Home

Národní obrození literatura

Národní obrození 1. a 2. fáze. Příčiny národního obrození: v českých zemích absolutismus za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II., podporovali osvícenské myšlenky, které jim napomáhaly udržet absolutismus, za jejich vlády se rozmohla germanizace, poněmčování, Josef II. stanovil němčinu jako jediný možný úřední jazyk, čeština vymizela z. Česká literatura v období vyvrcholení národního obrození 3. fáze národního obrození - období romantismu a biedermeieru reakce české společnosti na červencovou revoluci ve Francii, pád absolutismu, Francouzská revoluce, navazují na 1. a 2. období, už mají na čem stavět, zlepšení stavu kultury, jazyka, vědy.

Národní obrození. Velké společenské hnutí Národně osvobozenecký boj Národní a demokratické uvědomování lidu Formování novodobého českého národa Počátky novodobého českého kulturního života Označováno jako vzkříšení nebo probuzení národa Urychleno rozkladem feudalismu a osvícenskými reformami Josefa II O tom, jak a proč začalo národní obrození, a že nejlépe na tom byla naše literatura za humanismu. Pak napsal Zevrubnou mluvnici jazyka českého, kde navrhoval opravu novočeského pravopisu a Německo-český slovník, který se snažil dokázat,. Národní obrození Novověk ø 83% / 1062 × vyzkoušeno; Národní obrození a preromantismus Literatura ø 62.5% / 16815 × vyzkoušeno; Prearomantismus Literatura ø 56.1% / 150 × vyzkoušeno; Ruchovci + Lumírovci Literatura ø 80.1% / 1145 × vyzkoušeno; Romantismus Literatura ø 53.8% / 680 × vyzkoušeno; 3-4.faze národního. Národní obrození - období vlády Marie Terezie a Josefa II až po ½ 19. stol. - pojem, který vznikl uměle (vytvořen dodatečně), poprvé jej použil T. G. Masaryk r. 1895 ve svém díle Česká otázka, do té doby se NO označovalo jako vzkříšení, znovuzrození národ

Národní obrození 1

Národní obrození - prezentace. DUM číslo 100901. Nová 07.09.2013: Zařazení: Základní vzdělávání druhý stupeň » Český jazyk a literatura: Šablona Šablony ZŠ » Šablona III/2 - měly posílit národní sebevědomí - pravděpodobní autoři podvrhů: - Václav Hanka a Josef Linda 3. FÁZE = VYVRCHOLENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ - doba mezi dvěma revolucemi 1830 a 1848 - vznik 1. politického obrozeneckého programu = austroslavismus (Palacký chtěl, aby se Čechy s Rakouskem spojili) - proudy: Radikální (Frič, Sabina Národní obrození bylo společenským procesem vedoucím k záchraně českého jazyka a literatury a posléze i k národní emancipaci; hnutí prosazující českou národní kulturu a jazyk. · souviselo s osvícenstvím ve světové literatuře (hl. francouzské Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Národní obrození a preromantismus test Národní obrození a preromantismus ( Literatura ) Test vyzkoušen 16815 krát , průměrný výsledek je 62 .5 %

Literatura vyvrcholení národního obrození - český jazyk

Národní obrození (Dobrovský, Jungmann) 19. století Pod vlivem činnosti francouzských encyklopedistů a také osvíceneských reforem Marie Terezie a Josefa II. bylo odstartováno národní obrození. Velký význam mělo založení divadla Bouda, kde znělo české slovo pravidelně po roce 1815 období Metternichovské reakce ⇒ kancléř Metternich byl odpůrcem jakékoli revoluce a změn; dokud bylo národní obrození pouze hnutím jazykovým, nebyl proti, ale nesmělo se jednat o politické požadavky; literatura nahrazuje politiku, existuje cenzura na dovoz knih a novin ze zahraničí a na vydávání knih novýc

