Home

Metabolismus sacharidů biologie

Metabolismus sacharidů - Wikipedi

Základní biochemické dráhy v buňce, pracovní sešit k

syn. cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin řada reakcí, které katabolizují acetylové zbytky (ty vystupují ve formě acetyl-koenzymu A) a uvolňují redukční ekvivalenty (přenášeny NADH, FADH 2) a oxid uhličitý = společná metabolická dráha sacharidů, lipidů i proteinů; buněčná lokalizace: matrix mitochondrie a vnitřní list vnitřní. Metabolismus sacharidů. Metabolismus sacharidů je soubor metabolických reakcí, které zahrnují tvorbu, degradaci a přeměnu sacharidů v buňkách.. Metabolismus sacharidů je velmi konzervativní a lze ho pozorovat i u bakterií, přičemž hlavním příkladem je Lac Operon. E. coli Metabolismus, metabolismus sacharidů. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. ných bakterií, podporuje činnost kvasných bakterií, zabraňuje výskytu nádorů střeva, snižuje hladinu cholesterolu → zabraňuje infarktu - obsaženy především v zelenině, ovoci, obilninách. Metabolismus sacharidů: zásadní význam má glukóza, v krvi je stálá koncentrace glukózy 4,5 - 6 mmol/l, zvyšuje se po požití potravy. Nadbytečná glukóza se přeměňuje na glykogen - ukládá se v jaterních buňkách a v kosterním svalstvu Metabolismus sacharidů 1. Jaké množství sacharidů by měla obsahovat naše strava? Polysacharidy (škrob) jsou nezbytnou součástí naší stravy a... 2. Jaká je funkce sacharidů, proč jsou tak významné? Sacharidy slouží jako zdroj rychle uvolnitelné energie. D-ribosa a... 3. Odkud organismus získává.

Pro metabolismus živin platí: - živiny se mohou navzájem přeměňovat (bílkoviny jsou nezastupitelné - obsahují dusík, který žádná jiná živina neobsahuje) - všechny živiny jsou zdrojem E - přeměny neprobíhají izolovaně (meziprodukty přeměny jedné živiny důležité pro metabolismus jiných živin Otázka: Metabolismus mikroorganismů Předmět: Biologie Přidal(a): DoctorWho METABOLISMUS = soubor reakcí probíhajících v buňce, při kterých mkog získává energii a stavební látky. Intenzita metabolismu je velmi ovlivněna prostředím - pH, teplota, dostatek živin, vlhkost Rozdělení metabolismu Katabolismus Je to rozklad organických látek za současného uvolnění. Otázka: Sacharidy Předmět: Chemie Přidal(a): Čobis Sacharidy CUKRY, GLYCIDY, UHLOHYDRÁTY, UHLOVODANY, nejrozšířenější přírodní (organické) látky - největší podíl organické hmoty na Zemi obecný vzorec: Cn(H2O)m odtud starší nesprávné názvy (nejedná se o hydratovaný uhlík!!!) vznikají ve fotoautotrofních organismech (např. zelených rostlinách) z CO2 a.

Metabolismus sacharidů patří mezi metabolismy primární a základním metabolickým dějem, který probíhá v každé buňce lidského těla, je glykolýza. Sacharidy přijaté z potravy jsou v našem těle metabolizovány formou fosforečných esterů. K jejich následnému vstřebávání (nejde-li o nestravitelný polysacharid. Metabolismus (z řec.metabolé - změna, přeměna) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.Podle směru probíhající změny, která se s komplexní organickou molekulou děje, rozdělujeme metabolismus na anabolismus (výstavbový proces. Metabolismus sacharidů- monosacharid glukóza = pohotový zdroj energie (důležitá pro funkci mozku) 1. Zdroje glukózy v krvi-2. Glukóza je oxidována )Krebsův cyklus, dýchací řetězec) na. 3. V játrech a ve svalech se glukóza při nadbytku mění na. 4 Bazální metabolismus (BM) je přeměna látek probíhající za úplného tělesného i psychického klidu. Hodnota bazálního metabolismu se dá změřit a ukazuje, kolik tělo spotřebuje energie za určitou časovou jednotku pro své základní pochody (dýchání, srdeční činnost, činnost lidských orgánů atd.)

