: Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence

Městský úřad Pelhřimov upozorňuje, že o nový občanský průkaz nebo cestovní pas lze požádat každý pracovní den. Úřední hodiny: PO, ST: 8:00 - 17:00; ÚT, ČT, PA: 8:00 - 14:0 Občanský průkaz. aktualizováno 10. 7. 2019. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena Podání žádosti o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji - (případně s kontaktním elektronickým čipem). Termíny, kdy si můžete zarezervovat Vaši návštěvu, jsou označeny tučně a hvězdičkou. prosinec 202

Články na Deník.cz se štítkem občanský průkaz Poznámka: tam, kde je v tomto textu uveden obecní úřad obce s rozšířenou působností, je možno daný úkon učinit i u úřadu městské části Praha 1 až 22. Předchozí kapitola: Kam a kdy pro občanský průkaz Další kapitola: Změny účinné od 1 Cestování do některých států mimo Evroou unii na platný občanský průkaz Na základě novely o cestovních dokladech lze s účinností od 21.6.2013 vycestovat na platný občanský průkaz i do některých států, které nejsou členy Evroé unie, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva a nebo pokud tyto státy český.

8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad poruší povinnost mít občanský průkaz (Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena) Žádosti o Řidičský průkaz. Žádost o vydání řidičského průkazu podle Evroého společenství. Žádost je automaticky generována na pracovišti evidence ŘP. K žádosti je nutno doložit: Občanský průkaz; Řidičský průkaz (pokud jej již vlastní) Vydání nového ŘP (prvopis z autoškoly) - 200,-K

 • Dětský stojan na malování.
 • Zdravá záda cviky.
 • Stan lee marvel wiki.
 • Nejlepší státy pro život.
 • Význam ekg.
 • Letuška letenky.
 • Přání mamince k narozeninám.
 • Nejpálivější čili.
 • Mobelix zlin sklad.
 • Vybíjená 2004 online zdarma.
 • Sportka náhodný tip.
 • Sladká voda.
 • Jakou helmu na skutr.
 • Plocha noha u batolat.
 • Zeměplocha ankh morpork koupit.
 • Defenestrace definice.
 • Slzave oko.
 • Mihla se zmizela už tu není zvědavá mašlička na kameni.
 • Nikon a 100.
 • Koleje tt.
 • Clotrimazol hbf.
 • Kostky ledu makro.
 • Dezert asie.
 • St petersburg metro.
 • Washi pásky pepco.
 • Kreslená žába.
 • Velké maličkosti pdf.
 • Vlčnov počet obyvatel.
 • Ptačí hnízdo peking.
 • Romantické teenage filmy.
 • Samolepky s 3d efektem.
 • Spy 2015.
 • Počítačová grafika využití.
 • Rozměry velké poloosy planety mars.
 • Cviceni s energiemi.
 • Aruba ubytování.
 • Výrůstek na žebru.
 • Bitva v teutoburském lese stream.
 • Krby krbová kamna.
 • Chov pštrosů moravec.
 • Cikán film.