Home

Lipnice luční

Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a pastevních porostů. Je šlechtěna a pěstována ve velkém počtu odrůd. Má velmi pomalý počáteční vývoj, od třetího užitkového roku je konkurenčně silná. V travních porostech zaplňuje prázdná místa po odumření méně vytrvalých druhů a snižuje tak. Výskyt: Hojně je rozšířená v Evropě. Dále roste v mírném pásu Asie, v severní a jižní Africe, Severní a Jižní Americe a Austrálii. V České republice se vyskytuje od nížin až do hor. Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a pastevních porostů Lipnice luční Poa pratensis. Poa pratenis je latinský název pro trávu, která nese české jméno Lipnice luční. Jako všechny traviny i tato patří do čeledi Poaceae - lipnicovité. Je rozšířená v Evropě, v Asii a severní Africe. Mezi místa, kde se Vše o produkt

Lipnice luční . Lipnice luční . Poa pratensis . Řád: lipnicokvěté (Poales, syn. Graminae) Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Vytrvalá, téměř 1 m vysoká trsnatá tráva; stébla krátce vystoupavá nebo přímá, hladká, oblá, s podzemními výhonky. Čepele ploché, žlábkovitě složené nebo svinuté, stébelné listy zpravidla. Česká jména: lipnice luční (Kubát 2002) Slovenská jména: lipnica lúčna (Marhold et Hindák 1998) Čeleď: Poaceae Barnhart - lipnicovité Rozšíření: Roste v rozsáhlých částech Evropy, v Asii a severní Africe. Nepůvodní je v celé řadě dalších oblastí, např. v téměř celé Severní Americe, ale i na jihu Jižní Ameriky, v jižní Africe, či na ostrově Tristan. Upozornění: Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení

Lipnice luční | PYLY

čeština: ·rostlina z čeledi lipnicovitých (Poa pratensis) Lipnice luční je součástí trávníků.··rostlina angličtina: Kentucky bluegrass, smooth meadow-grass francouzština: pâturin des prés němčina: Wiesen-Rispengras s polština: wiechlina łąkow Lipnice roční. Lipnice je často součástí smění pro okrasný trávník, ale pozor to jsou odrůdy lipnice luční. My dnes mluvíme o jednoleté Lipnici roční, a to je plevel. Do trávníku nepatří. Lipnice roční (Poa annua) je drobná, trsnatě rostoucí tráva Stránky ZŠ Lipnice n.S. Stránky spolku Lipničáci; Stránky ČRS Lipnice n.S. Stránky SDH Lipnice n.S. WWW počítadlo této stránky říká, že jste návštěvník číslo (pozor - počítáno ale až od 1.7.2004 lipnice. Na této stránce jsou výsledky na dotaz lipnice v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Lipnicovité (Poaceae) je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré (Poales).Pro čeleď je povolen alternativní název Gramineae.V češtině jsou obecně označovány jako trávy.Všechny pravé trávy patří do této čeledi, travám podobné rostliny z jiných čeledí, jako např

lipnice luční (Poa pratensis) Obecná charakteristika: Velmi nízká, výběžkatá tráva vytvářející podzemní výběžky; Čepel 2-6 mm široká (liší se podle odrůdy) Vytrvalost v porostu 6-8 let (záleží na stanovišti a zátěži porostu Zato lipnice luční (Poa pratensis) je všude plno. Tato vytrvalá a přizpůsobivá rostlina se spokojí se sušší půdou a je schopna růst ve všech polohách do 2000 m. Přežila dokonce i na Antarktidě. Na výběžkatém stvolu se tvoří malé ochmýřené obilky, které často po vypadnutí zůstávají viset ve spleti dlouhých.

POA PRATENSIS L

Jaké luční květiny najdete na květnaté louce Hadinec obecný (Echium vulgare) Asi 30-100 cm vysoká rostlina s modrými květy. Je to dvouletka, prvním rokem vytváří pouze listovou růžici, kvete až v druhém roce. Vykvétá od května až do září. Roste na mezích, úhorech a slunných loukách, i jako plevelů na polích Travní semena kombinujeme v konkrétních směsích tak, aby trávník, který vyroste, odpovídal co nejvíce potřebám na danou směs. Luční směsi jsou dostatečně bohaté na květy, hřištní travní osivo má vysoké zastoupení jílku vytrvalého a lipnice luční, pastevní travní směsi zase srhy laločnaté nebo kostřavy luční Postranní nerv mezi hřbetním a bočním kýlem je na rozdíl od lipnice bahenní zřetelně patrný Pluška S dlouhou hlubší rýhou, okraje horní části se zoubk Kulturní trávy se širším listem (např. kostřava rákosovitá, kostřava luční, srha laločnatá), které v trávníku složeném většinou z převážně úzkolistých (trávníkových) odrůd jílku vytrvalého, kostřavy červené a lipnice luční, působí velmi cizorodě, se dostávají na založený trávník většinou z.