 1. Metabolismus sacharidů. Hlavní záložky. Zobrazit (aktivní záložka) What links here; 1. Vznik sacharidů. Sacharidy jsou přírodní látky, které vznikají z glukosy vytvořené při procesu zvaném fotosyntéza. Živočichové a lidé přijímají sacharidy potravou
 2. Metabolismus sacharidů. oxidace > CO 2 + H 2 O + ATP; oxidace glukózy: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 > 6CO 2 + 6H 2 O; slinivka břišní (inzulín, glukagon) 1 molekula glukózy > 38 molekul ATP; nevyužitá glukóza > ukládání v organismu jako polysacharidy (glykogen, rostliny - škrob) odbourávání glukózy
 3. okyseliny - organismus si je sám vytvoří (především ze sacharidů v játrech)- podíl v potravě - 15 % . Sacharidy.
 4. Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006). Bazální metabolismus (BM) Výdej energie je děj plynulý, jeho intenzita kolísá s aktivitou organismu. Část energie kryje tzv. bazální energetická potřeba, která je nezbytná pro zachování vitálně důležitých funkcí (srdeční akce, dýchání, vylučování
 5. biologie Created Date: 11/21/2011 7:41:26 PM Metabolismus sacharidů Metabolismus sacharidů Metabolismus sacharidů Metabolismus tuků Metabolismus tuků Metabolismus tuků Metabolismus bílkovin Metabolismus bílkovin Metabolismus bílkovin Pyramida zdravé výživy Zdravá výživa Choroby, onemocnění a poruchy Prevence onemocnění.
 6. Metabolismus sacharidů. Dílčí lekce. Přehled metabolismu sacharidů; Předchozí kapitola Další kapitola Další kapitol

Metabolismus sacharidů - Články a informace z různých

Přehled metabolismu sacharidů. Sacharidy jsou jednou z hlavních složek potravy. Jsou přijímány hlavně ve formě polysacharidů (škrob, glykogen, celulóza), poté ve formě disacharidů (hlavně sacharóza), nejmenším podílem jsou zastoupeny monosacharidy (glukóza, fruktóza, galaktóza) Biologie - Hormonální soustava * Ovlivňuje metabolismus bílkovin,tuků,sacharidů a minerálních látek.Uplatňuje se především v dětství a dospívání.Stimuluje činnost růstových chrupavek a podporuje zvětšování hmoty. tím.že zvyšuje jeho pohotovost a metabolismus

Biologie. 5, Metabolismus na buněčné úrovni. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,44 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX - metabolismus látek a energií v lidském těle: anabolické a katabolické reakce, trávení a metabolismus sacharidů, lipidů a proteinů, složení potravy, vitamíny - praktická část: schéma metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů . 22. Vylučovací soustava - anatomie a fyziologie vylučovací a kožní soustav

-metabolismus sacharidů význam : hlavní, pohotový zdroj energie v potravě je přijímáme ve formě monosacharidů (glukóza, fruktóza) - jsou vstřebány přímo střevní stěnou n Metabolismus sacharidů (2005) - Štípek S. Lipidy - klasifikace, význam, jednoduché lipidy (2013) - Fialová L. Struktura složených lipidů (2013) - Fialová L. Metabolismus lipidů - biosyntéza mastných kyselin (2013) - Fialová L. Metabolismus lipidů - odbourávání triacylglycerolů a mastných kyselin (2013) - Fialová L HORMONÁLNÍ REGULACE. působky - látky, které mají schopnost měnit činnost a metabolismus určitých buněk a orgánů (př. kyselina mléčná ve svalech - rozšiřování tepen) nejdůležitější působky - hormony. Hormony - produkty žláz s vnitřní sekrecí (=endokrimní žlázy) - mají regulační účine - ovlivňuje metabolismus bílkovin, tuků, sacharidů a minerálních látek - hyperfunkce: obří růst (gigantismus) - hypofunkce: trpasličí růst (nanismus