Národní obrození - český jazyk literatura, online sešit

České národní obrození je úsek v historii našich zemí (Čechy, Slezsko, Morava), v němž vznikly, sílily a byly realizovány snahy o obrodu české kultury, českým jazykem počínaje.Národní obrození bylo hnutí, jehož aktivity se řadí do poslední třetiny 18. století a za jehož konečný mezník je považován revoluční rok 1848 Národní obrození-od poslední třetiny 18. stol., 1800-1820Osvícení panovníci: Marie Terezie, Josef (Národní obrození, Literatura referát

o nutnost obrany a obrození českého jazyka -> jeho rozvoj a udržení. o myšlenka slovanské vzájemnosti důkladné poznání národní minulosti -> vyzdvihována doba Karla IV. a husitství § 3 etapy: o 1. etapa národního obrození = obranná (70. léta 18. stol. - poč. 19. stol. Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové.Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor d.. 7.MO.Národní obrození u nás (70./18. st. - 40./19. století) 1. Obranná fáze: zabýval se matematikou, fyzikou, archeologií i botanikou. Jeho prioritami byly české dějiny, jazyky a literatura. Dobrovský nevěřil v budoucnost českého jazyka, vysoce však oceňoval jeho úroveň v minulosti. Zavedl pevná mluvnická pravidla. Národní obrození - 70. léta 18. sol. - 40. léta 19. stol. - Česká literatura 1. pol. 19. stol. - urychleno rozkladem feudalismu (nástupem kapitalismu), osvícenskými reformami Josefa II. (zrušení nevolnictví a toleranční patent z roku 1781), povinnou školní docházkou.

Národní obrození + 70. léta 18. století a 40. léta 19. století.. + velké společenské hnutí.. + národně osvobonecký boj.. Cíl: - vytvoření národního jazyka.. - připomenutí české historie a tradic.. Předpoklady vzniku Domů Testy z literatury Česká literatura - 19. století Test - Národní obrození. Test - Národní obrození . 14 úloh | Typ cvičení Kvíz / test. Přinášíme další literární test. Tentokrát je určen na procvičení vašich znalostí z národního obrození Národní hnutí se od této doby přesunulo i s řadou svých představitelů na půdu politiky (dostalo se do rukou vznikajících politických stran). Doporučená literatura. Křen, J.: Dvě století střední Evropy. Argo, Praha 2005. Macura, V.: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. H & H, Jinočany 1995 České národní obrození Počátky utváření novodobého národa myšlenky osvícenství jako životního postoje a filozofického směru ideje Velké francouzské revoluce povzbudila národy mnoha evroých zemí k prosazení svých požadavků a zájmů nevole vůči postupné germanizaci společnosti periodizace 1. fáze (1775 - 1805) defenzivní Cíl: zabránit poněmčení, oživit.

Výpisky z literatury - Edisc

 1. Název: Národní obrození - obranná a ofenzivní fáze (česká literatura v letech 1770-1830) Jméno autora: Mgr. Renata Provázková. Předmět: Český jazyk, umění a kultur
 2. Klasický test/kvíz č. 139: Testování: Test/kvíz: Literatura - národní obrození I
 3. Národní obrození - Třetí etapa - JOSEF KAJETÁN TYL: STRAKONICKÝ DUDÁK. Zdrojem Národního obrození byla především revoluční nálada lidu (1848) a myšlenka slovanské vzájemnosti. Poezie byla inspirována lidovou slovesností, sílilo lidové zábavné čtení. Podpora drobné venkovské inteligence, vývoj lidového divadla

gymnázium » Jazyk a jazyková komunikace » Český jazyk a literatura » Literární komunikace. Statistika. Materiál byl publikován 17. 08. 2010 a od té doby byl 13241× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu; národní obrození, Jungmann,. Jedním z nejdůležitějších období českého písemnictví je bezpochyby národní obrození. Právě ono položilo základní kameny českého jazyka a kultury vůbec, které byly ve zbědovaném stavu. Literatura se začala znovu budovat, a tak se nestačila vyrovnat soudobým tendencím v Evropě