Poa pratensis - Botanická fotogalerie - Prohlížení a vyhledávání fotografií rostli Luční rostliny - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c lipnice luční hlavní strana: Čeleď Poaceae lipnicovité : Typ plodu obilka : Životní forma hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země : Doba květu květen, červen, červenec, srpen: Výškový stupeň nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory: Bioto Poa pratensis subsp. angustifolia (Lipnice luční úzkolistá) Čepele užší než 2 mm; Uplatnění na suchých stanovištích a v řidších, suších lesích; Ekologické požadavky. Široká ekologická amplituda. Širokolisté formě nejlépe vyhovují louky a pastviny, úrodné, intenzivně hnojené stanoviště s dostatkem vláhy.

LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L

Lipnice luční PYL

lipnice luční hlavní strana: Čeleď Poaceae lipnicovité : Typ plodu obilka : Životní forma hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země : Doba květu květen, červen, červenec, srpen: Výškový stupeň nížiny, pahorkatiny, podhůří, hory: Bioto Všechny informace o produktu Květina Lipnice luční - Poa pratensis, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Lipnice luční - Poa pratensis Lipnice luční je jednoděložná rostlina náležící do čeledi lipnicovité . Patří k nejvytrvalejším trávám s pomalým vývojem. Je velmi přizpůsobivá a odolná Lipnice luční - Poa pratensis. 20.08. 2019 18:08 #40164. Lipnice luční - Poa pratensis Středně vysoká vytrvalá výběžkatá tráva, velmi obecná ve všech travnatých porostech. Je to důležitá pícnina. Doba květu: květen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Poa pratensis L

Lipnice luční - Poa pratensis Zahradnictví FLO

Lipnice cibulkatá: Vytrvalá trsnatá rostlina z čeledi lipnicovitých, vysoká obvykle 10-30 cm. Jméno má podle toho, že ztvrdlé dolní části listových pochev vytvářejí na bázi stébel cibulku. Zajímavá je svojí živorodostí (viviparií): často totiž nekvete, ale klásky se přeměňují na rozmnožovací pupeny, což činí. luční tráva na 4 písmena: bika: správně: luční tráva na 7 písmen: bojínek: správně: luční tráva na 8 písmen: kostřava: správně: luční tráva na 7 písmen: lipnice: správně: luční tráva na 5 písmen: ovsík: správně: luční tráva na 6 písmen: psárka: správně: luční tráva na 4 písmena: srha: správn Grime (1974, 1979) rozlišil tři základní ekologické strategie rostlin: kompetitivní strategii (C), výhodnou na stanovištích, která mají dostatek zdrojů, podmínky nejsou extrémní a narušování je omezené; stres toleranční strategii (S), výhodnou na stanovištích s nedostatkem zdrojů, extrémními podmínkami, ale omezeným narušováním; a ruderální strategii (R. Syn.: Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Arcang. Česká jména: lipnice luční úzkolistá (Opiz 1852, Dostál 1950), lipnice úzkolistá (Kubát 2002) Slovenská jména: lipnica lúčna úzkolistá (Dostál 1950), lipnica úzkolistá (Marhold et Hindák 1998) Čeleď: Poaceae Barnhart - lipnicovité Rozšíření: Rozsáhlé části Evropy, Asie, severní Afriky

Lipnice luční :: Herbář Mirda

 1. Druh lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) je blízce příbuzná lipnici luční a někteří autoři pochybují o taxonomické hodnotě druhu. Obsazuje sušší stanoviště a má na rozdíl od lipnice luční štětinovitě svinuté listy. Dalším blízce příbuzným druhem je lipnice namodralá (Poa humilis, syn. Poa sucaerulea), kterou.
 2. Lipnice luční (Poa pratensis L.) Lipnice luční má dlouhé podzemní výběžky (rhizomy). Její trsy jsou řidší, na 1 m 2 vytváří trávníkové odrůdy kolem 90 000 výhonků. Patří k širokolistým druhům. Šířka listové čepele kolem 1,8 mm omezuje její využití v okrasných trávnících
 3. lipnice luční (Poa pratensis) - 6 poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) - 3 psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) - 0,5 tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) - 2 trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) - 2 třeslice prostřední (Briza media) - 3

lipnice luční Poa pratensis L. Vědecká jména Poa pratensis L. - platné jméno . Angličtina Smooth Meadow-grass - hlavní jméno pro Poa pratensis L. English Meadowgrass - zdroj dat . Kentucky Blue-grass v USA. Kentucky Bluegrass. lipnice luční (Poa pratensis) - 3,5 metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) - 0,5 psárka luční (Alopecurus pratensis) - 1,5 psineček obecný (Agrostis capillaris) - 1 tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) - 2 trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) - Lipnice bahenní Poa palustris L. Lipnice luční (úzkolistá) Poa pratensis L. Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect Rostliny na loukách Urči názvy rostlin..