Metabolismus, metabolismus sacharidů, BI - Biologie

Metabolismus. Tuky, které se získávají krmením, se vstřebávají a tráví ve střevě. Triglyceridy jsou hydrolyzovány v dvanáctníku jako volné mastné kyseliny a 2-monoglyceridy. Následně jsou triglyceridy resyntetizovány ve střevní stěně a začleněny do chylomikronů. Tímto způsobem jsou schopny mobilizovat lymfatický proud heterodontní chrup - řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky; zubní vzorec: 2.1.2.3; mléčný chrup (20 zubů, chybí třenové) trvalý chrup (28-32 zubů

Biologie a chemie. ústní zkouška před zkušební komisí Biochemie - základní metabolické procesy (dýchání, fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin) 17. září 2020. Rychlé odkazy. Přijímací řízení. biochemie se vyvíjela na teoretických a experimentálních poznatcích biologie, fyziky, chemie, fyziologie a anato-mie a dlouho nenalézala své místo jako samostatná vědní disciplina. termín biochemie použil zřejmě poprv Metabolismus sacharidů - glukóza. Vzniká štěpením glykogenu, fruktózy a galaktózy. Úroveň hladiny glukózy je řízena inzulinem, adrenalinem a glukagonem. Glukóza je využívána oxidací na CO 2 a vodu. Metabolismus tuků - triacylglyceroly. Část tuků přicházejících do oběhu vrátnicovou žílou z trávící trubice se. Látkový a energetický metabolismus rostlin- metabolismus = neustálá přeměna látek a energií -> soubor chemických reakcí, probíhá neustále- v metabolismu rozlišujeme dva typy protichůdných reakcí (jsou spolu těsně propojeny a vzájemně se podmiňují):· anabolismus = (asimilace) = biosyntetické - skladné proces Metabolismus - z potravy všechny druhy sacharidů - štěpení na monosacharidy - glukóza - glykogen; Glykemie - stálá koncentrace glůkózy v krvi (4,5 - 6 mmol/l), hypoglykemie (snížená koncentrace cukru), hyperglykemie (zvýšená koncentrace cukru) Metabolismus lipidů. Význam - nejbohatší zdroj energie, zásobní látk

Biologie 1; Biologie 2; Bioterorismus; Farmaceutická mikrobiologie; Food microbiology; Geneticky modifikované organismy; Genové inženýrství Metabolismus sacharidů; Metabolismus lipidů. Biologie předpon a přípon nám pomáhají pochopit biologie termíny. Předpona (glyco-) se rozumí cukr nebo se vztahuje na látky, která obsahuje cukr. (gluko-neo-geneze): Proces výroby glukózy cukru z jiných než sacharidů zdrojů, jako jsou aminokyseliny a glycerolu, se nazývá (glykometabolismem): Metabolismus cukru a.

základní techniky molekulární biologie, rekombinantní technologie a jejich aplikace . Syllabus přednášek z biochemie 3. Bioenergetika a metabolismus (5 přednášek) základní koncepce přeměny látek a energie, rozdělení organismů podle Cytosol Metabolismus sacharidů, lipidů, aminokyselin a. Biologie. 9. Metabolismus živin. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,38 MB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX působky - látky, které mají schopnost měnit činnost a metabolismus určitých buněk a orgánů (př (Hormonální regulace, hormony, Biologie referát Samotný metabolismus se skládá z 2 druhů procesů: anabolické - skladné/syntetické procesy, kdy se z jednoduchých látek vytvářejí složitější. Jde o děje endergonické (závislé na nějakém ději, při kterém se uvolňuje energie) a docháží při nich k redukci substrátu