Národní obrození(2

 1. ulost české kultury,.
 2. Literatura národního obrození Spisovatelé formovali poznání a hodnocení obrozenecké doby v myslích českých čtenářů - Jirásek (F. L. Věk, U nás), Rais (Zapadlí vlastenci), Nejedlý. Podrobný odkaz obrozenecké doby, zájem o obrození - rozumový i citový, národní obrození vzbuzovalo vždy zájem a pozornost
 3. OPAKUJEME - NÁRODNÍ OBROZENÍ. 1. Jaké byly důvody vzniku národního obrození? 2. Od kdy do kdy probíhalo národní obrození? 3. Jaký je rozdíl mezi austroslavismem a rusofilským slavismem? 4. Vysvětli pojem vlastenec a uveď jméno osoby, kterou je možné označit tímto pojmem. 5
 4. Národní obrození = proces, při kterém se zastavil jazykový úpadek češtiny, vytvořil se nový spisovný jazyk a s ním se obrodila i česká národní literatura, která začala být opět hojně vydávána, obnovení české kultury vůbec. 80. léta 18. století, po roce 1848 už český národ vystupuje bez potíží jako svébytný.
 5. Česká literatura. a) kulturní a politický vývoj; období 1781 - 1848; národní obrození podpořili: myšlenky francouzských osvícenců; reformy Marie Terezie a Josefa II. a) všeobecná školská reforma Marie Terezie (povinná školní docházka i pro poddané - nová česká inteligence z poddanýc

Národní obrození - Literatura - Referáty Odmaturu

 1. Národní obrození. 70 léta 18.století - 40 léta 19.století. období společenského hnutí - národně osvobozenecký boj 1848, situace vyžadovala národně demokratický systém, při kterém si lidé uvědomovali formování novodobého českého národa. V jisté souvislosti s formováním novodobého českého národa
 2. České národní obrození a osobnosti, které v této době žily, změnily na našem území mnohé. Bylo to období bojů o český jazyk, kulturu, bojů o demokracii, období reforem a mnoha dalších důležitých událostí. Přečtěte si o národním obrození více na dějepisně.cz
 3. Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové. Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor.
 4. Národní obrození označuje proces, který se datuje k poslední třetině 18. století od roku 1848. Velmi ho zajímala česká jazykověda a historie, literatura z období Velkomoravské říše a staroslověnština. Zasáhl do sporů o pravost rukopisů a v otázce obrození českého jazyka byl spíše pesimista a skeptik
 5. Národní obrození - Třetí etapa - JOSEF KAJETÁN TYL: STRAKONICKÝ DUDÁK. Zdrojem Národního obrození byla především revoluční nálada lidu (1848) a myšlenka slovanské vzájemnosti. Poezie byla inspirována lidovou slovesností, sílilo lidové zábavné čtení. Podpora drobné venkovské inteligence, vývoj lidového divadla
 6. NÁRODNÍ OBROZENÍ (LITERATURA OD 80. LET 18. STOLETÍ - 50. LET 19. STOLETÍ) 1 Charakteristika doby České země byly na konci 18. století součástí Rakouského císařství (1804-1867, země pod vládou rodu habsbursko-lotrinského), což byl centrálně řízený stát, o všem se rozhodovalo ve Vídni. Nejznámější
 7. Přehled kategorie: Národní obrození. KVÍZOVÉ OTÁZKY VČETNĚ OKAMŽITÝCH ODPOVĚDÍ PRO ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ ČESKÉ OBROZENECKÉ LITERATURY