Ekotypy lipnice luční (Poa pratensis L.) z USA a Evropy a odrůdy Slezanka, Bohemie, Moravanka a Harmonie, vyšlechtěné na ŠS Hladké Životice byly analyzovány PAGE elektroforézou pro stanovení profilů esteráz (3.1.1.1.) Lesní rostliny - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c This page was last edited on 27 February 2018, at 19:04. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply lipnice luční (Poa pratensis) - 2 lipnice smáčnutá (Poa compressa) - 1 mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) - 0,5 psineček obecný (Agrostis capillaris) - 0,5 smělek jehlancový (Koeleria pyramidata) - 1 smělek štíhlý (Koeleria macrantha) - 1 sveřep vzpřímený (Bromus erectus) -

LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L

lipnice luční; Lipnice roční - Poa annua; Lipnice luční - Poa pratensis; Lipnice v trávníku; Lipnicovité - Poaceae; Plíseň sněžná - Fusariu detail jazýčku lipnice luční. Tato stránka je herbářovou položkou druhu Poa pratensis. Zaznamenává data, kdy a kde rostlina kvetla. Dále obsahuje klíč (informace sloužící k určení rostliny). Pokud chcete pomoci se zaznamenáváním dat pro tuto nebo jakoukoli jinou rostlinu,. lipnice botan. Na této stránce jsou výsledky na dotaz lipnice botan. v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

POA PRATENSIS L. - lipnice luční / lipnica lúčna BOTANY.c

20 % lipnice luční Krasa 10 % psineček tenký Golf (Teno) 10 % jílek vytrvalý Sport (Bača) Doporučený výsevek 15 g/m2 3. Směs pro vlhčí, středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou 15 % kostřava červená trsnatá Ferota 10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana 10 % kostřava červená trsnatá Valašk This page was last edited on 17 December 2019, at 12:31. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply AROS-osiva s.r.o. Trousilova 1, 182 00 Praha 8 Tel.: +420 284 681 652 E-mail: info@aros.c Lipnice luční - Poa pratensis. Silnými stránkami lipnice luční jsou odolnost vůči sešlapání, tolerance vůči zimě a výborný vzhled po sečení. Slabší stránkou je pomalejší vzcházení, které trvá 3 až 4 týdny. Lipnice luční je v kombinaci s jílkem vytrvalým vhodná především pro intenzivně zatěžované trávníky Lipnice bahenní . ROŽNOVSKÁ. Středně pozdní odrůda středního vzrůstu, vhodná pro pastevní, ale i luční využití. Jarní růst je pomalý, po sečích hustě obrůstá. Přednosti: Rychlé zapojení porostu, vytrvalost. Odolná proti napadení plísní sněžnou

Lipnice luční - Řešení pro zemědělstv

Travni smes lipnice lucni. Nalezeno: 90 produkt Směs travní luční 500g . Pro zakládání víceletých travních porostů určených především pro produkci sena. 120 Kč . Více informací . Travní směs - Luční 1 kg. Podíl lipnice hajní a poháňky hřebenité umožňuje vyšší výšku sečení i méně intenzivní přístup při ošetřování trávníku, např. v lesoparcích, sadech a dalších lokalitách s nedostatkem slunečního svitu. kostřava červená, jílek vytrvalý, poháňka hřebenitá, lipnice luční, lipnice hajní: 90,- GOLFOV