Přeměna látek a energií - metabolismus

 1. metabolismus sacharidů See: látková přeměna See also: biochemi
 2. metabolismus) představují cca 50-70% veškerých nároků, variabilní zbytek připadá na fyzickou aktivitu a termogenezi energie je uvolněna oxidací sacharidů, tukůa AK při pozitivní bilanci jsou přebytky uloženy jako zásoby formou glykogenu, tuku proteiny představují rovněž jistou energeticko
 3. Více jak 60% lidského těla tvoří voda a mnoho pochodů v těle probíhá ve vodném prostředí. Ztráty vody v lidském těle jsou nahrazovány pitím a jídlem. Mnoho potravin, jako například ovoce a zelenina, obsahuje především vodu. Voda se také tvoří v těle jako výsledek metabolismu sacharidů- cukrů, tuků a bílkovin
 4. tř. 17. listopadu 1192/12 771 46 Olomouc Czech Republic tel.: +420 585 634 406 email: orgchem@upol.c
 5. Ketodieta a strava založená na vysokém příjmu tuků a bílkovin bez sacharidů je pro většinu lidí nepřirozená a zdraví škodlivá. Jedinou cestou k trvalé štíhlosti je přirozené následování biologie našeho těla. Kdo chce mít normální postavu a nehladovět, musí mít rychlý metabolismus
 6. jarry166 stránky > Biologie člověka > přeměna látek - metabolismus. přeměna látek - metabolismus. metabolismus sacharidů; metabolismus tuků.

Metabolismus - biologie, online sešit

Metabolismus - Biologie pro všechn

Metabolismus sacharidů: pyruvátdehydrogenázový komplex, začátek glukoneogeneze (přeměna pyruvátu na OAA) Metabolismus mastných kyselin: β-oxidace MK (Linnenova spirála), syntéza.. Sacharidy - maturitní otázka z chemie Biologie-chemi Bc. Tereza Večeřová Diplomová práce Metabolismus sacharidů (se zaměřením na člověka) Metabolism of sacharides (focusing on human Obsah: glykolýza; glukoneogeneze; laktát-Coriho cyklus, pyruvát-glukóza-alaninový cyklus; metabolismus fruktózy a galaktózy; Kahoot! - interaktivní test z modelových otáze

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy buněčného metabolismu a jeho regulacemi. Na základě obecných principů biochemické termodynamiky budou probírány základní dráhy metabolismu sacharidů, mastných kyselin a aminokyselin

Biologie považuje metabolismus a energii za takovou věc jako katabolismus. Tento termín se týká metabolických procesů, při kterých dochází k rozdělení velkých částic tuků, aminokyselin a sacharidů. Během katabolismu se objevují jednoduché molekuly, které se podílejí na reakcích biosyntézy Murray I 2 Voda a pH Peter I. KenneUy a Victor IV' Rodwcll 7 CAST I STRUKTURA A FUNKCE PROTEINU A ENZYMŮ CAST I) BIOENERGETIKA A METABOLISMUS SACHARIDŮ A LIPIDŮ 3 Aminokyseliny a peplidy Peter /. Kertnelly a Victor VV Rodwcll 16 4 Proteiny: určeni primárni struktury Peter I. Kennelly a Victor W Rodwcll 24 5 Proteiny: vyiií úroveň. Přeměny pyruvátu. Pentosový cyklus, glukoneogenesa. UDP deriváty sacharidů, metabolismus glykogenu. Metabolismus galaktosy a fruktosy. Metabolismus lipidů, oxidace a tvorba mastných kyselin. Laboratorní metody biochemie. Metabolismus membránových lipidů, lipoproteiny, steroidy. Metabolismus aminokyselin. Nukleotidy, chemie a biologie Definice sacharidů a jejich rozdělení, odvození cyklických vzorců minosacharidů, optická izomerie sacharidů, enantiomery a anomery, glykosidická vazba, chemické vlastnosti sacharidů, metabolismus sacharidů, glykolýza, fotosyntéza, význam sacharidů pro výživu. 27. Bílkovin