narodni obrozeni, CJ - Český jazyk - - unium

Test - Národní obrození. Tentokrát je určen na procvičení vašich znalostí z národního obrození. Pokračovat. Středověká literatura - období staroslověnského písemnictví 1. 8 úloh Kvíz / test. 0% Prům. úspěšnost. Národní obrození má být jakousi obranou proti centralismu a germanizaci vídeňské absolutistické vlády, snahou o vytvoření samostatného kulturního a společenského vývoje. České národní obrození bývá časově vyhraněno lety 1770 až 1850. V té době vládli českým zemím Habsburkové Národní obrození - První fáze - obranná Mezinárodní obchod 10. Literatura 19. století, České národní obrození Národní obrození Jazyk spisovný, nespisovný, národní, norma, kodifi 7. Národní hospodářství Národní obrození 6) Literatura národního obrození NÁRODNÍ OBROZENÍ Počátky národního obrození v Čechác Úvod > Škola > Český jazyk - literatura > Národní obrození. Národní obrození se dělí do tří částí. Někdy se, ale uvádějí i čtyři fáze . 1. fáze . název -> 1. fáze, někdy se také nazývá fáze obrann.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. Klikni zde:-) 8.1. ČESKÁ LITERATURA. V zásadě tak dochází ke splnění základních požadavků Fričova almanachu Lada-Niola a literatura se čím dál tím více přibližuje realitě života. Romantismus se v podstatě sám literárně vyžil. Jeho dřívější emocionální náboj podporující národní a. K podpoře národní kultury byla rozvíjena národní historiografie a literatura a zakládány instituce jako muzea a divadla. České národní obrození byl proces formování moderního českého národa, který probíhal zhruba od poslední třetiny 18. století do poloviny 19. století • Národní buditelé = čeští vědci, umělci, kněží, učitelé apod., kteří se aktivně podíleli na úkolech národního obrození • Hlavním úkolem národního obrození bylo pozvednout český jazyk a zvýšit sebevědomí českého národa. Elektronická učebnice -II. stupeň Český jazyk a literatura

Literatura, divadlo a národní obrození. délka videa 02:40. V animované ukázce je zábavnou formou zachyceno, jak se romantické myšlenky českých obrozenců odrazily v literatuře a v divadle a jakou roli sehrálo zejména kočovné divadlo v šíření vlastenectví národního programu podílí i česká literatura. Originálními díly pokládají základy moderní české literatury František Ladislav Čelakovský, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová a Karel Havlíček Borovský.4 4České národní obrození -Wikipedie. [online]. Dostupn Literatura pro 2. ročník středních škol 2009, Monografie postihuje složitý proces vytváření novodobého českého národa, označovaný jako národní obrození, v širokých společensko-ekonomických, politických a kulturních souvislostech. Sleduje osudy českého národa od jeho.. Tematický celek dle ŠVP Národní obrození Předmět, obor, ročník Česky jazyk a literatura, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských stojů, 1. ročník Anotace Pracovní list je určen k závěrečnému opakování učiva z oblasti literatury národního obrození. Obsahuje otázky s možnostmi, z nabízenýc Nejedlý se domníval, že obrození skončilo až rokem 1918. B) Akademické Dějiny české literatury (2. díl 1960) členily obrození do 4 období podle politického dění, podle literární produkce a stylových směrů: 1. literatura v období absolutistic. reforem a vzniku národního hnutí (od 70.let 18. stol.-1805

České národní obrození - Wikipedi

Co se stalo základnou českého jazyka a literatury? Národní

Odborná literatura 2491; Videa podle platformy. Procvičit a upevnit pojmy k tématu Národní obrození - formou čtyřsměrky a rébusu. DUM se skládá ze 2 pracovních listů včetně řešení. Pracovní listy doporučuji používat nezávisle na sobě. Klíčová slova ýeské národní obrození je dlouhým obdobím, v němţ se formoval moderní þeský jazyk a literatura. Omezený rozsah této práce nám rozhodně neumoţňuje uvést všechny jeho představitele a jejich díla. Dali jsme raději přednost postiţení celkové atmosféry jednotlivých etap i za cenu nezbytného zjednodušení Národní obrození Text dotazu. Dobrý den, chtěla bych poprosit o stručné vysvětlení a popsání ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ.Znám osobnosti NO, díla, souvislosti už ale ne.. Moc děkuji. Odpověď. Dobrý den, stručné popisy českého národního obrození nabízí různé internetové stránky (např. Wikipedie