lipnice luční - Wikislovní

 1. kostřava luční (Festuca pratensis) - 3. lipnice hajní (Poa nemoralis) - 1,5. lipnice luční (Poa pratensis) - 3,5. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) - 0,5. psárka luční (Alopecurus pratensis) - 1,5. psineček obecný (Agrostis capillaris) - 1. tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) - 2. trojštět žlutavý (Trisetum.
 2. Travní směs s 40% podílem lipnice luční. Lipnice výrazným způsobem zlepšuje kvalitu trávníku, avšak prodlužuje čas potřebný na plné zapojení trávníku po dosev. Směs lze použít i na výsevy nových, zatěžovaných travnatých ploch. Balení: 25 kg. Výsevek: 30-40 g / m
 3. Lipnice luční - Poa pratensis odolnost vůči sešlapání tolerance vůči zimě výborný vzhled po sečení pomalé vzcházení (3 až 4 týdny) Lipnice je v kombinaci s jílkem vhodná pro intenzivně zatěžované trávníky
 4. luční, lipnice luční) - Středně vytrvalé - vydrží v porostu 4 až 7 let (ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý) - Krátkodobé - dávají dobré výnosy již v prvním roce, z porostu rychle ustupují (jílek mnohokvětý)
 5. kolénkatá, lipnice obecná, psineček psí aj.) - s podzemními výběžky (rhizomy; Lipnice luční, psárka luční, kostřava červená pýr plazivý, aj.) Popis rostlinného těla trav. Morfologie - vnější stavba rostlinného těla, nauka o vnější stavbě rostlinného těla
 6. Komponenty této směsi snášejí částečné zastínění západních a severních svahů, vhodné jsou i pod solitérní dřeviny. Složení: jílek vytrvalý 2n 25 %, lipnice luční 5 %, kostřava červená DV 40 %, kostřava červená T 10 %, lipnice hajní 10 %, poháňka hřebenitá 5 %, kostřava ovčí 5 %
Určení druhu u 3 travin

Likvidace ježatky a lipnice luční v okrasném trávník

lipnice luční Poa pratensis L. kvete: květen-srpen výška: 6 0-120 cm. louky, pastviny, sady, travnaté stráně, světlé listnaté lesypodél cest, paseky. horní list <<seznam čeledí<< VV-3/2 okrasná směs do sucha bez lipnice luční vytváří velmi homogenní a mimořádně úzkolistý porost, nenáročný na vláhu a na živiny (tzv. low-input trávník). Složení směsi pouze z kostřav červených a ovčích umožňuje ošetřit porost po zásevu selektivními graminicidy proti trávovitým plevelům a získat tak.

Lipnice nad Sázavo

 1. Travní směs Park dobře snáší střední zátěž a sešlapávání. Po zasetí rychle vzchází a nevyžaduje intenzivní ošetřování. Složení: jílek vytrvalý 2n 30 %, lipnice luční 10 %, kostřava červená DV 34 %, kostřava červená T 21 %, kostřava ovčí 5 %
 2. Travní směs - luční Standardní luční směs rozšířená o vytrvalejší druhy. Poskytuje až 3: 0,25 kg 0,5 kg 1 kg 2 kg: 64 Kč 112 Kč 178 K
 3. Projekt slouží alergikům i lékařům.Poskytuje pravidelné týdenní pylové zpravodajství, přehledně zobrazuje pylový kalendář s intenzitou pyl
 4. Kostřava luční 20 % Festulolium jílkové 15 % Festulolium kostřavové 10 % Jílek vytrvalý SR / P 10 % Bojínek luční 10 % Lipnice luční 9 % Jetel luční 2n 9 % Luční směs, do které byl zakomponován jako krycí plodina jílek jednoletý, který zajistí dostatečné množství píce hned v prvním roce zásevu
 5. lipnice - křížovkářský slovní

Lipnicovité - Wikipedi

Poa pratensis - Wikimedia CommonsLIPNICE ROČNÍ (Poa annua LPsárka luční | PYLYBojínek luční | PYLY
 • Náměšť na hané festival 2019.
 • Humvee for sale.
 • Fitbit app gallery.
 • Maastricht portal.
 • Hyperplazie sliznice dělohy.
 • Erecept aplikace pro pacienty.
 • Sticky notes slunecnice.
 • Nenáročné rostliny na zahradu.
 • Prenos dat z iphone na iphone.
 • Partizan beograd.
 • Zastrcka.
 • Sbs modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou.
 • Gel pod radiofrekvenci.
 • Primalex plus cena.
 • Bahrain vlajka.
 • Epilepsie u psů příznaky.
 • Léky na nespavost v těhotenství.
 • My way akordy.
 • Potato blight.
 • Bazar traktorů zetor.
 • Číslo 10 v numerologii.
 • Most přes öresund.
 • Výprodej oblečení tesco.
 • Australský antigen.
 • Konturování.
 • Křesťanský kalendář.
 • Bio krb recenze.
 • Paserak the mule 2018.
 • Vanessa morgan instagram.
 • Diplom pro děti vzor.
 • Náměstí republiky ostrava trolejbusy.
 • Masáž břicha na hubnutí.
 • Botox plzeň diskuse.
 • Zánět tenkého střeva.
 • Glandulární cystická hyperplazie.
 • Duplex žil.
 • Maté rancho.
 • Zimní pneu 185/65 r15 bazar.
 • Slavni astronauti.
 • Elektricke kladivo.
 • Kavárna liberec.