Struktura a funkce sacharidů. Struktura a funkce lipidů. Izoprenoidy a steroidy. Biomembrány. Enzymy. Aktivní centrum, specifita a mechanismus účinku, Koenzymy a prostetické skupiny. Vitamíny. Enzymová kinetika- vliv vnějších a vnitřních faktorů na enzymovou reakci. Regulace enzymové aktivity. Metabolismus. Katabolismus a. Metabolismus sacharidů a lipidů. Metabolismus proteinů. Energetický metabolismus. Obecné principy endokrinních funkcí. Funkce hypothalamo-hypofyzárního systému. Hormony štítné žlázy. Regulace metabolismu vápníku. Endokrinní pankreas. Biologie pro psychology a pedagogy. 2. vydání. : Portál, Praha, 2007. 420 s. ISBN 978. Množení virů v laboratorní kultuře se podařilo zastavit pomocí inhibitorů těchto procesů. Jednou z látek, která takto zaúčinkovala, byla i obyčejná 2-deoxy-D-glukóza, která narušuje metabolismus sacharidů (vstupuje do příslušných procesů namísto glukózy, ale reakce se pak v určitém místě kaskády zastaví) Vitamin B1 (thiamin) Zdroje: kvasnice, pšeničné klíčky, obiloviny, luštěniny, vepřové maso, játra Funkce: ovlivňuje výrazně metabolismus sacharidů Projevy nedostatku: anorexie, celková slabost, neschopnost koordinovat svalovou činnost, abnormální citlivost nervů, ztráta tělesných tkání, bolesti svalů, potíže při.

27. Trávicí soustava živočichů a člověka Základní mechanismy zpracování živin, vývoj a stavba trávicího traktu živočichů, trávicí žlázy a jejich funkce; trávicí soustava člověka, fyziologie trávení, metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin, zásady zdravé výživy, vitamíny, choroby trávicí soustavy. 28 Všechna výuka probíhá v reálném čase online na platformě Google Meet formou krátkých přednáškových bloků proložených interaktivními prvky a testy k procvičení pro studenty.. Na všechny lekce je možné se přihlásit jednotlivě.Vyber si z témat genetiky, biochemie a biologie člověka vypsaných níže

Metabolismus sacharidů - glukóza - přítomna ve všech tělních tekutinách - zvyšuje se po požití potravy - nadbytečná se přeměňuje na glykogen, který se ukládá v jaterních buňkách a v kosterním svalstvu - podle potřeby se zpět rozkládá na glukózu -> ta dále na jednodušší látk Sekundární metabolismus zahrnuje jedinečné metabolické dráhy, které umožňují vytvořit obrovské množství látek (více či méně složitých chemických struktur), které z obecného metabolismu neznáme. [Do obecného metabolismu se obvykle zařazuje a) metabolismus sacharidů (včetně Krebsova cyklu a energetickéh

Buněčný metabolismus (základní dráhy) - Biomach, výpisky z

METABOLISMUS SACHARIDŮ Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 136 s. ISBN 80-716-8234-9 Biologie. Dýchací, trávicí a kožní soustava + metabolismus. - tvorba tuků ze sacharidů - dusík je převáděn na močovinu - syntéza plazmatických bílkovin Bazální metabolismus - látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném. i duševním klidu METABOLISMUS CUKRŮ = SACHARIDŮ. Nejsnáze získatelný a rychle využitelný zdroj energie. Jsou klíčové pro nervovou tkáň a kosterní svaly. V přijaté potravě jsou ve formě polysacharidu (hlavně škroby) a disacharidů (sacharóza). Konečným produktem jejich štěpení jsou monosacharidy - glukóza, galaktóza a fruktóza Maturitní témata z biologie 1. Obecné vlastnosti živých soustav - obecné vlastnosti živých soustav; chemické význam a metabolismus tuků, sacharidů, bílkovin, vitamíny, minerální látky, voda, katabolismus, anabolismus, bazální metabolismus, energetický příjem a výdej, enzymy a hormony podílející se metabolismu.