Národní obrození - přehled osobností: referá

LITERATURA NÁRODNÍHO OBROZENÍ - o národním obrození mluvíme od poslední třetiny 18. století až do roku 1840, souviselo s národním a osvobozeneckým hnutím - jeho rozvoj byl umožněn osvícenskými reformami - zrušením nevolnictví, vydáním tzv. tolerančního patentu r. 1781 Hlavní úkoly národního obrození Národní obrození. Časové zařazení LITERATURA VĚDECKÁ po stránce národní a myšlenkové - vliv hrdosti německého národa (odsouzení nesvobody a útlaku doma) básnická tvorba. sbírka Básně - elegie, ódy, epigramy, milostná lyrika (Mině) se stala základem ke skladbě:.

DUMY.CZ Materiál Národní obrození - prezentac

Oporou vznikajícího slovenského národního hnutí nemohlo být ani měšťanstvo, jelikož bylo většinou maďarské nebo německé. Věrný zůstal své národnosti hlavně venkovský lid. Jedinými uvědomělými činiteli slovenského národního obrození byli vzdělanci, kněží a učitelé lidového původu. Vyvinuli neobyčejné úsilí, aby povznesli slovenský lid hospodářsky, společensky i kulturně Jméno: Národní obrození - 1. a 2. generace Přidal(a): aleahcim Objasněte dobové předpoklady vzniku národního obrození. Národním obrozením je označováno období, ve kterém se český národ po době temna obrozuje; stoupá zájem o umění, vědu a literaturu českém jazyce. Vlastní příčina obrození však tkví ve společenském vývoji, jak se vytvářel od. Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš u nás národní obrození; zahledění do minulosti a zájem o celoslovanský folklór brzdily rozvoj literatury, zejména poezie, nevzniká moc literatury; umělecká literatura chybí; vpadl k nám právě v čas - 30. léta 19. stol., česká literatura byla ve slepé uličce; Karel Hynek Mácha. romantik nejen dílem, ale i svými.

Žák vysvětlí pojem národní obrození, časově jej zařadí, zná hlavní představitele a stručně uvede výsledky národního obrození. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova národní obrození, národní buditelé, český jazyk, národ, Dobrovský, Jungmann, Palacký, Hank V souladu s RVPEdice Nová literatura je vhodná také k přípravě na maturituNa její tvorbě se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.Respektuje různé typy školVyužívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaciObsahuje slovník literárních pojmů a přehled žánrůJe propojena s filmem, hudbou. Národní obrození · V 18. a 19. století. · Ovlivněno osvícenstvím (rovnost, vzdělání, svoboda). · Josef II., Marie Terezie zrušili nevolnictví, Jezuitský řád, zavedli Toleranční patent, který připouští vícero náboženství. Povinná školní docházka, omezení cenzury Josef II. vyhlásil Němčinu jako jediný úřední jazyk česká literatura má za sebou již určité úspěchy - bohemistické práce Dobrovského, Thámovy a Puchmajerovy almanachy, novým smyslem ho začalo naplňovat národní obrození, jehož dovršení Palacký považoval za svůj celoživotní úkol. Vydání Dějin doprovázela řada studií, např Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Národní obrození