Biologie ryb - trávicí soustava 2.část. 8.4.2017 - Tomáš Lotocki. V druhé části našeho povídání o trávicí soustavě ryb si nejprve představíme tzv. přídatné trávicí žlázy, tvořené u ryb játry a slinivkou břišní, a poté se zaměříme na specifika výživy a potravního chování ryb - tedy na témata, která se bezprostředně dotýkají i nás sportovních. chemickými reakcemi. vychází z poznatků biologie, chemie, fyziky, fyziologie anatomie. Jako samostatná vědní disciplína se formovala na základě několika teorií. buněčná teorie - v roce 1847 byla schleidem a schwannem formulována do 4 základních konstatování, a to ž soustavy. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin. Výživa a vitamíny. 20. Stavba a funkce vylučovací soustavy člověka. Fylogeneze vylučovací soustavy. Stavba a funkce močového ústrojí, tvorba a chemické složení moči, řízení a choroby vylučovací soustavy. Kůže. 21. Stavba a funkce rozmnožovací soustavy člověka Dějiny biologie 1. energie a informací dovnitř a ven dynamická rovnováha → ustálený stav Pravá rovnováha → smrt organismu Metabolismus • Obecné znaky metabolismu • Získání a využití energie - bioenergetika • Buněčné dýchání (glykolysa + CKC + oxidativní fosforylace) • Biosynthesa sacharidů + fotosynthesa. Metabolismus látek . o katabolismus (štěpení-> uvolňování E). o anabolismus (potřeba E -> syntézy)- metabolismus sacharidů: 1.GLYKOLÝZA. o Štěpení glukózy -> nejjednodušší -> umí všichni. o probíhá v cytoplazmě. o glykolýza probíhá anaerobně (bez přístupu O 2). o další štěpen

Chemická struktura sacharidů, klasifikace a funkce / Biologie

Záhada zvaná bazální metabolismus: Jak hubnout zdravě a bez jo-jo efektu Život není fér, zaslechla jsem nedávno v šatně po hodině cvičení. Následoval příběh, v kterém dotyčná paní vyprávěla, jak pečlivě se věnuje stravování - a přesto je celý její život boj s ručičkou na váze 4. Metabolismus sacharidů a diagnostika jeho poruch. 5. Metabolismus lipidů a diagnostika jeho poruch. 6. Metabolismus dusíkatých látek (aminokyselin, purinů, nukleotidů) a diagnostika jeho poruch. 7. Krev, bílkoviny krevní plazmy, diagnostika zánětu a kardiovaskulárních chorob. 8. Enzymy a stanovení jejich aktivity, imunitní. Obecná biologie (stavba prokaryontní a eukaryotní buňky, buněčné organely) iochemie (metabolismus sacharidů, bílkovin a tuků) Organická chemie (uhlovodíky, organické kyseliny, aminokyseliny, bílkoviny sacharidy, lipidy Metabolismus a teplota, výhody a omezení ektotermie a endotermie, evoluce endotermie. Fenotypová plasticita (aklimatizace) a adaptace jako přizpůsobení se podmínkám prostředí, behaviorální a fyziologická přizpůsobení jednotlivým faktorům: teplota, osmotické prostředí, výměna plynů, periodicita podmínek (dormance, migrace) Maturitní témata z biologie 1) Biologie jako věda, základní vlastnosti živých soustav, chemické složení buňky 2) Buňka a její stavba metabolismus sacharidů, bílkovin, lipidů - trávicí žlázy, význam jednotlivých enzymů trávicích žlá