NARODNI OBROZENI, LIT - Literatura - - unium

Po zrušení nevolnictví se česká inteligence pocházející z venkova dostává do velkých měst a podněcuje rozvoj hnutí označovaného jako národní obrození. ARCHITEKTURA -koncem 18. stol.u nás převažuje klasicismus - Stavovské divadlo, kostel Slavkov - a empír- zámek Kačina Nepsal česky, pouze německy, pochyboval o zdaru národní obrození, ke konci života napsal pár českých dopisů. Svým dílem vytvořil předpoklady k ustálení spisovného jazyka, a tak měl rozhodující podíl na vybudování základů pro obrozeneckou literaturu J.K.Tyl, K. H. Borovský, B. Němcová Josef Kajetán Tyl narodil se v Kutné Hoře; byl typickým vlastencem té doby; novinář, dramatik, kreslíř, politik Jeho celoživotní láskou bylo divadlo, stál v podstatě u zrodu českého samostatného divadla. Studoval v Praze, později se dal ke kočovné divadelní společnosti, kde poznává svou nastávající (Magdalenu Forchheimovou) 5. Doba národního obrození Vznik a původ. České národní obrození je vyvoláno novým myšlenkovým proudem, osvícenstvím.To se k nám rozšířilo z Francie, kde ho prosazovali takzvaní encyklopedisté, autoři naučného slovníku Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel, Denis Diderot a D'Alambert, ale i Voltaire a Rousseau

Obrozenecká literatura; Obrozenecké divadlo + Lidová slovesnost Císař Josef II. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ České národní obrození probíhalo od 70. let 18. století. Za jeho konec bývá považován rok 1848, ale charakter kultury zůstával velmi podobný až do konce 19. století Literatura: národní obrození, romantismus, májovci, ruchovci a lumírovci. Zápisky z hodin literatury na střední škole se nejprve věnují jednotlivým fázím českého národního obrození, kde jmenují významné představitele a přibližují jejich tvorbu a význam Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictv Co je to národní obrození? Myšlenkové hnutí 18.stol. Období mezi klasicismem a romantismem: Doba znovu vytvoření národního povědomí. Národní obrození společenské a národní hnutí od konce 18. st. (70. léta) do počátku 19. st. (1/2 30. let) snaha odčinit spáchané křivdy na českém národě v době pobělohorské. Josefínské reformy staly se předpokladem pro vznik národního obrození 1781 zrušení nevolnictv Národní obrození Předmět: Literatura Otázek: 6 Test proveden: 2595 krát. Uhlovodíky Test na alkany, alkeny, alkiny, alkadieny a areny Předmět: Chemie Otázek: 10 Test proveden: 2144 krát. Středověká česká literatura

Národní obrození: referá

ČNO - české národní obrození. konec 18. - polovina 19. století; Za nadvlády Habsurků se naším územím šířila němčina. Josef II. se rozhodl uzákonit tento jazyk jako jediný úřední jazyk své monarchie. Proto se čeština vytratila z měst, z úřadů, z městských škol, z divadel i z literatury a používala se pouze na vesnicích 7. NÁRODNÍ OBROZENÍ V ČECHÁCH . NO - hnutí českého národa za osamostatnění v oblasti kulturní, hospodářské a později i politické průběh → 70. léta 18. st. až pol. 19. st. → vrcholí revolucí 1848 - 1849; předpoklady vzniku: 1. osvícenský absolutismus - reformy Josefa II.- 1781 Patent o zrušení nevolnictví → umožňoval svobodné stěhování do měst.

PPT - Národní obrození PowerPoint Presentation, free

Národní obrození a preromantismus - Literatura — testi

Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Literatura: národní obrození, romantismus, májovci, ruchovci a lumírovci Literatura: národní obrození, romantismus, májovci, ruchovci a lumírovc V období FÁZE NÁRONÍHO OBROZENÍ - dovršení Čechy součástí Rakouska-Uherska → poněmčování Čeština byla jazykem veřejného života (úřední - Němčina) → NÁRODNÍ OBROZENÍ - obnova češtiny, české kultury (Nábytek - Biedermeier) V literatuře rozvoj malých forem = POVÍDKY LITERATURA: funkce ESTETICKÁ nebo VÝCHOVNÁ (vlastenecká) Ve 30. letech. touha po svobodném národě a samostatné národní kultuře; a) literatura_1.etapa. Slovák, studoval v Německu v Jeně, kde zrovna bylo německé národní obrození, převzal jejich romantismus, ale uvědomil si, že kdysi tam žili Slované, kteří jsou vyvražděni Germány a že šlape po jejich hrobech => Slávy dcera.. Národní obrození je proces, který probíhal převážně v 18. a 19. století a označuje obrodu konkrétní národní kultury.. Národní obrození jsou charakteristická pro dobu formování moderního nacionalismu, kdy se utvářely novodobé národy.Obrozenci hleděli do minulosti na (podle nich) slavnější období vlastního národa (zlatý věk) a svoji současnost považovali za.