Trávicí soustava - Biologie - Maturitní otázk

Biochemie - vzdělávací portál, Metabolismus sacharidů

Biologie člověka - Metabolismus

Stáhněte si Biologie Kvíz Vzdělávací Hra zábavná hra a získávat nové znalosti mnohem rychleji! Musíte revizi svého obecné znalosti z biologie - získat více než 300 náhodných kvízových otázek ze všech oborů biologie: Biochemie, buněčnou biologii, embryologie, fyziologie, botaniky, zoologie, Evolution atd Řízení metabolismu sacharidů a lipidů z hlediska energetického metabolismu. Hormony a signální dráhy ovlivňující metabolismus sacharidů a lipidů. Inzulín, glukagon. Koordinace systémových v medicíně. Přístup ke studiu genetické informace. Typy mutací. Přehled průběhu praktika z molekulární biologie: biologie DPD. 4. Sacharidy, metabolismus sacharidů 5. Lipidy, metabolismus lipidů 6. Nukleové kyseliny 7. Metabolismus proteinů a aminokyselin 8. Výživa a metabolismus 9. Barviva 10. Principy regulace biochemických reakcí - hormony 11. Metabolismus minerálních látek 12. Vnitřní prostředí 13. Biochemické funkce buňk

Metabolismus mikroorganismů - maturitní otázka z biologie

Bazální metabolismus. Organismus klade nároky na živiny i v úplném klidu. Tuto skutečnost charakterizuje BAZÁLNÍ METABOLISMUS. Intenzita metabolických dějů v organismu, charakterizovaná výdejem energie v klidu za přesně stanovených podmínek ( vleže, na lačno, při fyziologické teplotě těla a neutrální teplotě okolí Biologie & Chemie pro všechny Všichni milují přírodní vědy Úvodní stránka > Materiály ke studiu > Gymnázium > 4. ročník Des > CHEMIE. Vyhledávání Hledat: CHEMIE. 1. Vitamíny doc, pdf. 2. Hormony pdf. 3. Metabolismus - sacharidy, metabolismus sacharidů.pptx (5 MB) 4. POLYMERY-studenti.pdf (532,5 kB) 5. Barviva + pigmenty. 6

Sacharidy - maturitní otázka (2) Biologie-chemie

Metabolismus sacharidů, lipidů a dusíkatých látek Biologické membrány, aktivní a pasivní transport částic, přenos informace přes membránu Role ATP v metabolismu, dýchací řetězec a oxidační fosforylace, fotosynthesa Základy genového inženýrství (rekombinantní technologie). Přenos a exprese genetické informace Teorie k masérskému kurzu - Může se hodit i k maturitě z biologie Buňka, krev, mízní systém, metabolismus, biokatalyzátory, základy anatomie, dýchací systém, kůže - Ochrana přírody - Referát - Mechy - Referát - Vitamíny - Přehled základních vitamínů, jejich význam, výskyt a možné potíže při nedostatku - Spánek ry Okruhy k MZ z BIOLOGIE pro školní rok 2012/2013, 4.A. Obecné vlastnosti živých soustav. Proteiny v živých soustavách. Sacharidy v živých soustavách. Metabolismus sacharidů, fotosyntéza. Lipidy v živých soustavách. Buňka. Nebuněčné a prokaryotické organismy. Prvoci a chromista. Stavba těla a životní funkce rostlin. Houby. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.Přihlášení Titulní stránka. Kalendá Biologie ekosystémů; Entomologie; Fyziologie a vývojová biologie; Hydrobiologie; Infekční biologie; Molekulární a buněčná biologie a genetika; Parazitologie; Vzdělávání v biologii; Zoologie ; Rigorózní řízení ; Nabídka zahraničních stáží; Zprávy garantů oborů; Údaje pro hrazení poplatků; Pracovní nabídky pro.

Jak vlastně probíhá metabolismus sacharidů

buněčný metabolismus See: látková přeměna See also: biochemi Jak známo, některé rostliny dokáží získávat dusík za pomoci symbiotických bakterií u svých kořenů (rhizobie). Až dosud se předpokládalo, že taková symbióza má poměrně přímočarý průběh, kdy bakterie dodávají amonné ionty vzniklé fixací vzdušného dusíku a rostliny jim za to poskytují organické sloučeniny uhlíku (hlavně karboxylové kyseliny) Zpracování živin. Metabolismus a biosyntéza lipidů, biomembrány. Metabolismus sacharidů, anaerobní a aerobní glykolýza. Fotosyntéza. Tvorba močoviny jako produktu odbourávání bílkovin. Energetické srovnání živin. Využití uvolněné energie. 3h 24.4.2020 Biologie (Bártová) Cytoskelet. Pohyb aktivní a pasivní

Kapitola 5 - Metabolismus sacharidů Kapitola 6 - Metabolismus aminokyselin Kapitola 7 - Metabolismus lipidů Kapitola 8 - Metabolismus cholesterolu, ikosanoidy Kapitola 9 - Citrátový cyklus Kapitola 10 - Respirační řetězec, reaktivní formy kyslíku, antioxidanty Kapitola 11 - Nukleové kyseliny Zdroj Metabolismus lipidů a diagnostika jeho poruch, metabolismus dusíkatých látek (aminokyselin, purinů, nukleotidů) Vlastnosti a stanovení sacharidů v klinické laboratoři BUBNOVÁ, Eva et al. Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie: praktická cvičení a semináře. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2005. 324 stran. M2 Metabolismus sacharidů - trávení, resorpce: video zde: 2 min 30 s: M3 metabolismus glukosy - glykolýza: video zde: 2 min 34 s: M4 Metabolismus glukosy - pyruvát: video zde: 6 min 5 s: M5 Metabolismus glukosy - shrnutí: video zde: 2 min 30 s: M6 Metabolismus lipidů - B oxidace MK: video zde: 2 min 20 s: M7 Metabolismus lipidů. 3+- Cr - esenciální pro normální metabolismus sacharidů a lipidů - blahodárné účinky na regulaci insulinu, kardiovaskulární nemoci (nižší hodnoty pro diabetiky) - s věkem hladina klesá Cr3+ doplňky doporučeny těhotným ženám u kterých byl diagnostikován gestační diabetes !!! Vybrané rostlinné přípravky a nutraceutik Atom; Periodická soustava prvků; Chemická vazba a vlastnosti látek; Chemické reakce; Chemická rovnováha; Vodík, kyslík, vzácné plyny; Halogen HCA je extrakt indické rostliny Garcinia cambogia, který moduluje metabolismus sacharidů. HCA je pro mnohé neznámým přípravkem - spalovačem. HCA vám nezaručí rychlé hubnutí bez námahy. HCA je spolehlivý pomocník při hubnutí, musíte však mít dostatek pohybu a začít se racionálně stravovat

 • Tragicka nehoda prachatice.
 • Evangeliář oty iii.
 • Zdravá záda cviky.
 • Studium dentální hygieny diskuze.
 • Samopal thompson hračka.
 • Odkud pochází chmel.
 • Francouzský buldoček štěně.
 • Kuře na paprice bez smetany.
 • Transparentní účet 2801620794 2010.
 • Boo hund priser.
 • Cranberries my dreams.
 • D manosa cena.
 • Evangeliář oty iii.
 • Rouško u hub.
 • Tvarohové koláče s drobenkou.
 • Chewbacca hračka.
 • Protein wikipedie.
 • Letuska last minute.
 • Karty cesta k sobě.
 • Macbook nvram.
 • Světové ekonomické fórum 2017.
 • Cesta do ameriky 2 csfd.
 • Cold brew preklad.
 • Obscure promotion recenze.
 • Osm extracts.
 • Penicillium marneffei cz.
 • Light year to km.
 • Stanovení aktivity cholinesterázy.
 • Pulpitida.
 • Lipový čaj.
 • Chov křepelek v bytě.
 • Kdy vyvěsit vlajku eu.
 • Perseus běchary.
 • Westernové sedlo natowa.
 • Amotio retinae.
 • Šalamoun ilustrace.
 • Syrove jednohubky s hroznom.
 • Baby club hrošík.
 • Star trek filmová série.
 • Youtube šmoulové vánoce.
 • Andělská věštba.