Národní obrození 3 fáze. Všechny objekty České muzeum hudby Historická budova Národního muzea Lapidárium Národního muzea Muzeum Antonína Dvořáka Muzeum Bedřicha Smetany Muzeum české loutky a cirkusu Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur Národní památník na Vítkově. Česká literatura 1. pol. 19. stol. urychleno rozkladem feudalismu (nástupem kapitalismu), osvícenskými reformami Josefa II. (zrušení nevolnictví a toleranční patent z roku 1781), povinnou školní docházkou. velké společenské hnutí: národně osvobozenecký boj. národní a demokratické uvědomování lid Národní obrození, po mnoho generací uctívané s pietou, jakou cítíme k době dětství a dospívání, se po listopadu 1989 ná- Literatura je konglomerátem překladů a reprodukcí, i když neforemnost a hrubost výrazu reprodukci často zpochybňuje, a tomu, co je převzato, propůj

Vyhledávání: národní obrození Doporučená témata mezi výsledky: národní obrození (13) česká literatura (11) dějiny české literatury (5 Epizoda Literatura, divadlo a národní obrození z naučného animovaného seriálu pro děti o historii českého národa. Podívejte se na pohádku Dějiny udatného českého národa online přes youtube Národní obrození . 1. pol.18.století= období temna - v češtině nevznikala žádná složitější literatura, rozvíjela se pouze ústní lidová slovesnost; úředním i vědeckým jazykem němčina. V 70-tých letech začíná proces obrození české literatury - příčiny: osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II - zrušen jezuitský řád (=tvrdí zastánci. Národní obrození. délka videa 02:40. V animované ukázce je zábavnou formou zachyceno období národního obrození v českých zemích. Jsou zde také představeny významné osobnosti z dané doby a jejich díla Vyhledávání: národní obrození Doporučená témata mezi výsledky: slovenská literatura národní obrození (109) OPRAVA UCL (61) česká literatura (44) historiografie (12) slovenština (11) více teorie literatury (8) 19.

Národní obrození (Dobrovský, Jungmann

Česká literatura v počátcích národního obrození, ústní lidová slovesnost . Osvícenectví v české literatuře České národní obrození je vyvoláno novým myšlenkovým proudem, osvícenstvím Epizoda Literatura, divadlo a národní obrození z naučného animovaného seriálu pro děti o historii českého národa. Podívejte se na pohádku Dějiny udatného českého národa online přes youtube. Pohádka Dějiny udatného českého národa 83.díl, délka: 2:51. Pohádka je Česká tvorba, Česky, Kreslené, Naučné, Pro dět Národní obrození v českých zemích. a) Zařazení do časových souvislostí. Projevy N.O. Fáze N.O., charakteristika. Co je to osvícenství a jak se projevuje. 70. léta 18. st. - 20. léta 19. st básnická literatura 1. česká romance . Národní obrození. Společensko-historické pozadí: V 2. polovině 18. a v 19. století prošly české země složitým procesem přeměny starých stavovských struktur v moderní občanskou společnost. Součástí bylo také národní hnutí - formování novodobého českého národa. Politikové musí brát ohled na veřejné mínění

Co je Národní obrození? (reformy, periodizace - fáze

Národní obrození. Pracovní list k procvičení základních znalostí z tematické oblasti českého národního obrození. Jsou zde různé druhy cvičení (doplňování textu, přiřazování děl k jejich autorům, křížovka, poznávání ukázek atd.) Tomáš Effenberger, publikováno 17.8.2010 16:18, zhlédnuto 13200×, hodnocení Prozodické spisy raného obrození Zveřejněno 18.6.2015 Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry Doba národního obrození - období postupné likvidace feudalismu s reformními snahami v duchu osvícenství - úsilí rozumu a vědy překonat náboženskou ideologii a feudální absolutismus. Osvícenské myšlenky prosazovali i Marie Terezie a Josef II. - toleranční patent, zrušení nevolnictví, omezení cenzury - pomohlo názorovému uvolnění, všeobecná školská.

PPT - Češi a Habsburská monarchie v 198 nejlepších obrázků z nástěnky muzika | Muzikál, Tyl aLiterární výchova :: ČESKÝ JAZYKMé zápisky pro Vás: Dějepis: 6Český jazyk :: dd11trivis

národní hrdina - boje proti Maurům - maurské slovo Cid = pán. hlavním hrdinou je Rotrigo - Cid miluje Ximénu, výše postavené rodiny, souhlas rodiny k sňatku. mezi otci vypukne spor, otec Ximéry urazí Rotrigova otce, požádá Rotriga, aby očistil jeho čest, v souboji umírá Ximénin ote Slovenské národní probuzení. Autor, revidující: Václav Němec, Jan Surý. Slovenské národní obrození bylo také namířeno proti germanizaci (jako České NO), ale především proti maďarizaci. Jazykový problém se objevil později než u Českého národního obrození (až na přelomu 18. a 19. století). Jazyk se též měl stát nástrojem emancipace Dějiny českého národa: Národní obrození 83. Dějiny českého národa: Literatura, divadlo a národní obrození 84. Dějiny českého národa: Revoluce 1848 85. Dějiny českého národa: Bachův absolutismus 86. Dějiny českého národa: Vznik Rakousko-Uherska 87. Dějiny českého národa: Národní divadlo 88 maturitní otázka: Národní obrození (Národní obrození, předpoklady a důvody vzniku NO, charakteristika NO, fáze NO) Přehled studijních materiálů > Jazyky > Český jazyk > Národní obrození > Literatura > Národní obrození František Ladislav Čelakovský - Národní Obrození. Slovanské národní písně /1822-27/ - tři svazky lidové poezie Literatura krkonošská /1824/, Patrné dopisy nepatrných osob /1830/ - prozaická satirická tvorba, kritizující malicherné poměry české společnosti

 • Mapa okresů čr.
 • Nejlepší auta.
 • Antik mathioli.
 • Olej medvídek 200 ml.
 • Koleje tt.
 • Legend 540 cena.
 • Talisman do auta.
 • Farnost štítná nad vláří parte.
 • Tvorba wallpaperu online.
 • Neutrofily zánět.
 • Podle nadmořské výšky dělíme krajinu na.
 • Lego elves drak.
 • Latarjetova operace.
 • Duchenne muscular dystrophy.
 • Dometic lednice.
 • Mapa austrálie.
 • Dva z queensu online ke shlédnutí.
 • Jakub mareš k světu.
 • Svatební šaty rustikální.
 • Preklad 5m cena.
 • Pohádky na dobrou noc online.
 • Turistická mapa centrum prahy.
 • Tig trager.
 • Kamna rumburk.
 • Odstranění latexové malby.
 • Tmobile tarify internet.
 • Program pro výpočet oslunění.
 • Lichotky zpovednice.
 • Cévní soustava.
 • Fyzioterapie kobra.
 • Hromadné přeposlání emailů gmail.
 • Koenigsegg regera cena.
 • Růžovka a strava.
 • Obvod rovnoramenného lichoběžníku.
 • Na pali coast.
 • Kristin chenoweth filmy a televizní pořady.
 • České moře v německu.
 • Indiana the west.
 • Blunt james.
 • Angina ve 2 letech.
 • Celer pesticidy.